torsdag 8. juli 2021

Nr. 2900: Selv i Sverige – vårt naboland er denne saken blitt kjent gjennom avisen Världen i dag!

 Nr. 2900:

Selv i Sverige – vårt naboland er denne saken blitt kjent gjennom avisen Världen i dag!

 

https://www.varldenidag.se/nyheter/miste-jobbet-efter-att-ha-spelat-kristen-musik/repugg!JyfFB1jpfEj4xgUE@MmGrQ/

Faksmile fra Världen i dag         

 


 

Nå er det muligheter faktisk å få med disse nyhetene ikke bare til «jordens Ender!».

Men vårt naboland Sverige skriver også om dette.

Les selv her:

 


 

Miste jobbet efter att ha spelat kristen musik


Busschauffören Jan Kåre Christensen sades upp av bussföretaget Unibuss i Oslo efter klagomål om att han spelat kristen musik på hög volym på radion i bussen.

Christensen anser att han förföljts på grund av sin kristna tro, men har accepterat en uppgörelse med bussbolaget.

 

En klagande person hävdar att bussföraren har ”kört med högljudd religionspropaganda där man tydligt berättade hatiska och rasistiska historier om bland annat muslimer och judar”.

Andra har beskyllt bussföraren för att vara ”Visjon Norge-kollaboratör”, och syftade då på den kristna tv-kanalen, och att musiken ”generade hela bussen”.

Bussföraren beskrev klagomålen som osanna och förklarade att han bara hade lyssnat till godkända radiostationer som hade norskt godkännande, och att ljudnivån varit helt normal.

Han anser vidare att han förföljts på grund av sin kristna tro. Men arbetsgivaren svarade med att hänvisa till vad olika passagerare sagt om bussförarens val av radiokanal och musik.

Efter förhandling med facket fick Christensen en skriftlig uppsägelse i november 2020, där det framgick att hans sista arbetsdag skulle vara den 30 april i år.

I början av året begärde Yrkestrafikförbundet (YTF), som företräder Jan Kåre Christensen, en skriflig förklaring av uppsägningen. Advokaten Josefine Wærsted sade att hon betraktade uppsägningen som ogrundad.

Nu har parterna träffat en uppgörelse, efter medling i Oslos tingrätt. Den innebär att Jan Kåre Christensen får ett belopp motsvarande 13 månadslöner (knappt 470 000 svenska kronor) i utbyte mot att anställningen avslutas den 1 augusti.

– Det är inget jätttebra avtal. Men skriften säger att vi så långt som möjligt ska hålla fred med varandra. Det har jag gjort här, och Unibuss beter sig mycket bättre än när de sade upp mig. Jag vill också ge en liten hyllning till att Unibuss kom mig till mötes, skriver Jan Kåre Christensen i en kommentar till norska Dagen.

Vad ska du göra nu?

– Nu har jag ett år på mig att hitta ett nytt jobb. Allra helst vill jag köra buss, svarar Jan Kåre Christensen.

 

 

 

Ingen kommentarer: