søndag 22. august 2021

Nr. 2916: Selv om Plan- og bygningsetaten har bryte mange Norske lover, så får de lov å kjøre sitt race imot Fam. Christensen, da hverken Oslo Tingrett, Statsforvalter, Oslo Byråd, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sivilombudsmannen gjør jobben sin med å tale vår sak!

 Nr. 2916:

Selv om Plan- og bygningsetaten har bryte mange Norske lover, så får de lov å kjøre sitt race imot Fam. Christensen, da hverken Oslo Tingrett, Statsforvalter, Oslo Byråd, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sivilombudsmannen gjør jobben sin med å tale vår sak!

 

Er en rettsløs ovenfor det offentlige her i Norge?

 

Vi fikk en mail her på fredag, som vi har svart på:

 

Her er faksmile av mailen:Her er vårt svar:


Plan og bygningsetaten         Oslo 22/8. 2021

 

Dere skriver:

Avslag på søknad om gebyrreduksjon - Krokstien 2 C

201908605 – 79

 

Svar:

 

Dette er virkelig ille. Vi har ikke klaget på dette gebyret i 2021, derfor er det urimelig, utidig og løgnaktig alt det som dere skriver.

Noe som er skrevet 3 år tilbake i tid, og er for lengst historie.

Dere nå etter 3 år svarer, vitner om galskap og det helt, helt meningsløse i alt dere bedriver med.

Alt dere gjør, når dere «svarer», er for dere har en baktanker med det?

 

Det oser hat, intriger og tomhet med alt dere skriver.

Vi har da ikke søkt i inneværende år om gebyrutsetelse.

Tvert imot, at dere sendte dette kravet først til innkrevingsetaten uten først til oss, vitner om en etat som det oser av!

 

Det står at klagefristen er 3 uker, ikke 3 år.

Dere nå svarer på dette, gjør oss kun mistenksomme at dere har onde baktanker som dere har hatt imot oss i 7 – 8 år.

Null løsningsorienterte, bare prøver å lage kvalme.

Vi har prøvd å bringe dette inn i lovlige former, men dere oser av vrangskap!

 

Gebyret som ble utsendt, ble utsendt faktisk 3 år etterpå vi ikke søkte om gebyrutsetelse (2019 søkte vi, ikke i 2021).

Vi har hevdet og fremdeles hevder at det ikke var reelt.

Men for å bringe ro i saken og konsentrere oss om langt viktigere ting, betalte vi dette gebyret.

Vi kan da ikke sloss om peanøtter, imot en etat som bruker alle sine ressurser på ikke løse problemer. Men de problemer som er reelle, skal ikke løses.

Som bl.a. vi har påpekt her:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202006740

 

Dere sendte dette ut, først etter 3 år, da i en viss forstand på nytt da vi hverken da eller nå opplever dette som reelt.

Men betalt er det, og vi har siden ansett saken som ferdig.

Dere nå later som om vi har bestride dette gebyret når det er betalt er bare latterlig, fullstendig gale Mathias og en form for løgn!

Dette er atter igjen en måte på å trykke oss ned og mobbe oss!

 

Snakk om å være råtne og uforutsigbar, 3 år etter svarer dere når klagefristen er 3 uker. Snakk om å være forblindet i hat og en personlig vendetta imot oss!

Blottet for redelighet og anstendighet fremstår dere å være!

Mailen har ikke navn heller! Det er ikke lov!

Ombudsmannen konkluderer med at det følger av god forvaltningsskikk og forutsetningsvis av forvaltningslovens regler om habilitet at en part skal få kjennskap til hvem som har behandlet saken.

Dette er vi nå blitt nektet flere ganger i de siste mailene, og det viser bare at mote til PBE er å ligge bak et tastatur og mobbe, være ond og ikke stå opp for sine synspunkter. Da en ikke vil svare oss på våre spørsmål som forvaltningsloven sier at dere er pliktig.

Denne saken bør komme over hele Norge for å vise hvor mye feil en kan gjøre, uten en må stilles til ansvar for det.

Da hele den offentlige forvaltningen driver med kammaderi og beskytter hverandre. Selv som her der PBE driver med direkte mobbing og forskjellsbehandling.

Samt ikke svare på spørsmål som er til vår fordel!

PBE fremstår som totalt udyktige og er kun ute etter å straffe og vinne saken med at vi skal måtte rive mur, trapp og bod.

Selv om alle kriterier er på vår side for å få dispensasjon og godkjennelse!

 

Det er helt utrolig hvilket hat dere legger for dagen.

Vi har aldri noen gang truet dere som dere gjør med oss.

Vi har aldri på noen som helst måte oppført oss på det lavmålet som dere legger for dagen.

Rett og slett, vi er redelige, i motsetning til PBE som skriker i telefonen, svarer ikke på spørsmål.

Tinglyser heftelser på vår eiendom for å prøve å lage mest mulig støy og bråk. Alt er nå en kampanje fra egentlig hele det offentlige at vi skal måtte bøye oss!

Når en må stå til rette med det en før har sagt, da husker enn ikke!

https://www.youtube.com/watch?v=ec4Et9vfTGM&t=18s

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2574-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Vi har bygget noe som har oppgradert vår eiendom, men dere kommer nå med et svar 3 år «for sent»!

Hvorfor? Kjenner vi dere rett, så er det sikkert for dere nå skal prøve å inndrive penger da forje gang vi søkte så er den saken foreldet og dere kommer ingen vei, lenge leve det råtne PBE. Dere suger noe veldig, med å bedrive et slikt renkespill.

Dette gebyret er betalt, med 1020 kr for mye.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2860-plan-og-bygningsetaten-prver-na.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2866-fikk-en-mildere-mail-ifra.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2872-innkrevingsetaten-nsker-na.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2875-na-brukermisbruker-plan-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2876-en-fiktiv-faktura-fra-2019.html

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019128851&fileid=8685402

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019134800&fileid=8706770

 

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2577-bestrider-pa-det-sterkeste-pbe.html

 

Vi har aldri søkt om mur, trapp eller bod på nytt.

 

Vi kom med en forespørsel om å gjøre det, men fikk aldri mulighet til å søke da dere satte krossfot på selve søknaden med å gjøre det umulig for oss å søke.

Vi ble forespeilet å søke på nytt under møte vi hadde med dere i 11 april 2019, men de lovnadene fra det møte, brøt dere med en gang.

https://www.youtube.com/watch?v=gOXLpT7uhZ0&t=90s

 

Vi måtte gjøre så mye, endog ta bilder av muren mens den ble bygget.

(det er som å vinne i lotto uten å spille, en umulighet.)

 

Hvordan skulle vi få det til?

 

Selve søknadsprosessen var en farse, derfor søkte vi aldri og aldri fikk vi en reell mulighet til å søke p.g.a. PBE med Tommy Monge i spissen vrangskap personlig vendetta imot oss og hat.

Monge skrek i telefon til oss at han ikke ville prate med oss.

 

Slik saken står nå, er denne saken en ikke sak.

Vi betalte gebyret, med 1020 kr for mye som innkrevings etaten sa til oss at vi ikke skulle betale.

Saken står slik at dere skylder oss 6000 kr. Så langt vi forstår regelverket, så kan dere ikke kreve inn et gebyr etter så lang tid.

Ellers er det og presiserer vi, har vi aldri søkt 2, gang da Tommy Monge skrek så det ljomet at han ikke vill prate med oss!

 

Skjønner ikke denne mailen, vi har aldri i klaget på fakturaen inneværende år.

At vi tilbake til 2019 mente at dere ikke skulle ha betalt, er fordi Tommy Monge oppførte seg som en tulling og bajas!

Dette er historien, vi har betalt denne fakturaen som vi ikke anser som reell.

Vi kan ikke sloss imot hatet alltid!

Vi betalte for fredens skyld!

 

https://www.sokelys.com/bibellaerer-og-kristen-influenser-har-bitt-i-det-sure-eplet-og-betalt-gebyr-til-pbe-for-avvist-byggesoknad/

 

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

 

Vi fikk bl.a. flere mailer fra Silje Hellum.

Her er en som hun skrev at vi da når vi betalte slapp å betale mer enn selve gebyret, men vi betalte 1020,- kr for mye, skulle egentlig ikke betalt noe da så langt vi forstå regelverket så har det gått over tiden dere kan kreve oss for penger.

 

Hei,

 

Vi viser til din tidligere anmodning om å kun betale hovedkravet i denne saken for å få saken ut av verden. Vi kan gå med på en avtale der du innbetaler hovedkravet på kr 4980 innen 16.06.21. Dersom du overholder denne avtalen avslutter vi saken uten å kreve salær. Da unngår du også at saken må behandles i forliksrådet.

Vi så nå i agresso (regnskapssystemet til kommunen at dere har betalt hovedkravet direkte til Plan- og bygningsetaten den 31.05.21. Vi avslutter da denne saken.

 

AS NORGE IMOT FAMILIEN BERIT OG JAN KÅRE CHRISTENSEN FOR Å HA OPPGRADERT SIN EGEN EIENDOM!

 

PBE er harnisk på vår nabo i hus ovenfor oss som har tatt bort noe grønt for å lage en ekstra parkingsplass i flykt med en såkalt ulovlighets mur.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021067139&fileid=9624412

 

Vi har fått et mye penere, grønnere og flatere terreng.

Dette skal fjernes og hvis ikke det gjøres. Selv om vi har bygget vår mur etter PBE anvisning og den ligger ½ meter lengre inne enn vår før lovlige skråning som vår nabo har enda.

Dette vil ikke PBE svare på hvorfor dette er både et problem og ulovlig å ha en mur som ligger lengre inne enn vår før bedritne og ekle skråning som vår nabo har i dag.

 


 

Her sees det klart og tydelig hvorfor ikke PBE vil svare oss, da de er avslørt at vår mur ligger betraktelig lengre inne enn vår før skråning. Samt at vår mur er en klar fordel for veibanen, naboen, oss selv. Ja, absolutt alle er den til gunst!

 

Det som er selve problemet i Stormyrveien, er mer gamle hus med diverse løsninger som er problematiske.

Samt at murer der ligger helt inntil veibanen, mens vår ligger akkurat der den bør og skal ligge, 1 meter ifra veibanen.

Slik vår mur ligger og er bygget, skulle vært standarden. Og ingen skulle fått lov å rygge rett ut i en forholdsvis sterkt trafikkert vei som rutebussen kjører i. faktisk flere ganger i timen døgnet igjennom.

Her lar PBE ulov være lov, og lov (det som er perfekt) være ulov.

Dette sitter hele «AS NORGE» med Statsforvalter, Oslo Byråd, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sivilombudsmannen at PBE følger kun regelverket.

Ja, de følger regelverket på enkelte punkter, men på enkelte punkter bryter de alle lover som er mulig å bryte.

Der de har bl.a. bryt forvaltningsloven ved å ikke svare oss.

Tjenstefeil ved å veilede oss «feil!»

Det siste vi har påpekt som de har bedrevet i 4 år med, er å true med bøter som er foreldet.

Nå prøver PBE å lage en ny ulovlighetsak på oss, med dette skrivet.

Selv om vi hverken fikk mulighet til å søke eller søkte.

Vi har kun prøvd å bringe dette frem og opp slik at det hadde blitt gitt oss den dispensasjonen vi har krav på etter Norsk lov.

Da hadde alt blitt godkjent, og saken hadde vært ute av verden.

Det viser bare råskapen og galskapen til PBE, at de gjør alt for å prøve å knekke oss. Mens hele AS NOGE med Statsforvalter, Oslo Byråd, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sivilombudsmannen sitter og toer sine hender som Pontius Pilatus.

Dette er lavmål og uredelighet som vi ikke fatter er mulig for noe så ubetydelig som vi har gjort.

Oppgradert vår eiendom, der dispensasjonsloven sier kort fortalt.

Er det mer til gang og gunst enn ulemper og bakdeler, så skal dispensasjon gis.

Hos oss er det faktisk kun fordeler, ikke en eneste ulempe!

Men dessverre, dette har vi opplevd flere ganger før, så dette er ikke helt nytt for oss.

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2463-jegvi-er-blitt-forulempet-og.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2461-vi-har-kjempet-imot-staten-og.html

 

Siste som PBE driver på med er å sende ut skriv og «svar» som ikke har underskrift.

Det er sikkert allright ovenfor Fam. Christensen, men ovenfor alle andre er det ikke det.

Skjønner ikke dette enorme hatet og vendetta imot oss, det er helt, helt urasjonelt og meningsløst.

Vi har kun oppgradert vår eiendom og etter vår mening er den noe av det beste blitt på Hellerudtoppen. Den eneste vi har igjen, er å få det godkjent slik at vi kan få fullføre muren vår med å legge heller etc. på den.

Dette ble også påpekt i avslaget vi fikk i 2016, at den bør se ut som naboens.

Dette er vi ikke uenig i, men vi vil da ikke legge ned masse penger og forbedre trappa vår etc. uten vi får dette godkjent. Dere motsier dere hele veien, og lar de som har mur, utkjørsel og annet som er virkelig problematisk.

De må endog ha ulovlige skilt satt opp for å kunne rygge ut med privat parkering etc. Uten dette, så hadde de ikke fått kommet ut med bilene sine på en noenlunde forsvarlig måte.

Mens vi som kun har en trapp ned til Stormyrveien, skal bøtelegges og PBE kjører en kamp imot oss som er helt urasjonell.

Der bare i år har de tinglyst heftelse på vår eiendom.

De har truet oss med fiktive bøter.

Sendt flere års gamle faktura som vi ikke engang visste eksiterte lengre da hvis det hadde vært reellt, så hadde de sendt ut fakturaen i 2019. men her kommer de år etterpå i sitt hat og sin krig imot oss.

Sender den ikke til oss, men til innkrevingsetaten som ikke sender fakturaen til oss.

Men et skriv at vi møtes i forliksrådet da vi ikke har betalt en bestridt faktura fra 2019 som åpenbart er unfair og sikkert foreldet?

Det er så urasjonelt og kriminelt det som det offentlige holder på med, at ord ikke strekker til!

Nå har vi ved flere ganger kjempet imot det offentlige, og vunnet hver gang omtrent. Da det alltid viser seg at sannheten seirer alltid – til slutt!

Det håper og tror vi også i denne saken, da PBE hatkampanje imot er totalt meningsløst, nedverdigende og brudd på NORSK LOV!

 

Sluttkommentar:

 

For oss at dere sendte etter 3 år ut en faktura, virker helt søkt og unfair.

Ikke nok med det, dere sender den ikke til oss, men til innkrevingsetaten, det er direkte ondt.

Samt at vi tror at dette er brydd på prosedyre hos dere, men overfor oss er alt lov.

Det er en lov for alle andre, og en lov for ekteparet Jan Kåre og Berit Christensen.

 

Prøver dere nå å lage en sak med nye vedtak?

Saken imot oss er foreldet, vi har ikke søkt om mur, trapp og bod i 2015, ikke andre ganger.

Dette at vi har prøvd å bringe alt inn i lovlige former, med å prøve å søke på nytt. Er dette dere nå skal bruke imot oss?

Det er helt ufattelig hvor onde dere er, virkelig ondskap er det som dere står for.

Fristen for å klage har gått ut for 3 år siden, saken er ferdig for 3 år siden.

At dere nå svarer på dette, men på ingen av våre andre spørsmål er direkte ondskap, avslørende og uredelighet!

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2884-selv-en-1-klassingen-kan-svare.html

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2885-na-er-vi-kommet-til-et.html

 

Konklusjon

 

Så langt vi forstå lovverket. Så skulle ikke vi ha betalt 1 krone. Da fristen for å kreve inn gebyr er på 16 uker.

Vi bestred dette 10.10.2019. Da hadde dere 3 mnd. på dere, og fra de 3, mnd. så for hver uke forfaller 25 % av beløpet, det blir da 16 uker.

Da skylder PBE oss ikke 1020 kr. men 6.000, - kr.

 

Vi har betalt dette, kun av den ene grunn for å få litt fred!

Behold pengene, og svar oss på de andre spørsmålene vi har kommet med!

Ikke svar oss mer på dette, kun på de andre spørsmålene vi har kommet med.

Ikke svar oss på dette, det betyr ikke noe, men å få svar på våre andre spørsmål er viktig.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021092068&fileid=9709708

 

Jesus sa for 2000 år siden, dere avsiler myggen men sluker kamelen. Det som er ubetydelig legger dere enormt vekt på, men det som er viktig, vil dere ikke svare på engang. Da bryter dere både Norsk Lov og almen folkeskikk!

 

Nå prøver PBE åpenbart å finne noe som de kan bruke imot oss, ikke for å løse konflikten. De vil ikke engang møte oss. Men for å vinne saken, det er dette det dreier seg om.

Vinne saken, selv om det er egentlig en fille sak av null betydning for noen innbyggere i Oslo Kommune og her på Hellerudtoppen.

Det som det er problemer med, lar de stå uten noe om og men.

Siste eiendommen å bry seg om her i Oslo, er vår eiendom som ligger så langt ifra strandkanten det er mulig som er PBE offisielle agenda å avsløre.

Vi ligger kun 50 meter ifra Østmarka, at dette skal være et så stort problem som en bruker så mye ressurser på er kun for å vinne ovenfor oss da vi har avslørt at PBE ikke bryr seg om regelverket og Norsk lov.

Men å vinne saker, ikke noe annet. Enn er en form for regelryttere og «politi!»

Selv om det som en holder på med, er helt tatt ut av sine proporsjoner å bruke så mye krefter på oss, men allikevel ikke SELV FØLGE NORKS LOV VED Å SVARE OSS PÅ VÅRE RELEVANTE OG FOR OSS, VIKTIGE SPØRSMÅL!!!!!!!!!!!!!

I den gale verden til PBE her i Oslo, får hvis det meste gå an!?!?!?

 

Det er kun en grunn for at dere ikke vil godkjenne vår mur, trapp og bod!


Det er at det er gått prestisje i saken, da alle argumenter og ting i saken er til vår fordel da våre overskridelser er minimale. Det som taler til vår fordel er 100 % på vår side, det som taler imot oss, finnes ikke

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

11 kommentarer:

Anonym sa...

Er ikke dette bare gebyret for andre gang dere søkte? Hva dere betalte før var for første søknad og ikke den andre. Alle vet jo at etater ikke jobber gratis..

Jan Kåre Christensen sa...

Skal undersøke saken litt nærmere.
Gebyret tror jeg er ulovlig?

10.10. 2019 fikk vi det gebyret.
Fra den dagen av og 16 uker har PBE det til å drive det inn.
Her gikk det nesten 3 år.
Uansett, det er uetisk av PBE alt de har gjort i denne saken, og alt annet imot oss!

Vi har søkt kun 1 gang, ikke 2 ganger!


Anonym sa...

Ok,mulig du har rett. Jeg mener bare å huske at dere sendte inn nesten samme søknad på nytt senere.

Anonym sa...

"Fremmet NY søknad til PBE om å få beholde bod,trapp og mur på lovlig måte"

https://blog.janchristensen.net/2019/05/?m=1

Hvis du søkte på nytt der så må vel det bety at du også hadde søkt en gang tidligere?

Jan Kåre Christensen sa...

Les selv her:
Ved vedtak om avvisning av 01.10.2019, «Byggesaken er avsluttet», ble det utstedt et gebyr på kr 4980,-. Beløpet ble krevd etter Gebyrregulativ for Plan- og bygningsetaten 2019, § 3-6-1,
som gjelder byggesaker som avsluttes før påbegynt saksbehandling.

Det står det rett ut:
«før påbegynt saksbehandling.»

Med andre ord, vi fikk aldri mulighet til å søke, 2. gang!!!!!!!!!!!!

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021110783&fileid=9774034

Anonym sa...

Da bør du kontakte PBE for å få en avklaring på hva dette gebyret gjelder ja

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver
Da bør du kontakte PBE for å få en avklaring på hva dette gebyret gjelder ja

Gebyret gjelder åpnet sak da vi på møte med dem 11 april 2019 ble lovet å få søke på nytt.
Dette fikk vi aldri muligheten til.
Vi bestred dette gebyret 10.10.2019.
At de nå først sender dette til innkrevingsetaten før til oss.
Innkrevingsetaten ved Silje Hellum har nok blitt insitert og fått instruks fra Astrid Myhra og Tommy Monge om å lage mest mulig bråk ovenfor oss?

Hva gjør de?
Kontakter forliksrådet, for at de sier de vil møte oss der da vi bestred dette gebyret 3 år tilbake i tid.
Dette er ikke Nord Korea eller Kongo.
Men PBE her i Oslo/Norge.

De er på et slikt lavmål at ord ikke strekker til!!!!!!!!!!!!!!!!

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019073580&fileid=8504888

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019073580&fileid=8504889

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019075106&fileid=8510630

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019108825&fileid=8616376

Anonym, her er gebyret som vi bestred den 10.10.2019.

Det er vanvittig slik PBE holder på:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019112322&fileid=8691789


Her er vår bestridelse:
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201908605


Også her:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019134800&fileid=8706770Anonym sa...

Hvorfor fikk dere ikke muligheten til å søke på nytt?

Jan Kåre Christensen sa...

Les nå også alle linkene jeg har lagt ved i alle innlegg.

Kort fortalt.

Da vi skulle søke ble kriteriene lagt så høyt at det var selvsagt en umulighet, om vi hadde hatt all verdens ressurser.
Se her: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019108825&fileid=8616376

Bl.a. skulle de vite hvor mye jern det var i muren.
Det skulle være bilder ifra selve byggeprosessen.
Dette skriver de bl.a:
«Dersom dere ikke sender inn dokumentasjonen innen fristen, kan det føre til at vi må avvise søknaden og avslutte byggesaken.. Hvis vi har avsluttet saken, og dere fortsatt ønsker å gjennomføre prosjektet, må dere sende inn en ny komplett søknad. For ordens skyld minner vi om at vi også kan kreve gebyr for saker som blir trukket eller avsluttet på grunn av manglende oppfølging. Et slikt gebyr vil ikke bli godskrevet ved en eventuell ny søknad.»

Dette gjorde vi da selvsagt å søke her var som å vinne i lotto eller tipping uten å spille. En umulighet! Det er da lov å tenke, vi svir ikke av mange hundre tusen for noe som er døfødt!

Vi hadde da ikke tatt noen bilder da vi hadde snakket med PBE hvordan begge muren.
Det skulle vi bygge uten å søke, da det sto en mur i fra før, og vi skulle bygge.
Jeg ville da ikke bruke mange hundre tusen på en søknad som garantert vi aldri hadde fått godkjent.
Vi hadde allerede i 2016 sendt inn den beste søknaden noe har sendt inn i Oslo by for å bygge en mur, trapp og bod.
Gjøre PBE til lags, er en umulighet når de har en personlig vendetta imot oss.
Heldigvis gav Namsmannen oss medhold i at alle krav imot oss er foreldet.
Eneste da kan gjøre, er å ikke godkjenne det vi har bygget, eneste de kan gjøre av galskap!
Nå håper jeg da at det er noen fornuftige mennesker utenfor PBE som våkner opp!

Anonym sa...

Men du sendte da inn en søknad til ikke sant? Den første var med Ferdig Attest som ansvarlig søker,mens den andre sendte du inn med kun deg selv som søker?

Da står det jo ganske tydelig i skrivet fra PBE over : "For ordens skyld minner vi om at vi også kan kreve gebyr for saker som blir trukket eller avsluttet på grunn av manglende oppfølging."

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym
Vi fikk ikke sendt inn søknad, den ble stoppet som mangelfull.
Det som de krevde, var så rigid og ondt at vi aldri sendte inn søknad.
Ja, vi prøvde, men lykkes ikke!
Saken som vi skal betale gebyr for, er hvis du leser det som står skrevet følgende:

Byggesak ikke til behandling

Ergo, vi har ikke søkt 2. gang, ferdig arbeid!