søndag 11. juli 2021

Nr. 2902: Det vi har opplevd ovenfor Plan- og bygningsetaten, Statsforvalteren, Oslo Kommune, Oslo Byråd og domstolen er ikke noe annet enn bondefangeri og et komediespill!

 Nr. 2902:

Det vi har opplevd ovenfor Plan- og bygningsetaten, Statsforvalteren, Oslo Kommune, Oslo Byråd og domstolen er ikke noe annet enn bondefangeri og et komediespill!  

 

Det offentlige som skal påpeke feil og ukorrekte forhold ovenfor PBE, går med bind for øynene og overser absolutt alt det PBE gjør av ulovlige og kriminelle forhold

 


Fra Wikipedia:

 

I dag brukes ordet mer om en generell svindler som ikke bruker vold. Utgangspunktet er noe av det samme, der svindleren lurer en godtroende person. Ofte vil offeret være i en situasjon der han/hun trenger hjelp, og blir på den måten satt i en situasjon der han/hun ikke har så mye valg enn å stole på en hjelper – som viser seg å ha andre hensikter.

(sitat slutt.)

 

Det er bondefangeri og makt- og myndighetsmisbruk vi er blitt utsatt for av faktisk PBE, Fylkesmannen (nå Statsforvalter), Sivilombudsmannen, Oslo Kommune og Rettsvesenet!

 

Vi flyttet inn her i huset vi nå bor i slutten av 2012, og i 2013 ringte vi ned til PBE ved noen anledninger der vi bl.a. spurte om ferdigattest etc. på dette huset.

I samme momanget spurte vi hvordan det var om andre forhold, bl.a. å bygge mur imot veien da vi hadde en meget bedriten og dårlig skråning ned imot veibanen som også lå alt for nær veien.

Kun en ½ meter fra veien som vår nabo har i dag, som jeg vil si er lite funksjonell, pen og tilfredsstillende.

 

Etter at vår nabo Roar Telje som først var veldig velvillig, begynte en kampanje imot oss. Der han bl.a. skrev under på at det var helt allright at vi bygget boden vår. Så fikk han flere andre naboer til å skrive under på at han ønsket at det vi hadde bygget skulle rives.

Som de lovlydige borgerne vi er, så ba kommunen oss å få noen til å få oppmåling på muren vår.

Og deretter søke, noe som Ferdigattest AS gjorde for oss.

Vi fikk avslag, stikk i strid med hva vi trodde vi skulle få og forventet.

Avslag var arrogant og ikke begrunnet, slik at vi stilte spørsmål.

Disse ble ikke besvart, noe vi godtok.

 

For å gjøre en lang historie kort, så fikk vi kontakt med flere fagfolk.

 

Der de var oss til hjelp, spesielt en som forklarte alle regler, og hvordan det fungerte i PBE da han hadde jobbet opp imot PBE og tilsvarende kommunale og statlige etater.

 

Bl.a. forklarte han oss at vi var blitt ført bak lyset, og PBE hadde bryt flere Norske lover ved å ikke svare oss. Bl.a. forvaltningsloven, se her:

 

https://blog.janchristensen.net/2021/04/nr-2853-nok-et-skriv-til-plan-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2856-de-statlige-og-kommunale.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2862-mail-til-kommunal-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2891-10-sprsmal-til-plan-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2884-selv-en-1-klassingen-kan-svare.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2885-na-er-vi-kommet-til-et.html

 

Konsekvensen av dette gjør at vi må anse PBE at de ikke har gjort jobben sin!

 

Jeg husker godt mange ting i fra skolen. Det viktige var vel bl.a. at læreren sto over oss elever da hun/han viste ting som vi ikke gjorde.

Slik er også forholdet til dels når vi som «amatører» henvender oss til en «profesjonell» etat som Plan- og bygningsetaten her i Oslo?

 

Vi ringte ned, ble veiledet og bygget. Så mente de at dette ikke var godt nok, og vi søkte med profesjonelle folk.

Etter dette kom avslagene og vi klaget, spurte og fikk ikke svar.

Tok det til Fylkesmannen (statsforvalteren nå), Sivilombudsmannen og til slutt retten. Alle disse instansene er satt til å kontrollere og eventuelt gå imot PBE.

Hva gjorde de alle som en, selv om PBE har bryte flere Norske lover?

Veilederplikt, forvaltningsloven ved ikke å svare oss og andre lover og regler?

De holder med de lovbryterne, de som ikke har holdt seg til Loven.

 

Så fikk vi kontakt med diverse personer, som opplyste oss om de rådene forholdene.

 

Hva gjør PBE? Verre enn noen gang, sender fiktive fakturer som er 3 års gamle og vi betaler for å slippe bråket med en etat som er helt ute av kontroll.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2881-plan-og-bygningsetaten-bruker.html


Videre får vi tvangsmulkter som er nå vel oppe i snart 300.000, - kr.?

Det er så ille at ord ikke strekker til!!!!!!!!!

Skal vi bøye oss?

 

Sluttkommentar:

 

Tenk, dette minner meg litt om Tyskerne som kom og ville ta Norge i 1940.

Vi har bygget noe som er på vår eiendom og som er bare positivt med.

Det lille som ikke stemmer, er milevis innforbi grunnlaget for å få dispensasjon da overskridelsene er minimale.

 

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2583-uredeligheten-og-mangel-pa.html

 

Samt at det er kun fordeler, ikke en eneste bakdel med det vi har bygget.

De offentlige etatene har alle alliert seg i sammen imot oss og vil ikke innrømme egen brøde, uansett hvor opplagt det er.

 

De som f.eks. skulle ha påpekt feil, som Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) skriver som en kriminell etat at de vi ikke kan forvente ytterlige svar. Vi har da ikke fått svar før, det er alle de manglende svar som gjør at saken er så ille som den er.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2885-na-er-vi-kommet-til-et.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2884-selv-en-1-klassingen-kan-svare.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2891-10-sprsmal-til-plan-og.html

 

Dette er som strutsen, stikk hodet dypt i sanden til faren er over!

 

Det må da være mulig bare å innse at her har en ikke gjort jobben?

Godkjenne det vi har bygget som er til gunst for alle og ikke sjenerende for en eneste person i Oslo By!?

Det heter i en fjellvettregel, at det er ingen skam å snu!

Det burde og skulle hele det offentlige maktapparatet gjort, og ta lærdom at en er satt til å være til hjelp og veiledning på en positiv og god måte.

Fremfor å prøve å lage kvalme, strid og intriger som PBE har gjort her oppe på Hellerudtoppen i Oslo By!

 

Vi er forsøkt på et bondefangeri og et komediespill av det offentlige.

Men her har de kun fått vise sin manglende dømmekraft og kammaderi overfor hverandre som dypest sett er kriminelt og skulle vært straffet.

Dessverre er lovverket i Norge mangelfullt, de offentlige blir stort sett aldri stilt til ansvar for noe de gjør som de gjør i mange andre land.

 

Lite å rope hurra for, og være stolt av!

Beste er å innrømme at det kammaderi og manglende evne til å påpeke PBE sine mange og stygge feil over år.

Det er faktisk å ikke gjøre sine lovpålagte arbeidsoppgaver og hvorfor enn har disse diverse andre instanser når PBE ikke gjør jobben sin.

Forsvare dette, og ikke påpeke feil her.

Det er virkelig å ikke gjøre jobben sin korrekt og slik den skal gjøres!

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

Ingen kommentarer: