tirsdag 2. august 2016

Nr. 1605: Jeremy Hoff kommenterer løgnene på den falske Smyrna bloggen!

Nr. 1605:
Jeremy Hoff kommenterer løgnene på den falske Smyrna bloggen!

Bilde av Torodd Fuglesteg


Kjære Arne Ulf Breen,

Dette er min respons på ditt innlegg den 22. juli 2016 


Det er helt greit om du er uenig med meg, men jeg må korrigere flere av tingene du skriver som ikke stemmer.

La meg gi noen sitater fra ditt innlegg etterfulgt av mine kommentarer:
 
«Kjell Andersen fra Søkelys og forfatteren Jeremy Hoff, sammen med andre som har takket ja til å bli medlemmer etter invitasjon, har dannet en organisasjon som, sitat fra vår kilde, “søker å gi en mer nyansert, riktigere bilde av Anders Behring Breivik og hans aksjoner enn det som den politiske korrekte presse og media har gitt oss”.»
Dette er første gang jeg har hørt om denne organisasjonen. Din kilde må være et rykte, da dette simpelthen ikke er sant.

Du skriver videre:
 
«De av oss som er kristne har for lengst forkastet det “22 Juli Profetien” makkverket der Jeremy Hoff forsøker å legge all skyld på disse 77 drapene på de drepte. En jobb han har hatt mye hjelp av fra Kjell Andersen.»
 
Jeg har fått god støtte fra mange som kaller seg kristne, inklusive en rekke nasjonalt kjente kristenledere. Denne sommeren taler jeg på flere kristne sommerstevner, og så langt har jeg blitt mottatt på en meget god måte.

(Se følgende video avsnitt: https://www.youtube.com/watch?v=ippmX6olFs0.)

Du hevder at jeg legger all skyld på disse 77 ofrene. La meg gi deg tre sitater fra boken min:

«Det som skjedde den 22. juli var forferdelig ondt, og ikke noe menneske har rett til å gjøre det Anders Behring Breivik gjorde. Gud er kjærlighet, og jeg tror at Han ønsket det beste for de 77 som døde i angrepene. Han ønsker det beste for oss alle, men det er vanligvis vi som velger å avvise den beskyttelsen som kommer av det å lyde Hans Ord.

Videre var de 77 ofrene helt klart ikke de mest ansvarlige for at «bruddet i muren» oppsto, men de sto likevel nærmest bruddet da ondskapen rammet.

De var på feil sted til feil tid, uvitende om at de befant seg på en ondskapens sti.» (s. 30)

«Det er bare ved Guds nåde at vi har fått oppgaven som forvaltere av sannheten i Hans Ord, og vår omsorg må være så stor at vi deler den med dem som befinner seg på en farlig vei. Det kunne like gjerne ha vært du eller jeg som var blant de 77 ofrene den 22. juli.» (s. 125)
 
«Mordere som Anders Behring Breivik kommer til å bli strengt straffet av Gud for det de har gjort, og vi må passe oss så vi aldri i vårt hjerte går god for slike onde gjerninger.» (s. 169)
 
Videre skriver du følgende:
 
«Dette makkverket har angivelig solgt 3000 eksemplarer og vi kan med frimodighet konstatere at Jeremy Hoff har tjent penger på uskyldige barns død. Noe som er dypt, dypt foraktelig. Disse to har nå dannet “22. Juli Komiteen”.»
 
Hele boken min «22. juli-profetien» er lagt ut GRATIS på 22juliprofetien.com.

Jeg anbefaler at du laster den ned og tar deg litt tid til å lese den før du eventuelt fortsetter å angripe meg. Det koster mye penger å trykke opp en bok, og før det blir noen inntekt må disse kostnadene dekkes. Jeg har brukt nesten to år på å skrive denne boken, og det har vært min fulltidsjobb. Det er flere andre som har forfattet bøker om 22. juli-tragedien, og jeg regner med at disse trolig har tjent mer på sitt arbeid enn det jeg har gjort?
 
Du skriver også:

«På en slik trist dag vil vi minne om at Anders Behring Breivik handlet på vegne av Satan selv som testet oss kristne i vår troskap til Gud.»
Her ser du og jeg ut til å være enige om at det var satan som inspirerte Anders Behring Breivik til å utføre denne onde handlingen (en tanke jeg går ganske utførlig gjennom på side 164-169).
 
Jeg opplever at det har oppstått noen misforståelser på grunn av feilaktige fremstillinger. Trolig blant annet etter at Vebjørn Selbekk oppfant et sitat fra boken min som ikke eksisterer. Dette skjedde den 22.10.15 ved den første media-lederdebatten for de 4 kristenmediene på Sunnmøre, da Selbekk kom med følgende uttalelse:
«Den boka er veldig direkte - veldig klar sier at grunnen til at disse unge menneskene, 69, de fleste unge, ble drept - det var bare rett og rimelig. Og nå siterer jeg fra boka, “..bare rett og rimelig fordi at disse ungdommene var soldater i en arme som i 40 år har drevet krig mot Israel” - altså AUF.»

(se opptaket her: https://youtu.be/Rb0AVLHSJ0w?t=6571)
 
Dette sitatet er ikke å finne noe sted i boken min, hverken i første eller andre utgave. Det som Selbekk gjorde var å kombinere flere forskjellige setninger fra kapittel 8, og så la han til noen av sine egne ord. Det hadde vært bedre om han hadde sagt at han parafraserte, men når han sier at det er et sitat bør det være gjengitt ord for ord. Jeg opplevde at han brukte dette omformulerte «sitatet» for å kunne fremstille det som om jeg ønsket å rettferdiggjøre den onde handlingen til ABB. Jeg har konfrontert ham personlig i forhold til dette, men han har ikke gjort noe for å korrigere det. Jeg ønsker ikke å gjøre en sak ut av dette, men føler likevel at det kan være behov for å opplyse om uriktigheten i Selbekks sitat. Dette fordi manges meninger om boken min ser ut til å være basert på feilaktige fremstillinger, og ikke nødvendigvis på hva jeg selv har skrevet.

Jeg vil her avslutte ved å oppfordre alle som leser dette innlegget til å besøke nettsiden min og laste ned «22. juli-profetien». For et par måneder siden lanserte jeg den andre utgaven av denne boken, som inkluderer fem nye dokumenterte profetier som kom i året forut for 22. juli-angrepene. Det vil si at tilsammen har vi nå syv dokumenterte profetier som synes å gjelde denne hendelsen! Om vi nå ikke er villige til å ta disse på alvor kan vi som kristne bli skyldige i blodet til fremtidige ofre. Ingen av oss ønsker å se slike ting skje i fremtiden. Derfor trenger vi å være bevisst på den farlige situasjonen som vi befinner oss i, og vi bør søke Gud i bønn og faste for å kunne få Hans beskyttelse.

Som du selv kan lese i kapittel 9, har et par av de som fikk åpenbaring om 22. juli også mottatt åpenbaring om at noe verre er på vei! I den andre utgaven har jeg ellers inkludert et systematisk svar på de teologiske innvendingene som har blitt reist mot boken, som burde være ganske dekkende for den kritikken som har vært.

Om du eller noen andre er i stand til å vise at det som jeg har skrevet er i strid med Guds ord, er jeg mer enn villig til å ta hele budskapet tilbake og komme med en offentlig unnskyldning.
Det eneste som trengs er at noen kan vise meg hvor jeg har tatt feil!

Ingen kommentarer: