fredag 2. desember 2022

 Nr. 3127: Klager nok en gang til plan- og bygningsetaten her i Oslo at de har ikke svart oss på vårt spørsmål – og dermed bryte Norsk lov atter igjen, forvaltningsloven der de er lovpålagt å svare oss som de notorisk bryter!

 Nr. 3127:

Klager nok en gang til plan- og bygningsetaten her i Oslo at de har ikke svart oss på vårt spørsmål – og dermed bryte Norsk lov atter igjen, forvaltningsloven der de er lovpålagt å svare oss som de notorisk bryter!

 

Vi etterlyser svar på vårt spørsmål, som vi her anklager de for å bryte atter igjen Norsk lov.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201510929

 

Her er vårt skriv:

 

Saksnummer 201510929 – forvaltningsloven forplikter svar

Oslo 2/12.2022

 

Spørsmål – etter forvaltningsloven er dere pliktig å svare oss!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

https://www.sokelys.com/selv-nazistene-og-adolf-hitler-var-ikke-sa-ille-som-det-offentlige-er-imot-oss-er-vi-overbevist-om-for-dette-er-ikke-noe-annet-enn-et-offentlig-overgrep/

 

Vi er usikre på hva dere mener om hva som er videre fremgang.

Da bl.a. dere mener noe en dag, og noe neste andre dag.

Hele staben hos dere i plan- og bygningsetaten bryter notorisk Norsk lov på mange områder.

Er hissige, unnlater å svare, svare kun svada.

Håper på allikevel et svar på vår mail med nr. 215.

 

De andre spørsmålene vi har kommet med, er ikke besvart.

Men når hele forvaltningen og andre offentlige organer alltid forvarer alt hva PBE finner på.

Kommer med av vedtak viser bare at til dels er det offentlige Norge like korrupt som Kongo og andre stater som ikke følger normale, gode spilleregler og forvaltning skikk.

 

Håper på svar, da dere er onde og kriminelle.

Eier ikke selvinnsikt og skamfølelse, overgripere!

Mens vi er redelige, oppfører oss skikkelig og holder oss til Norsk lov som dere ikke gjør!

Samt vanlig menneskelig oppførsel som dere overhode ikke vet noe om da dere blir fornærmet, furtne og driver med hevnakt og represalier gjennom vedtak og bøter som er direkte makt- og myndighetsmisbruk.

Overgrep rett og slett!

 

At vi skal innrette oss etter åpenbart onde og kriminelle mennesker, gjennom korrupte og driver med løgn og renkespill.

Anser vi ikke som å være av det gode!

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3117-er-det-rett-for-oss-som-kristne.html

https://blog.janchristensen.net/2021/11/nr-2950-skriv-til-statsforvalteren-der.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3071-plan-og-bygningsetaten-har-hevn.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2974-det-er-apenbart-demoniske-og.html

https://www.youtube.com/watch?v=9sZWYq8CbxY

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3033-sa-er-oslos-mest-forhatte-mur.html

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3011-nar-det-offentlige-beskytter.html

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3003-plan-og-bygninsetaten-har-na.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3002-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2966-det-er-min-og-min-kones.html

 

Nr. 2966:

Det er min og min kones rettskaffenhet, og Plan- og bygninsetaten løgner, narsissisme, splitt og hersk som har skapt den store konflikten mellom oss og PBE her i Oslo!

Bilde av mur, trapp og bod som er «ulovlig» selv om det skulle vært godkjent for lenge siden.

Da det er kun minimale overskridelser, vi er blitt veiledet av PBE.

Samt at det er kun fordeler, ikke bakdeler med det vi har bygget.

https://www.youtube.com/watch?v=vWdjLznlhKw&t=55s

https://blog.janchristensen.net/2021/08/normal-0-21-false-false-false-no-bok-x.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2480-ny-ankesak-sendt-til.html

 

Dette er en bod på kun 11 kvm2 som ligger på skyggesiden, kan kun sees på vår eiendom. Denne skal rives mener PBE, helt horribelt og meningsløst.

 

 

Vår mur ligger 1/2 meter lengre inne enn vår før godkjente skråning.

Den var lovlig, men ikke vår mur.

Dette forholdet har vi påpekt i årevis, men det uredelige og halvkriminelle PBE vil ikke svare oss på dette da det forteller at deres argumenter faller i grus!

Fullmasene blir holdt på plass, som igjen forteller at deres argumenter er meningsløse og vedtak.

Trapp skal rives, selv om den ligger 100 % på vår eiendom.

Eneste i Stormyrveien som ikke skal få lov å ha lov å gå ned i offentlig vei.

Dette er meningsløst og ondskap, ikke noe annet.

 


 

 

Plan- og bygninsetaten her i Oslo er en totalt destruktiv og narsissistisk etat!

Det har vi dessverre erfart!

Samt, Oslo Byråd, Oslo Tingrett, Statsforvalter, Sivilombudsmannen, Politiet og media forvarer denne etat både direkte og indirekte!

Oslo Byråd, Oslo Tingrett, Statsforvalter og Sivilombudsmannen direkte da de holder med denne meget syke etat.

Media som ikke går inn i saken og tar den frem for offentligheten.

Politiet som unnlater å etterforske og tiltale disse menneskene når de gjør handlinger som er imot Norsk lov.

Det er blanco fullmakt for disse.

Slike som Astrid Myhra og Lena Christin Omdal hos Plan- og bygningsetaten her i Oslo By. Samt Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten.

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2931-en-oppsummering-av-pbe.html

De får med andre ord holde på fritt, og herje!

Hadde det ikke vært for Namsmannen som påpekte at alle krav imot oss var foreldet.

Ville vi rent økenomisk vært ille ute å kjøre, da det ligger sikkert bøter imot oss opp imot ½ Million?

Dette er selvsagt bøter utstedt kun for å ramme oss, men heldigvis, de er foreldet!

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2923-ja-jeg-tror-pa-guds-forsyn-i.html

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2741-saken-imot-oss-er-na-foreldet.html

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2910-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Kort fortalt hendelsesforløpet mellom oss og Plan- og bygninsetaten her i Oslo By!

 

Bilde av vår trivelige og flinke saksbehandler Kaja Aubert Lange som var både hyggelig og dyktig, men de vi fikk etterpå. Var stikk motsatt.

 


 

1.)  Vi hadde en meget god og saklig saksbehandler hos PBE som forsvarte oss overfor illsint nabo som Roar Telje og andre.

Det var Kaja Aubert Lange.

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2439-pbe-her-i-oslo-var-i.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=ec4Et9vfTGM

 

 

2.)  Vi ringte ned, og fikk aksept for å bygge muren uten å søke da vi kunne bygge oppå gammel mur!

 

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2575-jeg-har-faktisk-imtegatt-plan.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

 

3.)  Vi sendte sikkert inn den aller beste søknaden som er sendt inn i Oslo By for å få godkjent mur, trapp og bod. Da var vår meget gode saksbehandler tatt av saken, Kaja Aubert Lange.

De verste de kunne finne, var satt på saken der bl.a. Lena Catrine Amdal, Tommy Monge, Jon Erik Reite Bang, Astrid Myhra, Nils-Henrik Henningstad og andre.

Er alle like råtne og like lite fleksible at det kunne like gjerne vert en etat fra det gamle DDR vi hadde å gjøre med?

Ikke i et fritt og demokratisk land som Norge skal være.

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2474-fremmet-nye-sknad-til-pbe.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2475-fremmet-nye-sknad-til-pbe.html

 

4.)  Rettsak i 2018 som ikke førte frem. Der våre argumenter ble totalt neglisjert, oversett og ikke trodd av Tingrettsdommer Edvard Os som dessverre var kjøpt og betalt til fordel for PBE.

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2448-flere-og-flere-er-enig-med-meg_21.html

 

5.)  Vi har imøtegått PBE på alle områder og gitt de svar, men de har ikke svart oss. De har dermed bryte Norsk lov. Dette ble vi først til full klar over i 2019 da vi fikk møte en Ingeniør som hadde jobbet opp imot PBE og lignede etater, han sa med en gang at de har bryte mange Norske lover.

Slike som forvaltningsloven og andre lover.

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2857-bygnings-ingeniren-som-vi-var-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2891-10-sprsmal-til-plan-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2884-selv-en-1-klassingen-kan-svare.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2885-na-er-vi-kommet-til-et.html

 

6.)  Vi er nå kommet til et springende punkt, som er det vesentlige i vår sak.

Det er at vi er nå klar over at PBE har bryte Norsk Lov, men siden saken er avgjort i alle instanser. Så kommer vi ikke videre.

Hva skal vi da gjøre?

Media lar PBE holde på som de gjør.

Politiet bryr seg ikke. Og alle andre instanser bryr seg ikke.

Vi står da med andre ovenfor at slike vrange og til dels onde mennesker i PBE her i Oslo. De får lov å holde på til «the bitter end!»


Sluttkommentar:

Nå når vi egentlig har vunnet over PBE.

https://blog.janchristensen.net/2020/08/nr-2743-game-over-for-plan-og.html

 

Hva gjør PBE når de ikke kommer noen vei med oss? Saken er foreldet!

De driver med ondskap, makt- og myndighetsmisbruk. De prøver da i sin ondskap å tinglyse heftelse på vår eiendom, og mislykkes.

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

https://blog.janchristensen.net/2021/02/nr-2828-plan-og-bygningsetaten-prver.html

 

Men de fortsetter, og lykkes, i sin makt- og myndighetsmisbruk (les ondskap).

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2840-plan-og-byggningsetaten-har.html

 

Vi skulle selvsagt hatt godkjennelse for mange år siden, ikke minst etter 28 August 2018 da saken imot oss var foreldet!

Her er det ikke viktig for dem å følge normale spilleregler.

Har en tapt, så lever en deretter.

Tenk, hvis en rykker ned fra eliteserien, og oppfører seg som en har vunnet Gull?

Slik er det PBE og det offentlige holder på oss ovenfor oss.

Det er ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk (les ondskap, hevn og represalier for ikke å adlyde deres utdaterte og regide pålegg)!


Det offentlige, PBE, de er kun noen mobbere og lave mennesker som misbruker sin makt!

Synke ned på et så lavt plan, det kunne vi aldri under noen omstendighet tenkt oss.

Drive med hevn og represalier, istedenfor å gi oss «seieren», og godkjenne det vi har bygget som er til gunst for alle!

 

https://www.youtube.com/watch?v=j3Ply5RQ6uI

https://www.youtube.com/watch?v=ihjNgVeZhdc&t=29s

https://www.sokelys.com/tidligere-saksbehandler-i-plan-og-bygningsetaten-vil-politianmelde-blogger-jan-kare-christensen-for-trakassering-i-lopet-av-uka/


https://www.sokelys.com/blogger-og-bibel-laerer-jan-kare-christensen-politianmelder-navngitte-ansatte-ved-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-for-langvarig-hets-trusler-og-truing/

 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Herlig! Full seier!

Jan Kåre Christensen sa...

Dette er en åndskamp mellom det gode og det onde.
Satan og mørke virker gjennom løgnene til disse onde og hatefulle menneskene.
Skriften sier:
Kol. 2. 15 Han avvæpnet fyrster og myndigheter og satte dem i vanry ved at han så åpenbart triumferte over dem.

1930 oversettelsen: Kol. 2. 15 Han avvæbnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste sig som seierherre over dem på korset.

Jesus vant seier på Korset – og hans seier er vår seier som kjemper og står for sannhet, rettferdighet og godhet.
Ikke som plan og bygningsetaten som står for løgn, urettferdighet og hat!