lørdag 27. august 2016

Nr. 1641: Er glad for at avisene Vårt Land og Dagen omtaler vi har fått saken opp til ny behandling i Borgating lagmansrett, men det er kristendomsforfølgelse som ligger bak hele saken nevnes ikke med et eneste ord, underlig og uredelig!

Nr. 1641:
Er glad for at avisene Vårt Land og Dagen omtaler vi har fått saken opp til ny behandling i Borgating lagmansrett, men det er kristendomsforfølgelse som ligger bak hele saken nevnes ikke med et eneste ord, underlig og uredelig!

http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html

At jeg skal ta livet mitt, og dermed bli hengt i en tau som den onde Haman.
Det er Jan Aage Torps lakeier og pudlers mål, og sikkert også Torps mål?!
Se her selv:
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html

Bilde av Brynjar Meling som fremdeles er min advokat, og som har en meget viktig og betydningsfull jobb for meg og den Himmelske blogg. Be for saken, meg og Advokat Brynjar Meling at Guds vilje skjer kjære venner. Full frikjennelse og at det er feil lovanvendelse som er brukt imot meg slik at saken ikke fører frem for det onde politiet på Manglerud som er med på Jan Aage Torps hat, intriger og forfølgelse av meg og den Himmelske blogg som er ikke noe annet enn kjent kristendomsforfølgelse!

Hvorfor er saken i bunn og grunn kristendomsforfølgelse? Av to grunner.

1.)  Jan Aage Torp hater meg og den Himmelske blogg av en grunn, ikke at jeg omtaler ham som det ene eller det andre.

Men at jeg har påpekt at han som hyrde og Apostel ikke selv følger Guds ord med å være gjengiftet!

2.)  Hva Jan Aage Torp har selv skrevet om meg, rent verbalt overgår meg flere ganger.

Tar vi med hva hans våpendragere har skrevet om meg. Ikke minst Norge to største og værste nettroll, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg. Hvis det jeg har skrevet og talt, er straffbart. Så må de sette dette opp imot hva jeg har skrevet og talt. Da blir det totalt feil å overse alt annet i saken, og kun la fokuset treffe og ramme meg. Jeg har egentlig gitt et tilsvar på egen blogg. Er dette straffbart? Det er dette som saken i Borgating lagmansrett skal ta for seg. Selve lovanvendelsen, og jeg har meget stor tro på at dette vil føre frem.

Men samtidig, dette er kristendomsforfølgelse da det er kun og alene jeg som skal tas og rammes her, selv om det er jeg som har skrevet og talt på den «snilleste» og mildeste måte. Men skriften sier at disse menneskene som holder på som Jan Aage Torp, Ansgar Braut, Torodd Fuglesteg og Manglerud politiet, står foran Guds dom og han skal dømme, til slutt!

Jeg har skrevet allerede så mye om dette, anbefaler da disse linkene.

http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1344-nettheten-fortsetter-imot-meg.html

tirsdag 23. august 2016

Nr. 1632: Siste fra Smyrna Oslos sin Youtube kanal med undervisning av Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen!

Nr. 1632:
Siste fra Smyrna Oslos sin Youtube kanal med undervisning av Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen!


Nr. 1631: Siste fra Smyrna Oslos sin Youtube kanal fra Jerusalem, Israel!

Nr. 1631:
Siste fra Smyrna Oslos sin Youtube kanal fra Jerusalem, Israel!

Vi var i Israel, her er noen videoer som tar for seg litt av alt det vi fikk oppleve, se og være med å det herlige og skjønne landet Israel.

Her i fra Jerusalem, Guds by!
mandag 22. august 2016

Nr. 1629: Støtt oss, møt opp på møtene og be for og med oss!

Nr. 1629:
Støtt oss, møt opp på møtene og be for og med oss!


http://janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss
 

Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?
Takk!
Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845
Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!
Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!

Siste fra vår Youtube kanal!søndag 21. august 2016

Nr. 1628: Det er hverken Gud eller hans kjærlighet som leder og binder kristenfolket sammen, det er Satan og hans mørke!

Nr. 1628:
Det er hverken Gud eller hans kjærlighet som leder og binder kristenfolket sammen, det er Satan og hans mørke!
 
NB! Les igjennom dette nøye, slik er den virkelige sannheten.
Jeg er ikke ekstrem, men et åndelig, tenkende og sunt menneske. Sikkert verdens mest fornøyde person, og er hverken ekstrem eller et nettroll!¨
Les, tenk, be og legg alt fremfor Gud og spør han og det er virkelig slik som Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen underviser og skriver! Jeg er bare en «normal» kristen som ser ting slik Gud ser det!

Det er mange forvirrede mennesker på nettet åpenbart. Jeg har alltid signert meg som Evangelist og bibellærer, noe som jeg åpenbart er da min forkynnelse møter både stor aksept, og motstand. At andre skriver at jeg er nettroll, blogger og annet forteller bare at de er undermålere.
Det er som en broder av meg sa en gang, han var profet, men jeg var kun en enkel Evangelist. Ja, Satan han virker i dag, det er sikkert og visst. Men de som er falske profeter, de vil fremstå som både apostler og annet. Dette er ikke noe nytt heller, slik var det før, slik er det i dag.

2 Kor. 12. 11 Jeg er blitt en dåre; I har tvunget mig til det. For jeg burde få ros av eder; jeg stod jo ikke i noget tilbake for de såre store apostler, om jeg enn er intet.

Slik var det for 2000 år siden. Paulus ble holdt nede, mens de falske apostlene de mesket og albuet seg frem! Dette ser vi i dag også, der Jan Hanvold og mange andre som er gjengiftede og med det lever de i synd. Men opp og frem, det klarer og får de det til. Alt fordi at Guds folk er åndelige blinde.

Jesaja 56. 10 Israels vektere er blinde alle sammen, de vet intet. Alle sammen er de stumme hunder, som ikke kan gjø; de ligger og drømmer og holder av å sove; 11 de er grådige hunder, de blir aldri mette. De er hyrder som ikke forstår å gi akt; alle sammen har de vendt sig til sin egen vei, hver til sin egen vinning, fra den første til den siste.

Da er de også falske apostler, der evner å få «beskyttelse» og «annerkjennelse» av de troende. Disse gjør så mye «godt», selv om de lever i åpenbar synd. Men slike som meg, som lever ikke synd, blir sett på å være nettroll, ekstrem, dømmende, kontrollerende og mye annet. Men det er akkurat det jeg ikke er, jeg holder meg kun til Guds ord i liv og lære, da får en motstand i fra Satan. Og hvem er styrt av Satan, i dag? Det er fremfor alt kristen Norge som er preget av hans tanker og væremåte!

Bilde av mafiagjeng som kristenfolket egentlig styreres og ledes av.
 
De beskytter og hegner om hverandre som mafiaen gjør, der står kristenNorge når de ikke engang klarer å få fjernet alle forkynnere som lever i åpenbar synd som gjengifte er!
  


Fra minebibelkommentarer Kolossenserbrevet 3. 14 Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er det bånd som binder sammen og fullender.

Kjærligheten er kristendommens innerste vesen og det eneste som skal bestå for alltid. Derfor er kjærligheten også det største og viktigste. Kle oss i kjærlighet fra topp til tå. Kjærligheten virker også legende på oss selv. Et menneske fylt av Guds kjærlighet har de aller beste forutsetninger for å lykkes, være frisk og være en tjener i Guds menighet. Kjærligheten binder oss troende i sammen som ingenting annet. Det er ikke bare å tro og tenke likt, men å elske og bli elsket av Gud og hverandre. Joh.e.13. 34 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 35 Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler.»

15 La Kristi fred råde i hjertene, for til det ble dere kalt da dere ble ett legeme. Og vær takknemlige!

Før var våre liv, sinn og ferd fylt av uro men nå er det fred. Å hele tiden være i oppesesjon til alle og alt er ikke en kristen verdig. Det er ganger vi skal og må si i fra, men det er av tvungen nødvendighet. Vi skal ikke ha for sterke meninger og synspunkter om andres religion, tro og hudfarge. Gud er den som kjenner ethvert menneske og vårt fokus er ikke hvor simpel og dårlig andres tro er. Men hvor stor og dyrebar Kristus er for oss. Og vær takknemlige. Det er det finest og det mest naturlige for en troende; å være takknemlig!
(Sitat slutt).

Det kristne livet skal leves på Guds premisser, det vil skje under 1000 årsriket. Men Gud ønsker det skal også skje og være i menigheten, også anno 2016 i Norge. Samt verden for øvrig.

Jeg kjenner best til forholdene i Norge, og der ønsker Gud at det vi leser om i Kolossenserbrevet skal råde og være en sannhet. At hans kjærlighet binder oss kristne i sammen, og vi vandrer i lyset slik han er lyset. Og da har vi samfunn med hverandre, men det er åndelig tørke, forvirring og formørkelse som råder.

Vi ser at veldig mye av det som blir forkynt, hvordan forkynnerne lever og lærer. Det tåler ikke lyset og det er åndelig mørke som råder.

La meg ta tre eksempler.

1.)  Nå når jeg blir forfulgt av myndigheten, så får jeg hører de utroligste ting. At jeg får som fortjent, jeg bringer splittele og annet inn. Men hva er sannheten her? Jeg har skrevet imot Jan Aage Torps livstil, og han har rent verbalt gått lengre enn meg. Med andre ord, det de anklager meg for er falske anklager da her er vi ikke bare «like». Men Jan Aage Torp rent verbalt har gått lenge. Da blir hele saken kristendomsforfølgelse, og her skulle mine brødre og søstre i troen stilt opp for meg. Men hva ser en? Unnfallenhet, tomme beskyldninger og svartmaling av meg som holder frem Guds ord og lever etter det jeg preker. Dette er «religøst» og «åndelig» korrekt i Norge, derfor ingen som stiller opp og står opp for meg. Kjærligheten til Jesus og Guds ord er blitt erstattet med åndelig blindhet og hjertes hårdhet. Jeg trenger all den forbønn og hjelp jeg kan få, men hva får jeg?

Får høre av Vebjørn Selbekk at jeg er et kristent nettroll, tenk hva Satan gjennom Vebjørn Selbekk sier når jeg holder frem Guds ord, det er ikke rent lite?!

2.)  Jan Hanvold som lever i åpenbar synd, er en syndens slave. Tjener ikke Gud og er etter Guds ord en antikrist.

Han får boltre seg fritt i Guds menighet under det påskudd at han gjør såp mye godt.
I Guds rike har det ikke noen betydning hvor mye godt, bra og rett vi gjør. Først må vi ha det rett med Gud, så kommer alt det andre etterpå, vi kan ikke snu dette om. Gjør vi det, så følger vi de lovene som er i Satan rike, og ikke i Guds rike.

Kristenfolket i Norge skjønner ikke at akkurat som vi som bor i Norge må følge Norges lover. Så må vi som tilhører og er en del av Guds rike, følge Guds rikes lover. Her følger bastarden Jan Hanvold Satan lover, ikke bare med hensyn til gjengifte. Men med hensyn til det meste ellers. Men så «frikjenner» de kristne han «for han gjør så mye godt!».
Skriften er klar, det hjelper null og niks å gjøre mye godt, hvis vi samtidig lever i synd.

1 Kor. 13. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.  3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

Dette er bare en av Satans løgner, og Satans fremgangsmåte!

3.)  Det foregår mye synd i menigheten, hvordan løser vi det problemet?
Ved å hele tiden skyve det under teppet, og fortelle hvor svake vi er?
Vi er bare mennesker etc. ja, vi er bare mennesker.
Men Gud sier at vi skal være fullkomne akkurat som han er fullkommen. Gjelder det ikke i dag, eller? Jo, det gjelder i dag som det gjorde før!

Fra minebibelkommentarer Galaterbrevet 5. 9 Litt surdeig syrer hele deigen!
Det er når det blir rokket ved dette helt og fullt, i den ene eller den andre sammenheng, at det skjer som Paulus her beskriver.
 Det er av og til at et befengt lem må skjæres av for å berge resten av legemet. En må være «hard med seg selv» her, m.a.o. Skriften taler om å ta til fange enhver tanke under lydigheten mot Kristus, og rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud.
 
 Og så skriver apostelen her om dette som var kommet inn i Galatermenigheten:
«Denne overtalelsen kom ikke fra Ham som kalte dere». V 8. Det er altså ikke slik dere har lært Guds frelse å kjenne!
 
Jeg har lært en Gud å kjenne, som var som ild for meg. Og det har du også, dersom du lever med Gud i dag. Du lærte Ham å kjenne etter loven. Kunne du leve med Ham? Ble Han deg til liv? Nei, du gikk nedtrykt, urolig og fredløs. Han var så vrang. En kom liksom ikke på talefot med Ham. Han møtte deg bare med spørsmål:
«Har du bedt i dag? Har du lest? Har du vitnet for noen? Lever du som kristen? Elsker du meg, virkelig? Er ditt hjerte rett for Gud?» osv. Du på din side ville gjerne være en kristen, så langt du forsto, men Han var ikke fornøyd med det. Du skulle praktisere! Ikke bare ville! Du skulle være lydig!
Ble Han deg til liv? Ble det slik at du noen gang gledet deg i Herren? Jo da, du kunne vel kjenne en viss glede og tilfredsstillelse, de ganger du syntes det hadde lykkes et stykke på vei, men gledet du deg noen gang i Herren? Det er jo de troendes styrke! Neh. 8,10. Nei, du gikk der så tung og sukkende under alle de krav som var lagt innover deg. Og de samme krav du selv levde under, la du på dine medvandrere.
Nei, Han ble deg så visst ikke til liv, men Han ble deg til død! Og overalt hvor du møter denne Gud, som presenterer for deg en uoppfylt lov, tar Han gleden i fra deg, og gir deg død og sorg og fortvilelse i stedet! Du er under loven! Under forbannelsen! Og du som engang har sett inn i friheten, hva vil du med denne Gud? Hva venter du deg? Er det ikke heller slik, at hver gang du møter Ham, så flyr du hen til den Gud som har åpenbart seg i evangeliet? Enkelte søker Gud slik Han åpenbarer seg i loven, og den tilstand av uro og indre dom over sin synd som det medfører. For dette blir for dem en bekreftelse på at de lever med Herren, at de slik «sørger over» sine synder. Det de ikke forstår, er at de kun har med Guds vrede å gjøre! De har kun ro den tid de er borte fra Gud. De lever med Guds vrede slik den åpenbares under loven, dette som også de troende kjenner vel til, og som forårsaker at de flyr inn i evangeliet.
 
Sannheten er jo nemlig den, at denne lovens Gud, som jo også er den sanne Gud, er ute av stand til å frelse deg.
(sitat slutt).

1 Kor. 5. 1. I det hele høres det om hor iblandt eder, og det slikt hor som ikke engang nevnes blandt hedningene: at en holder sig til sin fars hustru.  2 Og I er opblåst, mens I langt heller skulde sørge, så den som har gjort denne gjerning, kunde bli støtt ut fra eder.  3 For jeg for min del, som vel er fraværende med legemet, men nærværende med ånden, har allerede, som om jeg var nærværende, felt den dom over den som har gjort dette, 4 at han skal I vår Herre Jesu navn, idet I og min ånd samles i vår Herre Jesu kraft, 5 overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, forat hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag.  6 Det er ikke smukt det som I roser eder av. Vet I ikke at en liten surdeig syrer hele deigen?  7 Rens derfor ut den gamle surdeig, så I kan være ny deig, likesom I er usyrede! for vårt påskelam er jo slaktet: Kristus.  8 La oss derfor holde høitid, ikke med gammel surdeig eller med ondskaps og ugudelighets surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød!  9 Jeg skrev til eder i mitt brev at I ikke skulde ha omgang med horkarler - 10 jeg mente ikke i almindelighet horkarlene i denne verden eller de havesyke og røverne eller avgudsdyrkerne, ellers måtte I jo gå ut av verden; 11 men det jeg skrev til eder, var at I ikke skulde ha omgang med nogen som kalles en bror og er en horkarl eller havesyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så I ikke engang eter sammen med ham. 12 For hvad har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? dømmer ikke også I bare dem som er innenfor? 13 men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra eder!

Legg merke til at det «lille» surdeigen syrer hele deigen slik at den hever seg til det dobbelte. Men det var kun det lille gjæret som gjorde det hele. Akkurat dette påpeker Guds ord som alarmerende med synd som får lov å utarte seg i menigheten. Det gjennomsyrer alt. Med andre ord, når kristenfolket i Norge aldri tar et oppgjør med synd, ikke minst slike åpenbare synder som gjengifte. Da forteller det oss en ting, kristen Norge er så innfiltrert og styrt av Satan og hans demoner. At Gud og hans ord ikke får plass og rom. Med andre ord, vi står overfor en kristenhet som er hverken Gud eller hans kjærlighet som leder og binder kristenfolket sammen, det er Satan og hans mørke!

Sluttkommentar:

Er det så ille vil mange spørre? Ja, faktisk, det er enda verre da her snur en alt på hode. Kristenfolket vil i det store og det hele forsvare slike personer som er gjengifte som kristen, dette er da «innforbi». Men i realiteten er det langt utenforbi.
Men slike som meg som påpeker synd i menigheten, som Guds ord sier er synd. Blir ikke forsvart, men holdt «utenforbi». Med andre ord, Guds menighet lever og vandrer i mørke.

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!
 

fredag 19. august 2016

Nr. 1627: Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? Hvorfor tåler I ikke heller skade?

Nr. 1627:
Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? Hvorfor tåler I ikke heller skade?

Bilde av Jan Aage Torp og dessverre hans nye hustru Aina Lanton som skriften sier er en horkvinne, og Jan Aage Torp en ekteskapsbryter og horkarl!
Skriften sier veldig klart at Torp skal enten forlike seg med sin første kone, Ann-Christin, eller leve enslig. Gjør han noe annet, bryter han ekteskapet og gjør sin første hustru skyldig i hor da hun er også nå gjengiftet.

Torps synd er katastrofal sett med bibelens øyne!
1 Kor. 6. 7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?

Minebibelkommentarer Hebreerbrevet 12. 14 Legg vinn på å leve i fred med alle og strev etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

At disse tingene hadde skapt store og indre stridigheter i menigheten i Jerusalem er nokså forståelig. Når uoverstemmelser kommer til overflaten kommer også stridigheter med som regel. Men slik skal det ikke være,

Derfor er det nødvendig at helliggjørelse prosessen tiltar og øker hele livet igjennom!

15 Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra seg! La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den.

Paulus adresserte klart hvem som lagde stridigheter. Det var de som gikk bort i fra den frie nåden i Kristus og til loven og tillot seg selv kjødets gjerninger.

Men samtidig må en alltid passe seg for å ikke la noen bitter rot få vokse opp.

Rom. 16. 17 Jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem. 18 Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter fører de godtroende folk på avveier. 19 Men alle har hørt om den lydighet dere viser, og derfor gleder jeg meg over dere. Jeg vil at dere skal være kloke i det gode, men enfoldige i det onde.

16 Se til at ikke noen driver hor og lever ugudelig som Esau, han som solgte sin førstefødselsrett for et måltid mat.

Her var det en menighet som levde mer i frafall en vekkelse\fornyelse. Når ilden, gløden og kjærligheten blir borte så kommer også synden og den verdslige moralen inn!

Da blir ikke Guds ord dyrebart lengre og etterleve og følge det viktig.

Salme 119. 4 Du har gitt dine påbud for at de skal holdes nøye.

17 Dere vet jo at da han siden ville få sin fars velsignelse, ble han avvist, enda han gråtende bad om den. For han fant ikke vei til omvendelse.

Et frafallent og kjødelig hjerte trives i synden men ikke med konsekvensene og virkningen av synden. Slik som Esau levde er et resultat av et hjerte som har vendt Gud ryggen. En som synder er ikke en synder bare når han synder men det begynner i sinnet lenge før en aktiv handling.
                               
2. Kor. 10. 4 For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger 5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.
(sitat slutt).

For det første, jeg har ikke anmeldt Jan Aage Torp for noe annet enn fiktiv anmeldelse av meg. Da det var hans enorme hat imot meg og den Himmelske blogg for vår forkynnelse imot gjengifte at Jan Aage Torp fant på å anmelde meg.

Dernest, i forliksrådet den 8. januar 2015 tilbød jeg Jan Aage Torp alt som er mulig å tilby ham. At jeg kunne forandre på alle ord og utrykk som han mislikte og bytte inn eller omskrive det han ville. Dette avslo Jan Aage Torp blankt!

Hva mer kan da jeg gjøre? Ikke noe! Eller burde og kunne ha gjort? Ikke noe!

Det er også Jan Aage Torp som er en sterke i denne saken. Jeg får dritt og annet av de fleste da Torp er annerkjent forkynner fra før av, selv om han lever i hor som Jan Hanvold og mange andre gjør! Dette er ikke noen hindring lengre i kristen Norge, derfor blir det helt feil å gi skylden på meg!

Sluttkommentar:

Nå ble anken heldigvis tatt til følge i Borgating lagmansrett. Da tror jeg det er store muligheter for at saken nullstilles, og alle momenter kommer frem på en helt annen måte enn det har skjedd til nå!

Jeg vet ikke utfallet av saken, men for meg er det helt ulogisk og urimelig at jeg ikke skal få anledning å skrive på egen blogg. Ser vi på den § som politiet har brukt imot meg. Så tviler jeg meget sterkt at den holder i møte med Borgating lagmansrett. Da jeg aldri har oppsøkt Jan Aage Torp.
MEN HAN SELV VELGER HVER DAG Å KLIKKE SEG INN PÅ DEN HIMMELSKE BLOGG, FOR DER Å BLI PROVOSERT OG LAR HATE I SITT LIV FÅ NÆRING!

Skriften sier: «La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den.»

Det er akkurat dette Jan Aage Torp har gjort og gjør, selv om skriften sier at vi som troende ikke skal gå til verdslige myndigheter for å få vår «rett» igjennom. Men vi skal la Herren dømme, og den dommen skal han ta seg av!

Jeg har skrevet noe om dette før, se på disse linkene og andre ting jeg har skrevet slik at du kan få dannet deg et bilde av det hele.
Og fremfor alt, be for meg, min tjeneste, saken og alle impliserte at Gud må få sin vei og vilje i våres alles liv og tjeneste!

Anbefaler dere å lese disse før dere anklager meg for å kjøre sak imot Jan Aage Torp da det var han som kom med sin fiktive anmeldelse for sitt hat imot meg og den Himmelske blogg!

Jeg selv har kommet med to motanmeldelser i denne saken.

1.)  Jan Aage Torp kommer med falske anklager imot meg da det er utelukkende mitt syn på gjengifte og skilsmisse Torp hater. Ikke det andre jeg har skrevet, det har han selv gått mye lengre enn meg verbalt!

2.)  Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut har vel bryte det meste det er mulig av lover med å forfølge meg og min familie? De er uten tvil Norges to verste nettroll som hører hjemme en plass, i fengsel. På mange måter kan en si at disse tre her er som en ond treenighet!

Trist at den kristne pressen bryr seg så lite om denne saken.
Vinner Jan Aage Torp frem er det fritt frem med å kontrollere det frie skrevne ord.
Egentlig burde jeg fått fritt ord prisen + mye, mye mer!
 

søndag 14. august 2016

Nr. 1621: Jeg er ikke imot barnevernet, men jeg er imot at de tar barn fra de som er kompetente, mens overser de barna som blir forsømt!

Nr. 1621:
Jeg er ikke imot barnevernet, men jeg er imot at de tar barn fra de som er kompetente, mens overser de barna som blir forsømt!
 
Statistikk som indikerer at barnevernet angriper ikke de med rusproblemer. Men familier som kunne fått hjelp, men fratar barna slik at de blir enda mer traumatisert og får det enda vanskeligere.


Etter min artikkel om barnevernet, har det nesten blitt en oppstandelse.
Derfor vil jeg komme med denne artikkelen, som forklarer mine standpunkter angående barnevernet!

Akuttplassering skal være siste utvei. Her var det omtrent det første de gjorde mot denne familien. Stygg sak dette, barnevernet i Naustdal, barneskolen disse barna gikk på og Naustdal kommune.

Vi ble behandlet av barnevernet ille, men Ruth og Marius Bodnariu enda verre!

Da vi vant en knusende dom imot barnevernet på Karmøy i 2004, så stoppet de opp trakasseringen og forfølgelsen. Men for Ruth og Marius Bodnariu så ser det ut som den har fortsatt? Jeg lurer på da om de rett og slett ikke har en eller i dette tilfelle gode nok advokater?

Jeg har nå vært oppe i to saker i retten, der jeg 100 % urettmessig er blitt forfulgt av myndighetene. Da trenger enn en god advokat som kan tale vår sak, og som evner å sette som her barnevernet på plass. Denne ene er enda pågående, med Jan Aage Torp. Der har vi et godt håp om stor forandring, for hvis dommen blir stående er det Norges historiens største justismord!

I vår sak, i 2004 hadde vi en knakende god advokat, den nå avdøde Gullbrann Kjos fra Haugesund.

Han evnet å sette oss i så godt lys, barna våre, hva som var det beste for dem. En ting som jeg husker han inngående forklarte var det å ikke splitte opp barnefamilien, dette med trygge rammer. At barneflokken fikk vokse opp i sammen, og at all forskning tilsa at det var best for barna å vokse opp med sine biologiske foreldre. + mange andre ting. Da dommen kom, som alle visste hva ble. Så stoppet barnevernet opp sin trakassering, og vi hadde allerede bestemt oss før dette skjedde at vi skulle flytte tilbake til Oslo. Derfor var det nok Satan som gikk i disse barnevernsfolka for å hindre at Guds vilje skulle skje?!

God advokat teller mye i møte med barnevernet, enn som ikke taler til fordel for barnevernet. Vi tok først kontakt med en «stjerne» advokat i Haugesund, som jeg ikke vil nevne navnet på. Men han var alt for rund for oss/meg, jeg ville ha en som kunne angripe barnevernet. For her er angrep det beste forsvar!

Vi trenger barnevernet – men ikke slik det Norske barnevernet fungerer!

Når barnevernet i Norge gjør så mye feil, men aldri blir straffet for noe. Så forteller det at barnevernet er en stat i staten Norge som får operere fritt, gale og slik de selv ønsker og vil. Med andre ord, det er et barnevern som ikke egentlig er under Norsk lov. Og hva vanlige mennesker tror og mener, det når aldri frem her. Med andre ord, det Norske barnevernet er overmodent for avvikling i sin nåværende form.

Vi trenger barnevernet der det er rus og åpenbar vold inne i bilde.
Men uansett, straks og akutt tiltak som de bruker. Det er noe som alt for ofte gjør vondt verre og gang etter gang i ettertid. Så var det overdrivelse de lux!

Det er ENORMT trist at bv ikke hjelper barna som trenger det! Når de binder opp sine ressurser i hjem der de ikke trengs, så svikter de barn de skulle vært der for. Vi må få på plass en seriøs etat som hjelper barna som trenger det!

 Samtlige tabeller fra statistisk sentralbyrå viser at omsorgssvikt, rusmisbruk eller noen form for mishandling KUN er årsak i 20 % av omsorgsovertakelser

Begjæring om tiltak for fylkesnemnda = omsorgsovertakelse
(barnevernet vinner i 98 % av sakene).

Barnevernet er selv onde mennesker – men de vil ha deg til å være det!

Egentlig, de er onde mennesker mange i barnevernet. Så forteller de at du har sviktet i foreldrerollen, skal plassere barna i fosterhjem og annet. Det være seg barneverninstitusjon og annet.

De angriper på verst tenkelig måte med et akutt vedtak bak ryggen på foreldrene.
Mens pliktoppfyllende er på jobb, og ungene i barnehage eller skole blir de hentet ut.
Så skal de få foreldrene til å «tilstå» og det bruker de imot deg for alt det er verd. Her er råttenskapen og Satan virksomhet i full blomstring. Dette er selvfølgelig helt forkastelig å gjøre noe slikt. Hva er løsningen?

Løsningen er fremfor alt å ha en samtale med foreldrene, så med barna. Så med foreldre og barna i sammen. Ut i fra det så jobber en videre. De aller fleste foreldre kan gå i seg selv, forandre seg og blir bedre. Hvis de får høre at dette er til barnas beste og hva Norsk lov sier. Med andre ord, barnevernet gjør en enkel sak, veldig stor, tung og komplisert.

Slik er det også nå med meg og Manglerud poltiet, her fordreier de sannheten. Det er selvfølgelig kristendomsforfølgelse av onde og ugudelige mennesker som egentlig skulle vært buret inne i sammen med Jan Aage Torp, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg.

Hva Torp har skrevet om meg verbalt er langt tyngre enn hva jeg har skrevet og talt imot ham. Tar du med Norges to værste og styggeste nettroll, så lever de i en egen verden. Som er tusen ganger mer «kriminelt» enn hva jeg noen gang har skrevet og talt!

Den største kjeltringen av alle, Jan Aage Torp burde for lenge siden vært fratatt alle sine barn hadde barnevernet vært oppe og godt. Men nå er det for sent, får bare håpe, tro og be at ungene får en klekkelig erstatning av staten for tapt barndom, det fortjener de virkelig!

http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1447-jan-aage-torp-fremstar-i-full.html

Sluttkommentar:

Jeg kjenner en sak personlig, den såkalte «glassjenta».
Her kunne jeg ha skrevet så mye da barnevernet har til de grader gjort en så dårlig og elendig jobb.
Faktisk, her har de gjort vondt ikke verre. Men mye, mye verre.
Ser ikke på å angripe barnevernet som min fremste oppgave, om det trengs. Derfor har vi ikke skrevet så mye om barnevernet på den Himmelske blogg, men noen smådrypp kommer det nå. Slik som her!

lørdag 13. august 2016

Nr. 1620: Ruth og Marius Bodnariu; foreldreparet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane, som er tiltalt for vold mot sine barn, har flyttet til Romania!

Nr. 1620:
Ruth og Marius Bodnariu; foreldreparet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane, som er tiltalt for vold mot sine barn, har flyttet til Romania!

http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1980-ruth-og-marius-bodnariu-bli-i.html
 
Bilde av Ruth og Marius Bodnariu m. fam.


En senvinterdag i 2004 ble jeg oppringt på jobben av min kone.
Hun var helt ute av seg, ungene våre var tatt av barnevernet mens vi var på jobb.

Hvorfor?
Selvfølgelig var det bare falske rykter som barnevernet spant på, disse mørkets tjenere.

Hvis det hadde vært noen hold i dette, så kun alt vært løst med en enkel samtale.
Det var alt som hadde vært nødvendig.

Men her gjorde de et akuttvedtak, satte det ut i livet for å prøve å knekke familien Christensen. De lykkes overhode ikke, jeg visste hvem som sto bak. Det var ikke av det gode, eller Gud. Det var selvfølgelig Satan som sto bak disse damene som gikk imot oss. Det var vel en fem stykker med ei prestefrue i spissen, Marta Elisabeth Åtland Førsvoll. Hun var tvers igjennom råtten!

Etter hvert så prøvde de å forhandle seg frem med lyving, truing og alt som er mulig. Barnevernet er slik, hvis du innrømmer noe. som du aldri må gjøre, så bruker de det imot deg. Innrømmer du ingenting, så fantaserer de fritt om både det ene og det andre. Sier du imot de, så sier de: "Jeg hører hva du sier!" og gjør akkurat som de selv vil og har bestemt. Barnevernet i Norge er overmodent for avvikling slik det fungerer i dag!

For å unngå rettsak, men vi visste at dette sto Satan bak.
Da vi hadde vært verdens beste og mest kjærlige foreldre!

Heldigvis hadde vi en veldig god advokat, den nå avdøde Gullbrann Kjos fra Haugesund.
Samt at dommeren og meddommeren var en mann som skjønte fort at dette var galskap!

De sa bl.a. hvis de fikk minstemann, så skulle vi få ha de to største. Og annet løgn og Satans formuleringer. Rettsaken kom da på forsommeren 2004 og vi vant på alle punkter. Det har ikke vært i Norges historien en rettsak vel der barnevernet så til de grader er blitt avslørt og ikke vunnet frem på noen punkter?!

Nå er det et kristent ektepar som er blitt utsatt for det samme. Hva gjør de? Etter å ha vunnet frem? De gjør det rette, rømmer landet.
 
De gjorde som jeg sa, flyttet. (dette sa jeg da de fikk barna igjen at de måtte gjøre da de hadde røtter i Romania og der ville ungene blomstre!).
 
Jeg personlig hadde flyttet til Danmark hvis vi hadde blitt utsatt for det samme av det Stalinistiske styre som er her i Norge en gang til (Jeg har mer slekt i Danmark enn i Norge).

http://www.dagen.no/Nyheter/nyheter/Voldstiltalt-foreldrepar-har-flyttet-fra-Norge-374893

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Voldstiltalt foreldrepar har flyttet fra Norge!

Det norsk-rumenske foreldreparet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane, som er tiltalt for vold mot sine barn, har flyttet til Romania. 

Barnevernet tok i fjor høst hånd om parets fem barn, og foreldrene ble siktet for det politiet betegnet som oppdragervold. Saken har skapt stort engasjement og sterke reaksjoner, og i flere land – både i Europa og i Nord-Amerika – har det vært store protester mot det norske barnevernet. I sommer fikk foreldrene barna tilbake, men politiet tok ut tiltale mot paret.
                                    
Til NRK bekrefter foreldreparet at de nå oppholder seg i Romania, og at de ikke kommer tilbake. Paret ønsker ikke å la seg intervjue, men har skrevet et brev til Barnevernet i hjemkommunen. Der skriver de blant annet følgende:

- Ved å flytte fra Naustdal forlater vi vår nærmeste familie og stedene som var årsaken til at vi flyttet til Naustdal for 10 år siden; vi forlater våre gode og nære venner og naboer; vi forlater trygge og spennende jobber med støttende og gode kolleger; vi forlater vårt hjem som vi har investert alt av tid og penger i for å skape den beste barndom for våre barn.

(Les brevet i sin helhet nederst)

Barnefarens advokat, Ragnhild Torgersen, sier foreldreparet ikke har flyttet for å slippe straffansvar, og sier de vil komme tilbake til rettssaken. Det er foreløpig ikke bestemt når saken skal opp for retten.

I et intervju på rumensk TV har ekteparet innrømmet at de har gitt barna klaps på baken og trukket dem i ørene – selv om de visste at slike oppdragelsesmetoder er ulovlige i Norge.

Politiadvokat Sissel Kleiven i Vest politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken.

Brev til barnevernet
Her er brevet foreldrene sendte til Barnevernet:

Melding om flytting

Vi vil med dette gjøre dere kjent med at vi flytter fra Naustdal.

Etter å ha fått tilbake våre barn tidligere i sommer reiste hele familien på ferie til Romania. Her har vi besluttet å bli fastboende.

Sommerferien kom meget beleilig og var absolutt nødvendig for oss. Den ga hele familien, især barna, den ro og trygghet som vi trengte, men som vi dessverre ikke lenger kunne få oppleve i Naustdal.

Under vår ferie har vi kjent på et akutt behov for å skifte bosted. Dette er en tanke vi også har hatt tidligere, da vi har villet at barna skal lære rumensk kultur og språk. Likevel har vi tidligere valgt å ikke flytte fra Naustdal med alle de ofre som det innebærer. Ved å flytte fra Naustdal forlater vi vår nærmeste familie og stedene som var årsaken til at vi flyttet til Naustdal for 10 år siden; vi forlater våre gode og nære venner og naboer; vi forlater trygge og spennende jobber med støttende og gode kolleger; vi forlater vårt hjem som vi har investert alt av tid og penger i for å skape den beste barndom for våre barn.

Vi velger nå bort alt dette, hvilket er en meget høy pris for oss å betale. Vi gjør det likevel fordi det er umulig for oss å leve med Naustdal barneverntjeneste som en altomfattende og alltid tilstedeværende faktor i våre liv. Under oppholdet i Romania, har vi sett fremgang og trivsel hos våre barn. Her har de kunnet senke sine skuldre og føle seg trygge på at de ikke skal skilles fra hverandre og at de skal bo sammen med oss. Ingen kommer plutselig og henter dem og holder dem adskilt og fra sin familie på ubestemt tid.

Våre barn ble sterkt traumatisert av prosessen barneverntjenesten igangsatte før jul i 2015, og helt siden de kom tilbake til familien, har de bekymret seg for at prosessen skal gjenta seg. Vi har forsøkt å formidle dette til barneverntjenesten i Naustdal, men er ikke blitt hørt.

Vi opplever ikke at barneverntjenesten respekterer avtalen vi inngikk i fylkesnemnda. Vi opplever heller ikke at barneverntjenesten tar inn over seg de fagkyndige råd som der ble gitt. Barneverntjenesten synes ikke å evne å forstå at akuttplasseringen var svært traumatisk, særlig for barna som ikke har de samme forutsetninger som oss voksne til å forstå hva det er som skjer rundt dem.

Vi opplever at barneverntjenesten ikke er vár for familiens behov for trygghet, ro og stabilitet. Vi opplever heller ikke at barneverntjenesten forstår våre barn og deres individuelle behov. Hele familien – voksne og barn – opplever barneverntjenestens arbeid som destruktivt, samtidig som vi ikke gis anledning til å bearbeide, reparere, stabilisere og utvikle oss. Vi opplever ikke at barneverntjenesten er lydhør overfor oss, og at barneverntjenesten i Naustdal først og fremst har fokus på dens eget behov for anerkjennelse og respekt.

Barneverntjenesten har ikke på noen måte tatt korrektiv av den kritikk fagpersoner fremsatte under nemndsmøtet. Denne manglende profesjonaliteten er ødeleggende for vår familie. Vi opplever ikke at det finnes noe i systemet som kan kontrollere, hindre og korrigere fortløpende feil og mangler ved barneverntjenestens framgangsmåter, selv ikke når denne er mer ødeleggende enn hjelpende. Samtidig ser vi at kommuneadministrasjonen, ved rådmannen, beskytter barneverntjenesten, og forsvarer alle dens handlinger til tross for at han ikke har innsyn i saken og kjenner dens detaljer. I møte med barneverntjenestens løpende arbeid føler vi oss rettsløse.

Det er svært trist at barneverntjenesten i Naustdal ikke evner å innse at dens handlinger og beslutninger har en negativ påvirkning på våre barn, vår familie, vår storfamilie og det samfunnet vi har vært en del av. For oss som må leve med barneverntjenesten som en konstant faktor i livet, oppleves den som uprofesjonell, empatiløs, umenneskelig, og uten evne til å se verdien av familie og de viktige bånd som er mellom foreldre og barn.

Under vår ferie, med hele familien samlet, har vi opplevd barna våre som mindre anstrengte, samtidig som kontakten mellom foreldre og barn er blitt gjenopprettet. Barna har i løpet av sommeren selv ytret ønske om å ikke vende tilbake til Naustdal, og etter at vi besluttet å ikke reise tilbake, har barna uttrykt bekymring for at vi skulle ombestemme oss.

Vi vet at vi ikke er ufeilbarlige og at vi som foreldre også har gjort feil. Etter tilbakeføringen av barna har vi hatt et godt samarbeid med spesialister, som har gjort oppriktige vurderinger av familien vår og som også har veiledet oss foreldre. Vi er kommet styrket ut av dette, uten at barneverntjenesten synes å ta det til etterretning. Vi kommer til å opprettholde kontakten med spesialistene, samtidig som vi har tatt kontakt med rumenske spesialister som vil følge opp vår families utvikling, og som vil hjelpe oss i prosessen som vi nå befinner oss i.

Familiens erfaring med barneverntjenesten er fersk og de manifesterte og latente skadene er uoverskuelige. Noe kan bli rettet opp, mens annet kanskje aldri blir helt bra. Slikt vet man ikke, men vi har håp og tro på at med tiden vil vår familie bli fullt ut helet.

Med helsing, Foreldra

Kommentarer på Dagen:

Henry Osthassel

Jeg ventet på det. Vårt Stalinistiske Barnevern har fått nok en familie til å rømme landet med sine traumatiserte barn for å skjerme barna mot flere traumatiserende overgrep av disse farlige maktmenneskene. Dette er en skam for Norge!
Og selvfølgelig tar ikke disse offentlige overgriperne selvkritikk - istedet forsvares de av både politikere og rådmann. Systemet er blitt slik at ingen i systemet våger å kritisere hverandre. Og media er forbausende stille i denne saken. Alle dere tullinger gjør meg både rasende og flau på Norges vegne.

Og nå skal disse inkompetente naudene bruke hele rettsspparatet og hundretusenvis av kroner på å straffeforforfølge disse kjærlige foreldrene fordi at de ga barna et klaps eller to på baken. Må Gud hjelpe oss mot disse komplette naudene. Det var Barnevernet som skulle sittet på tiltalebenken, ikke disse flotte foreldrene.

Henry Ellingsen · Jobber for Unibuss

Det er jo bra at Dagen bare meddeler fakta om hva som har hent. Ellers lagt merke til at denne avisen ikke støttet familien når saken sto på som mest.
Men myndighetene i Norge skal vist kjøre voldssak mot dem i retten, og få de dømt pga klypping i øret og dask på baken noen ganger(som ikke er bra mens som nesten alle Norske 50 åringer kan ha opplevd i oppveksten).
Mens 3 voldtekts forbrytere går fri etter saken i Hemsedal.

Leif Lohne · SAP Konsulent hos EVRY Norge

De kunne risikere 6 års fengsel for denne "forbrytelsen" leste jeg en plass. Norge er fremdeles en "sovjetstat" som forfølger annerledes tenkende slik at de må flykte fra landet. En stor skam for vårt land.

Arild Holta · Autodidakt familieantropolog og informasjonsteknolog hos Redd Våre Barn

Brevet fra foreldrene uttrykker det tusenvis av foreldre opplever i møtet med det såkalte barnevernet: Mer eller mindre følelseskalde bedrevitere som ikke skjønner barnas behov for familien.
 

torsdag 11. august 2016

Nr. 1611: Gordon Tobiassen som er en vidunderlig forkynner, holder oppe den falske profeten Jan Hanvold og Visjon Norge, han er medskyldig i Hanvolds horeri!

Nr. 1611:
Gordon Tobiassen som er en vidunderlig forkynner, holder oppe den falske profeten Jan Hanvold og Visjon Norge, han er medskyldig i Hanvolds horeri!

Bilde av Gordon Tobiassen som skulle holdt seg milevis unna Visjon Norge og Jan Hanvold!
Gordon Tobiassen gav meg «smaken» på Guds ord og fremfor alt det profetiske ord og Israel.

Da jeg ble frelst for 35 år siden, vinteren 1980/81 og videre utover 1981-82-83-84 og 85. Så var Gordon Tobiassen en del ganger på Karmøy og forkynte Guds ord. Der han var mest var nok på Klippen i Vedavågen, der han også hadde forskjellige undervisning frekvenser. Allerede da som en ung forkynner hadde han et veldig godt lys i Guds ord, og fremfor alt det profetiske ord.

Vi dro også på ungdomsmøter og andre møter for å høre ham, da jeg og to brødre som jeg da var veldig mye med. Helge og Arvid Olsen som også var veldig inntressert i Guds ord som meg. Vi dro ofte på møter, og en av våre «favoritter» var Gordon Tobiassen.

Det er mye godt å si om Gordon, han både var og er en eminent forkynner av Guds ord. Så langt som jeg vet om det, så har han selv alltid levd som han har preket, med andre ord. Her går liv og lære hånd i hånd.

Men hva ser vi i dag? En mann som går god for den falske profeten Jan Hanvold, dette er ille. Da blir han medskyldig i Jan Hanvolds synd. Og ikke bare det, han legitimerer for at andre også kan få leve eter sine egne lyster og følge sitt eget fordervede og ødeleggende kjød, som tar en rett til fortapelsen.

Gordon Tobiassen forstår ikke konsekvensene av hva han holder på med, for den er katastrofal!

2 Joh.b. 10 Om noen kommer til dere og ikke har denne læren, så ta ikke imot ham i deres hjem, og ønsk ham ikke velkommen. 11 For den som ønsker ham velkommen, blir medskyldig i det onde han gjør.

Grunnteksten står det i v. 11. deler ut.

På samme måten som det er en person som f.eks. produserer kjeks, brød og annet.
Så «åpner» du en butikk på hans vegne, slik står det i grunnteksten.
Med andre ord. Gordon Tobiassen og alle andre som stiller opp på den fordervelige og elendige TV kanalen til Jan Hanvold går god for horeriet til Jan Hanvold sier skriften.
Med andre ord, det er ikke bare at en blir delaktig i Jan Hanvolds synd, men en sprer dette utover der alle andre blir «smittet» av det samme.

Jeg skrev en artikkel om dette for noen år siden, som jeg vil dele her:


Jan Kåre Christensen
Smyrna Oslo

2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.
Jakob 3. 1. Mine brødre! Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt.
Lukas 17. 1. Han sa til disiplene: «Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra! 2 Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn at han skulle forføre en av disse små. 3a Ta dere i vare!
Det forundrer meg hvor lite opplyst troende mennesker er om disse ting. At vi står i en relasjon til alle andre troende om vi selv ønsker det eller ikke. Vi er som et legeme og tilhører hverandre. Og når et lem lever ikke i takt med hode – som er Kristus – så smitter det over på alle andre. Når et lem er lydig, så blir konsekvensen at det også påvirker de andre. Dette har ikke noe med noe annet en at vi står i direkte livsforbindelse med hverandre pga at vi har det samme liv og den same Ånd. Og den samme frelser, Herre og Far. Alt dette binder oss i sammen som troende på tross av skiller og uenighet. Dette er et faktum og en realitet.
De som er forkynnere og står i et ansvar overfor andre, har dette enda sterkere. Jeg som forkynner har et ekstra stort ansvar, dette gjelder også for alle andre.
Når forkynnere stiller opp i sammen med andre forkynnere som lever i synd eller driver med åpenbar vranglære, så blir vi medskyldige. Ja, det er så alvorlig i enkelte tilfeller at Jesus sier at det hadde vært bedre å fått en kvernstein om sin hals og blitt kastet med den rundt halsen og da hadde en bare ødelagt for seg selv. Men her ødelegger en ikke bare for seg selv, men også for andre. Vi fører andre til fortapelse, ut i uføre og inn i villfarelse ved selv å påvirke og forkynne for andre. Det står i Rom. 10. 17 at Troen kommer av forkynnelsen. Det gjelder ikke bare troen, men også vranglæren og vantroen kommer også av forkynnelsen, har du tenkt på det? Eller er du av de som godtar alt og ikke har egne standpunkter og holdninger? Alt er ikke fra Gud hvis det ikke er i samsvar med Guds ord. Det er kun det som stemmer med Guds ord, som vi skal innrette oss etter. Alt annet skal vi sky som “pesten”, det vil føre oss borti fra Kristus og den enfoldige troskapen til ham!
Her er en forklaring på hvorfor presten har krage rundt halsen som i overført betydning har mye for seg: Enno i dag blir prestar ofte teikna med den gamle prestekragen. Men kva var tanken bak denne underlege kreasjonen?
Ei av forklaringane er at kragen skulle minne presten om kvernsteinen. Ikkje den nede på mølla i bygda, men den steinen som Jesus tala om: «Den som lokkar til fall ein av desse små som trur på meg, han var betre tent med å få ein kvernstein hengd om halsen og søkkt i havsens djup».
Det ville altså vera betre å få ein kvernstein om halsen, enn å føre ein som trur på Jesus, på ville vegar. Så alvorleg er det å føre menneske ein annan veg enn det Gud seier.


Emanuel Minos – en bedrager!

Emanuel Minos – en bedrager!
Det er trist å måtte skrive dette i offentlighet, men det er tvingende nødvendig da han er et forbilde for sa mange. Paulus sier til sin unge medarbeider Timoteus i det 2. brevet til ham i kap. 3. 10 Du har fulgt meg i lære og liv, i holdning, tro, tålmod, kjærlighet, utholdenhet, 11 forfølgelser og lidelser, slikt som jeg ble utsatt for i Antiokia, Ikonium og Lystra. Hva har jeg ikke måttet tåle av forfølgelser! Men Herren har reddet meg ut av dem alle.
Det var også i holdning og liv etc. den unge Timoteus hadde fulgt Paulus. Emanuel Minos har selv en grei forkynnelse, men for noen forferdelige og ubibelske holdninger. Han samarbeider med både den ene og andre horkarler, som Pastorene Jan Hanvold og Jan Åge Torp. Sågar har han profetert noe veldig over Torp at han skal få en flerkulturell Mega-menighet her i Oslo. I dag lever Pastor Torp i åpenbar synd, hvilke profetier han enn gir hjelper ingenting når vedkommende lever ut sitt synderegister og opptrer som han er både gal og en psykopat denne Jan Åge Torp. Det er ille at en slik mann som Minos ikke ser dette, men stiller opp tom på podiet og profeterer over dem! Han kommer inn under denne dommen her og kan i ytterste konsekvens miste lønnen sin. Men som forkynner skal han bedømmes\dømmes ekstra hardt, slik at han selv kan gå fortapt. 2. Joh. b. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør. Derfor var Paulus så ekstra nøye med sitt eget liv som åpenbart Minos ikke er. 1. Kor. 9. 27 Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal bli forkastet.


Matteus 24. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill

Åge Åleskjær et eksempel på en villeder.

Åge Åleskjær et eksempel på en villeder.
Vi leser i Matteus 24 og flere andre steder i Guds ord, bl.a. Markus og Lukas evangeliet om Jesus endetidstale (Eskatologi betyr læren om de siste tider). Jesu budskap nr. 1 var at han fremfor noe annet nevnt villfarelsens tegn. Sitt komme, jordskjelv, opprør og alt annet hører med. Men om villfarelse nevnte Jesus mest av alt og hele tre ganger i kapitelet kommer han inn på det.
v. 4 Jesus tok til orde og sa:
Pass på at ikke noen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: «Jeg er Messias.» Og de skal villede mange (dette var 1. gang).
11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill (dette var 2. gang).
23 Om noen da sier til dere: «Se her er Messias», eller: «Der er han», så tro det ikke! 24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. 25 Hør, jeg har sagt dere det på forhånd (dette var 3. og siste gang)!

Når vi ser at Jesus – Guds egen Sønn – la vekt på fremfor alle ting som et endetidstegn villfarelsens tegn, skulle ikke vi legge oss dette på hjerte og sinn? Det gjør jeg og prøver å orientere meg frem i det åndelige landskapet slikt at jeg og min familie når målet; det Nye Jerusalem som vi er på pilgrimsferd til!
Men det finnes mange typer forførelse, og alle på sin måte er med å både leder Guds folk bort i fra Kristus og den fulle velsignelse han har å gi.
Her er lister jeg opp 10 eksempler på forførelse som alle enten leder en bort i fra Kristus og i ytterste konsekvens til fortapelse:
1.) Den Katolske forførelse:
Her finner vi det meste fra Pavens ufeilbarlighet som er blasfemi. Den Katolske treenighetslæren som dessverre de aller fleste også protestantiske menigheter og kirker tror på som er hedensk i sin opprinnelse. Her blir lista lang og tar vi med at den Katolske Kirka har drept opp imot 100 millioner mennesker i løpet av sin 1700 årige historie så forstår vi at vi har å gjøre med en skjøge kirke\menighet.

2.) Den Lutherske forførelse:
De tror som Katolikkene og de aller fleste at Gud skal pine og plage mennesker i all evighet, selv om Guds ord lærer klart at alle ikke-troende skal opphøre å eksistere. De tror på en menighet av frelste og ufrelste, barnedåp, de holder Guds folk nede da de ikke forkynner det frie livet i Kristus og mye mer.

3.) Den metodistiske forførelse:
Det som er så trist med mange kirkesamfunn som begynte så rett, som Metodistene, er at en blir liggende etter på veien og går ikke videre med Gud i dag. Når utviklingen står stille stagnerer man.

4.) Pinsevennene er blitt en forførende bevegelse:
Vi ser at pinsevennene forsvarer nå til og med katolikkene. Pinsevenner reiser ned til Vatikanet på studieturer. Fra å være en fri åndelig bevegelse er den blitt et kirkesamfunn som ikke hører hva Guds ord sier, og derfor ikke lenger slagkraftig i åndens verden.

5.) Den karismatiske forførelse:
Her blir det veldig, veldig mye å dra frem. Jeg kunne ha skrevet minst 2 bøker på over 1000 sider hver. En om all ubibelsk lære og praksis. Og en om alle falske profetier og manifestasjoner. Men får stoppe med å si at denne bevegelse er en gedigen bløff fra a til å. Og alle som går med dem, vil før eller siden brenne seg kraftig på det åndelige område. Hvorfor jeg ikke nevner enda mer her er at de menneskene som går med her er nesten umulige å få i tale da hovmodet er så stort og villigheten til å lytte på motargumenter finnes omtrent ikke. Derfor er min klare oppfordring hvis du har noen venner eller familiemedlemmer med her, be og faste for dem, de er bundet av åndskrefter.

6.) Jesus alene forførelsen.
Det som er trist med Jesus alene sekten er deres hovmod. De tror de har funnet “sannheten” om Guddommen men det er bare en avart av treenighetslæren de står for, ikke bibelens lære om Guddommen.

7.) Mormonerne sin forførelse:
Når en er kommet så langt bort i fra Guds ord at en ber til og for døde, som er spiritisme, og godtar flerkoneri, er det overhodet ingen kristen bevegelse, men en kraftig forførelse.

8.) Jehovas Vitner sin forførelse:
De tror og lærer på mange måter rett om Guddommen. Men ellers er det dessverre som et stort svart kapittel. Ellers beundrer jeg dem for deres ivrige holdning til å nå nye med budskapet.

9.) Kristen økumenisk forførelse:
De tror på samarbeid, men når alle menigheter og kirker nærmest er forpliktet til å samarbeide for at en ikke skal være en sekt, da er alle menigheter blitt en stor skjøge sekt. Det er noen kristne som jeg aldri vil under noen omstendighet samarbeide med. For å nevne noen som er mer ekstreme og sekteriske enn andre: adventistene med sin sabbatshelligholdelse, og de vil gjennom den holde loven som troende. Paulus sier i Galaterbrevet at kristne som vil holde loven faller ut av nåden og blir forpliktet til å holde hele loven.
Katolikkene og Karismatikerne, da de er for ytterliggående i sin lære. (Mer begrunnelse her)

10.) Alle menigheter er mer eller mindre sekter og avvikere fra troen.
Dette høres hovmodig ut og kan misforstås, men forstå meg rett. Nesten alle menigheter har bruddstykker av frafallet og den store skjøgen i seg. Og de har også bruddstykker av sannheten og bruden i seg. Det er selvfølgelig ikke lett å skille, men ved ordets og Åndens hjelp er det mulig, ikke uten.Forførelse av oss kristne er et stort emne i Det Nye Testamente, som både Jesus og apostlene går grundig inn i.
Advarslene er så mange (over 50 skriftsteder), at de lyser som fyrtårn ut av evangeliene og apostelbrevene.
Leser man apostelbrevene, ser en at samtlige brever advarer igjen og igjen mot falske lærere og forførelse.
Særlig fokuseres det på de siste tider før Kristi komme.
Da skal forførelsen bli fulgt av under og tegn i tillegg til vranglæren.

Det er en mulighet for at mange kristne ikke er så veldig interessert i hva forførelsen av Guds folk egentlig går ut på.
Det er lett å tro at det ikke eksisterer noen forførelse i det hele tatt,
-unntatt læren til Jehovas Vitner og Mormonene og kanskje noen små ubetydelige sekter her og der.
Men sannheten er at forførelsen er svært utbredt, og er midt i blant oss,
hvilket den da også har vært helt siden apostlenes dager.
I det minste gir Bibelen et slikt inntrykk av situasjonen.
Og da får vi stole på at det nettopp er slik også.

Smyrma-menigheten, som blir omtalt i Johannes Åpenbaring, ble ledet av apostelen Johannes.
Etter Johannes' død overtok Polykarp som forstander.
Polykarp led tilslutt martyrdøden for sin troskap mot Kristus.
Iræneus, en av Polycarp sine læresvenner, ble til slutt biskop i Lyon.
I hele denne tiden, fra Johannes til Iræneus, var menighetene plaget av vranglære og forførelse.
Hør hva Iræneus skriver:

"Vranglære blir aldri stilt frem i sin nakne stygghet, slik at den lett kan bli avslørt.
Men den blir på en dyktig måte kledd ut i vakre klær, slik at den utvendig fremstår for den uerfarne som sannere enn sannheten selv."


1.Tim. 4:1 Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.
Mark 13:22 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram. Og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.
2.Peter 2:1 Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere,
slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse.

Her advarer apostelen Peter om vranglære som fører til fortapelse for dem som fører slikt inn i menigheten.
Legg merke til hva Peter sier: Det skal oppstå lærere i menighetene som fornekter Jesus ved den lære de forkynner. 


(Det er fullt mulig å fornekte Jesus ved hjelp av lære eller handling, uten å direkte fornekte Jesus med klare ord).

Vi står over for mange utfordringer og muligheter. Har tenkt en del også på de troende som beveger seg inne ved strandkanten som f.eks. disse Lutheranerne som ikke direkte står for vranglære i alt. Men de går så sjelden videre med Gud og forkynner et rikere og dypere liv i Gud. Det er også fremfor noe som legger grobunn for så mye villfarelse. De første troende var på “hugget” og sto opp for budskapet og var fremst i det åndelige landskapet. Det er faktisk den sikreste måten å sikre seg både mot villfarelse og synd i sitt eget liv, det er å gå fremad med Kristus, jage imot målet som Paulus gjorde og ikke se seg tilbake.
Her er mine bibelkommentarer fra Filipenser brevet 3. 12 Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.
Når selv Paulus kunne si at han ikke var fullkommen kan også vi si det. Men han jaget frem mot målet. kristne er midt i et åndelig maraton løp, og ikke en 100 m. Hvordan nå målet og nå målet på best mulig måte? Ved Jesus blir vi frelst og han skal være midtpunktet for alt vi gjør. Vi skal rett og slett leve som Jesus og elske andre som Jesus.
13 Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran.
Selve sluttfrelsen hadde han ikke grepet, det har ingen enda. Det skjer når vi møter Jesus fysisk ansikt til ansikt. Hvor viktig er det ikke å glemme og tilgi alt det andre har gjort, som har såret eller krenket en selv. Det skjer enkelte ganger at andre mennesker ikke glemmer eller tilgir, selv om en har bedt om tilgivelse. Men kan en klare å glemme og tilgi seg selv og andre, så tror jeg det er av større betydning en hva andre sier og mener. Og vi strekker oss ut imot målet, vi ser og går videre. For dersom vi ikke tilgir andre skal ikke Gud tilgi oss, sier Jesus. Og uten Guds tilgivelse kan vi ikke bli frelst eller nå målet. Vi må elske alle og bli i kjærligheten, for Gud er kjærlighet.
14 og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.
Som å være på en løpebane ser Paulus for seg kristenlivet. Langs veien er det herlige og viktige opplevelser, men fokuset på Jesus må en ikke miste om man vil komme i mål og få seierkransen rundt hodet. Det finnes ingen snarveier eller muligheter for å jukse for å nå frem. Og det er med et høyt kall. Ingen har et høyere kall enn oss kristne. Vi har i sikte: 2.Pet.3. 13 Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.
15 Slik skal vi se det, alle vi som har nådd modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det.
Vi kristne skal leve sammen, ikke bare under 1000 års-riket, og i all evighet, men her og nå. Men vi er kommet ulikt på vår åndelige modning og vi ser ulikt på mange ting. Men Gud vil gi klarhet i dette.
16 La oss bare, så langt vi er kommet, holde fram i samme spor!
Men det er viktig å akseptere andre, men selv ikke gå tilbake på det som Gud har vist en. Det er underlig når noen har sett troendes dåp men forkaster dette og melder seg inn i Statskirka. Statskirka er overmoden for å legges ned, den har overgått seg selv mange ganger. Luther var en underbar Guds mann, men han levde for 500 år siden og reformerte mye. Men det er helt ubibelsk at rettferdige og ugjenfødte skal tilhøre samme felleskap.

Paven – forløperen til den falske Profet!

Paven – forløperen til den falske Profet!
Andre villfarne lærer

Det er selvfølgelig mange andre villfarne lærer og retninger. Også retninger og lærer som en finner innforbi alle menigheter og kirker. De går som overlapninger da det er åndsmakter som står bak dette. Da vil en fine de villfarne lærene både i kirker og menighet, gamle som nye menigheter.
For å nevne noen villfarne lærer: Erstatningsteologien, gjengifte, kirkelig hierarki, menighet for både troende og ikke troende, menighet for flere dåpssyn etc. Alt dette er villfarelse som går over menighets og kirkegrenser. For å nevne kanskje den styggeste vranglæren er erstatningsteologien. Det er å forkaste Israel og sette menigheten og\eller kirken inn isteden for Israel. 

Det som "erstattes" er Israel og det jødiske folket. Det er erstattet av menigheten i den nye pakt. De som hevder denne lære mener altså at Gud har snudd ryggen til Israel og at alle løftene nå er overført til de kristne.


Landløftet er Guds rike, og andre løfter åndeliggjøres og får en helt annen betydning enn det som står i Bibelen.


Finn Arne Lauvås

Finn Arne Lauvås – en av mange som har forkastet Israel og står for den ubibelske lære som det er med å forkaste Israel og sette menigheten inn istedenfor. Det er erstatningsteologi!
Gjengifte

Noe som sprer seg som en farsott over hele den kristne menighet i dag er gjengifte av troende. Det er som det er blitt den nye “sporten” å ha vært gift ikke en gang, men flere. Tragisk at Sodoma og Gomorra er blitt en del av menigheten.

Pastor Jan Hanvold her med sin tredje kone

Pastor Jan Hanvold her med sin tredje kone. Mannen er det jeg vil kalle for sexonoman og en stor super-egoist der lystene står over alt annet i hans liv. Og er en prototype på en falsk profet som det skal komme mange av i endetiden!