torsdag 5. januar 2023

Nr. 3149: Det er uten tvil at samtlige kontroll instanser rett og slett ikke gjør jobben sin, som gjør at Plan og bygningsetaten kan holde på med sin kriminelle adferd der de bryter Norsk lov notorisk, ikke minst forvaltningsloven!

Nr. 3149:

Det er uten tvil at samtlige kontroll instanser rett og slett ikke gjør jobben sin, som gjør at Plan og bygningsetaten kan holde på med sin kriminelle adferd der de bryter Norsk lov notorisk, ikke minst forvaltningsloven!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3011-nar-det-offentlige-beskytter.html

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2439-pbe-her-i-oslo-var-i.html

 

Plan og bygningsetaten er kriminelle og bryter Norsk lov notorisk, uten noen følger for dem!

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2884-selv-en-1-klassingen-kan-svare.html

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2885-na-er-vi-kommet-til-et.html

 

Vi ble oppmerksom på dette, spesielt rundt 2019 hva Forvaltningsloven sier.

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2857-bygnings-ingeniren-som-vi-var-i.html

 

De kommer med enkelte svar noen ganger, men når vi kommer med oppfølgnings spørsmål. Så svarer de ikke oss. Jo, det finnes noen enkelte svar de har kommet med, men kun meningsløse, udokumenterte svada svar.

Dialogen og når vi yter de motstand, så gjør de som regel to ting.

Dette er gjengs.

 

1.)  De svarer ikke.

 

2.)  Så kommer de med enda sterkere pålegg og bøter.

 

Hele etaten er giftig og direkte både syk og ond. De menneskene som jobber der, er rett og slett sykelige. Men det er noe som er likeså ille.

 

Det er uten tvil at samtlige kontroll instanser rett og slett ikke gjør jobben sin, som gjør at Plan og bygningsetaten kan holde på med sin kriminelle adferd der de bryter Norsk lov notorisk, ikke minst forvaltningsloven!

https://blog.janchristensen.net/2021/10/nr-2940-vi-har-papekt-at-plan-og.html

https://snl.no/forvaltningsloven

 

Her er egentlig dette som gjør at i en slik fillesak som dette egentlig er. At en ser hvor korrupt og lite sunt og demokratisk Norge er.

De opptrer som en politi stat, ikke en rettstat. Vi skal tas, og det ekstra hardt fordi vi ikke har godtatt PBE sine mange løgner og brudd på Norsk lov.

Narrative må opprettholdes for enhver pris, selv om PBE ikke finnes redelige. Kun fylt opp av løgn og fordreining av sannheten, hele veien. Slik at deres narrativ ikke skal bli veltet, som vi har gjort for lenge siden!

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3148-nar-plan-og-bygningsetaten.html

 

Her har vi egentlig kun gjort en ting, prøvd å oppgradere vår eiendom!

 

Noe vi også har lykkes med. Trukket muren vår inn ½ meter minst i forhold til vår før bedritne skråning der moll, leire og vann til stadighet på fuktige dager som det er mange av her Oslo. Rant ut i veibanen og ellers ble liggende på vår eiendom eller de få cm mellom vår eiendom og asfaltert veibane.

Nå, i dag er alt utsøkt. Der det er et pent og naturlig skille med en forholdsvis lav mur som dekker litt over halve eiendommen vår imot veien.

Resten er et bed beplantet og trapp som er forandret og ligger i dag 100 % på vår eiendom.

Problemet var før vi bygget muren på anvisning i fra PBE.

I dag fungerer og er alt pent og det estetiske er ivaretatt til det fulle.

 

Når vi har da stått opp imot PBE mange løgner. Avslørt dem, og også kommet med både motsigelser og relevante spørsmål.

Hva gjør PBE?

I det store og det hele, svarer aldri.

Hvis de svarer, så svarer de egentlig slik at svaret er til demmes fordel. Og usant og misvisende.

Bl.a. svarte de oss på spørsmålet en gang hvorfor muren vår er ulovlig når den ligger minst ½ meter lengre inne enn vår før godkjente skråning.

Da fikk vi til svar at det var fyllmassene på baksiden som var «ulovlige».

Ikke det foran, hele etaten er bare rett og slett giftig og korrupt.

https://blog.janchristensen.net/2021/04/nr-2848-plan-og-bygningsetaten-prver-na.html

 

Vi er amatørene her, det er da urimelig at vi skal bære ansvaret for at PBE veiledet hvordan bygge muren.

Dette påpekte også vår advokat Knut Howlid i sitt ankeskriv til Borgarting Lagmannsrett:

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

 

Støttemuren – forhånds veiledning 

 

Christensen søkte forhånds veiledning i Oslo kommune ved to anledninger før støttemuren ble oppført. Christensen har gjort gjeldende at han i begge henvendelsene beskrev muren, og at han fikk aksept for oppføring av muren uten å måtte søke forhånds tillatelse. 

 

I de to telefonsamtalene i 2013 som Christensen hadde med saksbehandler Kaja Lange Aubert, som kjente området år tilbake gjennom utbyggingsperioden til Krokstien 2, stilte han spørsmål om det var greit å føre opp en ny og høyere mur på den tidligere gamle muren langsetter Stormyrveien for å få et større og langt bedre uteareal sørvest for deres bolig på Krokstien 2 c. 

Ved begge anledninger mener Christensen at han av den kommunale saksbehandler fikk klart til svar at muren ikke var søknadspliktig slik han beskrev den. Selv oppfattet han det som en bindende aksept og avtale. Det fremstår som klart urimelig om det er Christensen som i et tilfelle som dette skal ha risikoen for en eventuell misforståelse.

 

Det anføres å foreligge tjenestefeil m.h.t. veiledningen/rådgivningen. Om det hadde vært grunnlag for noen form for noen form for tvil hos saksbehandler om hva forespørselen gjaldt, burde hun ha bedt om å få tilsendt en skisse og/eller skriftlig fremstilling av byggetiltaket for å forvisse seg om at hennes veiledning/rådgivning var riktig. 

 

Således har kommunens plikt til forsvarlig veiledning og/eller rådgivning sviktet og i alle fall ikke blitt forsvarlig avklart vs. en tiltakshaver som henvender seg til kommunens plan- og bygningsetat med et helt konkret spørsmål om forhånds tillatelse i en konkret byggesak.

 

Saksbehandler ble av undertegnede frafalt som vitne for tingretten. Men det viste seg senere under hovedforhandlingen at prosessfullmektigen for staten ikke hadde kunnskap om at vedkommende saksbehandler som Christensen henvendte seg til, også hadde vært saksbehandler i forbindelse med planleggingen og utbyggingen av Krokstien 2 a b c og d. 

 

Vedkommende var således lokalkjent i området, kjente til terrenghøydene og formasjonene, idet hun hadde fulgt utbyggingen av Krokstien fra A til Å så langt Christensen har kunnskap. Vedkommende vil derfor som vitne tilføre saken nødvendige opplysninger slik at den blir langt bedre og mer forsvarlig opplyst. 

 

I den veiledning Christensen fikk, ble det ikke nevnt noe om hensynet til småhusbebyggelse, kun at Christensens mur ville bli som de andre murene i nærområdet. Aubert Lange veiledet ut i fra andres hus i Stormyrveien.

På denne bakgrunn er det feil av tingretten å ikke legge til grunn at tiltakshaver har vært i god tro mht søknadsplikten. Eneste som har funnet sted av uaktsomhet, er saksbehandlers håndtering av Christensens henvendelser. Det er feil av tingretten å ikke se dette som et vesentlig brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11. 

 

Sluttkommentar:

 

Her har vi vært i god tro med det som er bygget. At vi skal bli så strengt dømt og behandlet, er rett og slett ufint, stygt og unødvendig.

Er det vi har bygget til sjenanse for noen?

Er det til hinder?

 

Hvorfor får vi ikke svar på relevante spørsmål og problemstillinger?

Alt er da bygget på vår eiendom og av oss.

Påkostet av oss, og vi ligger noen få meter i fra Østmarka og skogen.

Dette er ikke i strandsonen og der noen i Oslo by har behov for å gå igjennom vår eiendom for å komme til friområder.

Tvert imot, det er de som parkere bilen sin i Stormyrveien. Går da i Stormyrveien der de før kunne vasse i dritt. I dag går de tørrskodd i Stormyrveien.

Hva er problemet?

Problemene var før vi bygget, ikke i ettertid.

At ingen andre offentlige instanser faktisk omtrent nevner noe positivt og til vår gunst. Vitner om et offentlig kammaderi som er verre enn Mafia-virksomhet.

De fikk straff når de ble tatt, mens PBE og de som holder på der. Får gå fri uansett hva de gjør.

De kan også dritte på draget, og prøve å straffe oss på nytt.

Først prøvde de seg hos Namsmannen, og fikk avslag.

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2921-det-er-kun-namsmannen-som-har.html

 

Så kartverket, og der fikk de også avslag.

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2822-plan-og-bygningsetaten-har-na.html

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

 

Hva gjør de da? Fortsetter bare med nye søknader, straffes skal vi uansett

 

De andre offentlige instanser som Oslo Tingrett, Oslo Byråd, Sivilombudet, Statsforvalteren, Borgarting Lagmannsrett og Kommunal- og distriktsdepartementet.

Alle beskytter hverandre, selv om PBE har stjålet tegningene som viser vår «ulovlige» mur.

De blir aldri straffet for noe, de kan bare fortsette sin kriminelle løpebane godt hjulpet av hele det offentlige, statlige og kommunale Norge.

For en farse og så mye løgn kun for en pen og estetisk mur, trapp og bod.

De problemene som var før med overvann og dritt, er nå eliminert!

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2795-be-om-at-sakene-vare-med-plan.html

 

Det som også er trist med disse offentlige ansatte. Det er at de lovet oss å søke en gang ekstra for om mulig få godkjent mur, trapp og bod. De gikk de bort i fra likeså fort det var lovet. De har så dårlige egenskaper på alle plan, at det er egentlig bare trist alt med disse offentlige ansatte.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201908605

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2474-fremmet-nye-sknad-til-pbe.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2475-fremmet-nye-sknad-til-pbe.html

 

Tar med denne artikkelen til slutt som forteller alt om hvilket overgrep, makt og myndighetsmisbruk vi er utsatt for:

 

 https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

 Nr. 3072:

Faktum isaken vår er at vi har fått bot på 270.000, - kr for at vi ikke ønskerovervann, smuss og vandalisere eiendommen vår!

 

Hele saken viser bare at PBE og det offentlige i denne saken er slik det gamle DDR og kommunistene drev på.

Sunn fornuft, Norsk lov, og det som er tjenlig betyr absolutt ingenting!

Kun lydighet imot myndighetene, som en skal bøye seg for uansett hvor dumt, ulovlig (imot Norsk lov) og stupid det er!

 

Se her slik var det før – og slik vil PBE det skal bli igjen.

Da slik naboen vår hadde det før.

 


Som naboen har det i dag – lovlig, moll og overvann.

 


 

Her viser litt av den gamle muren med blokker på flere tonn.

Det er også flere blokker fjernet under bygging, da bl.a. en vannledning sprakk.

Derfor ble noe også fjernet, men det viser med all tydelighet.

At det var oppå en gammel mur vi bygget.

At PBE prøver å bløffe seg ut av dette med at de ikke husker, viser bare hvor korrupt og løgnaktig denne etaten er.

 


 

Overvann, er det slik vi skal ha det?

Hvis vi ikke fører eiendommen tilbake til dette, så skal vi betale 270.000,- kr.

Viser bare at vi står ovenfor en kriminell etat.

 


Nydelig det er nå hos oss, tørt, rent og pent!

At vi skal rive muren og skape overvann, moll og dritt for å slippe å betale 270.000, - kr viser bare hvor rigid og helt hinsides det PBE holder på med ovenfor oss. Det er kriminelt og ondt.

Nå er det grønt, grønt og grønt hos oss.

PBE vil at alt skal fjernes og erstattes med mold, plastikk gjerde og leire som vi hadde det før.

For en kriminell og helt på tryne etat.

At andre offentlige instanser forsvarer disse, viser bare at vi står imot kriminelle mennesker!
Alle bilder er stort sett tatt samtidig. 
Overvann og bedritent hos naboen. 
Tørt, rent og pent hos oss.

 


 

Ingen kommentarer: