torsdag 15. juli 2021

Nr. 2904: Diskrimineringsnemda vil henlegge min klage på Corona-diskriminering, jeg har sendt en klage på dette som dere må be om blir tatt til følge!

 Nr. 2904:
Diskrimineringsnemda vil henlegge min klage på Corona-diskriminering, jeg har sendt en klage på dette som dere må be om blir tatt til følge!

 

https://www.sokelys.com/bibellaerer-christensen-klager-coronapasset-og-vaksinediskrimineringen-til-diskrimineringsnemda-vaksinepass-og-vaksinen-er-diskriminerende/

 

https://www.sokelys.com/diskrimineringsnemda-vil-henlegge-blogger-christensen-klage-pa-corona-diskriminering/#comment-1998892

 

Her er mailen ifra Diskriminergsnemda

  


 

Diskrimineringsnemda skriver:

“Du viser i klagen din til at du blir diskriminert fordi du ikke ønsker å vaksinere deg mot covid-19 siden effekten av vaksinen er usikker. I tillegg har vaksinen skadelige bivirkninger, og du viser også til at mange har dødd av vaksinen og at det ikke er kjent hvilke senvirkninger vaksinen kan ha. Når staten skiller mellom
de som er vaksinerte og de som ikke er vaksinert i hva folk kan gjøre, så er det
diskriminering. Likestillings- og diskrimineringsloven § 6 forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver,
etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering,
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene. I tillegg håndhever Diskrimineringsnemnda forbudet mot diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon og alder i arbeidsmiljøloven § 13-1 første avsnitt.

Eventuell forskjellsbehandling på grunn av at du ikke ønsker å bli vaksinert, er ikke et av de vernede diskrimineringsgrunnlagene i likestillings- og diskrimineringsloven. Det er derfor nemndleders foreløpige vurdering at denne klagesaken må henlegges, siden forholdet klart ikke er i strid med diskrimineringsregelverket.

 

Her er min klage på deres foreløpige vedtak:

Diskriminergsnemda                      Oslo 14/7. 2021

 

Sak 21/365

 

Klage på mulig henleggelse

 

Ikke noe begrunnet svar hvorfor saken henlegges.

Det klager jeg på.

Henvisning til og forklaring til paragrafer var det ikke, bare svada.

Må ha konkrete svar der lovparagrafen blir forklart, ikke en eller annen henvisning til noe som jeg som amatør skal forstå, for det gjør jeg ikke i denne saken. Jeg er ikke jurist.

 

Jeg har en overbevisning ut i fra mitt kristent ståsted, at jeg blir da diskriminert for dette av den Norske stat med hvis jeg ikke tar vaksinen.

Da må jeg sitte bl.a. i karantantehotell som ikke er bra det heller da det er å sammenligne med en fangeleir, det er også sterkt diskriminerende.

 

Det er ingen ting som tilsier at en skal forskjellsbehandle vaksinerte fremfor ikke vaksinerte.

At andre velger å ta vaksinen, det er demmes valg.

At jeg blir diskriminert å tro på Salme 91 at Gud er min beskyter, er sterkt diskriminerende.

Jeg lever etter Guds ord som sier følgende:

 

Salmene 91

Hans trofasthet er skjold og vern

1 Den som sitter i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge,

2 han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til! 3 For han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest.

4 Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern.

5 Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyr om dagen,

6 for pest som går fram i mørket, for sott som ødelegger ved middagstid.

7 Om tusen faller ved din side og ti tusen ved din høyre hånd - til deg skal det ikke nå.

8 Du skal bare se det med dine øyne, se hvordan de ugudelige får sin lønn.

9 For du, Herre, er min tilflukt! Den Høyeste har du gjort til din bolig.

10 Intet ondt skal ramme deg, og ingen plage skal komme nær til ditt telt.

11 For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier.

12 De skal bære deg på hendene, så du ikke skal støte din fot på noen stein.

13 På løve og hoggorm skal du trå, du skal tråkke ned unge løver og slanger.

14 For han henger fast ved meg, og jeg vil redde ham. Jeg vil sette ham trygt på et høyt sted, for han kjenner mitt navn.

15 Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham. Jeg er med ham i nøden, jeg vil fri ham ut og ære ham.

16 Med et langt liv vil jeg mette ham og la ham skue min frelse.

 

Her er det en uuprøvd vaksine med mange bivirkninger som også har hatt enkelte dødelige utfall. Og andre med sykdommer de ikke hadde før.

At jeg velger å stole på Guds ord, og ha det som rettesnor og blir da en B borger er sterkt klanderverdig og diskriminerende.

 

Eneste rette her er å droppe forskjellsbehandlingen og diskrimineringen at jeg som en kristen blir en B borger ved å stole på Guds ord og løfter.

Samt at vaksinerte skal være A borger, er ikke noe annet enn diskriminering.

 

Mvh

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

4 kommentarer:

Anonym sa...

Skal du klage på en henleggelse av en klage? hva om den blir henlagt også (den går selvsagt rett i søppelbøtta), skal du da klage på at klagen på den henlagte klagen ble henlagt? Og hva hvis den også blir henlagt (den går selvsagt rett i bøtta den også)? Hvor lenge skal du holde på med dette klagetøvet? Skjønner du ikke at en (i følge Forvaltningsloven) kan klage en gang på et vedtak, nettopp for å hindre at en sak trekker ut i det uendelige, og at en sak skal ha en avslutning? Du har tapt alle kamper du har startet, fordi det du holder på med er tøv og kverulering. Bruk heller tiden på å finne ut hvor du skal bo, og sett deg inn i reglene for sosialstønad fra NAV. For snart kommer namsmannen og tar pant i bolig og inntekt for å betale alle bøter du har fått, og for å finansiere påleggene du har fått om å tilbakeføre eiendommen din (enn så lenge) til kravet fra kommunen.

Jan Kåre Christensen sa...

Skal du klage på en henleggelse av en klage?
Ja.

hva om den blir henlagt også (den går selvsagt rett i søppelbøtta), skal du da klage på at klagen på den henlagte klagen ble henlagt? Og hva hvis den også blir henlagt (den går selvsagt rett i bøtta den også)? Hvor lenge skal du holde på med dette klagetøvet? Skjønner du ikke at en (i følge Forvaltningsloven) kan klage en gang på et vedtak, nettopp for å hindre at en sak trekker ut i det uendelige, og at en sak skal ha en avslutning?
Det står ikke noe om dette i forvaltningsloven, rene oppspinn.

Du har tapt alle kamper du har startet,
Nei, jeg vant nå over Unibuss og flere andre runder i retten og forliksrådet.

fordi det du holder på med er tøv og kverulering.
Jeg har aldri kverulert noen gang, men mange med meg

Bruk heller tiden på å finne ut hvor du skal bo,
Jeg har ingen umiddelbare planer om å flytte.


og sett deg inn i reglene for sosialstønad fra NAV. For snart kommer namsmannen og tar pant i bolig og inntekt for å betale alle bøter du har fått, og for å finansiere påleggene du har fått om å tilbakeføre eiendommen din (enn så lenge) til kravet fra kommunen.

Det kommer ikke til å skje, men at vi får alt godkjent som vi har bygget og 300.000, - kr i oppreisning vil jeg anslå!

Anonym sa...

Hvorfor mener du at du vant over unibuss?

Jan Kåre Christensen sa...

Unibuss gikk til det skrittet å sparke meg for å ha spilt på kristen radio.
Jeg bestred den som usaklig.

Vi var kun interessert å ha rettsak.

Unibuss ville ha rettsmekling.

Der gav de meg 13 mnds lønn + egentlig hele juli fri. 14 mnd.

½ Million fikk jeg for å ikke gå til rettsak.

Det er mer enn seier!