tirsdag 17. august 2021

Nr. 2913: Plan og byggningsetaten fremstår ikke bare som uredige, men som også umodne når de ikke engang vil møte oss til samtale!

 Nr. 2913:

Plan og byggningsetaten fremstår ikke bare som uredige, men som også umodne når de ikke engang vil møte oss til samtale!

 

Plan og byggningsetaten fikk vi et skriv ifra i går 16 august.

Der vi svarer på dette i dag, 17 august.

 

Her er faksmile av skrivet i fra PBE

 

 


 

Se for skrivet her:

 

Til Plan- og bygningsetaten Oslo.       Sak 201510929

Oslo 17/8. 2021

Kopi Statsforvalter, Oslo Byråd, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sivilombudsmannen.

 

Vi begynner med de formelle feilene på deres siste skriv.

 

Dere sender et svar med flere formelle feil.

Bl.a. at vi er to som er ansvarlige for dette, men dere skriver du.

Det skulle stått dere.

 

Dere sender også ut dette vedtaket uten underskrift.

Det er også feil, det skulle stått at det var ifra en eller flere personer.

Navnet på de/dem.

Går du på sakene våre, så er også alle saksbehandlere som har vært i saken, tatt bort.

En slik tåkelegging er også tjenstefeil.

Uansett, vi har bedt om de samme sakene før. At dere alltid oppgir hvem som sender og vi er to som står bak alt her i Krokstien 2 c, Berit og Jan Kåre Christensen, ekteparet som dere bare prøver å lage bråk med. Alle problemer i denne saken er dere skyld i mer eller mindre!

 

Svar på deres mail: 201510929 - 161

 

Dere skriver:

«pågående ulovlighetssaken på eiendommen din.»

 

Svar kommer nedover, men der er dere som driver med ulovligheter, ikke vi.

Dispensasjon og godkjennelse skulle vi hatt for mange år siden etter dispensasjonsloven som dere ikke tar hensyn til og tolker objektivt.

 

Dere skriver:

«Det har ikke kommet inn nye opplysninger som endrer vårt syn på saken og vi ser det derfor ikke som hensiktsmessig å gjennomføre et slikt møte.»

 

Svar kommer nedover, men vi sier oss sterkt uenig at det ikke er kommet inn nye opplysninger. Det har det, da vi har nå skjønt at dere er pliktig å svare oss på våre spørsmål.

Det er alltid viktig, godt og rett å ha et møte og snakke i sammen når en er så dypt uenige som vi er.

Si at et møte ikke er hensiktsmessig vitner om umodenhet de lux.

 

Dere skriver:

«vil tvangsmulkten forfalle.»

Dette er truing, noe dere har drevet med i mange år.

Saken imot oss er foreldet, dere har drevet med truing i mange år og Namsmannen har selv skrevet til dere og oss at saken er nektet fremmet da den er foreldet.

https://www.sokelys.com/marerittet-fortsetter-plan-og-bygningsetaten-med-nye-trusler-og-tvangsmulkter-mot-blogger-christensen/

https://www.sokelys.com/ble-ilagt-en-tvangsmulkt-pa-kr-20-000-christensen-klager-pa-mulkten-til-plan-og-bygningsetaten/

https://www.sokelys.com/fatt-tvangsmulkt-pa-60-000-og-bygningsetaten-truer-med-ytterligere-180-000-i-boter/

https://www.sokelys.com/har-fatt-varsel-om-tvangsinndrivelse-av-tvangsmult-som-forfalt-15-oktober-2020-ma-ut-med-31400-kroner-og-ytterligere-60-000-er-pa-vei/

https://www.sokelys.com/ulovlig-mur-har-fatt-tvangmulkt-pa-kroner-60-000-trues-med-nye-boter-dersom-palegget-ikke-etterfolges/

https://www.sokelys.com/pbes-frist-gikk-ut-og-christensen-har-ikke-etterkommet-rivningsvedtaket-fra-oslo-kommune/

https://www.sokelys.com/christensen-og-den-omstridte-muren-fikk-forlenget-frist-med-a-rive-til-15-april-2021/

https://www.sokelys.com/ingen-tvangstrekking-av-tvangsmulkter-for-christensen-for-fylkesmannen-har-avgjort-klagen/

https://www.sokelys.com/idag-forfalt-en-ny-tvangsmulkt-for-christensens-ulovlige-mur-hadde-fatt-frist-til-1-juni-med-a-rive/

https://www.sokelys.com/ellvill-nabokrig-mellom-christensen-og-naboene-i-stormyrveien-4-og-6-om-parkering/

https://www.sokelys.com/ma-ha-revet-muren-innen-45-dager-ellers-palyder-en-ny-tvangsmulkt-pa-kroner-45-000/

https://www.sokelys.com/christensens-klage-til-fylkesmannen-over-tvangsmulktene-forte-ikke-frem-kun-muren-er-omfattet-av-tvangspalegget-men-bloggeren-ma-likevel-punge-ut/

https://www.sokelys.com/fikk-hyggelig-tvangskrav-fra-kemneren-i-julegave-blogger-ma-punge-ut-med-20475-kroner-ellers-gar-kravet-til-namsmannen/

https://www.sokelys.com/pbe-er-ferdigsnakka-om-christensens-ulovligheter-ber-na-christensen-rette-seg-etter-palegget/

https://www.sokelys.com/fylkesmannen-sa-nei-til-christensen-og-det-samme-gjorde-lokal-frp-politiker-i-byutviklingsradet/

https://www.sokelys.com/retter-nye-og-harde-angrep-mot-pbe-og-fylkesmannen-etter-at-christensens-klage-igjen-ble-avvist/

https://www.sokelys.com/blogger-i-byggebrak-vurder-a-stevne-tidligere-saksbehandler-kaja-aubert-lange-for-retten/

https://www.sokelys.com/blogger-ilagt-tvangsmulkt-pa-20-000-fordi-han-ikke-har-revet-ulovlig-oppfort-stottemur-trues-med-ytterligere-30-000-i-tvangsmulkt/

https://www.sokelys.com/blir-truet-med-ny-tvangsmulkt-pa-80-000-dersom-muren-ikke-er-fjernet-innen-to-uker-men-christensen-er-uboyelig/

https://www.sokelys.com/bibellaereren-bloggeren-og-bussjaforens-problematiske-mur-pbe-etterspor-dokumentasjon-pa-at-rivningen-er-pabegynt/

https://www.sokelys.com/svarer-pa-fylkesmannens-vedtak-med-a-nekte-a-etterkomme-og-krever-1-million-i-oppreisning-og-erstatning/

https://www.sokelys.com/christensen-i-konflikt-med-pbe-siste-byggesoknad-avsluttet-pa-grunn-av-manglende-tilleggsdokumentasjon/

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-far-ikke-provd-sin-byggesak-i-lagmannsretten-ma-dermed-ut-med-naermere-en-halv-million/

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2458-pbe-igjen-tilbake-med-true-oss.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2461-vi-har-kjempet-imot-staten-og.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2465-pbe-prver-na-skremme-oss-til.html

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2538-plan-og-bygningsetaten-prver.html

 

Her ser dere dokumetasjon at gjennom år er vi blitt truet, ikke av et kommunistisk regime. Men av Plan- og bygningsetaten her i Oslo By, i Norge. Et fritt og demokratisk land. Eller er det ikke det?

 

 

Dere har ikke skjønt hva vi mener, at alle vedtak og hva andre har kommet til ikke er gyldige.

Da de ikke har påpekt og tatt med at alle vedtak før var ikke gyldige da våre svar på spørsmål og innvendinger ikke var blitt besvart.

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2907-det-er-ille-at-i-realiteten.html

https://blog.janchristensen.net/2021/07/nr-2902-det-vi-har-opplevd-ovenfor-plan.html

 

Dere har ikke svart oss på våre spørsmål.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2855-plan-og-bygningsetaten-har.html

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2553-snakket-med-en-som-selv-har-vrt.html

 

Dere misforstår tingenes tilstand. Da vi henvendte oss til dere første gang i 2013, var vi fullstendig grønne. Dere sa, bygg mur på gammel mur, sett i gang uten å søke.

For å hoppe frem i dag, så har vi faktisk mer greie på ting enn dere?

Vi vet at dere er kriminelle (dere har bryt Norsk lov, bl.a. forvaltningsloven).

 

Dere hverken vil eller ønsker å svare oss på våre spørsmål

 

Nå vil dere ikke engang møte oss for å løse disse problemene dere har skapt.

Kjeltring streker fremstår hele den offentlige etat, fra dere, til Oslo Byråd, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sivilombudsmannen.

Alle disse «kontrollinstansene» (Oslo tingrett også) skulle ha avdekket bl.a. at dere har bryt forvaltningsloven over flere år helt bevist.

 

Dette skjønte vi ikke i begynnelse at dere var lovpålagt å svare oss.

Nå skjønner vi at dere, Statsforvalter og alle andre har bryte Norsk lov.

Derfor krever vi svar, og det på alt som har skjedd i saken til nå som ugyldig da dere notorisk gjennom mange år har bryte flere Norske lover.

Vi anser det offentlige, om det er dere eller Statsforvalteren.

Som kriminelle i den forstand at dere har bryte forvaltningsloven og andre lover.

Da dere er pliktig å svare oss, noe dere helt bevist ikke har gjort.

Nå vet vi hva våre rettigheter er, noe vi ikke visste før.

 

Dere tar overhode ikke hensyn til oss, bare prøver å kjøre over oss.

Vil minne dere på at vi bor i Norge, ikke Nord Korea eller en diktatur stat.

Der vi alle må stå til rette for hva vi gjøre og ikke gjør.

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2885-na-er-vi-kommet-til-et.html

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2884-selv-en-1-klassingen-kan-svare.html

 

Dere har ikke svart på våre spørsmål, det er hovedanklagen vår.

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2873-slik-som-vi-er-blitt-behandlet.html

 

Før kunne dere holde på slik, og at Statsforvalteren holdt med dere, viser bare at hele forvaltningen er kriminelle når dere bryter Norsk lov ved å ikke svare oss.

Dette ble først påpekt med styrke av en vi møtte https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2867-oslo-plan-og-bygningsetat-har.html

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2857-bygnings-ingeniren-som-vi-var-i.html

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2856-de-statlige-og-kommunale.html

 

 

De har selv bryte mange lover, som bl.a. tjenstefeil ved å veilede oss til å bygge «ulovlig!»

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2439-pbe-her-i-oslo-var-i.html

 

 

Dere har bryte Kong Kristian den 5. lov.

Forvaltningsloven ved å ikke svare på spørsmål.

Saksbehandlingsfeil og forskjellsbehandling.

Vi skulle også fått dispensasjon, noe som også er klanderverdig.

Det siste er truing, som også er straffbart.

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2465-pbe-prver-na-skremme-oss-til.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

Dere gjemmer dere nå bak ting som vi har avslørt som egentlig ugyldige vedtak.

 

Statsforvalterens vedtak som dere henviser til, er ikke verd papiret det er skrevet på.

De evnet ikke å avdekke deres manglende uteblivelse av svar, men gav dere medhold på alle punkter.

Den virkelige sannheten i denne saken, er at dere har gjort alle feil det er mulig å gjøre + litt til.

Nå er det siste truing dere driver med.

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2910-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Konklusjon på denne saken bør være at den bør settes opp overalt slik at andre kan lære av denne saken.

Der dere har veiledet oss i å bygge.

Dernest hvert så uredelige og løgnaktige det er mulig å være!

Mens vi har forholdt oss rolige, redelige, rettskafne, ydmyke og løsningsorienterte!

Vi bør få godkjennelse og ½ Million i erstatning og oppreisning for å ha stått imot en rigid og super-vanskelig etat.

 

Sluttkommentar:

 

Før (i begynnelsen av denne saken) kunne deres lureri og notoriske bryting av Norsk lov da vi ikke kjente til regelverket med bl.a. forvaltningsloven etc.

At dere henviser til vedtak av Statsforvalter, viser bare at de har vært med på deres kriminelle adferd.

Tiden er over for løgner, kammaderi og bryting av Norsk lov.

Dere er avslørt og tatt ikke bare med buksene nede, uten bukser da dere fremdeles ikke svarer på våre spørsmål.

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-klager-bygningsetaten-inn-til-sivilombudsmannen-fordi-de-fremsetter-trusler-om-boter-uten-a-folge-dem-opp/

 

Med andre ord, kammaderiet som vi ser, det er avslørt!

Svar oss på våre spørsmål.

At dere ikke vil møte oss, er også et løftebrudd.

Eneste møte vi har hatt med dere, april i 2019.

Så ble det gitt løfte om at vi skulle få tett oppfølgning, dere lyver og fordreier på sannheten konstant!

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2465-pbe-prver-na-skremme-oss-til.html

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2539-plan-og-bygningsetaten-lovet.html

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2563-var-protest-og-skriv-til-pbe.html

https://blog.janchristensen.net/2021/04/nr-2848-plan-og-bygningsetaten-prver-na.html

 

 

 

 

Ingen kommentarer: