søndag 8. januar 2023

 Nr. 3152: Saken imot oss er virkelig å skyte spurver med kanon, myndighetene er rett og slett fullstendig hatefulle og lyver imot oss for å få «rett!»

 Nr. 3152:

Saken imot oss er virkelig å skyte spurver med kanon, myndighetene er rett og slett fullstendig hatefulle og lyver imot oss for å få «rett!»

Vi har gjort det samme som Viggo Kristiansen og fetteren i Birgitte Tengs saken. Protesterte og ikke akseptert overgrep.

Straffeforfølges for forhold som er oppkonstruerte og løgner!

Slik som i denne vår overgrep sak her!

Overgriperne er PBE og det offentlige, ingen andre.

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3098-jan-helge-andersen-dro-viggo.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2966-det-er-min-og-min-kones.html


Da bruker det offentlige alle midler imot enn, og det kan de!

De blir aldri straffet for hvordan de opptrer.

Norge er som en mafiastat, bare egentlig verre (i denne saken, og enkelte andre saker!) 

Selvfølgelig, ikke alle saker og forhold.

Noen får blanco fullmakt for alt! Spesielt de rike og de med kontakter.

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3001-de-statligekommunale.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3001-de-statligekommunale.html

 

Denne rigide forskjellsbehandlingen, gjør bare vår sak til et enda større overgrep. Der de mange eksempler vi har fremlagt, som viser dette.

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3041-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

Vanligvis så blir en straffet for overgrep og ugjerninger.

Men når det offentlige gjør dette imot lovlydige innbyggere.

Så bare toer de sine hender som Pontius Pilatus, og går videre.

Bilde av Pontius Pilatus som var ansvarlig for verdenshistoriens desidert største og verste justismord. Skjebnen til Pontius Pilatus ble ikke av den gode sorten.

Det lønner seg aldri å være kriminell, selv som myndighetsperson.

 
Vi er kun et enkelt ektepar som har prøvd å oppgradere vår eiendom vår!

Vi ringte ned og ble veiledet hvordan bygge muren.

Klart og tydelig, uten noen misforståelser eller pålegg om å søke.
Så viser det seg at alt vi har kommet med siden da av påstander, har stemt. Men PBE har løyet, samt å unnlate å svare oss hele veien.

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2857-bygnings-ingeniren-som-vi-var-i.html

Skjønner ikke at det er mulig med slik primitiv og på mange måter stikk i strid med hva Norsk lov sier handlinger. Lave og små mennesker er dette i hvert fall!

Her unnlater enn å svare konstruktivt, og forvaltningsloven brytt notorisk hele tiden! Tjenestefeil, eller veiledet feil. Dette er også brudd på Norsk lov.

I vårt tilfelle skulle selvsagt dispensasjonsloven vært brukt, det er en lovfestet rettighet som her blir unnlatt å tatt i bruk til vår gunst og fordel.

Enda et brudd på Norsk lov. Det er kun fordeler med det vi har bygget, og loven blir ikke vesentlig satt til side. Da skal det gis dispensasjon og godkjennelse.

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2543-det-er-apenbart-en-tjenestefeil.html

Så finner de ut etter hvert at vi skal tas. Og de går til Namsmannen i 2020, for at vi skal staffes med bøter. Men så finner Namsmannen ut, kravet er foreldet.

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2741-saken-imot-oss-er-na-foreldet.html

Men hate til PBE er så stort. De innkaller ikke til møte eller svarer på noen av våre spørsmål. De truer med politianmeldelse.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2982-na-truer-hilde-olea-simonsen-og.html

 

X «Bulldoggen» i Plan og bygningsetaten, Tommy Monge politi anmeldte meg. Heldigvis, så henla politiet denne galskapen.

https://www.sokelys.com/tidligere-saksbehandler-i-plan-og-bygningsetaten-vil-politianmelde-blogger-jan-kare-christensen-for-trakassering-i-lopet-av-uka/

https://blog.janchristensen.net/2021/11/nr-2656-vi-matte-sende-klage-pa-en.html

https://blog.janchristensen.net/2021/12/nr-2961-full-seier-over-tommy-monge-og.html

Hva forteller det oss? Disse til stadighet politianmeldelser eller trusler om dette?

Hver gang vi har avslørt PBE og de offentlige ansatte. Opptrer de i samlet flokk.

Her skal en tas hvis en går imot oss (PBE og myndighetene.)

Der en forsvarer hverandres løgner og narrativ.

Et kammaderi der løgn, manipulering og trusler er selv kjennetegnet og varemerke, som i saken vår.

Hele det offentlige fremstår å være som en Mafiavirksomhet.

Er du ikke lojal mot deres meningsløse og rigide vedtak.

Da skal en tas og ingen midler er for strenge eller de går av veien for å ta i bruk. For en giftig offentlig virksomhet Norge er til tider, jeg gremmes og er skamfull over å være Norsk enkelte ganger! Nå er vi ikke en del av denne råskapen og råttenskapen. Men en blir skamfull over slik er mulig, og ingen reagerer på denne kriminelle råskapen. Der en ikke tåler noen form for «angrep». Da står en sammen samlet. Den som har angrepet oss og ikke innrømmet det en er blitt anklaget for, skal tas. Alle midler tas i bruk, som her i vår sak!

Vi så det nettopp med Viggo Kristiansen. Samtidig som han var i ferd med å bli sluppet fri i fra fengsel.
Var det en pågående prosess om å forlenge hans fengselsopphold.

Rett før Viggo Kristiansen ble sluppet fri.

Så hevdet Kriminalomsorgen at han ikke måtte slippes fri.

De arbeidet med å forlenge forvaringsdommen ytterligere 4 år.
Hvorfor?

Åpenbart at han hevdet sin uskyld og aksepterte ikke justismordet.

Slik er det også med oss. Vi hevder vår uskyld, og da skal en tas så hardt en kan tas. Det er som det våkner villdyret i disse galningene innenfor det offentlige.

De lyver enda mer til mer deres løgner blir avslørt. De fremstår som totalt blinde for egne feil og egne løgner!

Her i denne vår sak skal nå først bilen til min kone tas.

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-inndrivning-av-tvangsmulkt-og-tvangsalg-av-bil-ender-i-oslo-tingrett/

Målet for de onde menneskene innenfor plan og bygningsetaten er klar, det er å få oss på gata. Slik kan de holde på da de aldri vil bli straffet for sin galskap eller ugjerninger. Det beste vi kan håpe på, er omgjørelse av vedtak.

Dette er det korrupte Norge, en skam er det at slike vil gå fri uansett!

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

Vi har avslørt at de tegningene som ligger til grunn. De er misvisende og «stjålet» av det offentlige. Fallet på vår mur er eiendom er loddrett.

PBE og det offentlige er avslørt som løgnere, og hva blir da neste?

At eiendommen vår skal regnes fra hus D?

Noe finner de på hele veien, selv om de lyver i hver setning.

De er en gjeng med kriminelle overgripere i denne saken, ferdig arbeid.

 

De vil aldri innrømme at det ligger kritikkverdige forhold om de lyver fra de står opp om morgen til de legger seg.

Slik er de offentlige ansatte i Norge, en gjeng med kriminelle overgripere som får lov å fortsette slik.

De har absolutt immunitet selv om de driver på slik som de gjør.

Narrative i Norge er stort der offentlige etater og personer beskytter hverandre.

Der overgriperne innenfor det offentlige blir beskyttet av hverandre selv som i vår sak.

Der en lyver og fordreieren faktum i saken for det skal passe til PBE mange løgner over år.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3115-det-er-et-narrativ-som-det.html

Sluttkommentar:

Selv om vi er blitt veiledet hvordan bygge muren og det som er bygget er det egentlig snakk om kun bagatellmessige overskridelser det muren vår er ca. 30 c. høyere enn det som er tillatt. Hva er det? Ingenting!

Boden er det kun snakk om vel 4 kvm2 «for stor.» Trappa er nødvendig, eller så bli vi det eneste huset imot Stormyrveien uten adkomst til selve hovedveien her for oss. Vi er utsatt for et overgrep, ikke noe annet enn det.

Her prøves vi å skremmes til lydighet for det offentliges mange løgner og fordreining av faktum i saken!

Det er og forblir å være et overgrep. Et justismord da vi har vært i retten før, og Tingrettsdommer Edvard Os løy hele veien i dommen imot oss.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3103-det-er-et-maktovergrep-av-det.html

Vi lurer bare på hva neste blir av overgrep etter denne rettsaken angående bilen til min kone.

For vi har allerede nevnt hva kriminalomsorgen holdt på med ovenfor Viggo Kristiansen. Det var å få han buret inne enda 4 år, han skulle tas selv om han var uskyldig. Han gjorde noe så «forferdelig.»

 

Protesterte imot dommen og øvrigheten!

 

Gjøre noe slikt imot galninger, da føle de seg tråkka på. Misbruker alle midler de har i sine «verktøy» skrin.

Slik er saken imot oss også, et gigaovergrep! Fallet ned imot veien på vår eiendom, det er bratt. Da tillater PBE etter sine lover, murer på 1.5 meter.

Her prøver enn å fordreie dette til at det skal gjelde nå hele vår eiendom. Det gjør de da ikke i andre saker, og dette er stikk i strid med hvordan ellers andre blir møtt av PBE. Saken imot oss er makt- og myndighetsmisbruk fra begynnelse til slutt. Vi vil aldri komme til å innrette oss etter det offentlig sitt overgrep imot et lovlydig og rettskaffent ektepar! Saken er og forblir å være et overgrep!

Det blir ikke mindre overgrep om andre offentlige instanser forsvarer ugjerningene til PBE. Det blir bare større, verre og styggere!

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3144-vi-har-etter-hvert-skjnt-mer-og.html

 

Følg med videre, det kommer mer der jeg avslører PBE og det offentlige udugelighet, kriminelle adferd og hevn og represalier hvis en sier dem imot og avslører hvor løgnaktige og kriminelle de er.


Ikke minst i denne vår sak, en gjeng med hatefulle, kriminelle, lave mennesker som ikke tåler noe imot seg. Tragisk, men sant!

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3071-plan-og-bygningsetaten-har-hevn.html

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jan Kåre, gleder meg til å lese neste artikkel.
Du spiller disse helt ut på sidelinjen som en kriminell bande.
Det er det de er.
Takk for fine artikler.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Jan Kåre, gleder meg til å lese neste artikkel.
Du spiller disse helt ut på sidelinjen som en kriminell bande.
Det er det de er.
Takk for fine artikler.

Svar:
Takk, de bryter Norsk lov hele veien, mange ganger.

1.) De veiledet oss hvordan bygge muren. Det er tjenestefeil.

2.) De svarer ikke på spørsmål og henvendelser, det er å bryte forvaltningsloven notorisk.

3.) De gir oss ikke dispensasjon og godkjennelse. Men lyver om fallet på vår eiendom. Det er saksbehandlingsfeil.

4.) De «låner» tegninger ifra vår utbygger. Bruker de tegningene som er egentlig eventyr tegninger. Det er også sterkt klanderverdig.

5.) Hele etaten er også uprofesjonelle i omgangen med oss, rett og slet ufine og kverulanter.

Ja, kommer aldri til å gi opp kampen imot disse denne kriminelle røverbanden, aldri!