fredag 28. august 2015

Nr. 1202: Hvorfor Evangelist Finn Arne Lauvås ønsket at jeg var druknet! Med andre ord var bragt til taushet!

Nr. 1202:
Hvorfor Evangelist Finn Arne Lauvås ønsket at jeg var druknet! Med andre ord var bragt til taushet!

Jesus ble hatet også av så mange, så er det nok det lodd i livet også hans etterfølgere må regne med å få?!

Når også myndigheten begynner å hate en person, da vet vi alle med oss selv, det er akkurat dette Jesus selv sa på forhånd ville og måtte skje. Men vi som troende, vi ser fremover, til den kommende verden og den kommende dom der Gud selv vil dømme alle disse ugudelige og hatefulle mennesker.

2 Pet. 13 Men vi venter efter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

Kan kristne mennesker være slik imot hverandre spør de meg?

Til det kan jeg bare si, dessverre ja!

Etter jeg har skrevet dette om Finn Arne at han begynte så godt som en troende og forkynner, men er i dag en vranglærer som står for noe helt annet enn hva han sto for før og hva Guds ord lærer og underviser oss om Israel.

Nå hatet de Jesus – at de hater meg – det er akkurat hva Jesus selv vi kunne forvente. De får myndigheten med på dette hatet, det er akkurat det samme som Jesus opplevde. Her går jeg i Jesu fotspor både erfaringsmessig og ut i fra hva han lærte.

Joh.e. 7. 7 Verden kan ikke hate eder; men mig hater den fordi jeg vidner om den at dens gjerninger er onde.

Verden hatet Jesus – og gjør det fremdeles. Men Jesus sier noe mer:

Joh.e. 15. 19 Var I av verden, da vilde verden elske sitt eget; men fordi I ikke er av verden, men jeg har utvalgt eder av verden, derfor hater verden eder.

At jeg blir hatet slik, er bare fordi jeg tilhører Gud, ikke av noen annen grunn. Dette hate skal være så sterkt at de t.o.m. tror de tjener Gud med dette hate.

Joh.e. 16. 2 De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse.  3 Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke mig.  4 Men dette har jeg talt til eder, forat I, når timen kommer, da skal minnes at jeg sa eder det; men dette sa jeg eder ikke fra begynnelsen av, fordi jeg da var hos eder.

Tenk, de skal gå så langt som de bare kan. Og de tror de tjener Gud, men de tjener og tilhører Satan de som holder på slikt!

Skal prøve kort å forklare dette, hvordan det hele skjedde.

Jeg og min familie var på Stevnet på Tromøya ved Arendal i 2009 Himmel og Hav med Evangelist og gjøgler Jørn Strand. Da for å koble av og høre på forkynnelse.

Der var Finn Arne og underviste og forkynte i flere møter, men det var kommet noe nytt og rart inn der som ikke var der før i hans forkynnelse. Men jeg var positiv, fremdeles imot ham og hva han lærte og forkynte.

Bilde av meg, Jan Kåre Christensen som dessverre så mange hater av såkalte kristne da jeg både står for og forkynner Guds ord klart, rett og tydelig!

 
Etter et møte var jeg og Finn Arne ute å spiste Pizza i Arendal, der begynte han å legge ut de merkverdigste synspunkter opp og om Israel. Jeg var fremdeles åpen til han, tross alt så var det han som ledet meg igjennom til dåpen i den hellige Ånd der jeg talte i tunger og ble fylt av Guds Ånd.

Det var han som døpte meg da jeg var 17 år.

Jeg var 17 år da han døpte meg. Dette var i april 1982, og jeg ble 18 år 3. august senere på året. Rett før jeg begynte på bibelskolen på Smyrna.

Etter det møte i Arendal så kjøpte jeg ca. 10 CD av ham der han undervise om Israel. Da skjønte jeg at han var blitt en erstatnings teolog fult ut. Dette er ikke noe annet en vranglære fra begynnelse til slutt!

Vi sendte SMS til hverandre, og dette likte ikke Lauvås, han begynte å skrive bryskt til meg. Det var noe mellom oss kommet som ikke var der før.

Jeg var da på Facebook som jeg ikke har vært på 5 år. Der under en utveksling i sammen med andre koker det over for Lauvås. Han skriver noe som jeg da gjengir fritt: "Da jeg døpte deg skulle jeg holdt deg så lenge under at du ikke kom levende opp!"
 
Konfronterte han om dette etterpå. Der han mente at kjødet virket så sterkt i meg, at hvis jeg ikke forandret meg, så mente han det han skrev. Siden den gang har vi vel ikke hatt noe med hverandre å gjøre?

Det vitner også imot Lauvås at han ikke kunne godta meg som tross alt holdt fast ved den lære og forkynnelse som han selv en gang har stått for selv og lært, til som meg en av hans x disippel.

Thoralf Gilbrandt og Finn Arne Lauvås hadde diskutert dette om Israel en hel dag i sammen.

Ønsker å ta med en ting jeg husker, som tror kan være interessant for mange. Da jeg samtalte med Lauvås om hans såkalte nye lære om Israel og det profetiske ord. Så sa han bl.a. at han hadde kort tid før Gilbrandt døde fått være sammen med han en hel dag da de «tilfeldigvis» bodde samme sted da de hadde møter en plass her i Norge som jeg ikke husker. Da sa Lauvås at Gilbrandt satt fast i gamle vrangforestillinger etc. han var nå en mann med et «fornyet» syn på Israel som han bl.a. hadde hentet i Scotland. Snakk om komme inn i villfarelse!

Sluttkommentar:
Etterpå så sa Lauvås at han mente det slik at jeg var slik i kjødet, at han ville holde meg ned under vannet slik at kjødet mitt aldri hadde fått lov å komme frem. Dette viser hvor langt han er sunket som ønsket med død fordi jeg gikk i rette med hans ubibelske og Antikristelige lære om Israel. Men hate er sterkere enn kjærligheten for mange, da blir alt deretter!

Her er noen artikler om Lauvås og emne om Israel og erstatnings teologi.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2015/08/nr-1197-da-evangelist-finn-arne-lauvas.html
http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-195-1000-ars-riket.html
http://undervisning.janchristensen.net/2014/08/nr-2-israel-guds-yensten.html

12 kommentarer:

Anonym sa...

En sak som ikke har noe med dette innlegget ditt å gjøre.
Men hvem er Arne Breen?
Og hva er dette https://smyrnamenighet.wordpress.com/about/

Jan Kåre Christensen sa...

Etter Jan Aage Torp fikk respons hos Hat politiet er jeg blitt fritt vilt for onde og syke mennesker.
De prøver å gi seg ut for å være meg etc.
Det er kriminelt å holde på slikt på nettet.
Det er selvsagt ID TYVERI.
POLITIET bryr seg ikke da alt i denne råtne saken dreier seg om å få tatt meg.
Alt som står på den bloggen er løgn og bedrag!
Men Gud er god!

Anonym sa...

Jeg regnet selvsagt med at det var løgn og bedrag, men ble sjokkert over at det er mulig å falle så dypt at man gjør noe slikt.
Gud velsigne deg og lykke til videre.

Unknown sa...

Alle veit kven som står bak Smyrnabloggen.
Eg har liggajnde titals brev frå denne personen der setningsbygnad og ordlyd er heilt like.

Jan Kåre Christensen sa...

Går det an å falle så dypt som Lauvås? Ja, bare slipp kjødet til det så klarer alle det. Derfor er det så om å gjøre å leve etter Gal. 2. 20 som er nøkkelversert hvordan vi som troende skal leve.
Fra mine bibelkommentarer Gal. 2. 20 jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg.
Loven viser bare Guds standard og vår hjelpeløshet og tilkortkommenhet. Hva er løsningen? Som alltid Jesus Kristus. Han flytter inn ved troen og han, den nye skapningen, hverken kan eller vil synde. Når han får være Herre, så lever vi som Kristus i denne verden.
21 Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis en kan vinne rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.
Selvlivet, Gamle Adam skal dø, og det skjer ved loven. Da innser vi at vi selv ikke strekker til. Så kommer Ånden og det nye livet som gjør at løsningen er på plass!
Samtidig fødes vi på nytt ved evangeliet, Guds kraft til frelse.
Loven er ikke ugyldig og den krever sitt hele tiden. Følg den og du skal leve, følger du den ikke så skal du dø. Da velger jeg det siste, å dø. Så står vi opp igjen, i Kristus, Da hverken kan loven kreve, får lov å krev eller kan kreve noe av oss. Vi er døde, men Jesus ved sin Ånd bor ved troen i våre hjerter og han lever sitt liv også gjennom oss, herlig! Det er et skifte som loven er med å “hjelper” til ved å vise oss vår tilkortkommenhet og utilstrekkelighet. Men løsningen er Jesus, evangeliet, det nye livet og Åndens virke i og gjennom den troende! Det er når lov og evangeliet holdes adskilt, at vi kan bruke og gjøre oss bruk av loven. Det er kun evangeliet som frelser og setter fri.

Jan Kåre Christensen sa...

Torstein nå er resten opp til politiet og Herren! Vi kan ikke gjøre mer her, for syk og ond er den eller de personene som driver denne syke bloggen og alt annet de holder på med og gjør!

Anonym sa...

Torstein: Du forfølger jo denne arme mannen. Du lider av tvangstanker. Du er en stalker...

Jan Kåre Christensen sa...

Torstein det er en som forfølger andre og snur alt på hode.

von Zipper sa...

Hei Jan Kåre. Du vet godt at jeg ikke ønsker deg druknet. Jeg sa på spøk at gamle Adam nok hadde overlevd da jeg døpte deg. Jeg skulle holdt deg lenger under slik at det nye mennesket hadde kommet til syne. Dersom du mener at dette var drapstrusler må du anmelde meg.

Jan Kåre Christensen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Jan Kåre Christensen sa...

He-he, anmelde noen? Det er det siste jeg kunne tenkt meg å gjøre!
Jeg tror på Gud, han tar seg av den enkelte hvem du nå enn er!

Også Lauvås kan han ta seg av. Og jeg tror nok ikke han var så opptatt med at det nye menneske skulle vokse frem, det var at han ikke tålte at jeg satt han sjakk matt angående hans syn på Israel.

Lauvås har dessverre et helt forkvaklet syn på Israel, helt hinsides er det.

Bl.a. menter han at lammet skal være med løvet etc. det sikter til en forening av den gamle natur og den nye natur. Selvfølgelig har det ikke noe med dette å gjøre, men at det bokstavelig talt skal bli en forandring under 1000 års riket med at dette skal skje som sagt bokstavelig:
Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden ligge hos kjeet, og kalven og den unge løve og gjøfeet skal holde sig sammen, og en liten gutt skal drive dem.
Ulven og lammet skal beite sammen, og løven skal ete halm som oksen, og ormens føde skal være støv; ingen skal gjøre noget ondt og ingen ødelegge noget på hele mitt hellige berg, sier Herren.

Jan Kåre Christensen sa...

Og jeg har ikke noen problemer med dette. Det var Lauvås som ikke lot det nye menneske komme til, så der møter han seg selv i døra. Jeg tok ikke igjen men svarte han med Guds ord, men han hogg tilbake som et skadeskutt dyr!