fredag 24. mai 2019

Nr. 2471: Myndighetene og de offentlige etater har veldig ofte en veldig nedlatende holdning og de lager problemer ut av «ingenting», som forteller at ofte er det myndigheten som er problemet, ikke en selv!


 Nr. 2471:
Myndighetene og de offentlige etater har veldig ofte en veldig nedlatende holdning og de lager problemer ut av «ingenting», som forteller at ofte er det myndigheten som er problemet, ikke en selv!

Bilde av Leif Liljeström som satte 2 mnd. urettmessig i fengsel, skammelig og ondt.
På mange måter er han «kastet» foran «bussen» av de kristne når så få har stått opp for han. Ikke bare han, men alle som er blitt dårlig behandlet, trakassert og urettmessig pålagt, dømt eller på annen måte kneblet, blitt prøvd stoppet og fjernet. Tapt både tid og penger på noe som aldri skulle blitt stelt i stand av myndigheten imot oss. Det er myndighetsmisbruk dette vi opplever!Kjenner at jeg har behov for å fortelle til andre som eventuelt kommer opp i samme situasjon som oss en del ting som er viktige og nødvendige å vite.
Jeg tror også at siden vi har erfart dette ved så mange anledninger at min/vår erfaring gjør at hjelpen og forståelse som vi har blir «overført» på andre.

2 Kor. 1. 3 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, miskunns Fader og all trøsts Gud, 4 han som trøster oss i all vår trengsel, forat vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst hvormed vi selv blir trøstet av Gud!  5 For likesom Kristi lidelser kommer rikelig over oss, så er og vår trøst rikelig ved Kristus.  6 Men lider vi trengsel, da er det eder til trøst og frelse; trøstes vi, da er det eder til en trøst som viser seg kraftig i tålmod under de samme lidelser som vi lider; 7 og vårt håp om eder er fast, da vi vet at likesom I har del i lidelsene, så skal I og ha del i trøsten.

Har vært i kontakt med en del mennesker, både troende og ikke troende.
Det er veldig få som forstår slike saker, da få har opplevd virkelig hvordan den Norske stat behandler enkelte ganger sine innbyggere, langt under pari.

Jo, det er noen få, en marginal gruppe. Men det er så viktig at stemmen til oss – den marginal gruppe blir hørt.

Jeg vet ikke hvor mange dette gjelder, men det er sikkert 1 % av befolkningen? Av den gruppen er det regner jeg med halvparten som kan si at Staten har behandlet dem ille eller dårlig. En god del har også til dels en del av skylden, men fokuset bør og skal være å få frem realitetene og hva som er sant.
Ikke minst i de sakene som er reelle som min og enkelte andres! Jeg er tross alt 120 % uskyldig, og Staten og de offentlige myndigheter 120 % som har forårsaket at det har blitt som det har blitt. Alt kunne og burde vært løst på en minnelig måte noen samtaler og eventuelt å komme oss i møte. Her i samtlige tilfeller jeg/vi har vært borti er det kun staten og de offentlige myndigheter som har stelt det hele i stand!

Jeg er overbevist om at det er ikke noe enkeltstående tilfelle som myndighetene ønsker å få det til å se ut som. Faktumet er at både troende og ikke troende er blitt overkjørt, «mishandlet» psykisk, løyet på og fabrikkriker nederlag imot dem/oss!

La meg nevne noen eksempler på elendig behandling av innbyggere her i Norge, og jeg ønsker å ta med to eksempler i fra Sverige.
Det er at av den grunn at så er det ikke «staten Norge» som er problemet og lovverket. Men det er den overkjøringen og nedlatende behandlingen som myndighetene egentlig over hele verden tillater å opptre som. Arrogante, onde og primitive. Jeg vil egentlig de «dårlige» eplene til livs, ikke Norge som nasjon og lovverket. Det er problemet at her beskytter en egentlig ondskap.

1.)  Leif Liljeström, mannen bakom hjemmesiden Bibeltemplet som måtte sitte 2 mnd. i fengsel da han forkynte imot homofile.

2.)  Åke Ingemar Teodor Green, som forkynte også imot de homofile, ble også først dømt i tingretten. Men ble heldigvis frikjent senere i Hovrätten og Högsta domstolen 2005.

3.)  Her i det siste var den en stakkars pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås som mattilsynet løy, fabrikkerte feil og ville avvikle hele hans farm. Selv om den fungerte utmerket, slik holder myndigheten på til sine tider, skammelig!

4.)  Petar Keseljevic forkynte evangeliet her i Oslo, og ble også dømt til bot som meg. Selvfølgelig gjorde han ikke noe straffbart, men når hatet til Kristus og Guds ord er der, da kan myndigheten og domstolene få til det meste av det som ille og dårlig er.

5.)  Jeg kjenner personlig til hvordan barnevernet har behandlet den såkalte Glassjenta. Det er så ille at ord ikke strekker til, dette skjedde for noen år siden på Karmøy, min hjemkommune.

6.)  Hvordan vi er blitt behandlet av myndigheten er bare en stor, stor skam. Har skrevet litt om det her: https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2463-jegvi-er-blitt-forulempet-og.html

Harvey Weinstein og Jan Kåre Christensen tror folk er begge «skyldige», det er så langt i fra sannheten det er mulig å komme!

Det er en del som tror om seg selv fordi de ikke opplever slike ting som jeg, Åge Green, Leif Liljeström, Petar Keseljevic og andre opplever at de er «bedre» enn oss. Og at slike personer som Harvey Weinstein som «startet» ramaskriket i USA og over hele verden med at han utnyttet andre, at vi er «like».

Sannheten er at Harvey Weinstein og staten er mer lik enn oss. Da det vi opplever er at statlig eller offentlig maktmisbruk imot oss, ferdig arbeid.
Derfor er det så viktig at dere ber for oss, støter oss på alle områder. Også økenomisk og at en står opp imot den gjengse oppfatning at det skulle være noe vi har havnet i selvforskyldt. Sannheten er heller det at her er det staten og den offentlige en må se på som «kriminelle», ingen andre!

Bilde av Harvey Weinstein som er mer på linje med staten og det offentlige Norge slik vi har opplevd det til tider. De opptrer utav pent og riktig, men på «bakrommet» gjør de alt annet enn det som de skulle og burde gjøre!Sluttkommentar:

Ap.gj. 8. 1. Og Saulus samtykte i mordet på ham. Men på den dag blev det en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og de blev alle adspredt over Judeas og Samarias land, undtagen apostlene.  2 Men nogen gudfryktige menn begravde Stefanus og holdt en stor veklage over ham.  3 Men Saulus herjet menigheten, og gikk inn i hus efter hus og drog ut både menn og kvinner og lot dem kaste i fengsel.  4 De som nu var adspredt, drog omkring og forkynte evangeliets ord.

Her tillot Gud at det ble en forfølgelse av de troende, men de troende sto i sammen som èn mann. Samholdet var stort, herlig og intenst da alle opplevde det samme.
I dag er det motsatt, da de aller fleste troende går igjennom livet nesten på samme nivå av motstand, forfølgelse og på andre måter som viser at du er uglesett og mislikt av Satan og den onde Åndsmakter.

Det som er viktig at ikke minst vi som troende forstår, da det er i dag så få troende som møter motstand. Det er at vi blir forfulgt og kommer opp i disse situasjonene da det er de onde åndsmakter og mørkets krefter som virker. Jeg påstår ikke at alle som er blandet inn her er påvirket at dette. Men selve opphavet og den som står bak å gjøre slikt imot rettferdige og gode mennesker.
Det er Satan og hans åndehær, som hater alt som er rett, godt og sant!
Derfor stå med økenomisk når det er troende som opplever motstand og slike trakasseringer av myndigheten. Neste gang kan det være deg. Be for de og aldri snakk nedsettende og ille om oss, selv om vi også kan gjøre noen småfeil og ikke strekke til, vi er da bare mennesker.

Men med Guds nåde og hjelp, vil alt gå til seier!

Tar med en Salme, Salme 7 som passer perfekt inn i det som vi har gått og går igjennom.

Salme 7.   2 Herre min Gud! Til dig setter jeg min lit; frels mig fra alle mine forfølgere og redd mig, 3 forat ikke fienden skal sønderrive min sjel som en løve, sønderbryte, og det er ingen som redder!  4 Herre min Gud! Dersom jeg har gjort dette, dersom det er urett i mine hender, 5 dersom jeg har gjengjeldt den med ondt som holdt fred med mig, eller plyndret den som var min fiende uten årsak, 6 så la fienden forfølge min sjel og innhente den og trå mitt liv til jorden og legge min ære i støvet. Sela. / 7 Stå op, Herre, i din vrede, reis dig mot mine fienders rasen og våkn op til min hjelp! Du har jo påbudt dom.  8 Og la folkeslagenes forsamling omringe dig, og vend tilbake over den til det høie!  9 Herren holder dom over folkene; døm mig, Herre, efter min rettferdighet og efter min uskyld, som er hos mig! 10 La dog de ugudeliges ondskap få ende og den rettferdige stå fast! Du er jo den som prøver hjerter og nyrer, en rettferdig Gud. 11 Mitt skjold er hos Gud, som frelser de opriktige av hjertet. 12 Gud er en rettferdig dommer, og en Gud som vredes hver dag. 13 Dersom han ikke vender om, så hvesser han sitt sverd, spenner sin bue og gjør den ferdig / 14 og legger drepende våben til rette imot ham; sine piler gjør han brennende. 15 Se, han er i ferd med å føde misgjerning; han er fruktsommelig med ulykke og føder løgn. / 16 En grav har han gravd og hulet den ut; men han faller i den grav han arbeidet på. 17 Den ulykke han gikk og tenkte på, faller tilbake på hans hode, og over hans egen isse kommer den vold han hadde i sinne. 18 Jeg vil prise Herren efter hans rettferdighet og lovsynge Herrens, den Høiestes navn.

onsdag 22. mai 2019

Nr. 2469: Hver gang vi har vært i klammeri med det «offentlige» Norge har vi opptrådt redelig og godt, det kan ikke sies om dem!


Nr. 2469:
Hver gang vi har vært i klammeri med det «offentlige» Norge har vi opptrådt redelig og godt, det kan ikke sies om dem!

Vi har vært i klammeri med en del myndigheter, etater og andre offentlige institusjoner.
Alt er egentlig noe uforståelig da både jeg og min kone 100 % ærlige og redelige i vår ferd.
Hvorfor skjer dette da allikevel? Slik vi ser det, så er det åndsmakter som trigger diverse mennesker. Skriften sier dette i Efes. 2. 2 som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn.
Den Ånd som er virksom i vantroens barn er ikke noe annet enn Satan og hans demoner, som får mennesker til å gjøre slike ting som er uten mål og mening.
Selv om det tilsynelatende ser ut som ikke vi har vunnet frem alltid med våre argumenter, så er det at myndighetene og de offentlige etatene vi har hatt med å gjøre har «utlignet» det hele med diverse utspekulerte og uærlige knep etc.
De har manipulert, løyet, neglisjert våre argumenter og (mis)brukt makta si til sin fordel og vår bakdel. Lovet og løyet har faktisk vært som en rød tråd med vår erfaring med det offentlige. Det fungerer rett og slett ikke tilfredsstillende og slik det skal gjøres rett og slett etter vår oppfatning i en ganske så stor utstrekning.

Jeg tør påstå av vår erfaring med det offentlige at vår moral, troverdighet og alt annet overgår hva vi har erfart i det offentlige Norge mange ganger. Derfor er det egentlig ikke demokratiet og «reglene» som er problemet, men menneskene!

La meg kort nevne noe få ting i fra noen av de sakene vi har vært med på.

Når jeg ser på alle de anklagene vi har fått imot oss av de offentlige myndigheter, så er lista blitt lang nå. For å nevne noen. Eller der vi/jeg har vært i klammeri med myndigheten p.g.a. myndighetenes maktmisbruk og åpenbare feilvurderinger!

1.)  Rundt 1990 så stormet Oslo politiet leiligheten vår og trengte seg inn der jeg sto naken etter å ha dusjet. Kona mi åpnet opp døra, og de trengte seg inn med voldsom makt og fratok passet mitt, det Norske. Jeg er både Dansk og Norsk statsborger, har dobbelt statsborgerskap. Deres påstand om at jeg var såkalt ulovlig innvandrer var ikke noe annet enn løgn! Passet ble fratatt og jeg skulle få deg igjen, noe jeg aldri fikk. Da lå politistasjonen på Økern, den som ligger i dag på Stovner, snakk om kjeltring streker fra politiet her i Oslo.

2.)  I 2004 hentet BV ungene våre da vi var på jobb, jeg og min kone. Grunnløse påstander og bare Djevelskap fra BV, alle påstander var løgn og overdrivelser fra begynnelse til slutt.

3.)  Rundt 2014 anmeldte Jan Aage Torp meg med en fiktiv anmeldelse da han hatet meg for å forkynne imot gjengifte. Han hadde som mål å få meg 2 år i fengsel og sikkert få tak i mest mulig penger da han krevde økenomisk oppreisning. Selve saken og rettsaken var ikke noe annet enn et mål fra politiet og domstolene å få domfelt meg. Det klarte de med løgn og bedrag. Det jeg ble dømt for var hverken i siktelsen eller debattert i retten, dette var et justismord.

4.)  Min Far døde i januar 2013 og ved en glipp ble det utbetalt litt for mye penger. Dette var noe som vår Advokat Harald Hetland skulle ha ordnet opp i. Dette ble ikke gjort, og NAV gikk rett til min arbeidsgiver og hentet penger på vegne av min søster som ikke hadde tilbakebetalt pengene. Dette var ikke noe annet enn et simpelt tyveri av NAV. Jeg vant frem på alle punkter etter mye skrive arbeid. Men aldri en eneste unnskyldning fra myndighetene selv om de stjal penger som var mine, og ikke noen andres!

5.)  Vi har fått pålegg om å rive mur, trapp og bod. Selv om vi har bygget dette bl.a. med og fått veiledning av kommunen til hvordan bygge alt. Det vi har bygget er meget pent, men skal ligge noen cm lengre ut i veibanen enn tillatt. Selv om alle i tilsvarende situasjon som oss får dispensasjon. Uretten imot oss er horribel da bl.a. nabo har fått dispensasjon 57 ganger med hensyn til utnyttelsesgraden på tomten. Det er en standard for oss, og en helt annen standard for alle andre. Dette forteller om trakassering, mobbing og utfrysning! Ille hva den Norske stat gjør og ingen reagerer. Men alt er på tross av dette, under Guds varetekt og kontroll.

1.)  Da Oslo politiet stormet leiligheten vår på Vestli som vi bodde da, lovet de at jeg skulle få igjen passet mitt. Først skulle de bare undersøke om de fant noen feil, noe de ikke gjorde. Selv om de hadde lovet meg passet tilbake, fikk jeg det ikke og måtte dermed få Dansk pass. Det vitner om at uærlighet og løgn er noe som dessverre er en gjenganger i stat, politi og den offenlige etat.

2.)  Da vi ble fratatt barna våre mens vi var på jobb i 2004 etter at BV hadde foretatt et fullstendig horribelt og feilaktig straks vedtak imot meg og min kone. Så ville ungene hjem til oss, og vår sønn kom hjem. Vi tok han da med til min Far og dette visste ikke politiet eller BV noe om. De fikk da panikk da de ville prøve å sette ungene opp imot oss, råttent som det var. Da ringte lensmannsbetjent Jarle Utne-Reitan at de kun skulle se at alt sto bra til, og vi skulle ha sønnen vår. Det første de gjorde når de kom, var å bryte løfte og ta han med tilbake til det usle BV. Løgn er noe som dessverre er en gjenganger i stat, politi og de offenlige etater.

3.)  Hele denne prosessen med Jan Aage Torp var løgn på løgn. Han hatet meg og den Himmelske blogg da vi påpekte hans horeri med at han var gjengiftet der Torp åpenbart var den som hadde skyld i sitt eget ekteskapsbrudd. Hva gjorde Torp da? Fikk politiet og domstolene imot meg, som var en smal sak åpenbart da kristendomshatet førte frem her som det alltid gjør det! Har selvfølgelig tusen ting til å nevne, men se for mer her:


4.)  Da min Far døde og vi fikk ved en misforståelse utbetalt for mye penger som skulle betales tilbake gjorde jeg det selvfølgelig. Men jeg skulle da ikke betale tilbake for min søster. Dette var en frekkhet uten like av NAV og den offentlige da de gikk inn på min lønnskonto gjennom Namsfogden her i Oslo og behandlet meg som en kriminell. Selv om jeg hadde betalt tilbake de pengene de skulle ha. Jeg vant over dem på alle punkter, og fikk pengene tilbake. De hadde hverken lov eller rett til å gjøre noe slikt.
5.)  Det siste som vi nå holder på med er at PBE her i Oslo, altså Oslo kommune har gitt pålegg om å rive mur, trapp og bod. Dette er ikke en situasjon vi har valgt selv, men som vi er kommet opp i p.g.a. PBE sin håndtering av saken. Har mange eksempler på hvordan de lyver, herjer og manipulerer. Tar med et av sikkert hundre andre eksempler.

Vi skriver dette til PBE at andre har fått dispensasjon med hensyn til mur, bod og trapp.

Så svarer PBE dette ved Nils-Henrik Henningstad.

Plan- og bygningsetaten ønsker å belyse at problemstillingen med plassering av en ulovlig mur på veigrunn ikke er en unik situasjon i Krokstien 2 C. Til eksempel er det i sak 201806484, 201815270, samt i ulovlighetssak 201717539 i Tamburveien 10 også vært oppført en mur på regulert veigrunn. Denne lar seg heller ikke godkjenne, og vil også måtte fjernes igjennom oppfølging i ulovlighetssaken.

Vi svarer dette:
Dere sammenlignet vår eiendom med den i Tamburveien 10. Her kjører det rutebuss forbi huset vårt 2 ganger i timen og vi har aldri hørt en lyd om at det var noe problem. Ikke brøytebil eller noe annet. Mens i Tamburveien 10 er det totalt annerledes. De har fått påpekning av offentlige myndigheter. Da skjønner vi at det er et problem å bygge «ulovlig». Men hos oss, det skjønner vi virkelig ikke. Se her for hva Brann og redningsetaten sier om eiendommen i Tamburinveien.Det står også om nevnte eiendom følgende: «BYM har vært på befaring i Tamburveien 10 og bemerker følgende: Støttemuren er satt opp 1,0-1,3 meter fra tidligere gjerde mot vei, som da også gjør at muren går over eiendomsgrensen flere meter langs veien ned mot hjørnet. Veien er blitt tilsvarende smalere og asfalt er skåret av og lagt på innsiden av muren for øyeblikket. Det er ikke god sikt eller plass til større kjøretøy inn på.»

Hos oss er alt stikk motsatt, at de får problemer er forståelig da det også er dårlig sikt og de har tatt seg til rette. Vi har overhode ikke tatt oss til rette, vi ringte ned til Kaja Aubert Lange hos PBE her i Oslo, og fikk klar og god veiledning. Vi bygget som anbefalt og etter veiledning, og det vi har bygget er fantastisk bra og ingen har dårlig sikt her eller noe annet da faktisk veibanen er blitt større og bredere etter vi bygget vår mur. Sammenligne dette som dere gjør i mailen deres, er for oss like uforståelig som alt annet dere har gjort og gjør i denne saken!


 Sluttkommentar:

Jeg kunne ha skrevet bøker om dette, men det er en del ting jeg har lært her.
Å forvente å få rettferdighet i denne verden, det er bare å glemme. Det aller beste er å prøve å legge alt bak seg, og gå videre med Herren. Det er Gud i sin tid som skal dømme disse menneskene, ikke jeg eller noen andre. Dommen tilhører Herren.

Rom. 12. 19 Hevn eder ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum! for det er skrevet: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.