søndag 31. juli 2016

Nr. 1601: Profeti fra 1965 – det skal vokse et horn ut i fra Aril Edvardsen panne, dette er uten tvil dagens pinse/karismatiske «vekkelse»!

Nr. 1601:
Profeti fra 1965 – det skal vokse et horn ut i fra Aril Edvardsen panne, dette er uten tvil dagens pinse/karismatiske «vekkelse»!
 
Bilde, Aril Edvardsen begynte så uskyldig.

 

Så gikk det fra vondt til verre der hans «nærmeste» brødre ikke lengre var de som trodde på Guds ord og bibelen, men muslimer og andre frafalne.

 

Så håndhilste han på terroristen og løgneren Yasir Arafat, og ba om tilgivelse.

For hvordan vi kristne hadde vært overfor muslimene etc.

Ikke for meg, jeg har ikke noe å be om tilgivelse overfor noen arabere.

Dette her Edvardsen gjør bragte han under Guds dom og en tidlig død er jeg overbevist om! Og mange med meg!

 

Dette ble profetert i 1965 av ei dame, ikke den dama som Emanuel Minos fablet om.

Dette er profetien i 1965: «Se ikke på Edvardsen fremgang, det vil vokse frem et horn i fra hans panne

Vi vet alle hvor ille det gikk med Aril Edvardsen, mannen var en falsk profet og en stor, stor bløffmaker!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da jeg var flere stevnet i Sarons Dal på 80-tallet var det bare bløff fra begynnelsen til slutt der på alle hold!

De profeterte om en ny vekkelse der hvert år, som aldri skjedde. Det var så, og så mange som skulle bli frelst, og det kulminerte i hefte Bring Kongen tilbake. Der vi skulle evangelisere hele verden og selv den store trengsel skulle ikke skje for da var alle mennesker blitt kristne. Det var så mye rart der. La meg ta tre eksempler.

 
1.)   David Yonggi Cho profeterte i Sarons Dal i 1977 at innen ti år skulle 1 Million Nordmenn bli frelst, dette skjedde ikke.
1986: David Yonggi Cho profeterte den 12 januar 1986 at Paradise Church i Sør Australia på mindre enn 3 år ville vokse fra ca. 400 medlemmer til 10 000 medlemmer. Dette hadde Den Hellige Ånd fortalt ham, sa han i en tale til menigheten. Men det skjedde ikke.
 
2.)  Arnfin Clementsen profeterte under sitt eget Karisma stevne i Stavanger at innen ti år skulle 1 Million nordmenn bli frelst, og hva skjedde? Så langt i fra sannheten det er mulig å komme.
 
3.)  Aril Edvardsen har profeterte så mye gjennom årens løp, og ikke noe har skjedd. Han var en folkeforfører og en falsk profet.
 
Her er ellers noe av hva Aril Edvardsen forkynte og hevdet.
 
1.)  Palestina-Araberne er like mye Guds utvalgte som Israel, selv om de ikke har noen løfter i nærheten som Israel har det i Guds ord.

 
2.)  Han sidestilte koranens Allah med Bibelens Gud. Leste flere ganger fra koranen for å utlegge Guds ord, med det for øye å sidestille koranen med bibelen, snakk om manipulator og folkeforfører.
 
  
3.)  Aril Edvardsen hevdet at Oslo-avtalenes oppdeling av Judea og Samaria kunne begrunnes bibelsk ved at Abrahams seks sønner med Ketura også hadde arverett til Israels land og kalte Oslo-avtalene for "Den endelige løsning". Vi kritiserte ham for feil bruk av Guds Ord fordi det i 1. Mosebok 25 står klart at Abraham gav alt han eide til Isak (odelsgutten) og sine øvrige sønner sendte han østover, bort fra landet og Isak.

 
4.)  Aril Edvardsen besøkte Yasir Arafat i Gaza, betegnet ham som unik og ba ham om unnskyldning på vegne av kristne i Norge fordi vi ikke behandlet ham og muslimene på lik linje med Israel, tok han munnen for full og gav seg selv et mandat han ikke hadde fått.
 
Sluttkommentar.

Jeg har skrevet så mye om dette før, henviser derfor til at dere leser dette.

Ingen kommentarer: