søndag 14. august 2016

Nr. 1621: Jeg er ikke imot barnevernet, men jeg er imot at de tar barn fra de som er kompetente, mens overser de barna som blir forsømt!

Nr. 1621:
Jeg er ikke imot barnevernet, men jeg er imot at de tar barn fra de som er kompetente, mens overser de barna som blir forsømt!
 
Statistikk som indikerer at barnevernet angriper ikke de med rusproblemer. Men familier som kunne fått hjelp, men fratar barna slik at de blir enda mer traumatisert og får det enda vanskeligere.


Etter min artikkel om barnevernet, har det nesten blitt en oppstandelse.
Derfor vil jeg komme med denne artikkelen, som forklarer mine standpunkter angående barnevernet!

Akuttplassering skal være siste utvei. Her var det omtrent det første de gjorde mot denne familien. Stygg sak dette, barnevernet i Naustdal, barneskolen disse barna gikk på og Naustdal kommune.

Vi ble behandlet av barnevernet ille, men Ruth og Marius Bodnariu enda verre!

Da vi vant en knusende dom imot barnevernet på Karmøy i 2004, så stoppet de opp trakasseringen og forfølgelsen. Men for Ruth og Marius Bodnariu så ser det ut som den har fortsatt? Jeg lurer på da om de rett og slett ikke har en eller i dette tilfelle gode nok advokater?

Jeg har nå vært oppe i to saker i retten, der jeg 100 % urettmessig er blitt forfulgt av myndighetene. Da trenger enn en god advokat som kan tale vår sak, og som evner å sette som her barnevernet på plass. Denne ene er enda pågående, med Jan Aage Torp. Der har vi et godt håp om stor forandring, for hvis dommen blir stående er det Norges historiens største justismord!

I vår sak, i 2004 hadde vi en knakende god advokat, den nå avdøde Gullbrann Kjos fra Haugesund.

Han evnet å sette oss i så godt lys, barna våre, hva som var det beste for dem. En ting som jeg husker han inngående forklarte var det å ikke splitte opp barnefamilien, dette med trygge rammer. At barneflokken fikk vokse opp i sammen, og at all forskning tilsa at det var best for barna å vokse opp med sine biologiske foreldre. + mange andre ting. Da dommen kom, som alle visste hva ble. Så stoppet barnevernet opp sin trakassering, og vi hadde allerede bestemt oss før dette skjedde at vi skulle flytte tilbake til Oslo. Derfor var det nok Satan som gikk i disse barnevernsfolka for å hindre at Guds vilje skulle skje?!

God advokat teller mye i møte med barnevernet, enn som ikke taler til fordel for barnevernet. Vi tok først kontakt med en «stjerne» advokat i Haugesund, som jeg ikke vil nevne navnet på. Men han var alt for rund for oss/meg, jeg ville ha en som kunne angripe barnevernet. For her er angrep det beste forsvar!

Vi trenger barnevernet – men ikke slik det Norske barnevernet fungerer!

Når barnevernet i Norge gjør så mye feil, men aldri blir straffet for noe. Så forteller det at barnevernet er en stat i staten Norge som får operere fritt, gale og slik de selv ønsker og vil. Med andre ord, det er et barnevern som ikke egentlig er under Norsk lov. Og hva vanlige mennesker tror og mener, det når aldri frem her. Med andre ord, det Norske barnevernet er overmodent for avvikling i sin nåværende form.

Vi trenger barnevernet der det er rus og åpenbar vold inne i bilde.
Men uansett, straks og akutt tiltak som de bruker. Det er noe som alt for ofte gjør vondt verre og gang etter gang i ettertid. Så var det overdrivelse de lux!

Det er ENORMT trist at bv ikke hjelper barna som trenger det! Når de binder opp sine ressurser i hjem der de ikke trengs, så svikter de barn de skulle vært der for. Vi må få på plass en seriøs etat som hjelper barna som trenger det!

 Samtlige tabeller fra statistisk sentralbyrå viser at omsorgssvikt, rusmisbruk eller noen form for mishandling KUN er årsak i 20 % av omsorgsovertakelser

Begjæring om tiltak for fylkesnemnda = omsorgsovertakelse
(barnevernet vinner i 98 % av sakene).

Barnevernet er selv onde mennesker – men de vil ha deg til å være det!

Egentlig, de er onde mennesker mange i barnevernet. Så forteller de at du har sviktet i foreldrerollen, skal plassere barna i fosterhjem og annet. Det være seg barneverninstitusjon og annet.

De angriper på verst tenkelig måte med et akutt vedtak bak ryggen på foreldrene.
Mens pliktoppfyllende er på jobb, og ungene i barnehage eller skole blir de hentet ut.
Så skal de få foreldrene til å «tilstå» og det bruker de imot deg for alt det er verd. Her er råttenskapen og Satan virksomhet i full blomstring. Dette er selvfølgelig helt forkastelig å gjøre noe slikt. Hva er løsningen?

Løsningen er fremfor alt å ha en samtale med foreldrene, så med barna. Så med foreldre og barna i sammen. Ut i fra det så jobber en videre. De aller fleste foreldre kan gå i seg selv, forandre seg og blir bedre. Hvis de får høre at dette er til barnas beste og hva Norsk lov sier. Med andre ord, barnevernet gjør en enkel sak, veldig stor, tung og komplisert.

Slik er det også nå med meg og Manglerud poltiet, her fordreier de sannheten. Det er selvfølgelig kristendomsforfølgelse av onde og ugudelige mennesker som egentlig skulle vært buret inne i sammen med Jan Aage Torp, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg.

Hva Torp har skrevet om meg verbalt er langt tyngre enn hva jeg har skrevet og talt imot ham. Tar du med Norges to værste og styggeste nettroll, så lever de i en egen verden. Som er tusen ganger mer «kriminelt» enn hva jeg noen gang har skrevet og talt!

Den største kjeltringen av alle, Jan Aage Torp burde for lenge siden vært fratatt alle sine barn hadde barnevernet vært oppe og godt. Men nå er det for sent, får bare håpe, tro og be at ungene får en klekkelig erstatning av staten for tapt barndom, det fortjener de virkelig!

http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1447-jan-aage-torp-fremstar-i-full.html

Sluttkommentar:

Jeg kjenner en sak personlig, den såkalte «glassjenta».
Her kunne jeg ha skrevet så mye da barnevernet har til de grader gjort en så dårlig og elendig jobb.
Faktisk, her har de gjort vondt ikke verre. Men mye, mye verre.
Ser ikke på å angripe barnevernet som min fremste oppgave, om det trengs. Derfor har vi ikke skrevet så mye om barnevernet på den Himmelske blogg, men noen smådrypp kommer det nå. Slik som her!

Ingen kommentarer: