mandag 26. juli 2021

Nr. 2869: Hvordan leve et seirende liv som en kristen? Kraften i lydighet Del 1

 Nr. 2869:

Hvordan leve et seirende liv som en kristen? Kraften i lydighet Del 1

 

https://blog.janchristensen.net/2021/07/nr-2869-hvordan-leve-et-seirende-liv.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/07/nr-2870-hvordan-leve-et-seirende-liv.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2871-hvordan-leve-et-seirende-liv.html

 

https://blog.janchristensen.net/2017/05/nr-1927-ved-ydmyke-seg-selv-be-om.html

Josef «rømmer» fra Potifars hustru. Det er å være lydig imot Gud, sette Gud fremfor sine egne behov og lyster.

Gjengifte er vel den største synd iblant de kristne i dag?

Når Gud selv sier i sitt eget ord at gjengifte for kristne er å drive hor, samt sex utenfor ekteskapet.

Slaget i dag – det åndelige – står fremfor alt rundt disse tingene!

 


Jeg vil skrive tre artikler om hvordan leve og erfare et seirende og oppreist kristent liv.

 

Der jeg vil fokusere på forskjellige sider ved å erfare dette.

Alle dreier seg om å få tak i de bibelske sannheter, tro, erfare og leve i dette.

Første del går på lydighet – da imot Guds ord, og Herrens bud og forordninger.

Rett og slett det å adlyde Gud, uten noe om og men!

 

5 Mosebok 28. 1. Dersom du nå hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud, som jeg gir deg idag, da skal Herren din Gud heve deg høyt over alle folkene på jorden.  2 Og alle disse velsignelser skal komme over deg og nå deg, så sant du hører på Herrens, din Guds røst: 3 Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken!  4 Velsignet være ditt livs frukt og frukten av din jord og frukten av ditt fe, det som faller av ditt storfe, og det som fødes av ditt småfe!  5 Velsignet være din kurv og ditt deigtrau!  6 Velsignet være du i din inngang, og velsignet være du i din utgang!  7 Herren skal la dine fiender, som reiser sig mot deg, ligge under for deg; på én vei skal de dra ut mot deg, og på syv veier skal de flykte for deg.  8 Herren skal byde velsignelsen å være hos deg i dine lader og å følge deg i alt det du tar deg fore, og han skal velsigne deg i det land Herren din Gud gir deg.  9 Herren skal gjøre deg til et hellig folk for sig, som han har tilsvoret deg, såfremt du tar vare på Herrens, din Guds bud og vandrer på hans veier. 10 Og alle folkene på jorden skal se at du er kalt med Herrens navn, og de skal reddes for deg. 11 Herren skal gi deg overflod på alt som godt er, både av ditt livs frukt og av frukten av ditt fe og av frukten av din jord i det land som Herren tilsvor dine fedre å ville gi deg. 12 Herren skal lukke op for deg sitt rike forrådshus, himmelen, og gi ditt land regn i rette tid og velsigne alt dine henders arbeid; og du skal låne til mange folk, men selv skal du ikke trenge til å låne av nogen. 13 Herren skal gjøre deg til hode og ikke til hale; og du skal alltid være ovenpå og aldri være under, såfremt du hører på Herrens, din Guds bud, som jeg idag byder deg å ta vare på og holde, 14 og såfremt du ikke viker av fra noget av de ord jeg legger frem for eder idag, hverken til høyre eller til venstre, så du følger andre guder og dyrker dem. 15 Men dersom du ikke hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud og hans lover, som jeg gir deg idag, da skal alle disse forbannelser komme over deg og nå deg.

 

Her møter vi flere forhold, men vi kan ta det ned til to forhold.

Hva som er viktig for Gud, og hva som er viktig for oss.

For oss er det hans godhet og velsignelse som er viktig.

For Gud er det at vi er lydige, og som det står skrevet:

«akter vel på å holde alle hans bud.»

 

Dette er det samme vi finner over alt i hele bibelen, det være seg det gamle eller nye testamentet.

Hør hva som står skrevet i det nye testamentet.

 

Titus 2. 11 Den Guds nåde som fører til redning, er blitt åpenbart for alle mennesker.

 

12 Den oppdrar oss til å avvise ugudeligheten og verdslig begjær, og til å leve selvbehersket i rett gudstro i den tiden som vi er i nå.

 

13 Imens holder vi ut i det velsignede håpet om den herlighet som skal bli åpenbart for oss av vår store Gud og av vår Redningsmann Jesus Kristus.

 

14 Han som har gitt seg selv for å gjenkjøpe oss fra all lovløshet, har renset sitt eget spesielle folk for at det skal ivre etter gode gjerninger.

 

15 Dette må du tale om! Advar og irettesett med full autoritet. La ingen forakte deg.

 

Her møter vi det samme, at Guds nåde gjør noe med oss.

Bl.a. sier skriften dette:

«for at det skal ivre etter gode gjerninger.»

 

Vi skal ivre etter, gjøre alt det vi kan for å gjøre gode gjerninger.

Jesus selv sier det samme i Bergprekenen.

 

Matt. 5. 14 “Dere er verdens lys. En by som ligger på en høyde, kan ikke holdes skjult.

 

15 Heller ikke tenner noen en lampe for å holde den skjult under et målekar*. Du setter den i en lysholder for at den skal gi lys til alle i huset.

       *modios = skjeppe, ca. 20 liter

 

16 På samme måte skal også dere la deres lys skinne for menneskene, for at de skal se deres gode gjerninger og gi æren til deres Far i himlene.”

(sitat slutt.)

 

Gode gjerninger – det er noe mer å være snill og grei. Det er å adlyde og følge Jesus og Guds ord i en verden som på mange måter har vendt seg bort i fra Herren.

Der det er «motstrøms» å gå Guds vei.

Hva er det å gjøre gode gjerninger?

Det er selvsagt å hjelpe de fattige og trengende.

Men mye mer enn det, bare å ha gitt noen et glass vann, er en god gjerning som vi vi vil få lønn for.

 

Skriften sier også følgende:

 

Ordspråkene 19:17 N11BM

Den som hjelper den fattige, låner til HERREN, som vil lønne ham for det han har gjort.

 

Har du en arbeidsgiver, så er det å gjøre som han vil. Og følge de reglene som er på arbeidet som du har.

Skriften sier bl.a. dette.

 

1 Pet. 2. 18 Dere hustjenere skal innordne dere under deres overherrer med all respekt — ikke bare de gode og milde, men også de vrange.

 

19 For det er til hans nåde hvis noen på grunn av sin samvittighet overfor Gud må utholde sorg og smerte urettferdig.

 

20 For hvilken lovprisning skal dere ha hvis dere blir slått og må lide for deres synder? Men hvis dere gjør godt under smerter og lidelser, da gir det nåde fra Gud.

 

21 Og til dette ble dere kalt fordi også Kristus måtte lide, og han gikk foran som et eksempel for dere som skal følge i hans fotspor.

 

22 For: ‘Han gjorde ingen synd, og heller ikke fantes det svik i hans munn.’  JES 53:09

 

23 Da han ble utskjelt, skjelte han ikke igjen. Da han led, truet han ikke, men overlot dommen til ham som er rettferdig.

(sitat slutt.)

 

Legg merke til Apostelen undervisning, det dreier seg om å lytte, forstå og adlyde Guds ord.

Da følger velsignelsen, kraften og saligheten med dette.

For da er vi i en rett stilling ikke bare ovenfor våre medmennesker, men også Herren.

 

Legg merke til hva vi begynte denne artikkelen med, det var i fra 5 Mosebok 28 som er et viktig kapitel i Guds ord også for oss som er nytestamentlige kristne.

 

Her står det følgende, som vi alle må legge oss på hjerte og sinn.

 

«Dersom du nå hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud, som jeg gir deg idag, da skal Herren din Gud heve deg høyt over alle folkene på jorden.»

 

Velsignelse og rikdom og alt det som er godt ønsker Herren å gi til oss ALLE!

Men det er alltid en betingelse med det som Gud vil.
Det er akte på hans bud, og holde dem.

Så enkelt, så vanskelig, så klart.

 

Tenker på et ord av apostelen Paulus til sin unge venn og Pastor Timoteus.

 

1TI 04:12-16 Timoteus’ gave

 

12 La ingen undervurdere deg fordi du er ung. Vær trofast i ord, i samtaler, i kjærlighet, i ånd, i tro og i renhet.

 

13 Inntil jeg kommer, skal du ta deg av opplesningen, trøstingen og undervisningen.

 

14 Ta vare på den gaven du fikk gjennom en profeti da noen eldste la hendene på deg.

 

15 Ta deg av dette. Konsentrer deg om det, for dermed er jeg trygg på at din fremgang vil være klart synlig for alle.

 

16 Ta vare på deg selv og hold ut med det du gjør, så vil du redde både deg selv og dine tilhørere.

(sitat slutt.)

 

Lydighet – blind lydighet også imot Guds ord er avgjørende for et seirende liv som en Jesu etterfølger.

Hele tiden må vi ta avgjørelser der verden, kjødet og enkelte ganger også demonisk påvirkning vil være eten hindringer, alternativ og en mulighet som er «bedre» og lettere enn Guds vei. Her finnes mange eksempler på i skriften, men Josef må være vel det beste eksemplet i fra skriften utenom Jesus?

I hvert fall et av de aller beste.

 

Josef – lydig i alle forhold som Jesus – et forbilde for oss alle!

 

Nå kan vi ikke ta med alle ting i forhold til Josef, og hans liv og lydighet.

Men vi kan stoppe ved kanskje det aller viktigste og mest avgjørende eksemplet i han liv som vi møter i skriften.

1 Mosebok 37. 36 Men midianittene solgte ham i Egypten til Potifar, som var hoffmann hos Farao og høvding over livvakten.

 

39. 1. Josef blev ført ned til Egypten; og Potifar, en egypter, som var hoffmann hos Farao og høvding over livvakten, kjøpte ham av ismaelittene som hadde hatt ham med seg dit.  2 Men Herren var med Josef, så alt lyktes for ham; og han vedblev å være i huset hos sin herre egypteren.  3 Da hans herre så at Herren var med ham, og at Herren lot alt det han gjorde, lykkes for ham, 4 fant Josef nåde for hans øine og fikk gå ham til hånde; og han satte ham over sitt hus, og alt det han hadde, la han i hans hender.  5 Og helt fra den tid han hadde satt ham over sitt hus og over alt det han hadde, velsignet Herren egypterens hus for Josefs skyld, og Herrens velsignelse var over alt det han hadde, både i huset og på marken.  6 Og han overlot alt det han hadde, i Josefs hender, og han så ikke til med ham i noget, uten med den mat han selv åt. Og Josef var vakker av skapning og vakker å se til.  7 Og nogen tid efter hendte det at hans herres hustru kastet sine øine på Josef og sa: Kom og ligg hos mig!  8 Men han vilde ikke og sa til sin herres hustru: Min herre ser ikke til med mig i nogen ting i hele sitt hus, og alt det han eier, har han lagt i mine hender; 9 han har ikke mere å si her i huset enn jeg, og han har ikke nektet mig noget uten dig, fordi du er hans hustru. Hvorledes skulde jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud? 10 Som hun nu dag efter dag talte til Josef, og han ikke føide henne i å ligge hos henne og være sammen med henne, 11 så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid, mens ingen av husets folk var inne. 12 Da grep hun fatt i hans kappe og sa: Ligg hos mig! Men han lot sin kappe efter sig i hennes hånd og flyktet ut av huset. 13 Og da hun så at han hadde latt sin kappe efter sig i hennes hånd og var flyktet ut av huset, 14 ropte hun på sine husfolk og sa til dem: Se, her har han ført en hebraisk mann hit til oss for å føre skam over oss; han kom inn til mig for å ligge hos mig, men jeg ropte så høit jeg kunde, 15 og da han hørte at jeg satte i å rope, lot han sin kappe efter sig hos mig og flyktet ut av huset. 16 Så lot hun hans kappe bli liggende hos sig til hans herre kom hjem. 17 Da talte hun likedan til ham og sa: Den hebraiske træl som du har ført hit til oss, kom inn til mig for å føre skam over mig; 18 men da jeg satte i å rope, lot han sin kappe efter sig hos mig og flyktet ut av huset. 19 Da nu hans herre hørte hvad hans hustru fortalte, hvorledes hun sa: Således har din træl gjort mot mig, da optendtes hans vrede. 20 Og Josefs herre tok og satte ham i fengslet, der hvor kongens fanger holdtes fengslet; og han blev sittende der i fengslet.

 

Josefs liv og tjeneste for Gud, var preget av total overgivelse, renhet og lydighet.

 

Vi ser i dag at dette blir veldig ofte utelatt i undervisningen/forkynnelsen der overgivelse blir erstattet med overbærenhet.

Renhet med urenhet, og lydighet med toleranse.

 

Dette er ingen farbar vei for oss kristne, derfor er lydighet selve nøkkelordet for å leve det kristne livet som Gud har behag i og som fører frem!

 

Josef hadde sin feil, eller for å si det på en annen måte.

Hans Far skjemte han litt ut, samt at Gud gav han åpenbaringer som ingen andre av hans brødre hadde.

Mye snakk om «Janteloven», men den var virksom innad i Josefs familie der de fleste av hans brødre ble misunnelige på ham.

Som igjen førte til et hat imot Josef.

Dette igjen førte til at de kastet han ned i en brønn, og han ble solgt til noen handelsmenn, som var midjanitter.

 

Etter Josef kom til Egypten, ble han til Potifar, som var hoffmann og øverstkommanderende for Faraos livvakt.

Her begynner den egentlige fortellingen om Josef, for her ble han prøvd, funnet verdig, og opphøyet.

Men grunnlaget for det hele, var uten tvil Josefs tro, lydighet og renhet.

 

Hva skjedde her med Potifars hustru? Det var ikke kjærlighet, men sensuelle og kjødelige lyster som Potifars hustru lot seg dominere og bli styrt av.

Det står følgende: «nogen tid efter hendte det at hans herres hustru kastet sine øine på Josef og sa: Kom og ligg hos meg! «

 

Dette i verden i dag er det heder og ære hvis en klarer å «legge» ned et «bytte». Slik var det nok også i Egypten for snart 4000 år siden.

Menneskehjerte og menneskene er akkurat de samme, og de kjødelige og sanselige begjæringer likeså!

 

Hvordan responderte Josef? Vi leser: «Hvorledes skulde jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?»

 

Det samme sa Kong David da han syndet med Batseba og drev hor.

 

Salme 51. 6 Mot dig alene har jeg syndet, og hvad ondt er i dine øine, har jeg gjort, forat du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer.

 

Det er vårt forhold til Gud, som alle andre ting springer ut.

Dette var også Apostelen Paulus opptatt av, derfor skriver han følgende, noe jeg tar med fra mine bibelkommentarer.

 http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibel-kommentar-kolossener-brevet

Fra Kolossenser brevet 3. 3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

 

Vi er døde med Jesus og lever ikke lengre selv. Vi er skjult med Kristus i Gud. Det gjør at Gud regner oss hele tiden som sine selv når vi forgår oss. Det gjør vi alt for ofte men vi er like herlig frelst når vi ”får” det til som når vi ”mislykkes”. Våre liv er alltid i Kristus og han er alltid fullkommen derfor er vi alltid fullkomne for Gud selv om vi innimellom opplever nederlag. Men det er ikke ønskelig med nederlag men betingelsen for seier ligger ikke i oss men i Kristus.

 

4 Men når Kristus, vårt liv, åpenbarer seg, da skal også dere åpenbares i herlighet sammen med ham.

 

Kristus er vårt liv, ikke alle ting rundt ham. I et ekteskap er hjemmet, huset, bilen og alle andre ting rammen rundt. Men det er den som en er gift med som er det vesentlige. Det går an å klare seg med både mer og mindre av den ytre rammen men ikke selve personen. Da hadde det ikke vært et ekteskap og et forhold lengre. Slik er det også med oss og Jesus. Det er han som er vårt liv.

 

En dag skal vi åpenbares i sammen med han og få del i alt som han har for oss. Dette skal vi få erfare når vi åpenbares i det nye Jerusalem i sammen med ham.

 

5 Så la da det jordiske i dere dø: hor, urenhet, lidenskaper, ondt begjær og pengejag, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse.

 

Loven krevde og ga ingenting. Kristus og nåden forteller løsningen, vi må dø i fra det. En død mann krever ingen noe av? Synden kan ikke kreve noe av oss heller, vi er døde derfor må vi også akte oss som det. Hva som vi er døde i fra nevner Paulus noen av bestandsdelene videre i verset. Ikke særlig lystige ting for en troende å holde på med.

 

6 Det er slikt som gjør at Guds vrede rammer de ulydige.

 

Det er åndelige som naturlige lover. Vi tror at vi kan bestemme hvor mye av synden vi kan ha til enhver tid. Men den vil over rumle oss før eller siden. Den som sier noe annet har liten og ingen erfaring på dette område eller så snakker vedkommende ikke sant. 1.Mosebok 4.7b. Har du godt i sinne, kan du løfte blikket. Men har du ikke godt i sinne, ligger synden på lur ved døren. Den vil ha makt over deg, men du skal være herre over den.»

(sitat slutt.)

 

Beklager at jeg tok med så mye fra mine bibelkommentarer. Men det opplevdes som rett og nødvendig da vi her er inne på hva som skiller oss troende fra å være en kjødelig eller sann åndelig person.

Det er å leve alltid rett inn forbi Gud og være lydig imot hans vilje og Ånds-Røst i også det skjulte.

Der vi lever like sterkt og herlig med Gud på mandagen som på søndagen.

I sammen med andre mennesker som alene!

 

Det var ikke Josefs kjærlighet, men renhet og lydighet som førte til seier!

Det er ikke tvil om at det prekes, snakkes og leves alt for lite i renhet og lydighet i dag. Denne kampen og viktigheten er noe alltid som er lett å forskyves og tas bort.

Her kommer vi alle til kort, men dog allikevel.

Det er denne veien som fører frem. Hør hva Jesus selv sa.

 

Luk 13:22 Han gikk gjennom byer og landsbyer, og på reisen til Jerusalem underviste han.

 

23 Da var det én som spurte ham: “Herre, er det få som blir reddet?”

 

24 Han svarte: “Strev etter å komme inn gjennom den smale porten. Mange skal forsøke, sier jeg, men uten å klare det.

 

25 Når husets herre reiser seg for å lukke døren, skal dere bli stående igjen utenfor og banke på døren. Og dere skal si: ‘Herre, Herre, åpne opp for oss.’ Men han skal svare dem og si:    ‘Dere visste ikke hvor jeg kom fra.’

 

26 Da skal dere begynne å si: ‘Har vi ikke spist og drukket fremfor deg, og undervist i gatene.’

 

27 Men han skal svare og si: ‘Dere visste ikke hvor jeg kom fra. Gå bort fra meg, alle dere som er lærere av det som er urett.’

 

28 Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham, Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, men dere blir kastet ut.

 

29 De skal komme fra øst og vest, fra nord og sør, for å få lene seg til bords i Guds rike.

 

30 Og, se — de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.”

(sitat slutt.)

 

Sluttkommentar

 

Jeg har prøvd her å si noe om lydighet.

Det er både en handling, men fremfor alt springer det frem av et overgitt liv i sammen med Jesu og Gud Fader.

 

1 Joh.b. 1.3 Det jeg har sett og hørt, forkynner jeg for dere, for at også dere skal ha fellesskap med oss gjennom det fellesskapet vi har med vår Far og hans Sønn Jesus Kristus.

 

Videre sier også skriften, at vi må ta oss i vare slik at den Onde eller det Onde ikke får rørt oss og ta innersvingen på oss.

 

1 Joh.b. 5. 18 Vi vet at den som er født av Gud, ikke vil synde, for den som er født av Gud, vokter seg for at den onde ikke skal røre ham.

 

19 Vi vet at vi er av Gud, men hele verden er underlagt den onde.

(sitat slutt.)

 

Med andre ord, det er en kombinasjon av lydighet, og et liv/samfunn med Gud som gjør oss i stand til å være lydige. Skriften sier også følgende:

 

2 Kor. 10. 03 For selv om vi lever i kjøttet, så kjemper vi ikke etter kjøttet.

 

04 De kampvåpen som vi bruker, er ikke kjøttlige, men av Guds kraft, den som kan rive ned festninger.

 

05 For vi vil rive ned tankebygninger og alle stengsler som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar til fange enhver tanke som ikke er til lydighet mot Kristus.

 

06 Og vi er klar til å straffe all ulydighet inntil dere er fullt ut lydige.

(sitat slutt.)

 

Her ser vi hvor viktig, nødvendig og bibelsk det er ikke gi etter for vårt kjøtt. 

Eller noe annet som kommer i veien mellom oss og Gud.

Men «kontrollere» enhver tanke, og ikke gi etter for ubibelske tanker og lyster!

Det er lydighet – mot Gud!

Ingen kommentarer: