lørdag 16. januar 2021

Nr. 2817: Sivilombudsmannen vil ikke ta hensyn til at Unibuss er tatt i løgn, og har unndratt viktig informasjon!

 Nr. 2817:

Sivilombudsmannen vil ikke ta hensyn til at Unibuss er tatt i løgn, og har unndratt viktig informasjon!

 

Fikk denne mailen ifra Sivilombudsmannen. Les selv, ille!

  

 

Kjell Andersen fra Søgne/Kristiansand har skrevet dette:


https://www.sokelys.com/nok-et-avslag-fra-diskrimineringsnemda-til-oppsagt-bussjafor/

 

Nok et avslag fra sivilombudsmannen til oppsagt bussjåfør

 

Sivilombudsmannen forsetter å støtte Unibuss rett til å diskriminere bussjåfører som lytter på kristen-radio i arbeidstiden.

Som kjent er både Unibuss og diskriminerings-nemda og sivilombudsmannen alle offentlig finansiert og en enkel mann som står opp mot systemet og øvrigheten er sjanseløs.

“Unibuss holdt tilbake dokumenter både for oss og nemda da saken ble behandlet i deres organ, -og konklusjonen fra nemda var entydig.

Christensen ble ikke utsatt for religiøs diskriminering da Unibuss gav han tjenestepåtaler for å spille kristenradio.

 

Unibuss diskriminerer heller ikke Christensen når de nå har gitt ham sparken for å spille kristne radio program i arbeidstiden.

 

Christensens konflikt med kongeriket Norge over spilling av kristenradio i arbeidstiden vil etter alt å dømme ende i arbeidsretten. Bakgrunnen for saken er at Christensen har spilt kristne radioprogram med passasjerer tilstede i bussen, og noen av disse har klaget.

 

Uten på annet grunnlag enn klager fra noen anonyme personer, har Unibuss kjørt en kampanje for å bli kvitt den brysomme bussjåføren.

 

Etter å ha blitt tildelt flere tjenestepåtaler fordi han spilte kristne radioprogram, ble Christensen oppsagt fra jobben.

Enkelte kristne har applaudert denne oppsigelsen fordi de mener at Christensen som alle andre plikter å lyde sin foresatte øvrighet -som i dette tilfellet er et busselskap finansiert og kontrollert av kommunen.

 

Andre igjen mener at det er selvsagt at den troende bussjåføren må kunne lytte på hvilke program han ønsker uten å bli diskriminert for det.

 

Christensen skriver i en epost til Søkelys at Unibuss er redde for at sannheten skal komme fram, og at de derfor har holdt tilbake dokumentasjon fra en anonym kontroll som forteller at Christensens nivå på radioen var så lavt at kontrollør ikke kunne høre hva som ble sagt i radioprogrammet.

 

Rapporten fra denne kontrollen har blitt holdt tilbake, men på tross av dette avviser diskrimineringsnemda og sivilombudsmannen å ta opp saken på nytt.

 

I sin kjennelse la diskrimineringsnemda Unibuss versjon av saken til grunn. Christensen hadde klaget dette inn til sivilombudsmannen som ikke vil ta i saken. Christensen som har lite støtte blant kristne akter å ta saken til arbeidsretten hvor han håper på et annet utfall.

Ingen kommentarer: