lørdag 14. august 2021

Nr. 2912: Statsforvalteren i Oslo og Viken har vi også sendt klage til angående Plan- og bygningsetatens truing og hatefulle opptreden ovenfor oss!

 Nr. 2912:

Statsforvalteren i Oslo og Viken har vi også sendt klage til angående Plan- og bygningsetatens truing og hatefulle opptreden ovenfor oss!

 

Jesus sier at Tyven er kun kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Skape frykt og opptrer hatefullt.

Slik er det dessverre Oslo Kommune ved Plan og bygningsetaten har opptrådt ovenfor oss nå i mange år, og det tar hvis ikke slutt?

 

Bildet av dokumentet som viser heftelse på vår eiendom, slik er det PBE holder på uten stopp.

De har gitt oss bøter, mange vedtak, truing og ellers alt de finner på av ugjerninger.

For å skape frykt og psyke oss ut.

De har t.o.m. tinglyst heftelse på vår eiendom, for kun å lage bråk og kvalme!

Det finnes ingen mål, mening og noen form for rimelighet med det de holder på med.

Alt er kun for å skape frykt og psyke oss ut, snakk om å gå i den Ondes tjeneste.

Se bildet

 


 

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Postboks 325

1502 Moss

 

Oslo 14/8. 2021

 

Sak hos PBE her i Oslo:

Saksnummer 201510929 – Byggesak

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201510929

 

Klage på Plan og byggningsetaten, Oslo

Vahls gate 1, 0187 Oslo

Postadresse:

Postboks 364 Sentrum, 0102 Oslo

 

Klage på Plan og byggningsetaten kommer med trusler, tomme trusler!

 

Dette kan umulig være lov, og riktig?

Trusler er forbundet med å skape frykt, derfor er det også straffbart

https://www.overgrep.no/hva-er-straffen-for-trusler/

 

Plan- og bygningsetaten her i Oslo mener vi har bygget noe veldig ulovlig, det er mur, trapp og bod på egen grunn.

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201510929

 

Vi mener de opptrer som helt ukorrekte, og driver med utstrakt makt- og myndighetsmisbruk.

PBE her i Oslo er egentlig imot oss helt urasjonelle og oppfører seg imot oss som vi var verre enn kriminelle.

Slik skal ikke kunne gå an?

 

Våre overskridelser er minimale, og vi skulle fått godkjennelse og dispensasjon for flere år siden.

 

PBE prøver å bruke regelverket imot oss med bøter og vedtak som er helt syke og ligner ikke noe.

 

Dette er misbruk, og ikke minst når de sier gir oss bøter, og ikke krever dem inn.

Dette er totalt utilbørlig og en får null respekt for dem, enda mer enn det vi opplever fra før.

 

Se her for bøter som er gitt, som tomme trusler og bare for å prøve å skremme oss. Ikke noe er blitt gjort, det er kun skremmes esl propaganda av PBE.

Dette er hoved klagen, gi bøter og ikke følge dem opp.

De bruker det imot kun for å skremme, slik skal ikke kunne gå an.

Når de mener vi fortjener bøter, så får de værsågod også gjennomføre det, slik at alle og enhver kan se deres galskap.

Eller så får de godkjenne det vi har bygget. Som hadde og er det riktige i denne saken.

At mur, trapp og bod blir godkjent slik det står og er nå.

Til gunst for alle!

 

Se her:

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2822-plan-og-bygningsetaten-har-na.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2786-vart-tilsvar-til-plan-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2591-na-prver-plan-og-bygningsetaten.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2551-det-er-et-rotete-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2741-saken-imot-oss-er-na-foreldet.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/02/nr-2824-nok-et-tilsvar-til-plan-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/08/nr-2743-game-over-for-plan-og.html

 

https://www.sokelys.com/bibellaerer-klaget-til-sivilombudsmannen-som-nok-en-gang-avviser-a-gjore-noe/

 

https://www.sokelys.com/har-fatt-varsel-om-tvangsinndrivelse-av-tvangsmult-som-forfalt-15-oktober-2020-ma-ut-med-31400-kroner-og-ytterligere-60-000-er-pa-vei/

 

https://www.sokelys.com/ulovlig-mur-har-fatt-tvangmulkt-pa-kroner-60-000-trues-med-nye-boter-dersom-palegget-ikke-etterfolges/

 

https://www.sokelys.com/fikk-ikke-hjelp-av-kommunal-og-moderniseringsdepartementet-i-krigen-mot-pbe/

 

https://www.sokelys.com/bibellaereren-bloggeren-og-bussjaforens-problematiske-mur-pbe-etterspor-dokumentasjon-pa-at-rivningen-er-pabegynt/

 

https://www.sokelys.com/fikk-faktura-pa-30-000-kroners-mulkten-vi-bestrider-alt-pbe-gjor-da-det-er-pur-ondskap/

 

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-klager-bygningsetaten-inn-til-sivilombudsmannen-fordi-de-fremsetter-trusler-om-boter-uten-a-folge-dem-opp/

 

Videre driver PBE med et renkespill der de tinglyser heftelser på vår eiendom uten mål og mening når de ikke inndriver noe som helst!!!

 

Hva er de holder på med spør vi oss? Skal det være slik?

Vi kan ikke se at Plan- og bygningsetaten går rett frem.

 

Men de er frekke og freidige nok til å tinglyse heftelser og annet dritt på vår eiendom.

Forvaltningsskikk og veiledning er noe som heter, som PBE totalt mangler.

Skal det være slik?

Er ikke dette brudd både på normal folkeskikk, veilederplikt og mye annet som forvaltningsloven etc.?

 

De skremmer oss med gebyr som de ikke følger opp.

Dette anser vi å være ulovlig, å rope Ulv, Ulv.

Det er hverken ulv eller noe annet.

Vi ønsker selvsagt ikke at de skal trekke oss.

Men samtid kunne det vært bra slik at PBE galskap, bare hadde blitt mer synlig for allmenheten!

Vil også presisere at PBE har forsøkt å true oss gjennom mange år, det er mange eksempler på dette.

De har aldri gjennomført å krev oss for penger.

Bortsett fra den ene gangen da Namsmannen avviste det hele som foreldet.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019084482&fileid=8541432

(dette kravet sendte PBE inn til Namsmannen, avvist som foreldet.)

 

Men de fortsetter i samme sporet, er ikke dette kriminelt og ille, så vet ikke vi hva som er mer kriminelt, uaktsomt og nedrig enn PBE oppførsel!

 

Det er totalt meningsløst og uforholdsmessig at PBE ikke godkjenner vår mur, trapp og bod slik at denne saken nå etter så mange år får sin avslutning!

 

Sluttkommentar:

 

Saken vår er foreldet, og de driver med å true oss med bøter som aldri noen gang vil kunne ramme oss.

Da saken er foreldet i 2018, de er flere år for sent ute!

 

Da bruke trusler, og holde på slikt. Kan det være en sunn og god forvaltning?

De har nå tinglyste heftelse på vår eiendom.

Dette er også for å psyke oss ut.

 

Vi mener at PBE drives som en Mafia virksomhet der en prover å ramme oss.

Men ikke på en rettferdig og god måte. Men kun for å skape frykte og psyke oss ut, der vi til slutt går med på deres vandalisme av vår egen eiendom.

Når vi vet at PBE har bryte SELV MANGE NORSKE LOVER, OG DRIVER PÅ SLIK, DET ER ILLE.

 

De har selv bryte mange lover, som bl.a. tjenestefeil ved å veilede oss til å bygge «ulovlig!»

De har bryte Kong Kristian den 5. lov.

Forvaltningsloven ved å ikke svare på spørsmål.

Saksbehandlingsfeil og forskjellsbehandling.

Vi skulle også fått dispensasjon, noe som også er klanderverdig.

Her er det mye!

Mvh

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Skjermbilde av PBE tomme og onde trusler imot oss som Familie

 


 

 

 

 

2 kommentarer:

Jan Kåre Christensen sa...

Alt ble oppført i 2014.
Nå er vi i 2021.
Det blir 7 1/2 år.
Men det var i august 2015 det ble en såkalt ulovlighetssak da flere naboer med Roar Telje i spissen tystet til Oslo Kommune.
Foreldelsesfristen gikk ut da august 2018 ifølge Namsmannen.
Med andre ord, det som PBE holder på med er kriminell aktivitet.
Det er ulovlig og straffbart å drive med tomme trusler.
Hvorfor gjør PBE dette?
De er da ikke dumme?
Hensikten er for å skape frykt og psyke oss ut.
PBE her I Oslo er en mafia 🤮🤮🤮🤮🤮
Ekkelt hele PBE.
Rett i fra mørke, ikke noe annet 🥶🥶🥶🥶🥶

Jan Kåre Christensen sa...

Snakket med diverse, om 12 ½ år vil muren, trappen og boden være vårt uansett om PBE har tinglyst ting på vår eiendom.
Da må de godkjenne mur, trapp og bod.
Det er derfor de prøver å bruke utdaterte pålegg og vedtak imot oss!

Eksempelvis:

https://no.wikipedia.org/wiki/Hevd_(rettighet)

Har dette vært i bruk lengre enn 20 år, så er det «ditt».