torsdag 17. oktober 2019

Nr. 2581: For meg er PBE, og til dels store deler av det offentlige apparatet i Norge en krysning mellom idioter, små Fyrster, og mennesker som er blottet for vanlig empati og forståelse av det å være menneske!


Nr. 2581:

Norge har som nasjon og som rettstat virkelig fått seg en lærepenge av Europa og menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Fremdeles vil de ikke innrette seg etter dommen og gi sønnen til Trude Strand Lobben tilbake.
Det vitner ikke bare om maktarroganse og hersker makt. Men at en har ingen eller en meget lav selvinnsikt og forståelse av at den en gjør er totalt feilslått.

Jeg tror dette kunne ikke ha skjedd i noe annet land enn Norge eller Albania. Norge minner meg om å tilhøre et ytterliggående land. Nå tror jeg egentlig ikke det, men det er noe som er riv ruskende galt i hvert fall. Jeg har ikke det fulle svaret, men hvorfor blir det aldri konsekvenser for noen offentlige personer her i Norge? Selv etter et slikt tap, så er dette Kjell Ingolf Ropstad som er den øverste ansvarlig for dette. Han burde blitt stilt til vegs og ansvar for dette. Og andre med. Men hvor er disse personene i denne saken? Ikke lett hverken å se eller å høre dem. 

I Danmark og andre siviliserte land, så blir det debatt og diskusjoner om slike temaer der en eventuelt hadde tapt.

I Norge diskuterer enn alt annet enn hva som er viktigst for landets innbyggere.
Det er ikke så lett å bli klok på dette, men her burde og skulle flere blitt stilt til ansvar for sine ugjerninger, og noen burde også gått fr sine stillinger og Kjell Ingolf Ropstad burde så snart som mulig ordne det slik at mor i denne saken får sønnen sin tilbake. Jeg vet ikke hvordan denne sønnen har det, men at han er mest tjent å komme tilbake til mor og sine søsken. Det er jeg overbevist om.


Bilde av Kjell Ingolf Ropstad som har det øverste ansvar i nevnte sak
Jeg er av fødsel Dansk da jeg er født der og bodde der mine første leveår. Men har levd mesteparten av livet ellers her i Norge.
Det er umulig for meg å vite til fulle om det er bedre i Danmark enn i Norge.
Men det er en del ting jeg innbiller meg er bedre i Danmark. Det er at vi Dansker er ikke så ekstreme som Nordmenn, og er mer reflekterte og liker å samtale og diskutere.
Nordmenn liker å sitte på sin egen tua, og bestemme!
Dette er selvfølgelig å sette ting på spissen. Men det må åpenbart være noe som er riv ruskende galt her i dette landet når det gjelder innforbi den offentlig, kommunale og statlige etat!

Se bare nå hva som skjer med Norsk Barnevern som er blitt filleristet i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. Og det som de har opplevd til nå, som er en kjempesmell. Er faktisk bare begynnelsen!!!!!!!!

Går vi litt inn i nevnte barnevernssak. Og det ligger og venter en ca. 30 nye barnevernssaker i Frankrike, det er egentlig full krise i Norsk barnevern. Eneste som ikke har fått det med seg er regjeringen og Norsk barnevern, ellers er det alle andre som har fått dette med seg.

Det er helt utrolig at vi har en kristen barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad som ikke vil gi heller sønnen tilbake til Trude Strand Lobben som har regelrett knust Norge i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.
Norge skrekk at ingen måtte blande seg inn i indre anliggende. Hva gjorde de da i Frankrike? Akkurat motsatt, gav Norge mest mulig tynn, de må også betale flere hundre tusen kroner og de har en dom imot seg der de i dommen får det forkynt at det var feil å ta denne gutten fra Trude Strand Lobben.
Selv etter dette vil de ikke med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i spissen ikke levere sønnen til Strand Lobben tilbake. Hvilket land er det vi bor i må jeg spørre meg? Blir minnet om hva profeten sa i GT.

Jesaja 10. 1. Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser 2 for å trenge småfolk bort fra domstolen og for å frarane de fattige i mitt folk deres rett, for å gjøre enker til sitt bytte og for å plyndre de farløse.

Her står det at dette med urettferdige og dårlige domstoler er et tegn på frafall. At det er en nasjon som har vendt Gud ryggen, og må bære omkostningene for dette. 

Legg merke til at de «fraraner de fattige i mitt folk deres rett».

Med andre ord, Trude har rett på å få sin sønn tilbake, og de bør legge opp 1 Million ekstra minst på det beløpet de er pliktig å betale tilbake.
I vår situasjon gjør de akkurat det samme. De vil ikke la oss beholde det som er rettmessig vårt. Norge som stat er i en meget dårlig forfatning, på tross av våre olje-milliarder.

Norge er i dag blitt en frafallen nasjon, men Guds ord har en vei ut av det hele. La meg nevne fire ting. Kunne ha nevnt langt flere, men vil kort nevne 3 ting og knytte dette til Guds ord.

1.)  Ord. 1. 7 Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap; visdom og tukt foraktes av dårer.

2.)  Lukas 19. 8 Men Sakkeus stod frem og sa til Herren: Se, Herre! Halvdelen av mitt gods gir jeg de fattige, og har jeg presset penger ut av nogen, gir jeg det firdobbelt igjen.

3.)  Lukas 19. 6 Og han skyndte seg og steg ned, og tok imot ham med glede.

1.)  Begynnelsen til visdom og forstand er ikke skolegang, utdannelse og god lønn. Men det er å frykte og lære den levende Gud å kjenne. Det hjelper ikke å titulære seg med det ene eller det andre. Hvor mye penger du er god for forteller også svært lite om deg selv mange ganger. Det er hvordan du er, og hvordan du takler situasjoner, ikke minst de negative som forteller hvem du egentlig er.
Her har Norge som nasjon spilt falitt, en takler de vanskelige situasjoner på dårligst mulig måte. Det er som jeg skriver i overskriften følgende.

For meg er PBE, og til dels store deler av det offentlige apparatet i Norge en krysning mellom idioter, små Fyrster, og mennesker som er blottet for vanlig empati og forståelse av det å være menneske!

På det lave planet er det i dag mye innforbi alle statlige og kommunale planet. Veien ut av det hele er først og fremst begynne å frykte den levende Gud.

2.)  Vi leser om Sakkeus da han omvendte seg, at han ville gjøre opp for seg og betale tilbake det han hadde tilranet seg ulovlig. Hva gjør den Norske stat i f.eks. saken med Trude? De vil kun gi de pengene som de MÅ. De burde ha plusset på 1 Million og latt Trude fått sin sønn tilbake og spandert en god ferie på hele familien. Da hadde også velsignelsen kommet tilbake.

3.)  Det står at Sakkeus tok imot Jesus med glede, som er sant og vidunderlig. En er forundret over at en Norge er det langt flere som tar livet sitt enn det er de som dør i trafikken. Det er ca. 550 som tar livet sitt, og det er godt 100 personer som dør i trafikken.

Hvorfor nevner jeg dette?
Norge er i ferd med å bli en nasjon som ikke bare har vendt seg bort i fra Gud. Men har vendt seg til alt annet enn den sanne Gud, der materialisme, fri sex, sport, underholdning, utdannelse og alt annet betyr noe. Samt at en ikke snart får lov å nevne Gud eller Guds ord, det er «farlig» det.
Det er akkurat motsatt, til mer en får inn av Gud og hans ord. Til herligere og større blir det!

Sluttkommentar:

Jeg har aldri kritisert og sett fokus på ting for å få oppmerksomhet.
På mange måter har jeg havnet opp i situasjoner og til dels vanskeligheter fordi jeg har påpekt og holdt frem mine synspunkter.
Noe tror jeg at jeg er blitt bedre på. Bl.a. at anklagene jeg får, de prøver jeg ikke å forsvare meg konstant imot.
Jeg har lært at de som kommer med anklager, uansett hvordan en svarer dessverre de fleste av slike, så hakker de i vei fortsatt.
En får holde frem det en selv tror på og opplever som reelt. Så får en bare overlate resten i Guds hender og passe på at en stadigvek arbeider og prøver å bli bedre selv. Der har en alltid en vei å gå!

2 kommentarer:

Unknown sa...

Hei! Jeg synnes og istemmer at artikkelen peker pa noen viktige og riktig.

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, kommer 3 artikler i denne serien.