søndag 31. juli 2016

Nr. 1600: Ånden falt ikke på den øvre sal – men i templet eller forgården!

Nr. 1600:
Ånden falt ikke på den øvre sal – men i templet eller forgården!

Lukas 24. 50 Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. 51 Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. 52 De falt på kne og tilbad ham og vendte så tilbake til Jerusalem i stor glede. 53 Siden var de stadig i templet og lovpriste Gud.

Når en kommer til Jerusalem – rent fysisk. Da skjønner en at det lille rommet som den øvre sal er, så var det plass til Jesus og hans disipler. At de da holdt det siste måltidet der, er nok rett.

Lukas 22. 7 Så kom den dagen under de usyrede brøds høytid da påskelammet skulle slaktes.  8 Jesus sendte Peter og Johannes av sted og sa: «Gå og gjør i stand for oss, så vi kan holde påskemåltid.»  9 De spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre det i stand?» 10 Han svarte: «Når dere kommer inn i byen, møter dere en mann som bærer en vannkrukke. Følg etter ham til det huset han går inn i, 11 og si til eieren av huset: Mesteren spør: Hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med mine disipler? 12 Da skal han vise dere en sal ovenpå, med benker og puter. Der skal dere stelle i stand.» 13 De gikk da av sted og fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand til påskemåltidet.
14 Da tiden var inne, gikk Jesus til bords sammen med apostlene. 15 Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å holde dette påskemåltidet med dere før jeg lider. 16 For jeg sier dere: Aldri skal jeg spise det mer før det har fått sin fullendelse i Guds rike.»

Men ikke at Ånden falt over 120 der og Peter talte til en menneskemengde der 3000 ble frelst, det må ha skjedd lengre nede på tempelplassen eller i forgården. I hvert fall ikke på den øvre sal, den er rett og slett for liten, samt at det underbygges av skriftsteder som taler imot den forståelsen at Ånden falt på den øvre sal!

Ti dager etter, da disiplene var samlet i Jerusalem, sannsynligvis i tempelet, falt den hellige Ånd på dem som tunger av ild.

Du har hørt at det skjedde i øvre salen (Apg 1:13), det var her de valgte ut en ny disippel som tok over for Judas, Matthias, men det står ikke at de var samlet der på pinsefestens dag (2:1).

Disiplene gikk ofte til templet (se hva Lukas sier i: Luk 24:53), og det var veldig sannsynlig at de ville være der under den jødiske høytiden også.

Når Den Hellige Ånd kom skjedde dette nemlig under en jødisk høytid som het ukens høytid, som ble feiret syv uker etter påske.

De måtte også ha vært på et sted der det var samlet mange mennesker, for det står at det var over 3000 menn, pluss kvinner og barn (2:41), som ble kristne denne dagen.

Så det må nok ha vært flere tusen mennesker som var vitne til hva som skjedde med disiplene på pinsedag.

Det stedet der alle disse menneskene var samlet, var høyst sannsynlig i tempelet i Jerusalem.

Dette var et veldig strategisk sted og tid forresten, hvis du virkelig skal gjøre noe med effekt, ville du gjøre det på et sted der mange var samlet fra forskjellige land og steder på en gang.

Fra Jerusalem ble evangeliet spred rundt til hele den daværende verden, for det var mennesker fra mange steder som var samlet i templet denne dagen (Apg 2:5-11), og som begynte å tro på Jesus, og tro på Gud.

Bilde fra den øvre sal.Her spiste de, og det var fylt med møbler, ikke plass for 120 mennesker.

Bilde fra der Ånden falt sannsynligvis, i og rundt templet. Her ser du fra den øvre sal, ned imot dagens Klippemoske. Der nede skjedde både at 3000 ble frelst og at Ånden falt.

Ingen kommentarer: