onsdag 18. januar 2023

 Nr. 3160: Overgriperne om det er myndighetene eller andre, går alltid etter det svakeste ledd for å utføre sin ondskap!

 Nr. 3160:

Overgriperne om det er myndighetene eller andre, går alltid etter det svakeste ledd for å utføre sin ondskap!

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3941-vart-skriv-til-oslo-tingrett.html

https://www.sokelys.com/selv-nazistene-og-adolf-hitler-var-ikke-sa-ille-som-det-offentlige-er-imot-oss-er-vi-overbevist-om-for-dette-er-ikke-noe-annet-enn-et-offentlig-overgrep/

Hva betyr Overgrep? Her en liten pekepinn!

Overgrep er ikke definert i straffeloven i motsetning til voldtekt, som har en egen definisjon som «seksuell omgang ved bruk av vold eller truende atferd, eller med noen som er bevisstløs eller ute av seg til å motsette seg handlingen».

 

Kan også brukes om krenkelse, rettsstridig handling, gjøre noen urett, bryte menneskerettigheter.

Eksempel på bruk:

- Staten begikk grove overgrep mot de etniske minoritetene.

- Helsevesenet begikk store og ufattelige overgrep imot Arnold Juklerød.

- Rettsvesenet og politiet begikk enorme overgrep imot Viggo Kristiansen.

- PBE og myndighetene begår overgrep imot ekteparet Jan Kåre og Berit Christensen, spesielt imot Berit Christensen da de ønsker å frata hennes egen bil.

 

Når det brukes som verb, representerer det bruk til dårlig effekt eller for dårlig formål, misbruk, eller å behandle med grusomhet eller vold, spesielt regelmessig eller gjentatte ganger. Når den brukes som et substantiv, representerer den grusom og voldelig behandling av en person eller et dyr, eller en feilaktig bruk av noe.

Et overgrep vil si at et menneske krenker et annet menneskes rettigheter. Overgrep kan ramme begge kjønn i alle aldre. Dette er situasjoner og opplevelser som skaper frykt, sorg, sinne og frustrasjon.

Overgrep kan også kalles misbruk. Overgrep skjer når noen krenker en som er svakere. Å krenke vil si å ydmyke og såre et annet menneske.

Overgriperen tråkker over den andres grenser på en uverdig måte.

(sitat slutt.)

Det er klart at en dårlig handling er ikke et overgrep kanskje?

Det er dette vedvarende. Og der en går alltid på det svakeste leddet.

Det er akkurat i denne vår sak som preger PBE og det offentlige her.

Det er vedvarende og en går på det svakeste leddet nå.

De vil ta min kones bil da den sto i mitt navn.

 

Så er det veldig underlig med overgriperne, når en tar til motmæle.

Da føler enn seg tråkka på med en gang.

Både truer med politianmeldelse og politianmelder. Slik er det med overgriperne. De tåler ikke noe imot enn selv.

Men har ingen begrensninger imot selv å utføre overgrep imot andre!

Nå har Namsmannen – overgriperen – funnet et svakt punkt

Min kones bil står i mitt navn, da gyver overgriperne løs med full styrke.

Selv med nedsatt helse etter et meget krevende benbrudd.

Artrose og kun 3 år til å bli pensjonist, så skal overgriperne – Namsmannen frata hennes egen bil kjøpt av hennes egne penger som hun fikk da hennes mor døde! Slik holder overgriperne på.

De eier ingen medfølelse, slam og er så kynisk at selv Al Capone hadde likt det!

Greit, PBE, Namsmannen og det offentlige driver ikke med direkte vold.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3068-namsmannen-vil-na-ta-huset-og.html

 

Men å frata ei forsvarsløs kvinne sin egen bil, påskudd at hennes mann driver med noe ulovlig. Det som er såkalt ulovlig, er kun et stort eventyr.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

Eneste forskjellen på det offentlige her og Mafiaen, er at de ikke bruker direkte vold

Men løgnaktige vedtak og at de blir forsvart av «syndikatet.»

Det vil si, alle andre offentlige etater og myndigheter der PBE utstrakte løgner og fordreining av faktum er «syndikatet» med på. Det er virkelig ille hvor langt myndighetene her i Norge er villige til å gå! Jeg fatter det simpelthen ikke!

Skylappene er enorme, og fungerer som en abstrakt «Berlinmur» rundt en konstruert og falsk virkelighet (matrix), som er bygd på løgn-propaganda, sensur og ønsketenkning. Slik er saken vår, den er fabrikkert og samtidig. For at dette narrative skal virke, så er våre argumenter «stengt» ute som «Berlinmuren» var det i Tyskland. Sannheten får ikke engang gehør, kun narrative! Narrative i vår sak er at vi hverken er blitt veiledet. Vår tomt er lav og alle andre som får bygge murer.

Enten tilhører de ikke småhusplanen, eller så har de enorme høydeforskjeller på sine tomter.

Selv de som sprenger ut tomten sin for å deretter sette opp mur.

Helt utrolig at her i vår sak er det ikke en løgn, men en serie av løgner satt sammen til et narrativ som må opprettholdes gjennom bl.a. at alle andre instanser forsvarer løgn!

Det igjen å ta la oss får «straff!» Er ikke noe annet enn et overgrep!

Sluttkommentar:

Gå her på det svakeste leddet. Gyve løs! Det er så til de grader hinsides og si at en bil på 25 år, det er den perfekte bil for deg. Vår gamle Audi i fra forje årtusen!

Hennes egen bil, den tar vi. Selv om legen skriver så klart og tydelig at dette er et overgrep, og vil bare gjør det meget krevende.

Ja, egentlig umulig for henne å komme rundt og på jobb når den tid kommer hun skal begynne på jobb etter rekonvalesent er over!

Her gyver en løs på det svakeste leddet for å fortsette med sitt meningsløse og onde overgrep!

Det er så hinsides fornuft og god væremåte, at ord ikke strekker til!

Krenke, overse fakta og selv lyve. Det er dessverre PBE og myndighetens parole i denne saken. Så vil en gå på det svakeste leddet, og ta min kones bil.

Vi har da 35 års ekteskap, der vi har alt felles. Da å mene at noe er egentlig særeie, det stemmer ikke. Det er da vi som definerer hva som er hva!

Her er overgrepet enorm, hensynsløst og rått!

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3025-det-er-et-gedigent-demokratisk.html

Her er bildet av bilen til min kone som nå Namsmannen og det offentlige vil ta ifra henne!

En ganske så ordiner bil BMW i3 2018 modell.

El bil og som tilrettelagt for henne.

Namsmannen sier også at hun skal kun kjøre min gamle bil på 25 år (som er direkte uansvarlig), da de påstår at vi har bygget en ulovlig mur.

Hele saken imot oss er et overgrep!
De må ha det vondt med seg selv med å drive med slike dysfunksjonelle og meningsløse handlinger!?

Tenker at slike mennesker er egentlig ikke mennesker, men oppfører som de lever og tjener kun for en ting.

Tjene mørkets krefter som de åpenbart er innfiltrert og styrt av!

 


 


 


Ingen kommentarer: