søndag 1. januar 2023

 Nr. 3146: Når selve vedtaket i saken vår er dokumentert løgn, da har ikke Plan og bygningsetaten noen sak, da fallet som legges til grunn på vår eiendom, er stupbratt, ikke vannrett som PBE hevder!

 Nr. 3146:

Når selve vedtaket i saken vår er dokumentert løgn, da har ikke Plan og bygningsetaten noen sak, da fallet som legges til grunn på vår eiendom, er stupbratt, ikke vannrett som PBE hevder!

 

PBE mener at fallet på vår eiendom er som beskrevet i en tegning som er hentet ifra beligenhetsgruppen eiendom sine sider.

På mange måter er dette som å hente inn informasjon ifra en kriminell gruppe.

Alle vet at noe en må sjekke, så er det informasjon fra mennesker som «selger» informasjon som en tjener på.

Informasjonen som her er hentet, er ikke noe annet enn faktisk oppkonstruert og som uriktig.

Se her, er bildet som både PBE og statsforvalteren har brukt!

 


Her er det reelle fallet, sett i fra begge sider. 

Nærmest loddrett, og muren vår følger terrenget.

Akkurat som et fyll oppå moll og leiren som var der før.

Og en eldre lavere mur.

Her er noen fysiske bilder som viser fallet, at det er nærmest loddrett og muren vår er som et belegg oppå. 

Som fyller terrenget slik det er naturlig, som viser at muren vår er slik selv PBE hevder en mur skal være utformet. At vi ikke får dispensasjon og godkjennelse er et overgrep!

 


 

 

Muren vår blir nærmest som et marispanovertrekk på en marsipan kake. 

At dette er ulovlig, er kun i det offentliges hoder og formørkede sinn. 

Et sinn som ikke duger.


Sluttkommentar:

 

Skal være kort i denne artikkelen.

Men det er ikke til å komme borti fra at både PBE og Statsforvalteren fremmer direkte løgn.

Løgn er løgn om det er jeg, PBE eller noen andre som fremholder usannheter som sannhet.

Her er det tegninger hentet ifra våre utbyggere. Tegninger som fremstiller noe som de åpenbart fremførte for å få godkjent våre fire hus.

Der de sprengte ut tomten vår opp imot hus e i Krokstien.

Der ble det sprengt ut så mye at en må kalle det ekstremt i forhold til hva som skjedde på vår eiendom.

Jeg vet ikke, men legger en hele tomten vår til grunn før sprengningen.

Så tror jeg at vår mur er langt innenfor.

Men uansett, det er der muren står. Som var før vi bygget muren, så var det et nærmest loddrett fall!

Kan ikke se at noen av PBE argumenter er riktige.

Ikke Statsforvalteren heller, men så har de hentet tegninger ifra tvilsomme utbyggere. Selve utbyggeren fikk da Norges historiens strengeste dom.

Det skulle være ikke så vanskelig å se her at det er de tvilsomme personer som opptrer her i sammen.

En for å tjene mest mulig penger, andre for grunner som jeg ikke vil spekulere på hva som ligger bak?

Personlighets forstyrelse og storhetstanker?

Hvorfor vet ikke jeg, og har ikke tenkt å finne årsaken heller.

Hvorfor en prøver å være mest mulig kriminell!

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-klager-bygningsetaten-inn-til-sivilombudsmannen-fordi-de-fremsetter-trusler-om-boter-uten-a-folge-dem-opp/

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3144-vi-har-etter-hvert-skjnt-mer-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3941-vart-skriv-til-oslo-tingrett.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3123-dommen-i-fra-oslo-tingrett-en.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3128-det-er-fritt-frem-for-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2931-en-oppsummering-av-pbe.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3130-vi-klaget-pa-plan-og.html

Ingen kommentarer: