søndag 26. juni 2022

Nr. 3032: Lidelse er aldri målet – men for at Gud skal «oppdra» oss, og få sin vei både med oss, og vise «verden» og omgivelsene hvem han er og hva han kan gjøre!

 Nr. 3032:

Lidelse er aldri målet – men for at Gud skal «oppdra» oss, og få sin vei både med oss, og vise «verden» og omgivelsene hvem han er og hva han kan gjøre!

 

https://blog.janchristensen.net/2021/07/nr-2869-hvordan-leve-et-seirende-liv.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/07/nr-2870-hvordan-leve-et-seirende-liv.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2871-hvordan-leve-et-seirende-liv.html

 

https://blog.janchristensen.net/2017/05/nr-1927-ved-ydmyke-seg-selv-be-om.html

 

Det var i fengslet og fornedrelsene at karakteren og styrken til Josef ble formet og kom frem.

Uten lidelse og fornedrelse, vil vi aldri være i stand til å takle og tåle de gode perioder som vi kan og skal være til velsignelse, hjelp og styrke for andre.

2 Kor. 1. 3 Lovet være Gud, han som er Herren Jesu Kristi Far; han som også er barmhjertighetens Far og hele trøstens Gud.

4 Han trøster oss i alle våre trengsler, så vi kan trøste alle som er i trengsel med den samme trøst som vi er blitt trøstet med av Gud.

5 For slik Kristi lidelser var i overflod, slik skal også vår trøst i Kristus være i overflod.

6 Hvis dere er i trengsel, er det til deres trøst og redning. Den virker til utholdenhet i egne lidelser; de samme som også vi må lide. Og når vi blir trøstet, er det til vår egen trøst og redning.

7 Vårt håp for dere står fast, for vi vet at slik dere tar del i våre lidelser, slik skal dere også få del i vår trøst.

 


Et av de fineste eksemplene og ikke det fineste eksemplet på hvem Gud er foruten Jesus. Det må være Josef vi finner i det gamle testamentet!

 

Vi vet egentlig ikke hva som bor i oss, før vi møter utordringer, motgang og prøvelser!

 

Ord. 24. 10 Viser du dig motløs på trengselens dag, så er din kraft ringe.

 

Går vi inn i historien om Josef, så startet den meget godt. Pappas «gutt», men Guds åpenbaringer og drømmer.

Alt så lovende ut, men det var noen haker ved det hele!

Hans brødre mislikte både at Jakob, hans Far satte han foran alle andre.

Samt, han hadde drømmer som ingen andre hadde engang i sin fantasi.

Dette var virkelig gutten uten bekymringer, det alt lå åpent ut for ham!

På mange måter kan en si at Josef var gutten med «gullbuksene.»

Eller gutten med kappen fra Pappa, som fortalte at han sto over alle!

 

1 Mosebok 37. Men Jakob bodde i det land hvor hans far hadde bodd som fremmed, i Kana'ans land.  2 Dette er historien om Jakobs ætt. Da Josef var sytten år gammel, gjætte han buskapen sammen med sine brødre; ung som han var, fulgte han med sønnene til Bilha og Silpa, sin fars hustruer; alt det onde som ble sagt om dem, gikk han til deres far med.  3 Men Israel hadde Josef kjær fremfor alle sine sønner, fordi han var hans alderdoms sønn; og han hadde latt gjøre en sid kjortel til ham.  4 Og da hans brødre så at deres far hadde ham mere kjær enn alle hans brødre, hatet de ham og kunde ikke tale vennlig til ham.  5 Engang hadde Josef en drøm, som han fortalte sine brødre; da hatet de ham enda mere.  6 Han sa til dem: Hør nå hvad jeg har drømt: 7 Jeg syntes vi bandt kornbånd ute på akeren, og se, mitt kornbånd reiste sig op og blev stående, og eders kornbånd stod rundt omkring og bøide sig for mitt kornbånd.  8 Da sa hans brødre til ham: Skal du kanskje være vår konge og råde over oss? Siden hatet de ham enda mere for hans drømmer og for hans ord.  9 Og han hadde ennu en annen drøm og fortalte den til sine brødre; han sa: Jeg hadde ennu en drøm, og se, solen og månen og elleve stjerner bøide sig for mig. 10 Og da han fortalte det til sin far og til sine brødre, skjente hans far på ham og sa til ham: Hvad er dette for en drøm du har hatt? Skal da jeg og din mor og dine brødre komme og bøie oss til jorden for dig? 11 Og hans brødre var misunnelige på ham; men hans far gjemte det i sitt minne.

 

For ikke å gå inn i alle detaljer med Josef, så kjenner vel de fleste hans historien.

For de som ikke kjenner den, så er det bare å lese om han først og fremst her 1 Mosebok, og han står også omtalt mange andre steder.

Om ikke slik utførlig, så er Josef en av de mest fremtredende personer i bibelen.

 

Vi møter som sagt Josef som den som er mest «elsket» av sin Far Jakob

 

Josef er den førstefødte av Jakobs yndlingshustru, Rakel.

Det var henne han ville ha, men fikk med seg også Lea, og to medhustruer.

Bilha og Silpa var hans medhustruer, men Rakel var hans yndlingshustru som han fikk Josef og Benjamin med.

Det ble 12 sønner og 1 datter omtalt i skriften.

 

Ut i fra denne familien og disse familieforholdene kom Josef, dette var en liten famille. Men ut ifra Jakobs tolv sønner stammer det kjødelige Israel.

 

Josef er en av Jakobs 12 sønner, og oldebarnet til Abraham.

Fordi Josef blir favorisert av sin far, blir brødrene sjalu.

De selger ham som slave til Egypt, og forteller til faren at han ble drept av villdyr.

 

Så blir Josef solgt som slave

I Egypt kom Josef først i huset til Potifar, en av Faraos menn. Etter en krangel med Potifars kone, der Josef urettmessig ble beskyldt for å prøve å få ligge med henne, ble han satt i fengsel.

 

1 Mosebok 39. 6 Og han overlot alt det han hadde, i Josefs hender, og han så ikke til med ham i noget, uten med den mat han selv åt. Og Josef var vakker av skapning og vakker å se til.  7 Og nogen tid efter hendte det at hans herres hustru kastet sine øine på Josef og sa: Kom og ligg hos mig!  8 Men han vilde ikke og sa til sin herres hustru: Min herre ser ikke til med mig i nogen ting i hele sitt hus, og alt det han eier, har han lagt i mine hender; 9 han har ikke mere å si her i huset enn jeg, og han har ikke nektet mig noget uten dig, fordi du er hans hustru. Hvorledes skulde jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud? 10 Som hun nå dag efter dag talte til Josef, og han ikke føide henne i å ligge hos henne og være sammen med henne, 11 så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid, mens ingen av husets folk var inne. 12 Da grep hun fatt i hans kappe og sa: Ligg hos mig! Men han lot sin kappe efter sig i hennes hånd og flyktet ut av huset. 13 Og da hun så at han hadde latt sin kappe efter sig i hennes hånd og var flyktet ut av huset, 14 ropte hun på sine husfolk og sa til dem: Se, her har han ført en hebraisk mann hit til oss for å føre skam over oss; han kom inn til mig for å ligge hos mig, men jeg ropte så høit jeg kunde, 15 og da han hørte at jeg satte i å rope, lot han sin kappe efter sig hos mig og flyktet ut av huset. 16 Så lot hun hans kappe bli liggende hos sig til hans herre kom hjem. 17 Da talte hun likedan til ham og sa: Den hebraiske træl som du har ført hit til oss, kom inn til mig for å føre skam over mig; 18 men da jeg satte i å rope, lot han sin kappe efter sig hos mig og flyktet ut av huset.

 

Josef har her fått den ultimate fornedrelsen – blir satt i fengsel for falske beskyldninger i 11 år!

 

Det er underlig å tenke på, Norges «største sønn,» Hans Nielsen Hauge satt også 11 år i fengsel til sammen.

For noe han hadde gjort som var ille i Lensmannens og prestenes øyne.

Det var brudd på konventikkelplakaten. Selvsagt var dette ikke straffbart eller en ugjerning.

Dette var åpenbart en forfølgelse av den Onde gjennom myndighetene.

https://blog.janchristensen.net/2019/03/nr-2432-hans-nielsen-hauge-satt-11-ar.html

https://blog.janchristensen.net/2017/05/nr-1956-hans-nielsen-hauge-fikk-de.html

 

Josefs år i fengslet – det både formet og testet ham

 

1 Mosebok 39. 19 Da nu hans herre hørte hvad hans hustru fortalte, hvorledes hun sa: Således har din træl gjort mot mig, da optendtes hans vrede. 20 Og Josefs herre tok og satte ham i fengslet, der hvor kongens fanger holdtes fengslet; og han blev sittende der i fengslet. 21 Men Herren var med Josef og lot ham vinne alles hjerter og gav ham yndest hos fengslets overopsynsmann. 22 Og fengslets overopsynsmann satte Josef til å se efter alle fangene som var i fengslet; og alt det som skulde gjøres der, det gjorde han. 23 Fengslets overopsynsmann så ikke efter nogen ting som han hadde under hender, fordi Herren var med ham; og hvad han gjorde, gav Herren lykke til.

 

Josef lykkes også i fengslet, og ble åpenbart godt likt. Slik er det med alle Guds menn og kvinner, de er arbeidsomme, pålitelige og blir godt likt.

 

Vi leser at Josef møtte en stor utfordring, der han igjen fikk anledning med Guds hjelp å tyde drømmer.

 

1 Mosebok 40. Nogen tid derefter hendte det at munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypten forså sig mot sin herre, kongen i Egypten.  2 Og Farao blev vred på sine to hoffmenn, den øverste munnskjenk og den øverste baker 3 og satte dem fast hos høvdingen over livvakten, i fengslet hvor Josef var fange.  4 Og høvdingen over livvakten satte Josef til å være hos dem, og han gikk dem til hånde; og de blev sittende en tid i fengslet.  5 Engang drømte begge hver sin drøm i samme natt og hver drøm med sin mening - munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypten, de som satt fanget i fengslet.  6 Da Josef kom inn til dem om morgenen, så han på dem at de var motfalne.  7 Da spurte han Faraos hoffmenn, de som satt fengslet med ham hos hans herre: Hvorfor ser I så sorgfulle ut idag?  8 De svarte: Vi har drømt, og det er ingen som kan tyde det. Da sa Josef til dem: Å tyde drømmer - er ikke det Guds sak? Fortell mig hvad I har drømt!  9 Da fortalte den øverste munnskjenk Josef sin drøm og sa til ham: Jeg så i drømme et vintre som stod foran mig; 10 og på vintreet var det tre grener, og det skjøt knopper, blomstene kom frem, klasene modnedes til druer. 11 Og jeg holdt Faraos beger i min hånd, og jeg tok druene og krystet dem ut i Faraos beger, og så rakte jeg Farao begeret. 12 Da sa Josef til ham: Dette er tydningen: De tre grener er tre dager. 13 Om tre dager skal Farao ophøie dig og sette dig i ditt embede igjen, og du skal rekke Farao begeret, som du gjorde før, da du var hans munnskjenk. 14 Men kom mig i hu, når det går dig vel, og vis barmhjertighet mot mig, så du taler om mig for Farao og hjelper mig ut av dette hus! 15 For de har stjålet mig fra hebreernes land, og heller ikke her har jeg gjort noget som de kunde sette mig i fengslet for. 16 Da den øverste baker så at Josef hadde gitt en så god tydning, sa han til ham: Også jeg hadde en drøm og syntes jeg så at jeg bar tre kurver med hvetebrød på mitt hode. 17 Og i den øverste kurv var det allslags bakverk, sånt som Farao pleier å ete, og fuglene åt det av kurven på mitt hode. 18 Da svarte Josef og sa: Dette er tydningen: De tre kurver er tre dager. 19 Om tre dager skal Farao ophøie dig, hugge hodet av dig og henge dig på et tre, og fuglene skal ete kjøttet av dig. 20 Den tredje dag, da det var Faraos fødselsdag, gjorde han et gjestebud for alle sine tjenere; og han ophøiet den øverste munnskjenk og den øverste baker iblandt sine tjenere. 21 Han satte den øverste munnskjenk i hans embede igjen, og han rakte Farao begeret, 22 og den øverste baker lot han henge, således som Josef hadde tydet drømmene for dem. 23 Men den øverste munnskjenk kom ikke Josef i hu - han glemte ham.

 

Dette som vi leser om Josef, minner om profeten Daniel

 

Daniel 2. 3 Og kongen sa til dem: Jeg har hatt en drøm, og mitt sinn er blitt urolig; jeg stunder efter å få drømmen å vite.  4 Da talte kaldeerne til kongen på araméisk: Kongen leve evindelig! Si dine tjenere drømmen! Så skal vi kunngjøre dig dens uttydning.  5 Kongen svarte kaldeerne: Dette mitt ord står fast: Hvis I ikke kunngjør mig drømmen og dens uttydning, så skal I bli hugget i stykker, og eders huser gjort til en møkkdynge.  6 Men dersom I kunngjør mig drømmen og dens uttydning, så skal I få rike gaver og stor ære av mig. Derfor, si mig drømmen og dens uttydning!  7 Da svarte de annen gang: Vil ikke kongen si sine tjenere drømmen! Så skal vi si hvad den betyr.  8 Kongen svarte: Jeg vet for visst at I bare vil vinne tid, fordi I ser at det ord jeg sa, står fast.  9 Såfremt I ikke sier mig drømmen, da er dommen over eder uforanderlig. Men I er blitt enige om å fortelle mig en skammelig løgn, i håp om at tidene skal forandre seg, derfor, si mig drømmen, så jeg kan vite at I også kan kunngjøre mig dens uttydning! 10 Kaldeerne svarte kongen: Det er ikke et menneske på jorden som kan kunngjøre kongen det han vil vite; for ingen konge, hvor stor og mektig han var, har nogensinne krevd noget sådant av nogen tegnsutlegger eller åndemaner eller kaldeer. 11 For det som kongen krever, er altfor vanskelig, og det er ingen annen som kan kunngjøre kongen hvad han vil vite, enn gudene, som ikke har sin bolig blandt menneskene. 12 Over dette blev kongen harm og meget vred, og han bød at alle Babels vismenn skulde drepes. 13 Da denne befaling var utstedt, og de skulde til å drepe vismennene, lette de også efter Daniel og hans medbrødre for å drepe dem. 14 Da sa Daniel et klokt og forstandig ord til Arjok, høvdingen for kongens livvakt, som hadde draget ut for å drepe Babels vismenn. 15 Han tok til orde og spurte Arjok, kongens høvedsmann: Hvorfor har kongen utstedt denne strenge befaling? Da fortalte Arjok Daniel hvorledes det hadde sig. 16 Så gikk Daniel inn og bad kongen at han vilde gi ham en frist, så han kunde kunngjøre kongen uttydningen. 17 Derefter gikk Daniel hjem og fortalte Hananja, Misael og Asarja, sine medbrødre, det som hadde hendt, 18 forat de skulde bede himmelens Gud at han i sin barmhjertighet vilde åpenbare denne hemmelighet, så at ikke Daniel og hans medbrødre skulde bli drept sammen med Babels andre vismenn. 19 Da blev hemmeligheten åpenbaret Daniel i et syn om natten; og Daniel priste himmelens Gud. 20 Daniel tok til orde og sa: Lovet være Guds navn fra evighet og til evighet! For visdommen og styrken hører ham til, 21 og han omskifter tider og stunder, avsetter konger og innsetter konger; han gir de vise visdom og de forstandige forstand; 22 han åpenbarer det dype og skjulte; han vet hvad som er i mørket, og hos ham bor lyset. 23 Dig, mine fedres Gud, takker og priser jeg, fordi du har gitt mig visdom og styrke og nå har kunngjort mig hvad vi bad dig om; for det som kongen vilde vite har du kunngjort oss.

 

Daniel og hans venner Hananja, Misael og Asarja var kommet i den ytterste nød!

 

Nebukadnesar, kongen i Babel hadde hatt en drøm som hadde gjort ham meget urolig. Han ville ikke fortelle drømmen. Men hans tegnsutlegger, åndemaner eller andre ved hoffet måtte forteller Kongen både drømmen og dens uttydning. Hvis de gjorde det skulle belønningen bli stor.

Klarte de ikke å fortelle både drømmen og uttydningen, så måtte de alle bøte med livet!

Daniel og hans venner, var også blant vismennene i Babel. Derfor gjaldt både muligheten til å kunne komme med et svar til Kongen.

Hvis ikke, så ventet også døden for Daniel og Hananja, Misael og Asarja.

Hva gjorde så Daniel og hans venner? Skriften sier følgende:

«bede himmelens Gud at han i sin barmhjertighet vilde åpenbare denne hemmelighet.»

Det gjorde Gud, og Nebukadnesar, kongen i Babel ble såre tilfreds.

 

Dette var nok også hva Josef gjorde, han ba til Gud. Det som Gud åpenbarte og hadde åpenbart for ham, det tok han vare på og dette var retningsgivende for ham. Ikke omstendighetene, men Gud, hans ord og tiltale.

 

Salme 1. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, 2 men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt.

 

Salme 27. 8 Mitt hjerte holder frem for dig [ditt ord]: Søk mitt åsyn! Herre, jeg søker ditt åsyn.

 

Salme 119. 148 Med øynene åpne går jeg inn i hver nattevakt for å grunne på ditt ord.

 

Daniel og Josef levde i stillhet og i bønn innforbi Gud, og dette bevarte, ledet og gjorde at de vant seier i sine liv og i sin tjeneste. Søke inn til Gud avsondret fra verden og andre mennesker, er eneste sikre og farbare til sikker seier, ledelse og visshet. Vi alle trenger dette, hvis ikke taper vi kampen også!

 

Det er snakk om store tjenester og store gaver etc.

 

Sannheten er at vi alle har en «anonym» tjeneste, det er i stillhet og når ingen ser oss. Hvordan er vi da? Så stor eller liten tjeneste har vi. Dette viser både med Josef, Daniel og alle bibelens menn og kvinner.

 

Hva tenkte Josef på de 11 årene i fengsel og som holdt hans mot oppe?

 

Personlig tror jeg det var hans åpenbaringer og han rett og slett «trivdes» med Gud også alene, ikke bare i offentlighets lys i sammen med Gud.

 

Vi leser om Apostelen Paulus som nevner det samme, at ved åpenbaring var hans liv forandret og forvandlet.

 

Ap.gj. 26. 19 Derfor, kong Agrippa, har jeg ikke vært ulydig mot det himmelske synet.

 

Josef hadde drømmer, Daniel åpenbaring og Paulus syn, ingen av dem var ulydige imot den åpenbaring de hadde fått fra og av Gud.

 

Men jeg tror også at Josef i fengslet vandre med Gud som Enok, da han elsket Gud over alt på denne jorden.

 

1 Mosebok 5. 22 Og Enok vandret med Gud i tre hundre år, efterat han hadde fått Metusalah; og han fikk sønner og døtre. 23 Og alle Enoks dager ble tre hundre og fem og seksti år. 24 Og Enok vandret med Gud; så blev han borte, for Gud tok ham til sig.

 

Det er ikke tvil om at en daglig vandring med Gud er egentlig «større» enn alle synet og åpenbaringer vi kan få

 

Josef var en mann som pleiet omgang med Gud som Enok. Derfor da han sto frem for Farao, var han en mann uten bitterhet og nag.

Da han også sto frem for sine brødre, var det også det samme.

Han var full av kjærlighet og Velsignet sine brødre og familie.

 

1 Mosebok 50. 14 Og da Josef hadde begravet sin far, vendte han tilbake til Egypten, både han og hans brødre og alle de som hadde draget op med ham for å begrave hans far. 15 Da Josefs brødre så at deres far var død, sa de: Bare nu ikke Josef vil hate oss og gjengjelde oss alt det onde vi gjorde mot ham! 16 Så sendte de bud til Josef og lot si: Din far gav oss før sin død dette pålegg: 17 Så skal I si til Josef: Tilgi, kjære, dine brødres misgjerning og deres synd, at de har gjort ille mot dig! Så tilgi nå oss, som også tjener din fars Gud, vår misgjerning! Og Josef gråt da de talte således til ham. 18 Siden kom også hans brødre selv og falt ned for ham og sa: Se, vi vil være dine tjenere. 19 Da sa Josef til dem: Vær ikke redde; er vel jeg i Guds sted? 20 I tenkte ondt mot mig; men Gud tenkte det til det gode for å gjøre det han nå har gjort, og holde meget folk i live. 21 Så vær da ikke redde, jeg vil sørge for eder og eders barn. Og han trøstet dem og talte vennlig til dem. 22 Josef ble boende i Egypten, både han og hans fars hus; og Josef blev hundre og ti år gammel.

 

Legg merke til at Josef så Guds finger og ledelse, ikke lidelse og fornedrelse

 

Josef sier følgende «Gud tenkte det til det gode!»

Det at Gud har kontroll, er hele forskjellen!

Ser vi ikke dette, så går vi fort i motbakke.

Ser vi Guds finger, veiledning og ledelse, det er seier!

Josefs liv og tjeneste var i sterke kontraster, men Josef vandret og levde med Gud.

For andre kunne ting se annerledes ut, men ikke for Josef.

Han så at Gud hadde oversikten, full kontroll og det var en Guddommelig hensikt med alt det som skjedde i Hans liv. Dette så han ikke første dagen, men det modnet og ble åpenbart for han etter hvert som livet med Gud skred frem.

 

Salme 139. 5 Bakfra og forfra omgir du mig, og du legger din hånd på mig.  6 Å forstå dette er mig for underlig, det er for høit, jeg makter det ikke.  7 Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg fly fra ditt åsyn?  8 Farer jeg op til himmelen så er du der, og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der.  9 Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, 10 så fører også der din hånd mig, og din høire hånd holder mig fast. 11 Og sier jeg: Mørket skjule mig, og lyset omkring mig bli natt - 12 så gjør heller ikke mørket det for mørkt for dig, og natten lyser som dagen, mørket er som lyset

 

Sluttkommentar:

 

På mange måter blir våre liv og tjeneste prøvd gjennom de «ensomme» stunder.

Skriften sier følgende:

 

Kol. 3. 1 Hvis så er at dere skal bli oppreist sammen med Kristus, så søk mot det høye der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.

2 La deres tanker være opptatt av det som er i det høye, og ikke det som er på jorden.

3 For etter at dere har dødd, er deres liv skjult i Kristus sammen med Gud.

4 Når Kristus blir åpenbart, han som er deres liv, da skal også dere bli åpenbart sammen med ham i hans herlighet.

 

Vi er døde, og våre liv er skjult i Kristus. Det er ikke oss, men han.

Vi skal avta, og han vokse. Våre liv er på mange måter som et tre der det er roten som er skult som bære vannet inn i treet. Det som ikke kan sees, er egentlig det viktigste, roten.

Josefs liv og gjerning taler om Jesus sterkere enn noe annet eksempel i skriften.

Han hadde et «fullkomment» liv i harmoni med Guds vilje og Guds ord.

Noen hendelser i Josefs liv

https://amazingbibletimeline.com/blog/q27_joseph_how_long_in_prison/

Han var 17 år da han ble solgt til Egypt.

Han var 30 år da han ble gjort nest etter Farao, som regent og overhode over hele Egyptens land.

Han var 39 år da brødrene hans først kom til Egypt (andre år av hungersnøden, eller ni år etter at han ble gjort til tilsynsmann).

Han var sannsynligvis 41 år eller så da brødrene kom for andre gang og Jakob kommer til Egypt.

Han var 110 år da han døde. Og levningene hans ble ført til Israel da de gikk ut av Egypten. Han ligger begravet i Israel.

 

1 Mosebok 50. 22 Josef ble boende i Egypten, både han og hans fars hus; og Josef blev hundre og ti år gammel. 23 Og Josef fikk se Efra'ims barn i tredje ledd; også barna til Makir, Manasses sønn, ble født på Josefs knær. / 24 Og Josef sa til sine brødre: Jeg dør, men Gud skal visselig se til eder og føre eder op fra dette land til det land han har tilsvoret Abraham, Isak og Jakob. 25 Og Josef tok en ed av Israels sønner og sa: Gud skal visselig se til eder, og da skal I føre mine ben op herfra. 26 Og Josef døde, hundre og ti år gammel; og de balsamerte ham og la ham i kiste i Egypten.

 

2. Mosebok 13:19: “Moses tok Josefs bein med seg; for Josef lot Israels barn sverge og sa: Gud vil besøke deg, og du skal føre mine bein med deg herfra. "

 

Josva 24:32: “Josefs bein, som Israels barn hadde ført tilbake fra Egypt, ble gravlagt i Sikem, på den delen av åkeren som Jakob hadde kjøpt av sønnene til Hamor, Sikems far, for hundre kesita, og som tilhørte arven til Josefs sønner. "

 

https://no.frwiki.wiki/wiki/Tombeau_de_Joseph

 

https://miff.no/josefs-grav/

 

lørdag 25. juni 2022

Nr. 3033: Så er Oslos mest forhatte mur av galningene i Plan- og bygninsetaten her i Hovedstaden pusset og fikset opp!

 Nr. 3033:

Så er Oslos mest forhatte mur av galningene i Plan- og bygninsetaten her i Hovedstaden pusset og fikset opp!

 

Mur nå, ikke 100 % ferdig da den skal males

 

 

Mur før

 


Etter faktisk år med at muren skulle ha blitt pusset opp og håndtert slik en mur skal. 

Har vi endelig blitt ferdig med denne jobben som ble startet i fjor.

Nå er det kun maling som står igjen.

Det har vært Murmester Eirik Lind som har stått for arbeidet.

 

Her er attesten:

 

Fagmur & Varme AS

Pb.52 1422 Siggerud

eirik@fagmur.no

 

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2c

0672 OSLO 

 

Siggerud 21.06.2022

 

Egenerklæring utførte arbeider

Eiendomsinformasjon

Boligmappenummer

AGQ5438

Gateadresse

Krokstien 2 C, 0672 OSLO

Hjemmelshavere

Berit Christensen og Jan Kåre Christensen

 

Vi har i juni 2022 fullført følgende arbeider på eiendommen:

 

Ompussing av støttemur som vender ut mot gate

- Eksisterende puss er fjernet (vinter 2021)

- Grunning/utkast Weber M5 tilsatt Heydi KZ

- Oppretting og hovedpuss Weber M5

- Sluttpuss. Mira 6870 fibreplaster fiberpuss, armert. Utført som skvettpuss

struktur etter kundens ønske. Det er primet mellom lagene. 2 lag

 

- Det anbefales følgende malerbehandling:

- Priming med StoPrim Micro + 2 strøk StoColor Lotusan

Det bekreftes at arbeidene er fullt ut betalt, og garantitid løper fra og med dags dato i henhold til lov om håndtverk og tjenester.

 

Med vennlig hilsen

Eirik Lind

Murmester

 

Sluttkommentar:

 

Det er kun en ting å si om hva Plan og bygninsetaten her i Oslo holder på med ovenfor oss:

 

Renspikka ondskap!

 

Noen relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3003-plan-og-bygninsetaten-har-na.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3001-de-statligekommunale.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2982-na-truer-hilde-olea-simonsen-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2978-den-frekke-og-nrtagende.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2977-saksbehandler-aubert-lange.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2979-nabo-betina-jeanette-sanne-som.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2439-pbe-her-i-oslo-var-i.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=ec4Et9vfTGM&t=46s

 

https://www.youtube.com/watch?v=J0bK2WkWljc&t=84s

 

https://www.youtube.com/watch?v=DSQ_7apyhsI&t=1757s