torsdag 5. januar 2023

 Nr. 3150: Det ser ut som Nancy Sporsheim og Andre Standberg i Øvre Smestadvei 14 C får beholde carporten, men må rive og bygge ny mur!

 Nr. 3150:

Det ser ut som Nancy Sporsheim og Andre Standberg i Øvre Smestadvei 14 C får beholde carporten, men må rive og bygge ny mur!

 

Vil også tilføye noe som synes merkverdig.

At muren skal være 1.5 meter i fra asfaltert vei.

Vanlig er vel 1 meter?

 

Naboen vår har vel sprengt ut flere meter.

De søker om dispensasjon og godkjennelse.

At disse ikke kan få dispensasjon og godkjennelse.

Det er i hvert fall forskjellsbehandling de lux.

Se her:

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3094-plan-og-bygningsetaten-med-sin.html

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201011373

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202214178

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3131-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3121-huseierne-i-vre-smestadvei-14-c.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3101-statsforvalteren-gir-oss-avslag.html

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3095-andre-strandberg-og-nancy.html

 

Bymiljøetaten har utalt seg, der de anbefaler at muren blir revet

 

Men de får beholde carporten og eventuelt det andre som er bygget på eiendommen.

Her burde PBE latt nåde gått for rett.

 

Muren er såpass pen, og tilbaketrukket i nærmest en blindvei på et boligfelt.

Greit, de bygget denne muren på et innfall. Ikke særlig gjennomtenkt, de fikk ikke noen veiledning av PBE som vi fikk i forkant.

Se hadde vært i kontakt med PBE i forbindelse med å bygge bl.a. svømmebasseng.

Slik burde de ha vært kjent med PBE. Men her er mailen i hvert fall i fra Bymiljøetaten.

Tror her skal det bli vanskelig å få beholdt muren med et rigid og til dels hatefullt plan og bygningsetat her i Oslo By!

 

 


Ingen kommentarer: