søndag 29. januar 2023

Nr. 3168: De kristne gyver løs på de ikke troendes synd – men behandler synd og det som bryter imot Skriften blant de troende på å si at «Jesu blod» dekker synd som en ikke er omvendt ifra

 Nr. 3168:

De kristne gyver løs på de ikke troendes synd – men behandler synd og det som bryter imot Skriften blant de troende på å si at «Jesu blod» dekker synd som en ikke er omvendt ifra

 

Gud tillot at Jan Hanvold (bildet) ble sendt inn blant de troende, for å se hvem som følger Herren 100 % eller går på akkord med Guds ord.

http://jan-hanvolds-blogg-usminket.janchristensen.net/

 


Dette er hykleri og ubibelsk!

Matt. 5. 13 “Dere er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan kan det da få saltinnholdet tilbake? Da er det ikke brukbart til annet enn å bli kastet ut og bli trampet ned av mennesker.”

14 “Dere er verdens lys. En by som ligger på en høyde, kan ikke holdes skjult.

15 Heller ikke tenner noen en lampe for å holde den skjult under et målekar*. Du setter den i en lysholder for at den skal gi lys til alle i huset.  *modios = skjeppe, ca. 20 liter

16 På samme måte skal også dere la deres lys skinne for menneskene, for at de skal se deres gode gjerninger og gi æren til deres Far i himlene.”

Det er en rettferdig Gud vi har å gjøre med!

Når en hører på faktisk de fleste kristne forkynnere og hva som blir formidlet blant de troende. Så er det til dels en form for en Gud som er veldig nådig ovenfor troende. Fordi «Jesu blod» og alt annet «beskytter» de troende.

Mens Verdens barn, blir Gud bare «sintere» og mer harm på.

Skriften sier det ikke slik. Hør bare:

1 Pet. 4. 17 For tiden for dommen skal begynne med Guds hus! Men hvis vi skal være først, hva da med dem som mot slutten er ulydige mot Guds budskap?

18 For: ‘Hvis det er vanskelig for en rettferdig å bli reddet, hvordan skal det da gå med de gudløse og synderne? ORD 11,31 

19 Og derfor skal den som må lide etter Guds vilje, overgi sin sjel til gode gjerninger i trofasthet mot Skaperen.

Dommen begynner ikke med Verdens barn, men med de kristne!

Her gjør virkelig dagens forkynnere og ellers de troende en stor, stor brøde.

Enn overser synder iblant de troende, men en overfokuserer på de ikke troende.

Vi må ha klart for oss at de ikke troende er i mørke, og de er styrt av denne Verdens Gud i et og alt!

De er redningsløst fortapt, og lever et liv egentlig helt prisgitt sin Herre.

Skriften er klart på hvem dette er, det er faktisk Mørkest Fyrste Satan.

Her kommer noen skriftsteder som dekker det jeg her sier:

2 Kor. 4. For denne tidens gud har forblindet de vantroendes sinn, slik at de ikke kan se at lyset i herlighetens i budskap om Kristus, han som er i Guds bilde, skal skinne for dem.

 

Efes. 2. Også dere var døde i deres ugjerninger og synd.

For tidligere levde dere etter denne verdens tidsånd, etter den ånd som er av luftens fyrste, den som nå virker i ulydighetens sønner.

Tidligere levde også dere etter kjøttets begjær. Dere fulgte kjøttets vilje og tanke. Av natur var dere vredens barn, slik også resten av oss var.

 

Ap.gj. 26. 18 Du skal åpne deres øyne og vende deres mørke til lys. Du skal lede dem bort fra Satans fullmakter til Gud for at de skal få tilgivelse for sine synder. Da skal du få en arv blant de hellige som har trodd på meg.’

 

Kol. 1. 13 Han har befridd oss fra mørkets makter, og han skal føre oss frem til sitt rike ved sin Sønns kjærlighet.

 

Mennesker som lever i mørke og i lyset, skal da ikke kreves det samme av?

 

Gud er en rettferdig Gud, men de kristne driver med så mye rart.

Det er forstummende å se hvordan de krever det ene og det andre av mørkets barn. Men selv kan de få seg til å gjøre det meste.

Nevner en f.eks. at gjengifte for troende er synd.

Da får en høre dessverre av de fleste at «Jesu blod» dekker over dette.

Men det gjør det ikke, da en må omvende seg før en får tilgivelse.

Gud han sier da klart i sitt eget ord at troende hvis de blir skilt.

De skal enten forlike seg eller leve singel. Gjør de noe annet, med å finne seg en ny partner.

Da sier skriften det klart og tydelig. At man driver hor.

Dette er da skriftens vitnesbyrd og klare ord.

 

Lukas 16. 18 “Alle som forlater sin kvinne for å ta en annen til ekte, driver hor. Også alle som tar til ekte en som er forlatt av sin mann, driver hor.”

 

Rom. 7. Dere er ikke uvitende, brødre — og jeg taler til dere som kjenner loven — om at loven har herredømme over et menneske den tiden det lever.

En kvinne som har en ektemann, er bundet til ham, men hvis hennes mann dør, er hun løst fra sin manns lov.

Hvis hennes mann lever og hun blir sammen med en annen, skal hun kalles en horkvinne. Men hvis hennes mann dør, er hun fri fra hans lov og er ingen horkvinne om hun blir sammen med en annen mann.

 

1 Kor. 7. 10 Til en ektefelle befaler jeg ved Herren: En kvinne skal ikke gå fra sin mann.

11 Men hvis hun går fra ham, skal hun enten leve i avholdenhet eller bli gjenforenet med sin mann. Og en mann skal ikke forlate sin kvinne.

 

Sluttkommentar

Det er virkelig underlig og ikke til å forstå hvordan man misbruker «Jesu blod», nåde, tilgivelse etc. Dette vi ser her iblant dessverre storparten av de kristne menigheter her i Norge er nikolaittenes lære.

Menigheten i Efesus måtte kjempe imot denne vranglære, dagens kristne menigheter lever på mange måter slik at dette inkluderes!

 

Hva er så Nikolaittenes lære?

 

Eller Bileams lære som er egentlig en avart av samme sak.

 

Jeg har skrevet noe om dette i minebibelkommentarer fra Johannes Åpenbaring   

2. 6 Men den ros skal du ha, at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør.

Om det var ting som skortet i det inderlige samfunns forholdet så hadde de allikevel Guds ord kjært. Nikolaittenes gjerninger er egentlig det Apostelen Johannes gikk imot i sitt første brev. At en kan synde med legemet men allikevel være en levende troende. Dette er kort fortalt hva nikolaittenes gjerninger er; å synde med legemet men allikevel være tilgitt og leve med Herren. Dette er selvfølgelig vranglære når synd blir allment akseptert både i våre liv og i menigheten.

(sitat slutt.)

Det er dette, at vi tror på Guds tilgivelse og frelse.

Men ikke omvender oss og lever et kristenliv Gud og Kristus verdig.

Dette som er nå så utbredt iblant de troende med bl.a. så mye gjengifte og dobbeltmoral blant de troende. Dette er nikolaittenes gjerninger eller lære.

 

Blir virkelig opprørt når en hele tiden skal unnskylde de troendes synd og mangel på selvbeherskelse. Der en igjen og igjen unnskylder f.eks. gjengifte.

Men andre ting som også er ubibelsk, blir angrepet på det sterkeste.

Skriften sier da har du forbrutt deg imot et av Guds bud, har du brytt dem alle.

Det er ikke noen unnskyldning for noen synder. All ulydighet er synd.

Og en må omvende seg i fra, ikke bare bekjenne.

Det er virkelig fremmed lære som brer mer og mer om seg!

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html

https://blog.janchristensen.net/2013/09/nr-683-dagens-nade-forkynnelse-vil-i.html

https://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html

https://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-295-informasjonsleder-i-norsk.html

https://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1111-de-som-er-gjengiftet-som.html

4 kommentarer:

Birgir Hermansen sa...

"De kristne gyver løs på de ikke troendes synd – men behandler synd og det som bryter imot Skriften blant de troende på å si at «Jesu blod» dekker synd som en ikke er omvendt ifra"
Dette skulle jeg gjerne sett noe av på Søkelys. Men der har Guds Ord forstummet. Der gjelder det å forsvare horebukken Donald Trump, være vaksinemotstander, støtte russlands brutale krig i Ukraina.....

Jan Kåre Christensen sa...

Dette skriver du Birgir Hermansen
"De kristne gyver løs på de ikke troendes synd – men behandler synd og det som bryter imot Skriften blant de troende på å si at «Jesu blod» dekker synd som en ikke er omvendt ifra"
Dette skulle jeg gjerne sett noe av på Søkelys. Men der har Guds Ord forstummet. Der gjelder det å forsvare horebukken Donald Trump, være vaksinemotstander, støtte Russlands brutale krig i Ukraina.....

Svar:
Donald Trump ser jeg ikke på som en kristen.
Men står for kristne verdier og har på mange måter avslørt Globalismen der Erna, Støre og hele hurven av ledere i Norge er med på. Derfor stemmer jeg Konservativt.
Der en ikke skal få lov å kritisere noe eller noen.
Donald Trumps væremåte som en fritt talende mann som sier det han mener og tror, elsker jeg!
Jeg er ikke enig med hans måte å behandle damer på. Den er primitiv!

Jeg har aldri støttet Russland krigføring, tvert imot.
Les her f.eks. her: https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-2992-pal-steigan-narrativ-om-ukraina.htmlAnonym sa...

Kanskje Birgir Hermansen må se litt mer på sin egen synd.
Mobber, spotter, løgner. Ei kalka grav som ikke står sammen med deg Christensen

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Kanskje Birgir Hermansen må se litt mer på sin egen synd.
Mobber, spotter, løgner. Ei kalka grav som ikke står sammen med deg Christensen.

Svar:
Birgir Hermansen har vel aldri støtte meg?
Tvert imot!

Men kanskje han har kommet på bedre tanker på sine eldre dager?