fredag 8. januar 2021

Nr. 2809: Et «brev» ifra 1000 årsriket – Tusenårsrikets generasjonen – til oss!

 Nr. 2809:

Et «brev» ifra 1000 årsriket – Tusenårsrikets generasjonen – til oss!

 

På tronen i himmelen sitter Faderen og Jesus ved hans høyre side.

På tronen i Jerusalem, sitter Jesus og ved Jesus høyre side Kong David.

 


Vi lever i 2500. Jesus har nå regjerte over hele verden i fra Israel, nærmere bestemt Jerusalem. Profetens ord har til fulle gått i oppfyllelse.

 

Jesaja 2. 2 Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høit hevet over alle høider, og alle hedningefolk skal strømme til det.

3 Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. 

4 Og han skal dømme mellem hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig.

 

Alle verdensriker, alle nasjoner og alle styresett har aldri ført frem. Det er som Ronald Fangen skrev i en av sine sanger, den mest kjente etter han følgende:

 

Guds menighet er jordens største under! Mens verdens skikkelse i hast forgår,

er Kristus i all evighet den samme, og fast Hans rike på sin klippe står.

Mens verdensriker stiger og de synker, går kirken mot fullkommenhetens vår.

Så kommer dagen da alt hat skal smelte, som sne og is for sol og sommervær.

Da faller Satans makt, da skal hans velde, gi tapt for dem som stider i Guds hær.

Med jubel skal de høste hva de sådde, og salige få se Ham som Han er.

Å hellig håp! Å sanne, sikre løfte, fra Ham som aldri skifter sinn og art!

Er natten lang, er kampen full av kvaler, som morgenstjernen lyser løftet klart.

Det er Guds eget ord: Du skal ha trengsel, men kjemp frimodig - se, Jeg kommer snart!

(sitat slutt.)

 

Dette profeten Jesaja om 700 år før Kristus og Fangen skrev om under den 2. verdenskrig. De alle så frem imot, er nå til fylle skjedd og oppfylt.

 

Fangen skriver så treffende: «Mens verdensriker stiger og de synker»

 

Det er det vi ser i dag. Selv det mest elementære, å brødfø verdens befolkning klarer vi ikke. Illustrert Vitenskap stor det i en artikkel for noen år siden av hvis vi mennesker hadde levd i kjærlighet og gjort det som den gyldne regel sier.

 

Matt. 7. 12 Derfor, alt det I vil at menneskene skal gjøre imot eder, det skal også I gjøre imot dem; for dette er loven og profetene.

 

Så hadde vi brødfødd jordas befolkning 52 ganger. Det igjen viser at det er mer enn nok av ressurser, mat og alt det som trengs til faktisk for 52 X 8 Milliarder som er 416 Milliarder mennesker som kan bo på vår jord.

Jorden er i dag tynt befolket i forhold til hva som egentlig kan leve og bo her!

 

Her under 1000 årsriket er velsignelsen, herligheten og alt vidunderlig.

 

Amos 9. 11 På den dag vil jeg reise op igjen Davids falne hytte, og jeg vil mure igjen dens revner og reise op det som er nedbrutt av den, og jeg vil bygge den op igjen som i fordums dager, 12 så at de får ta i eie det som er igjen av Edom, og alle de hedningefolk som kalles med mitt navn, sier Herren, han som gjør dette. 13 Se, dager kommer, sier Herren, da den som pløier, skal nå den som høster, og den som trår vindruer, skal nå den som kaster ut sæden, og fjellene skal dryppe av most, og alle haugene skal flyte over. 14 Og jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap, og de skal bygge op igjen de ødelagte byer og bo der og plante vingårder og drikke deres vin og dyrke op haver og ete deres frukt. 15 Og jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mere rykkes op av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud.

 

Legg merke til hva som står skrevet her i vers 13. «Se, dager kommer, sier Herren, da den som pløier, skal nå den som høster, og den som trår vindruer, skal nå den som kaster ut sæden, og fjellene skal dryppe av most, og alle haugene skal flyte over.»

 

Kan dere tenke hvilken velsignelse når det den som pløier, skal når den som høster, og den som trår vindruer, den som kaster ut sæden, og fjellene skal dryppe av most, og alle haugene flyter over?

 

Levealderen er nå som det var på Adam og Noahs tid.

 

Da levde de opp imot 1000 år, og de som dør 100 år. De dør ung.

 

Jesaja 65. 20 Det skal ikke mere komme derfra noget diebarn som bare lever få dager, eller en gammel mann som ikke fyller sine dagers mål; nei, en ung mann skal den være som dør hundre år gammel, og hundre år gammel skal den synder bli som forbannes.

 

Storbyer er det få av – det er som landsbyer spredt over hele jorden.

 

Enhver har sitt eget hus, gård og grunn. De har sinn egen trådgård som Svenskene sier.

 

Mika 4. 4 men de skal sitte hver under sitt vintre og sitt fikentre, og ingen skal skremme dem; for Herrens, hærskarenes Guds munn har talt.

 

Ingen sloss lengre, ikke krig lengre. Dyra sloss ikke lengre, alle spiser gras og striden mellom mennesker, dyr og andre er avskaffet!

Menneskene er forandret, dyra og skaperverket!

 

Jesaja 11. 2 Og Herrens Ånd skal hvile over ham, visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham.  3 Han skal ha sitt velbehag i Herrens frykt, og han skal ikke dømme efter det hans øine ser, og ikke skifte rett efter det hans ører hører, 4 men han skal dømme de ringe med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden, og han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med sine lebers ånde.  5 Rettferdighet skal være beltet om hans lender, og trofasthet beltet om hans hofter.  6 Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden ligge hos kjeet, og kalven og den unge løve og gjøfeet skal holde seg sammen, og en liten gutt skal drive dem.  7 Ku og bjørn skal beite sammen, deres unger skal ligge hos hverandre, og løven skal ete halm som oksen.  8 Diebarnet skal leke ved huggormens hule, og over basiliskens hull skal det avvente barn rekke ut sin hånd.  9 Ingen skal gjøre noget ondt og ingen ødelegge noget på hele mitt hellige berg; for jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn.

 

Det er kun to land som har en negativ balanse og som har problemer. De to landene er de eneste som ikke stiller med delegater under løvhyttefesten.

Derfor får de ikke regn heller.

 

Sakarja 14. 16 Og alle de som blir igjen av alle de hedningefolk som angrep Jerusalem, skal år efter år dra op for å tilbede Kongen, Herren, hærskarenes Gud, og for å delta i løvsalenes fest. 17 Men om noget av jordens folk ikke drar op til Jerusalem for å tilbede Kongen, Herren, hærskarenes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem; 18 om Egyptens folk ikke drar op og ikke møter frem, da skal det ikke komme regn hos dem heller; den samme plage skal ramme dem som Herren lar ramme de hedningefolk som ikke drar op for å delta i løvsalenes fest. 19 Sådan skal den straff være som rammer Egypten og alle de hedningefolk som ikke drar op for å delta i løvsalenes fest.

 

Alle mennesker på jorden, alle nasjoner drar opp til Jerusalem til løvhyttefesten en gang om året. I gamle Israel gjorde alle Jødene dette, nå gjøre alle hedninger nasjonene det samme.

 

Sak. 14. 16 Og alle de som blir igjen av alle de hedningefolk som angrep Jerusalem, skal år efter år dra op for å tilbede Kongen, Herren, hærskarenes Gud, og for å delta i løvsalenes fest.

 

Selve og ofringen i Jerusalem vil være annerledes enn hva det var i den gamle pakt. Da vil det være for hva som allerede har skjedd, det vil være en påminnelse. Slik som nadverden er i dag.

Det kan også være påkrevd ofringer da selv under 1000 år med fred er det dessverre de som unnlater å ta imot Kristus. For de som unnlater å ta imot Kristus, trengs det ofringer hvis en skal få oppleve Messias sine velsignelser og hans nåde. Og være en borger under 1000 års riket. Hebreerbrevet 10.3. Men ofrene er hvert år en påminning om synd. Da er vi kommet inn på NT ”jord” også med Esekiels tempel og ofringene; det er påminnelse om synder. På den måten skal det vekke menneskene opp for at det må og skal komme til han den enste som kan fjerne synden, skylden, dommen og døden; Jesus Kristus!

http://undervisning.janchristensen.net/2015/10/nr-81-linjene-i-esekiel-40-48.html

 

Sluttkommentar:

 

Menneskene hadde før dette prøvd å få verden til å fungere, og det hele endte i hyllest til Satan, Antikrist og den falske profet.

Nå, endelig er det Guds tid, der Jesus, hans egen Sønn, får fritt spillerom.

Og alt fungerer og er alt det som menneskene har drømt og ønsket.

Nå, nå, er tiden kommet. Det vi drømte og ønsket, er kommet til en virkelighet.

 

Det er når Guds rike, Guds vilje skjer, at alle får og har det godt.

Selv dyrene, hele det skapte lengter etter og frem imot dette.

 

Nå har det skjedd, det som er forutsagt gjennom bibelens blader!

 

https://blog.janchristensen.net/2018/10/nr-2311-de-syv-templer-som-guds-ord.html

 

https://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-2000-vil-jesus-komme-ned-pa.html

 

https://blog.janchristensen.net/2015/12/nr-1329-jesu-kristi-herredmme-er.html

 

https://blog.janchristensen.net/2014/07/nr-833-israel-er-de-forkastet-av-gud.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/04/nr-2692-personlig-tror-jeg-at-jesus.html

4 kommentarer:

Anonym sa...

Du har jo en skarp pen.
Hva tenker du rundt Donald Trump etter de siste dager?

Jan Kåre Christensen sa...

Hva Donald Trump har gjort de 2 siste mnd. er bare trist, ille og leit.
Han har gjort mye godt, men de siste 2 mnd. er bare trist.

Anonym sa...

Hva er det Trump har gjort de siste måneder som bare er trist, ille og leit?
Han har forsøkt å bruke alle juridiske muligheter til å utfordre et valgresultat som var basert på juks. Når så Biden tok over, trakk han seg vekk og lar Biden gjøre sin jobb.
Men hva gjør du? Du har utprøvd alle muligheter, men nekter å gi deg i trass mot alt det Bibelen lærer. Du har tapt den ene saken etter den andre.
Du vil miste jobben, ble idømt å betale saksomkostningene til Unibuss, du må rive muren enten du liker det eller ikke. Bygningsetaten har begynt på nytt. De har gitt deg pålegg som gjør at pengekravene mot deg ikke er foreldet. Du har hatt flaks frem til nå, bare fordi PBE har latt det gå for lang tid. Dette er nullet ut i deres siste vedtak der du får frist til å rive frem til april. Siden du tydeligvis ikke har planer om å rive dine ulovligheter, vil de siste tvangsmulktene være reelle i den grad at de ikke er foreldet.
PBE vil vinne frem overfor namsfogden da -som har plikt til å inndrive mulkten.

Du er sta som et esel og i lengden vil det bli kostbart.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Hva er det Trump har gjort de siste måneder som bare er trist, ille og leit?
Han har forsøkt å bruke alle juridiske muligheter til å utfordre et valgresultat som var basert på juks. Når så Biden tok over, trakk han seg vekk og lar Biden gjøre sin jobb.
Men hva gjør du? Du har utprøvd alle muligheter, men nekter å gi deg i trass mot alt det Bibelen lærer. Du har tapt den ene saken etter den andre.
Du vil miste jobben, ble idømt å betale saksomkostningene til Unibuss, du må rive muren enten du liker det eller ikke. Bygningsetaten har begynt på nytt. De har gitt deg pålegg som gjør at pengekravene mot deg ikke er foreldet. Du har hatt flaks frem til nå, bare fordi PBE har latt det gå for lang tid. Dette er nullet ut i deres siste vedtak der du får frist til å rive frem til april. Siden du tydeligvis ikke har planer om å rive dine ulovligheter, vil de siste tvangsmulktene være reelle i den grad at de ikke er foreldet.
PBE vil vinne frem overfor namsfogden da -som har plikt til å inndrive mulkten.

Du er sta som et esel og i lengden vil det bli kostbart.

Svar.

Angående Trump er det mye å si. Fatter meg i korthet.
Trump har hatt mye problemer i de siste mnd. Da det sto på som verst tilbragte han søndagene på golfbanen, han skulle ha vært i Guds hus og søkt Herren.

Du skriver følgende:
Du er sta som et esel og i lengden vil det bli kostbart.

Du snur alt på hode, det er PBE, Unibuss og Jan Aage Torp og alle mine motstandere som er sta.
Jeg er en enkel og ydmyk Herrens tjener.