fredag 29. januar 2021

Nr. 2822: Plan- og bygningsetaten har nå rundlurt Kartverket med å få tinglyst heftelse på vår eiendom, snakk om å være hatefulle!

 Nr. 2822:

Plan- og bygningsetaten har nå rundlurt Kartverket med å få tinglyst heftelse på vår eiendom, snakk om å være hatefulle!

 

Heftelsen de bygger på, er et vedtak som er foreldet.

 

Hva er det PBE gjør? De sier egentlig at vi kjørte for fort i 2014 da vi bygde dette.

Siden vi da «kjørte» for fort, så kan vi få bøter når som helst, selv om kravet er foreldet!

 

PBE fremstår som kjeltringer, noe som de åpenbart er når de holder på slik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Plan- og bygningsetaten gav oss pålegg i 2015 og i 2016, der de krevde av uforståelige grunner at vi skulle få fjernet mur, trapp og bod.

 

De har omformet gjennom åpenbart dialog med kartverket på å prøve å knekke oss som familie.

Dette er ikke Nord Korea, men Norge. Jeg er skamfull på vegne at staten Norge som kan tillatte slik ansatte å ture på og gjøre alt for å prøve å knekke en lovlydig familie.

 

Her står det om vedtaket og forje vedtak som ble avslått.

 

https://www.sokelys.com/klarte-ikke-a-hindre-pbe-i-a-tinglyse-tvangsvedtak-som-heftelse-pa-eiendommen/

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2820-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201510929

 

Her er mailen sendt til Kartverket:

 

Kartverket                                  Oslo 28/1.2021

Postboks 600 Sentrum

3507 Hønefoss

 

Angående eiendommen Krokstien 2 c

Sak nr. fra PBE Oslo er 201510929

 

Tillysningen dere utførte 21/1.2021 er ugyldig da kravet imot oss er foreldet.

Kontakt Namsmannen i Oslo.

Han har skrevet at kravet er ugyldig.

Et ugyldig krav som legger grunn for denne tinglysningen gjør denne tinglysningen ugyldig.

Skulle ikke dette føre frem, så ber jeg vi at dette skrive legges ved.

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 


 https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2563-var-protest-og-skriv-til-pbe.html

1 kommentar:

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du gjør 2 feil her.
Du har sterke meninger, det er greit. Men da får du skrive under fullt navn.
Selve hendelsesforløpet tar du ikke med.
Du tar ikke med at i vår situasjon er vi blitt forledet av PBE.
De behandler oss som vi har bygget en villa i strandsonen.
I vårt tilfelle så har vi krav på å få godkjent og få dispensasjon av minst 3 grunner.

1.) Vi har fått muntlig veiledning av Kaja Aubert Lange.

2.) Vår overskridelse er minimal.

3.) Den er ikke til heft for noen og vil ikke virke slik at andre tror de kan bygge i vei da det er kun snakk om noen cm.

Det er mange grunner til, men de orker jeg ikke å liste opp!

Ikke svar på denne uten du skriver med fullt navn anonym.