søndag 20. oktober 2019

Nr. 2583: Uredeligheten og mangel på smidighet er stor hos PBE – det vitner om lave mennesker, og udugelige mennesker!


Nr. 2583:
Uredeligheten og mangel på smidighet er stor hos PBE – det vitner om lave mennesker, og udugelige mennesker!

Det er et kammaderi i hele det offentlige Norge som er så ille. Det rammer oss, men det er ikke bare oss.
Tenkt bare hvordan nå Norsk Barnevern lider nederlag på nederlag i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.
Dette er bare et isfjell hvor ille det er på «toppene» her i Norge og det er et offentlig Norge som overhode ikke er funksjons dyktige.
De evner ikke, og klarer ikke oppgavene sine. Da hadde de ikke blitt dømt igjen og igjen av andre land, som åpenbart fungerer i motsetning til Norge.

Dette går egentlig tilbake på regjeringen og Statsministeren

Det er i dag et Norge som ikke fungerer og som til dels er farlige for landets innbyggere da disse som åpenbart er uskikket for sin oppgave får styre og holde på.
Klager og avslører enn de, så blir de forsvart i alle instanser og forhold.
Synes virkelig det er både ille og leit.
Tross alt, Norge er et meget godt land og det er så mye som er godt og bra her. Men det offentlige, kommunale og statlige Norge fungerer overhode ikke.
Det vitner mye om, ikke minst alle de sakene som Norsk Barnevern har imot seg i Frankrike. Men dette er toppen av et isfjell.
PBE her Oslo er jeg overbevist om er fullt på høyde med BV, det forteller bare hvor ille det er og står til.

Bilde av Pastor Jan Aage Torp som også klarte å vinne frem med en fiktiv anmeldelse imot meg. Det igjen forteller bare hvor ille det egentlig står til med Norsk rettsvesen og det offentlige Norge. For det første, i den saken skulle de aldri ha blandet seg inn, da det var et tros- og ytringsfriheten de angrep.
 


Dernest, nå de gikk til sak. Så var ble det et komplett justismord da mine argumenter og synspunkter ble det overhode ikke lagt vekt på.
Mens motparten ble det eneste som ble lagt vekt på. Ikke bare det, men selve dommen var også et justismord. Da jeg ble siktet for en ting, i retten ble noe helt debattert. Men ble dømt for noe, mengdeskriverier, som overhode ikke var dokumentert i retten eller diskutert i retten. Det var kun noe som ble nevnt av Torp. Da jeg i neste rettsinstans, i Borgarting Lagmannsrett sa og påpekte dette. Så løy dommer Øystein Hermansen i selve dommen at ikke noe av Oslo tingretts dom var bestridt. Dette var også løgn, med andre ord. Vi ser bare hvordan bibelens ord går i oppfyllelse. Norge trenger Jesus og Gud!

Nå blir jeg lang, men det er virkelig oppløftende og styrkende å tenke på vår Mester og frelser Jesus Kristus som ble utsatt for tidenes justismord. Tross alt, det hefter mye feil og mangler med meg, og alle andre mennesker.
Men da Jesus som var fullkommen kunne bli dømt, så får vi se på det som en ære å bli feilaktig og uriktig dømt. Da er vi i samme «båt» som vår Herre!

Vi har en konflikt med slik vi ser det et urettferdig, primitivt og ondt myndighets system der vi er blitt totalt oversett.

Jeg skjønner egentlig ikke grunnen, da det er så innlysende at vi for lenge siden skulle fått dispensasjon da det er kun fordeler med det vi har bygget.

Da sier plan og bygningsloven følgende.

§ 19–2 Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
(sitat slutt.)

I vårt tilfelle er det faktisk kun fordeler for oss, for andre, brøytebil, sykebil, brannbil, miljø, gående, løpende, de som parkere, sikkerhet og alt annet som nevnes kan.
Fremdeles neker de å gi oss dispensasjon. Det er så tarvelig, urettmessig og feil det er mulig å forbli. Men naboen rett ovenfor oss som har en mur til besvær med kun 20 cm fra veibanen, er «lovlig!»

Vi har faktisk en eiendom og noen bygg som om de ikke er unike.
Så er de laget slik at de er faktisk ikke er noe negativt og heft med. F.eks. boden er laget slik – noe som alle sier – den sees ikke før en kommer opp på vår eiendom. Det er bare positivt med den.
At den skal rives og alt annet er kun for en ting, at PBE har et mistolket plan og bygningsloven. Om de gjør dette med forsett? Det tror vi da de ikke engang ønsker å møte oss eller komme på befaring.
Bare sitte ned i Oslo sentrum som noen regelrett nettroll. Gi oss pålegg som har vært vanvittige og urettferdige.
Nå krever de oss for penger, mulkt og faktura.
Dette er ikke noe annet enn pur ondskap, slike personer skulle aldri ha fått jobbet i en offentlig etat eller hatt med mennesker å gjøre.

Med andre ord, PBE og hele den offentlige forvaltningen bryter Loven imot oss!

Har tusen argumenter å komme med. Men får stoppe med å si at det som også er ille.
Det er at «alle» i det offentlige Norge forsvarer hverandre.
Ankemuligheter er egentlig en saga blott.

Skal bare nevne kort hvordan det er.

Vi fikk et horribelt og urettferdig avslag av PBE her i Oslo.

Hva gjorde vi da?

Vi anket og skrev til Fylkesmannen, og fikk avslag der med egentlig ingen begrunnelse. Bortsett fra at de forsvarte PBE på alle punkter.

Så var det å klage til Sivilombudsmannen, med det samme resultatet og argumentene!

Videre prøvde vi oss på rettsak, med egentlig gjentagelser og gjentagelser.
Det er så nitrist. Selv om vi har 1000 % rett, så vil de ikke gi oss vår rett!
Dette er selvfølgelig ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk.

Videre så tipser enn til diverse aviser og andre. 99 % svarer deg ikke.
Faktisk eneste som har svart oss noenlunde er nettstedet Document, men ingen andre.
Det er nitrist, men vi setter vår litt til Herren, og han alene!
Skal vi som troende og Norske borgere bøye oss for slike rigide og uriktige forhold?
Dypest sett hvis en gjør det, så er ikke Norge er fritt land lengre.
Da er det fritt frem for myndighetene og alle andre som skal styre og gjøre absolutt hva de vil!
Neste blir vel da at alle blir lovpålagt ikke å bruke kontant penger. Men bare visa kortet.
Da er veien til chipen kort, derfor er det vi her kjemper egentlig en kamp for tros-, ytringsfriheten og en ånds-kamp!


Ingen kommentarer: