tirsdag 6. desember 2022

 Nr. 3131: Plan og bygningsetaten her i Oslo kommer med vedtak, beskrivelser og bøter som det er en gjeng med barnehagebarn som driver denne etaten, hvorfor får de lov å fortsette?

 Nr. 3131:

Plan og bygningsetaten her i Oslo kommer med vedtak, beskrivelser og bøter som det er en gjeng med barnehagebarn som driver denne etaten, hvorfor får de lov å fortsette?

 

Regler, lover og fremfor alt, Norsk lov skal følges i Norge.

PBE her i Oslo driver med rovdrift imot lovlydige borgere, men de selv bryter Norsk lov notorisk. 

Hele etaten er kriminell, giftig og inkompetent!

 

Har skrevet om flere saker her på den Himmelske blogg, og kan ikke gå igjennom alt. Bare kort stoppe for vår sak og angående Andre Strandberg og Nancy Sporsheim i Øvre Smestadvei 14 C.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3121-huseierne-i-vre-smestadvei-14-c.html

De fikk avslag bl.a. p.g.a. at de hadde brukt materialer som vill gjøre at overvann la seg på deres eiendom og ellers hvis over hele veien.

Nå kjenner ikke jeg til alle forholdene der, men slik det fremstår. Så er sannheten stikk motsatt, med det de har bygget. Så vil vannet renne ned der det skal. Hadde de ikke bygget så flott og den muren, hadde det virkelig blitt overvann. Hvor mye, det vet jeg ikke da veien nedover er slakk skrånet nedover. Så uansett, dette hadde ikke blitt det store problemet. Men i hvert fall, det som er bygget er en klar fordel og oppgradering.

Hos PBE dikter de opp eventyr, og bruker det imot innbyggerne.

Slik holder denne giftige og helt ut sykelig etaten på hele tiden imot lovlydige borgere, mens de selv bryter åpenbar Norsk lov notorisk!

 

PBE skriver:

«Overvann skal håndteres lokalt på egen eiendom.»

 

Nancy Sporsheim svarer følgende:

«Støttemuren er i dag nødvendig for å holde på massene som ikke ble fjernet, de nye drenerende massene og tujahekken i vår hage ut mot veien, og støtter forøvrig opp hagen slik den tidligere stygge skråningen gjorde.

Det er også blitt bedre parkering i veien, naboen har ikke lenger klaget på vann ned til sin tomt, og resultatet for øvrig er blitt pent. Naboen på andre siden av veien har flere ganger uttrykt takknemlighet fordi det er blitt finere i gaten og for deres utsyn.»

 

Det er akkurat det samme hos oss, vi hadde en ekkel, stygg og upraktisk skråning som var godkjent.

Dette har vi påpekt, og aldri fått noe svar på.

Hva skal en gjøre med en slik etat?

Hele etaten og de menneskene som jobber der er hatefulle, hissige og råtne!

 

Her ser en hvordan det var hos Andre Strandberg og Nancy Sporsheim i Øvre Smestadvei 14 C både før og etter de bygget denne såkalt «ulovlige» muren.

At den er ulovlig, er kun og alene i PBE sine øyne.

  
 

Her er nye bilder, at dette skal være ulovlig og rives. 

Vitner om en etat som er ond, giftig, inkompetent og farlig.

 


 

 


Slik var det hos oss før, med overvann. Som naboen har det i dag.

 


 

 


Her er før noe ble bygget, legg merke til fallet er stupbratt.

PBE påstår at det er en slakk rett tomt, hele etaten og de menneskene som jobber der er noen mega-løgnere!

 


Så flott er det i dag, hallelujah!

 


 


 


 


 

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hadde disse i likhet med deg også fått muntlig tillatelse og veiledning på forhånd?

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Hadde disse i likhet med deg også fått muntlig tillatelse og veiledning på forhånd?

Svar:
Nei, men det de har bygget er milevis innenfor dispensasjons loven.
Hvis det er samlet sett er mer fordeler enn bakdeler skal det gis dispensasjon.
Og, hvis ikke loven vesentlig settes til side, der PBE godtar murer på 1.5 meter blir ikke loven vesentlig satt til side.
Muren her tror jeg er på samme høyde med vår mur, litt over 1.5 meter.

Plan- og bygningslova (pbl.) § 19-2 stiller opp to hovudvilkår for dispensasjon.
• Det er berre høve til å dispensere dersom omsyna bak føresegna det vert dispensert frå, eller omsyna i formålsføresegna i lova, ikkje vert vesentleg tilsidesett.
• I tillegg må fordelane ved å dispensere vere klart større enn ulempene etter ei samla vurdering.

Anonym sa...

Jan Kåre, det er ubegripelig hva denne etaten holder på med.
Peiling på overvann, drenering, estetisk pent og funksjonelt har de rett og slett ikke.
De skal styre utviklingen her i Hovedstaden angående bygg og eiendom, er en katastrofe og ille!
Vi heier på deg og din kone!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Jan Kåre, det er ubegripelig hva denne etaten holder på med.
Peiling på overvann, drenering, estetisk pent og funksjonelt har de rett og slett ikke.
De skal styre utviklingen her i Hovedstaden angående bygg og eiendom, er en katastrofe og ille!
Vi heier på deg og din kone!

Svar:
PBE er en stygg etat. De går stort sett på mennesker i middelklassen.
De skal svi så det koster – noe enormt.
Har du mye penger og kontakter du får lov til ikke det meste – men alt!
Kan ikke tenke meg en mer råtten etat og ingen skriver og belyser dette heller.
Ikke rart at «Kongo-etaten» får lov å holde på som den gjør.
Hele etaten er farlig, giftig og illeluktende!