søndag 18. juni 2023

Nr. 3132: Stenbråtveien 91 mur er minimale overskridelser ifølge Statsforvalteren, mens vår er gigantiske, skal derfor rives!

 Nr. 3132:

Stenbråtveien 91 mur er minimale overskridelser ifølge Statsforvalteren, mens vår er gigantiske, skal derfor rives!

 

Her hopper Statsforvalter bukk over flere forhold.

 

1.)  Vi ringte ned til PBE, minst 2 ganger og ble veiledet hvordan bygge.

 

2.)  Sett i forhold til plusser og minuser, så er det ca. 100 mot 0. Da skal det gis dispensasjon og godkjennelse. Dette er en lovfestet rett som PBE og det offentlige bryter.

 

Sett i forhold til andre, som har fått murer godkjent. 

Er våre overskridelser blåbær. 

Dette er klart forskjellsbehandling. 

 

Det offentlige beskytter hverandre. Dette er mørke, ikke lys.

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3146-nar-selve-vedtaket-i-saken-var.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3128-det-er-fritt-frem-for-plan-og.html

 

Det er umulig å ta med alle forhold i denne overgrep saken. Men når murer som er ruvende, over dobbelt så store som vår.

Ja, du leste riktig. Vi har en mur som er blitt veiledet hvordan bygges av PBE.

Dog muntlig.

Men den er omtrent i høyde som PBE tillater.

Mens andre har astronomiske murer, og er godkjente.

Forskjellsbehandlingen er enorm.

Her er en mur vi sendte til Statsforvalteren som de mener er grei.

Forstå det den som kan, det gjør ikke vi.

 

Spørsmål til Statsforvalteren angående mur i Stenbråtveien 91 A - F – Støttemur

Oslo 27/5. 2023

 

Siden saken vår dras ut igjen og igjen.

Henvendelsene våre til PBE blir aldri besvart.

Vi er kun ute etter å vise denne enorme forskjellsbehandlingen vi er utsatt for.

Ikke at andre skal måtte rive, eller få noe pålegg.

 

Derfor spør vi hvorfor disse får bygge en mur på en flat tomt der muren er vel minst 5 meter når en ser muren der den står.

Den er vel også falt ut en gang og bygget opp igjen?

For oss fremstår dette som en forskjellsbehandling ovenfor oss som er utidig.

Her trenger de minst å få dispensasjon 4 meter. Og godkjent dette.

Vi 30 cm.

Med andre ord, er det forskjellens behandling i vår disfavør rundt regnet 13 og 14 ganger eller noe der omkring?

Alt etter som en regner, men at forskjellsbehandlingen i vår disfavør er massiv og astronomisk. Det er sikkert.

 

Vi ønsker på bakgrunn av denne enorme og meningsløse forskjellsbehandlingen vi er blitt utsatt for.

At alle tidligere vedtak blir annulert og nullstilt.

Omgjort!!!!!!!!!!!

 

Samtidig får vi godkjent mur, trapp og bod som de står.

Muren vår er trukket inn 60 – 70 cm i forhold til vår før godkjente moll skråning.

 

Vennlig hilsen

Jan Kåre og Berit Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Mur Stenbråtveien 91 A - F – Støttemur

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=200411955

 

Faktiske forholde – mur er vel ca. 5 meter på en forholdsvis mellom bratt tomt.

Vår tomt er loddrett ned, her ikke det. Men ikke en helt flat tomt heller.

Vi ble også veiledet og forklart hvordan bygge.

  

Her er vår mur og eiendom. Som er i samsvar med hva PBE tillater og godkjenner.

Vi skal rive, og får bøter helt astronomiske i forhold til andre som får dispensasjon og godkjennelse for forhold som.

Sett til våre, er gigantiske og astronomiske!

Vår mur er minimal i forhold til denne enorme muren.

Statsforvalteren mener den er liten, mens vår er enorm.

Denne er 2 – 3 ganger større, høyere og omfangsrik.

Ligger imot veien som vår, og denne er godkjent.

Selv om vi ble veiledet hvordan bygge etc.

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2977-saksbehandler-aubert-lange.html

https://www.sokelys.com/har-fatt-bekreftelse-pa-sin-anmeldelse-av-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-har-anmeldt-dem-for-trusler/

 

 


Ingen kommentarer: