mandag 30. januar 2012

Nr. 340: Forskjell på å peke på feil og å hovevere over andre!

Nr. 340:

Forskjell på å peke på feil og å hovevere over andre!

Matt 15:13 Men han svarte og sa: Enhver plante som min himmelske Fader ikke har plantet, skal rykkes op med rot.

Det er en form for tango og vals å kunne advare og å peke på Jesus og evangeliet samtidig, men jeg føler meg nødtvunget å også advare imot utglidninger, feil lære og annet. Det aller enkleste hadde bare vært å tid stilt og latt humla suse og vært enig i alle, ikke minst den en sist snakket med. Men dette har ikke Herren kalt meg til

Er jeg profet?

Til det vil jeg si at jeg har et vist profetisk snitt over forkynnelsen min, men det oppleves også som unødvendig å gå rundt å kalle seg for profet etc. prøv forkynnelsen min på Guds ord, og la meg være en Ordets forkynner, det holder. Det er så fint som en broder da det til meg. Jeg var kun en enkel Evangelist men han var en profet, det holder for meg å bli kalt en enkel Evangelist.

Hovevere eller advare?

Det er selvfølgelig ikke alltid like lett å vite forskjellen her, om en alltid må sverte andre eller er det tvingende nødvendig. For Paulus var det en nødvendighet, å forkynne hele Guds råd til frelse. Alle deler og alle sider ved Guds ord og vårt åndelige liv skulle og var det i behov av ble belyst!

Hva er sykt og usunt, og hva er sunt og åndelig?

Jeg har vært i sammenhenger der en sitter å godter seg over andres feil og nederlag. Og jeg har vært i sammenhenger der en aldri vil høre noe som er negativt og som kan forvolde diskusjon og at noen skulle tenke annerledes en det som var vedtatt og allment akseptert. Begge deler er feil, men hva er det som er rett og åndelig? Det er å tillatte at alt kommer frem, blir prøvd på Guds ord og ved å kjenne åndens vitnesbyrd for det. Vi leser at de første troende og gjennom hele Guds ord så var en veldig opptatt å finne ut om det stemte med skriften eller ikke, spesielt i vekkelsestider. La oss vende tilbake til Guds ord igjen og igjen, det er der vi har vår åndelige kilde og livsstrøm!

Menigheten Smyrna Oslo

Hvorfor starte en ny menighet? Er det ikke nok menigheter? Trengs det enda en eller flere? Slik kunne jeg fortsatt. Jeg tror at Gud selv har kalt meg til starte, drive og bygge opp den menigheten her i Oslo By.
Nå er det mye jeg kan skrive om dette og sluttkapittelet er ei heller skrevet.
Vi begynte egentlig denne menigheten høsten 1990. Og da hadde vi en mye større fremgang og oppslutning en vi til nå har hatt. På det meste var vi ca. 25 stykker på møtene. I dag har det vært på det meste ca. 10 stykker. Men antall er ikke avgjørende.

Første gang vi drev menigheten var det vidunderlig, godt og riktig. Slik tror jeg det også er nå om vi ikke har hatt den store fremgangen enda! Tror fremgangen og mulighetene er mye større nå da frafallet er så stort innfor de etablerte menigheter. Herrens ord er dyrt og av syner og åpenbaringer er det lite av.

Første gang vi drev menigheten Smyrna Oslo la vi den ned pga økonomiske årsaker. Men det var i bunn og grunn vantro fra min side. Vi hadde kjøpt en leilighet som var for liten for oss da vi hadde 2 små døtre da (kun 1 soverom). Vi brøt opp og flyttet til Vestlandet. Men man lærer av sine feil, tror det aldri var Guds fullkomne vilje, kun Guds tillatelige vilje.
Men Gud er god. Etter mange år på Vestlandet kalte Gud oss tilbake til Oslo i 2005. Vi bosatte oss først på Skullerud før vi kjøpte\bygget det huset vi nå bor i på Mortensrud.

Både jeg og min kone har fått gode jobber og alt har lagt seg til rette for oss som familie. Gud er og forblir god og trofast om vi er troløse.

Vi har vært med en del i pinsesammenhenger etter vi flyttet tilbake til Oslo med blandet hell. Men kontroll og menneskestyringen er stor innforbi så alt for mange menigheter. Sågar også der. Det har vært en av hovedgrunnene at også min familie skjønte at det er vanskelig å tjene Gud innforbi de etablerte menigheter da kontrollen ”henger” i veggene. Og relasjonene er mellom hverandre står meget svakt.

Men når vi averterte og begynte med åpne møter 6. September i 2009 var det som en stor og tung stein som ble veltet av mine skuldrer. Endelig.

Eldstedatter mi sa det gang på gang. Du kom ikke til Oslo for noe annet en å starte menighet, så sant, så sant. Egentlig så hadde vi fått det helt fortreffelig på Vestlandet på alle måter.
Hva er vår visjon og målsetning? Veldig mye!

Jeg har en artikkel om menigheten i Efesus. Å bli en slik menighet er mitt goal. http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete- i-Efesus

Jeg har mine ønsker og drømmer. Men en må både spørre Gud; hva vil du. Og se virkeligheten. Realitetene nå er at jeg må ha meg vanlig jobb og drive menigheten på fritiden.

Ønsket er å slutte i jobb og drive menigheten på fulltid. Men da er jeg avhengig av Guds og menneskers støtte. Har du tro og ser du behovet av en Ordets menighet?
Der en studerer Guds ord og gjør alt en kan for å etterleve det?
Det er her mitt kall er for Oslo; å gjøre disipler. Be for meg, familien, virksomheten og tjenesten. Støtt oss økonomisk slik at det som Gud vil blir realisert.
Vi alle er avhengige av gode og trofaste medarbeidere.
Dere er Guds åkerland sa Paulus om menigheten.
Hva hjelper det med gode korn hvis det ikke er en jord å sette det i? Ingenting.
Derfor er jeg også avhengig av brødre og søstrer som støtter meg i tjenesten og oppgaven i det å drive Smyrna Menigheten i Oslo.
Vil du være med? Kom på møtene. Delta. Støtt økonomisk og i forbønn. Med den gaven og tjenesten Gud har gitt deg. Vi trenger deg!

Visjonen for Smyrna menigheten er først og fremst å holde frem Guds ord. Både i liv og lære! Dette er en Ordets menighet!

Se artikkelen hele Guds råd til frelse.
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=guds-raad-til-frelse

Gjøre som de første Kristne som forkynte Guds råd til frelse (Apostelgjerningene 20. 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd). Kom og bli med, festen er alt i gang sang Hans Inge Fagervik i en gammel sang. Du er innbudt til måltid, festen er alt i gang. Vil du være med, så må du gi respons med å svare Ja Takk. Og komme å bli med.
Valget er ditt. Lykke til med valget kjære bror og søster. Og alle andre er også hjertelige velkomne i Jesu navn til å være med! Og om vi ikke møtes på møte her i Smyrna Oslo, la oss møtes innforbi tronene i bønn og lovprisning.
http://www.youtube.com/watch?v=TP2UPuFRJSA&feature=related

Relaterte linker:

søndag 29. januar 2012

Nr. 337: Pinsevenner og karismatikere er Jumbo-kristne!

Nr. 337:

Pinsevenner og karismatikere er Jumbo-kristne!

Hele den pinse-karismatiske bevegelse i Norge er som en stor kristen sekt å regne blitt! http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-148-pinsevennenes-flrt-med-paven.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-karismatiske-villfarelse
http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-137-hva-vil-du-definere-den-norske.html

2. Pet. 3. 18 men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham være æren både nu og til evig tid! Amen

Etter jeg ble frelst og døpt i vann og ånd for godt 30 år siden, fikk jeg etter hvert en del tanker om pinsevenner kontra andre troende. Da jeg også har en luthersk bakgrunn da jeg er døpt eller for å si det riktigere, bestenket med litt vann i tre titler fra prestens hånd. Og senere konfirmert etc. jeg tenkte noe slikt. Pinsevennene var de som var nærmest opp til evangelisk kristendom, mens de andre var på en lengre distanse der i fra. Dette er selvfølgelig en forenkling, men hva tenker jeg nå og hva er realitetene?

Dette krever veldig mye hvis en skal kunne gi et svar på dette som er fullstendig!

Det er kun Gud og han alene som kjenner hjertene, og ingen kan med sikkerhet si om en er på den rette vei. Det er først den dagen vi alle skal stå innforbi Gud med vårt liv det vil vise seg hvem som tjente ham eller ikke. Personlig tror jeg at veldig, veldig mange vil bli temmelig overasket på den dag. Moddy sa følgende:

Moody sa følgende: Det er tre ting jeg vil bli overrasket over når jeg kommer til
Himmelen.
1.) At jeg er der.
2.) At de jeg forventet å være der er der ikke.
3.) De jeg forventet ikke å se der er der.

Å tro at vi vet alt, det er feil. Men skriften taler også om at den åndelige dømmer alt, så en modning i kristenlivet, det må vi forvente oss og slik skal det være.

Jeg taler ikke til alle, men noen få som vil høre og er i stand til å høre

Joh. Åpenb. 3. 20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig.

Jesus sier det selv at i endetiden vil han stå utenforbi de aller fleste menigheter i den vestlige verden og ønske å komme inn. Han som er menighetens Herre, frelser og menighetens hode, står utenforbi og banker for han ønsker å komme inn. Men det vil kun være de få som åpner opp og vil være istand til å slippe Jesus inn og han vil holde nadverd med den enkelte, det vil si ha samfunn, fortrolig samfunn.

Statistikken forteller

Jeg leste en statistikk fra USA der den var den katolske kirka som ligger lavest blant de troende når det gjelder skilsmisse og gjengifte. Mens trosbevegelsen ligger høyest, t.o.m. høyere enn ikke troende. Det forteller meg at Satan har lurt snart hele den pinse\karismatiske bevegelse akkurat der han vil ha den!

Jesus hater menighetene i dag

Joh, Åpenb. 3. 15 Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm! 16 Derfor, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg utspy dig av min munn.

Og når vi leser teksten nøye så var det til «større» bekjennelse til større og mer omfattende frafallet og forførelsen var. Vi leser videre:

17 Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken.

Bekjennelsen var bare et skalkeskjul, for å tillatte seg alt det som kjødet og verden åttrar. Her står pinsevenner og karismatikere fremst å gi tillatelse og aksept for verden og alt hva dette er og representerer å få fri adgang og spillerom i menigheten og i den enkeltes liv. Pinsevenner og karismatikere er på mange måter de mest forførte og de mest villedede troende mennesker blitt da så mye liberal teologi og så stor aksept av verden er kommet så kraftig og rett inn i menighet. Dette finnes utallige eksempler på. Her er et eksempel fra Filadelfia Hamar i KS fredag 27\1-2012:

Samles til dans i Filadelfia, Hamar
http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-146-ungdoms-musikk.html

Flere hundre ungdommer finner veien til Filadelfia når de kristne ungdomsmiljøene i Hamar inviterer til fest.
Dans, lek, andakt og videosnutter er noe av innholdet når det tverrkirkelige arbeidet Viva la Vida hver sjette uke inviterer Hamars ungdom til fest I Filadelfia, Hamar.
– Vi samler omlag 400 ungdommer og den store majoriteten av disse er kirkefremmede, forteller Martin Bratgjerd som er aktiv i ungdomsarbeidet I Filadelfia, Hamar.
– Lørdagen etter at vi har hatt Viva la Vida har vi noe vi kaller lighthouse der ungdommene får vite mer om Gud og får mulighet til oppfølging, forteller Bratgjerd ivrig.
Viva la Vida som ledes av Ole Jose Norum fra Stange, startet opp i Hamar Frikirke og er et resultat av flere års godt samarbeid mellom de kristne ungdomsmiljøene I Hamar. (sitat slutt).

For meg er det egentlig vanskelig å kommentere dette, da dette er bare hva verden står for er kommet inn i menigheten med dans og alt, bortsett fra alkohol. Frafallet er i dag så dypt og så klart i pinsebevegelsen i Norge, at en egentlig ikke kan si at pinsebevegelsen er noe kristen bevegelse i ordets rette forstand, da jeg kunne tatt 1000 eksempler til som er minst like ille om enn ikke verre!

Hva er løsningen?

Joh. Åpenb. 3. 18 så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se! 19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig!

Det finnes løsningen, for den og de som vil, men du må ville eller så blir det ingen løsning og utfrielse! Løsningen er å ta dette fra Laoidikea menigheten punkt for punkt, skritt for skritt, og Gud er tilbake i ditt liv og i menigheten.

1.) Gull, glødet i ild, forat du kan bli rik

Dette taler om en tro som ikke er teoretisk, men tro i aktiv handling som vi leser i Jakobs brev. Det er den troen som gjør seg gjeldene i et rett liv som Jesus vil etterlyse (Lukas 18.8) når han kommer igjen, det vil være en stor mangelvare.

Jakob 2. 17 Således og med troen: har den ikke gjerninger, er den død i sig selv. 18 Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis mig din tro uten gjerninger, og jeg vil vise dig min tro av mine gjerninger! 19 Du tror at Gud er én; du gjør vel; djevlene tror det også og skjelver. 20 Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig? 21 Abraham, vår far, blev ikke han rettferdiggjort ved gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? 22 Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene, 23 og Skriften blev opfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet, og han blev kalt Guds venn. 24 I ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene.
Lukas 18. 8 Jeg sier: Han skal gjøre gjengjeld mot dem — og det hurtig. Men når Menneskesønnen kommer, vil han etterspørre for det er en mangelvare troen som gjør seg gjeldene i et virksomt liv.

2.) Hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret

Hvite klær taler om gjerninger som er omvendelsen verdig og nakenhets skam taler om at verden ser oss, både positivt og negativt da vi er et åpent brev kjent og lest av alle mennesker. Hvite klær taler også om å stå innforbi Gud, da Gud krever hellighet for å stå i hans nærhet.

Joh. Åpenb. 19. 7 La oss glede og fryde oss og gi ham æren! for Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort sig rede, 8 og det er henne gitt å klæ sig i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger.
Sakarja 3. 1 Så lot han meg se Josva, ypperstepresten, som stod foran Herrens engel, og Satan som stod ved hans høyre side for å anklage ham. 2 Men Herren sa til Satan: Herren refse deg, Satan! Herren refse deg, Han som har utvalgt Jerusalem! Er ikke denne mannen her en rykende brann, revet ut av ilden? 3 Men Josva var kledd i skitne klær der han stod for engelens åsyn. 4 Og engelen tok til orde og sa til dem som stod foran ham: Ta de skitne klærne av ham! Og til ham selv sa han: Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær. 5 Da sa jeg: Sett en ren lue på hans hode! Og de satte den rene luen på hodet hans og hadde på ham andre klær mens Herrens engel stod der.

3.) Øyensalve til å salve dine øyne med, forat du kan se

Øyensalve taler om at Guds ord må bli oss til del igjen og vi må få erfare å se de rikdommene og sannheten som er i Kristus og Guds ord. Gud har vist meg mange ting som jeg aldri hadde hørt om i pinsebevegelsen, som at Gud ikke er treenig, Gud skal ikke la noen brenne i et evig helvete, gjengifte er synd spesielt for forkynnere og mange andre sannheter. Øyensalve er nødvendig og viktig for å få hjertes opplyste øyne slik at vi kan skue inn i Guds lov og se de herlige sannhetene som finnes og er der. Sannheten setter oss fri, og sannheten er Jesus som er Guds ord.

Efes 1. 18 og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige.
1. Kor. 2. 10 Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud; 11 for hvem iblandt mennesker vet hvad som bor i mennesket, uten menneskets ånd, som er i ham? Således vet heller ingen hvad som bor i Gud, uten Guds Ånd; 12 men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud.

4.) Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg

Gud er ikke bare kjærlighet, men han er en som vil tukte, oppdra og fostre oss slik at vi blir lik Jesus i et og alt. Det er på grunn av tukten at vi tåler lidelser og motgang. Troende som bare har seier er ikke ekte troende, der er når stormene og motgangen kommer i vårt liv som viser hvem vi er og hva vi er laget av. Det er gjennom det negative at det positive kommer frem. Det er når det har vært en lang natt en setter pris på soloppgangen og uten den lange natta hadde det aldri vært noen soloppgang. Det er gjennom prøvelser vi får «bevist» hvem vi er og hvem vi egentlig tjener og tilhører.

Hebr. 12. 5 og I har glemt den formaning som taler til eder som til barn: Min sønn! akt ikke Herrens tukt ringe, og bli ikke motløs når du refses av ham; 6 for den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar sig av. 7 Det er for tuktens skyld at I tåler lidelser; Gud gjør med eder som med sønner. For hvem er den sønn som hans far ikke tukter? 8 Men er I uten tukt, som alle har fått sin del av, da er I uekte barn, og ikke sønner. 9 Dessuten: våre kjødelige fedre hadde vi til optuktere, og vi hadde ærefrykt for dem; skal vi da ikke meget mere være lydige mot åndenes Fader, så vi får leve? 10 For hine tuktet oss for nogen få dager efter sitt tykke, men han tukter til vårt gagn, forat vi skal få del i hans hellighet. 11 All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg; men siden gir den dem som derved er blitt opøvd, rettferdighets salige frukt.
Jakob 1. 2 Akt det for bare glede, mine brødre, når I kommer i allehånde fristelser, 3 da I vet at prøvelsen av eders tro virker tålmodighet; 4 men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, forat I kan være fullkomne og hele og ikke mangle noget.

5.) Vær derfor nidkjær og omvend dig

Nidkjær er å være helhjertet og nøye. Vi må omvende oss 180 grader, menigheten trenger omvendelse like sterkt som verden. Begge to får høre det samme budskapet om omvendelse. Begge har sviktet, bortsett fra at verdens mennesker aldri har kjent Kristus og dermed ikke har hatt og har samme mulighet.
Jeg så på et TV program med Egil Svartdahl og han og ei eldre søster i Herren skulle trekke et mannakorn til Svartdahl. Hver gang så trakk de opp bibelvers som sa det samme igjen og igjen at han skulle omvende seg og hver gang la de ned versa og sa de ikke ville ha dette men noe hyggelig. Det er ikke alltid hyggelig når Gud taler, men nødvendig og riktig!
http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-153-hvem-er-egil-svardahl.html

Mateus 3. 2 og sa: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær! 3 For det er ham profeten Esaias taler om når han sier: Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne! 4 Men Johannes hadde klædebon av kamelhår og lærbelte om sin lend, og hans mat var gresshopper og vill honning. 5 Da drog Jerusalem og hele Judea og hele landet om Jordan ut til ham, 6 og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder. 7 Men da han så mange av fariseerne og sadduseerne komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! hvem lærte eder å fly for den kommende vrede? 8 Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig, 9 og tro ikke at I kan si ved eder selv: Vi har Abraham til far! for jeg sier eder at Gud kan opvekke Abraham barn av disse stener. 10 Øksen ligger allerede ved roten av trærne; derfor blir hvert tre som ikke bærer god frukt, hugget ned og kastet på ilden. 11 Jeg døper eder med vann til omvendelse; men han som kommer efter mig, er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig til å bære; han skal døpe eder med den Hellige Ånd og ild; 12 han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve og samle sin hvete i laden, men agnene skal han brenne op med uslukkelig ild.
Ap.gj. 13. Men Elymas, trollmannen for således uttydes hans navn stod dem imot og søkte å vende landshøvdingen bort fra troen. 9 Da blev Saulus, som også kaltes Paulus, fylt av den Hellige Ånd, og han så skarpt på ham og sa: 10 Du som er full av all svik og all ondskap, du djevelens barn, all rettferdighets fiende! vil du ikke holde op med å forvende Herrens rette veier? 11 Og nu, se, Herrens hånd er over dig, og du skal bli blind og til en tid ikke se solen. Og straks falt det skodde og mørke over ham, og han gikk omkring og søkte efter nogen som kunde lede ham ved hånden

Nå er løsningen lagt frem for alle, det er bare å velge hvilken vei en vil velge og gå på.

5Mos 30:19 Jeg tar idag himmelen og jorden til vidne mot eder: Livet og døden har jeg lagt frem for dig, velsignelsen og forbannelsen; velg da livet, så skal du få leve, du og din ætt!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/01/nr-229-pentecostals-and-charismatics.html
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-336-hvorfor-sporer-sa-mange.html
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-235-den-norske-pinsebevegelsen-er-en.html
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-229-den-norske-kristenhet-er-ratten.html
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-217-emanuel-minos-er-gatt-fra-vre-en.html
http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

lørdag 28. januar 2012

Nr. 338: Takk Statsministeren for å be jødene om unnskyldning for hva som skjedde under den 2. verdenskrig!

Nr. 338:

Takk Statsministeren for å be jødene om unnskyldning for hva som skjedde under den 2. verdenskrig!

Fakta fra Wikipedia:

Ved utbruddet av andre verdenskrig var antallet i overkant av 2 100. Av dette antallet var 350 flyktninger fra det europeiske fastlandet. Rundt 290 var statsløse som hadde bodd i Norge i mange år. I den første tiden etter krigsutbruddet gikk tyskerne forsiktig fram. Livet gikk stort sett sin vante gang for jødene, men ble vanskeligere over tid. I begynnelsen av krigen flyktet en del nordmenn via sjøveien til Storbritannia, også noen jøder. Etterhvert som krigen skred fram ble denne ruten svært vanskelig å bruke, og etter det første året gikk flukten stort sett til Sverige.

I mai 1941 gikk det ut skriv til landets politimestere om å samle inn alle radioapparater i jødiske hjem. Radioapparatene ble forbudt for resten av befolkningen samme høst. Okkupasjonsmakten begynte på samme tid også å utarbeide lister over jøder i hele landet såvel som jødiske bedrifter. Jødiske bedrifter ble etterhvert merket med «Jüdisches Geschäft». Fram til sommeren 1941 var kun et titalls jøder blitt deportert til tyske leirer, mens på samme tidspunkt hadde flere hundre andre nordmenn blitt deportert. Aksjonene spesifikt mot jøder var av den grunn lite synlige for folk flest, og folk ble i tillegg bombardert med tysk propaganda mot jødene. I januar 1942 gikk det ut beskjed til alle politimestre og lensmenn at passet til alle jøder i Norge skulle stemples med en J.
På en konferanse 20. januar 1942 i Wannsee utenfor Berlin gjorde de tyske styresmaktene et vedtak om gjennomføringen av «Die Endlösung» – den endelige, fullstendige løsningen på jødespørsmålet. Det ble besluttet at alle jøder i tyske og tysk-okkuperte land skulle føres til konsentrasjonsleirer i Polen og Tyskland. Denne avgjørelsen fikk stor betydning for jødene i Norge. I mars 1942 ble jødeparagrafen gjeninnført i grunnloven. Mot slutten av oktober ble en lov vedtatt som tilsa at all eiendom som tilhørte norske eller statsløse jøder skulle beslaglegges til fordel for statskassen. Man opprettet Likvidasjonsstyret til å ta seg av dette.

25. oktober 1942 sendte statspolitisjef Karl Marthinsen ut et iltelegram til alle politikammer i landet med følgende ordre:

«Alle mannlige personer over 15 år hvis legetimasjonskort er stemplet med J, skal arresteres uansett alder oppover [...] Arrestasjonene skal skje mandag den 26. oktober kl. 0600 ...»
Enkelte personer fikk i løpet av 25. oktober varsel fra folk innenfor politiet, og de begynte straks å varsle videre i tillegg til å reise rundt for å varsle folk som ikke hadde telefon. Resultatet var at rundt 250 ble arrestert i Oslo og Sør-Norge, noe som var under halvparten av jødene det var utstedt arrestordre for. Det skulle gå akkurat en måned før en aksjon ble iverksatt for å arrestere alle kvinner og barn. Arrestasjonene ble for det meste utført av nordmenn.

Samme dag som arrestasjonene av kvinnene og barna, 26. november, ble 523 menn, kvinne og barn i alderen 4 måneder til 81 år med makt ført om bord i fangeskipet DS «Donau» som lå fortøyd på Vippetangen i Oslo. Skipet seilte ned til Stettin, hvor fangene ble lastet over på tog som dro til Auschwitz. Bare åtte av fangene var i live da krigen var over.

I bladet Hirdspeilet stod det i november 1942: «Et av Hirdens gamle mål ble realisert i denne måned, idet den store arvefienden jøden no endelig er blitt fratatt myndigheten til fortsatt opphold i Norge. Deres formuer er beslaglagt til stor ve og ynk for våre motstandere. Til syvende og sist var det imidlertid våre penger menneskene formidlet, og no er det altså slutt for godt.» I desember samme år skrev NS-bladet Kringsjå: «Opprenskningene i den norske jødeverden skrider no sikkert framover. Alle mannlige jøder er forlengst på god veg til sitt fjerne, og foreløpige bestemmelsessted. De kvinnelige og barnlige avleggere går i disse dager samme veg. Samtidig avvikles alle jødeforetagender som ikke anses ønskelige i fortsatt drift. De jødiske formuer inndras videre etter hvert,»
Under krigen ble sykehus i en del tilfeller et midlertidig tilfluktssted. Jøder ble fra tid til annen «innlagt» uten å være syke, noe som i mange tilfeller kjøpte dem nok tid til å unnslippe til Sverige, da okkupasjonsmakten i lang tid lot sykehusinnlagte jøder være i fred.
De jødiske flyktningene som ble berget, kom seg i hovedsak over til Sverige, selv om enkelte også ble berget over til Storbritannia. De ble hjulpet av motstandsfolk og andre sivile norske kvinner og menn, deriblant også enkelte polititjenestemenn. Det kostet mye penger å drive disse fluktrutene, så det ble vanligvis krevd penger av flyktningene. Ekstra penger gikk generelt til videre motstandsarbeid, og det var sjeldent noen ble avvist selv om de ikke hadde penger. Det ble brukt mange fluktruter, og kapasiteten på ruter med utgangspunkt i Oslo var høsten 1942 50–60 personer i uka. Motstandsfolk hadde prioritet, men det skjedde nesten aldri at jøder måtte vike til fordel for disse. Okkupasjonsmakten innførte i andre halvdel av 1942 dødsstraff for de som hjalp jøder å flykte. Losene gikk konstant i frykt for å bli arrestert, og de endte ofte selv opp som flyktninger. Enkelte fikk problemer med nervene etter å ha loset bare en eller to grupper flyktninger over grensen.
Selv om de fleste fluktrutene besto av transport med bil og tog og det siste stykket til fots, var det også en del oppfinnsomme metoder som ble brukt, slik som transport over grensen i plomberte jernbanevogner og høylass.
I løpet av krigen ble 768 personer av jødisk avstamning deportert – 27 av disse overlevde. I tillegg mistet 22 jøder livet i Norge i samme tidsrom som følge av mord, utenomrettslige henrettelse og selvmord. Rundt 1 100 ble berget – rundt 925 av disse til Sverige. (sitat slutt).

Hva kan du gjøre?

Ring inn her under kontortid: Statsministerens kontor – 22 24 90 90\40 00
Statsministerens kontor – 900 20 812
Glacisgata 1, 0150 Oslo
Postboks 8001 Dep, 0030 OSLO

Mail adresse: redaksjonen@dss.dep.no

Skriv følgende: Vi ønsker å bringe vår takk til deg Statsminister Jens Stoltenberg for din modige og rette beslutning å be alle norske jøder om unnskyldning over at vi i Norge kunne tillate at så mange jøder ble sendt til Tyskland for å aldri mer komme hjem til Norge igjen. Om dette var sent, så er vi er stolte og glade, for bedre sent enn aldri, takk!

1. Mosebok 12. 3 Og jeg vil velsigne dem som velsigner dig (Israel), og den som forbanner dig, vil jeg forbanne; og i dig skal alle jordens slekter velsignes.

Her er talen: Tale ved minnemarkeringen på Holocaustdagen fredag 27\1-2012

Her er unnskyldningen til alle norske jøder av Statsminister Jens Stoltenberg:

Jeg finner det i dag riktig å uttrykke vår dype beklagelse over at dette kunne skje på norsk jord!

Kjære alle sammen,
I år er det 70 år siden «Donau» kastet loss fra denne kaia og la ut på skammens seilas.
532 jøder var brutalt stuet om bord.
Bare ni vendte tilbake.
En av dem var Samuel Steinmann. Han er den siste overlevende fra "Donau".
Jeg er spesielt glad for at du er her sammen med oss.
I dag minnes vi de millioner av uskyldige som ble utslettet i historiens mest grufulle folkemord.
Vi minnes alle de norske jødene som ble drept.
Vi minnes romfolket, de funksjonshemmede, homofile og andre ofre for Hitler-regimets ondskap.
Holocaust vil for alltid vanære menneskehetens historie.

Torsdag 26. november 1942 kom holocaust til Norge.
En av de mange som ble arrestert den dagen var Ruth Maier.
Hennes historie er kjent takket være Gunvor Hofmo og Jan Erik Vold.
I grålysningen den 26. november trampet tunge støvler opp trappa i hybelhuset ”Englehjemmet” i Oslo.

Kort tid etter så skremte venninner den spede jødiske jenta bli ført ut døra i Dalsbergstien 3.
Det siste glimtet av Ruth Maier er at hun dyttes inn i en sort bil av to kraftige norske politifolk.
Fem dager senere er 22-åringen død.
Myrdet i gasskammeret i Auschwitz.
Heldigvis er det en menneskelig egenskap å lære av våre feil.
Og det er aldri for seint.
Over 50 år etter krigen fastsatte Stortinget et oppgjør, kollektivt og individuelt, for den økonomiske likvidasjonen de norske jødene var utsatt for.
Resultatet ble en moralsk aksept av statens ansvar for handlinger begått mot norske jøder under 2. verdenskrig.
Hva med ugjerningene mot Ruth Maier og de andre jødene?
Drapene er uten tvil nazistenes verk.
Men det var nordmenn som arresterte.
Det var nordmenn som kjørte bilene.
Og det skjedde i Norge.
I løpet av krigen ble 772 norske jøder og jødiske flyktninger arrestert og deportert.
Bare 34 overlevde.
Uten å frata nazistene ansvaret, er det tid for å se at politifolk og andre nordmenn deltok i arrestasjoner og deportasjoner av jøder.
Jeg finner det i dag riktig å uttrykke vår dype beklagelse over at dette kunne skje på norsk jord.
Like viktig som å beklage er å lære.
Og enda viktigere:
Å forplikte oss til å bekjempe holdninger og handlinger som leder oss bort fra anstendighet og sivilisasjon.
70 år etter smerter det meg å si at ideene som ledet til holocaust fortsatt lever.
Over hele verden ser vi at enkeltmennesker og grupper sprer intoleranse og frykt.
De dyrker voldelige ideologier som kan lede til antisemittisme og hat mot minoriteter.
Også norske jøder forteller at de lever i frykt.
I avisa Vårt Land leser vi at noen av våre jøder er redde for å gjøre seg synlige som jøder.
Slik skal vi ikke ha det i Norge.
Ingen skal behøve å skjule sin tro, kulturelle identitet eller legning.
Ethvert menneske er like mye verdt.
Alle har like rettigheter.
Slik, og bare slik, skal det være i Norge
Naturligvis kan det være fristende å vende seg bort fra ubehaget.
Overse de gryende tegn til ondskap.
Men vi har ikke lov.
Da svikter vi som mennesker.
Da svikter vi oss selv.
I stedet skal vi love hverandre å møte totalitære forførere med fasthet.
Vi skal argumentere mot dem med klippefast tro på humanitet og likeverd.
Å drive holdningene deres ut av mørket med kunnskapens lys er et ansvar som påhviler hver og en av oss.
Å verne utsatte grupper mot trusler og vold er et oppdrag for fellesskapet.
Målet er det samme:
Det skal være trygt å være jøde i Norge.
Ingen – intet menneske, ingen minoritet – skal behøve å leve i frykt her i landet.
Takk for oppmerksomheten!

Relatert linker: http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/politikk/stoltenberg-beklager-deportasjon-av-joeder-fra-norge-3694195.html
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-334-jeg-er-stolt-statsminister-jens.html
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-327-det-var-32-ar-gamle-anders.html
http://m.nrk.no/m/article.jsp?art_id=17972133
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-327-dumt-klovnesnakk-av-vebjrn.html
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=isreal-guds-oyensten

Nr. 339: Norge IDAG. En kommentar til deres egen artikkel og dagens sendinger på Hanvolds TV

Nr. 339:

Norge IDAG. En kommentar til deres egen artikkel og dagens sendinger på Hanvolds TV.

Må jeg – helt seriøst – få lov til å spørre om dere er enige i - (Amos 3;3: Går vel to sammen uten at de har avtalt det med hverandre?) – Visjon Norges profilering av Edler som er i ledtog med disse “profeter” som dere selv har skrevet om i linken nedenfor?? Det er en kjent sak at Bob Jones som er deres “mentor” er en meget omstridt og diskutert falsk profet sammen med alt det andre som nå presenteres på Visjon Norges Tv. Det er ikke uten alvor og konsekvenser på både kort og lang sikt – å åpne for hele dette hierarkiet av omdiskuterte såkalte profeter og deres miljøe – i Norges offentlige rom som en TV dog er. Det er fullt mulig å undersøke for den som ønsker å sette seg inn i det Visjon Norge lar “kristne” og “ikke-kristne” i Norge få servert i vår Herres Navn.
Her er deres eget “bidrag” i sakens anledning. Det er mye annet jeg kunne sende men skal foreløpiog nøye meg med dette. “Prøv alt”. Og “Prøv åndene om de er av Gud” er begge befalinger til oss i Bibelens brever. Gjør dere det – dere som samarbeider og er en del av Visjon Norge og deres sendinger på lufta??

Mvh Eva Nilssen

http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=16383
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-335-falske-profeter-na-rett-inn-i.html

Nr. 336: Hvorfor sporer så mange pinsevenner og karismatikere av fra Herrens vei?

Nr. 336:

Hvorfor sporer så mange pinsevenner og karismatikere av fra Herrens vei?

Lukas 11. 21. Når den sterke med våpen vokter sin egen gård, da får hans eiendom være i fred;
22. men når en som er sterkere enn han, kommer over ham og overvinner ham, da tar han hans fulle rustning, som han hadde satt sin lit til, og utdeler det rov han har tatt fra ham.
23. Den som ikke er med mig, han er imot mig, og den som ikke samler med mig, han spreder.
24. Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennom tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av.
25. Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet.
26. Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter
Guds ord taler om ikke bare å se på læren og hva som blir forkynt, det er det viktigste. Men også fruktene og hvordan menneskers liv ender. Guds ord taler om at vi som troende skal bli mer og mer lik Jesus og gå fra herlighet til herlighet, dette ligner så absolutt ikke på hva har skjedd og som skjer med mange pinseforkynnere. Når det gjelder karismatiske forkynnere er det langt verre, men de har aldri hatt de samme forutsetningene. Dette taler Guds ord om at vår vandring som troende skal være.

Ord. 4. 18 Men de rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høilys dag.

Og vi skal spesielt legge merke til utgangen på deres liv:

Hebr. 13. 7 Kom i hu eders veiledere, som har talt Guds ord til eder! Gi akt på utgangen av deres ferd, og efterfølg så deres tro!

Her svikter så mange og det gjør at bare av det burde og skulle alle stille seg flere spørsmål om hva de egentlig tror på, er det fra Gud eller er det også den Onde, altså Satan som også har fått innpass? Det er for meg veldig åpenbart at det ordet jeg åpnet med når det gjelder åndsmakter. De går og tar syv verre ånder enn seg selv for å angripe og prøve å få fotfeste for de som er blitt oppfylt med Guds ånd. De er Satan mål og skyteskive nr. 1. Her er pinsevenner ekstra utsatt da de tror og mange erfarer åndsfylde og hva det vil si å kjenne Gud på en dypere måte enn mange andre.
Åndsfylde og åndens dåp forplikter, det er ikke bare å få uten å regne med omkostningene og være villig å betale prisen, hver dag dør jeg sa Paulus, her svikter så mange underveis. Men for å si til mange pinsevenners «unnskyldning», de er mer utsatt enn noen andre da de erfarer det som Guds ord taler om og hva de første kristne forkynte. Ikke bare å bli frelst, men at Gud skal være alt i alle i menigheten selv her i tiden.

Hva jeg har sett

Etter 31 år som en troende har jeg sett mye. Det er at begynt er ikke fullført. Egentlig så er dette at så mange pinsevenner og også karismatikere sporer av så underlig når vi leser Guds ord. Jesus sier at de skal få erfare en syv ganger heftigere åndskamp enn de som ikke erfarer å bli fylt med Guds ånd. Dette står svart på hvit både i Matteus evangeliet og fra Lukas som jeg tok med til innledning.

Lukas 11. 24. Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennom tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av.
25. Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet.
26. Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Alle var vi urene og fylt med Satan, før vi ble frelst lærer skriften.

Efes. 2. 2 som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn, 3 blandt hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre.

Så erfarte vi, jeg også, at da demonen løsnet grepet og for ut, så kom Guds ånd inn. Dette kaller bibelen for å bli født på nytt. Etterat en er blitt født på nytt erfarer en å bli døpt med den hellige ånd og å tale i tunger, dette har jeg selv erfart. Men så trenger en og det normale som er en daglig og stadigvekk åndsfylde. Det er om å gjøre å være fylt av Guds ånd hver dag og vandre med Gud. Det er her det svikter for så mange som gjør at demonene og de urene åndsmaktene får fotfeste igjen. Men vi må også være klar over at det er et «løfte» for åndsfylte kristen å erfare kampen langt heftigere og tøffere enn for de som ikke er åndsfylt og vandrer med Gud, Jesus sier syv ganger. Det taler om at Satan har et fullkomment hat og misliker alle åndsfylte troende på en ekstra usedvanlig og stygg måte. Satan hater, han vil stjele, myrde og ødelegge, det er hans uomtvistelige mål. Dette målet er rettet imot alle og alt, men fremfor alt åndsfylte troende! Er du klar over det? Satan hater alle, men pinsevenner og andre som legger vekt på åndsfylde og å vandre med Herren – som Enok – hater han med et intenst og et fullkomment hat!

For meg er det utrolig mange pinsevenner og karismatikere som har sviktet, ikke minst på slutten av sitt liv. Hva er grunnen for det? Det er ikke noe med Herren og Guds ord, men alltid med oss. La oss ta lærdom og voktet oss for å ikke falle i samme grøften.

1. Kor. 10. 13 Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.

La oss da gå igjennom en del eksempler og se hva som gjør at så mange pinsevenner og karismatikere sporer av. Det er selvfølgelig mange grunner flere en de jeg her tar opp, men et lite stykke på vei skal vi nok komme. Det er dessverre eksempler i fleng å nevne, alle må vi passe oss for å ikke komme der i sammen med de som ikke fullførte løpet og sto distansen ut!

Toralf Gilbrandt er et godt eksempel. Han sto for en litteratur produksjon som det står stor respekt av. Men hvordan avsluttet han livet og tjenesten sin? Som en stor, stor tragedie! Det er som en blir redd å se hvor åndelig forblindet han var på slutten da han bl.a. mente at den falske profeten Ulf Ekman var en stor bibellærer, den største i Norden. Den falske profeten Aril Edvardsen som han hadde t.o.m. skrevet en bok imot var han «forsonet» med uten at Edvardsen hadde gått tilbake på noen punkter men blitt enda verre en da Gilbrandt skrev den såkalte «hvitboken». Gilbrant døde som en åndelig krøpling, tragisk når skriften sier at vi skal «gi akt på utgangen av deres ferd, og efterfølg så deres tro!».

Emanuel Minos er et annet eksempel, mannen er livsfarlig for det åndelig livet, henviser til andre artikler jeg har skrevet. http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig
Ludvik Karlsen startet så godt og endte opp som en forfører, bedrager og døråpner for mye av det som er i ferd med å ødelegge pinsebevegelsen i Norge i dag. Han åpnet opp for gjengifte for alle. Han var som en døråpner for den falske profeten Jan Hanvold når han startet Visjon Norge. Uten Evangelisenteret drahjelp hadde sikker aldri denne kanalen kommet seg opp og frem, tragisk!

Den «nye» generasjonen pinsevenner elsker ikke Guds ord, men alt annet! Dette er akkurat som skriften sier at en blir syv ganger verre hvis en ikke holder seg nær Herren. Skriften går i oppfyllelse like foran våre øyne, og en skriker og profeterer om Jesu gjenkomst og de siste som blir med er nok mange av dagens pinsevenner hvis de ikke kommer til sannhetens erkjennelse og får oppleve kraften i evangeliet igjen.

Den karismatiske bevegelse eller trosbevegelsen er egentlig pinsebevegelsen på nytt bare syv ganger verre! Hvor skal dette ende? Pinsebevegelsen i Norge og nok ellers i den vestlige verden er i dag blitt akseptert i de aller fleste kristne leirer men tilhører egentlig mer den store skjøga enn noen andre som pinsebevegelsen fremstår i dag. En har gått fra å være en vekkelse og bibelbevegelse, til å bli et frafallent og forført kristen bevegelse om en kan si det om de at de er kristent. Og når en vet at trosbevegelsen eller den karismatiske bevegelse som er som en avlegger av pinsebevegelsen er syv ganger verre, da blir en forstemt, sorgfull og en vil egentlig gjøre kun en ting; rope til Gud og be om nåde over at en slik vidunderlig vekkelse som skulle ende slik. Fra å være bibeltro og Gud var i dens midte, til å bli liberale og egentlig stå Gud og hans ord og ånd imot på alle plan! Slik er det blitt i dag i 2012, vi får håpe og rope til Gud om nåde at han må komme pinsebevegelsen i hu p.g.a. de åndelige fedrene som reiste opp bevegelsen opp for 100 år siden men er blitt mer frafallen og verre en noen. Selv lutheraner, adventister og mange andre er langt fra så langt fra Herren i dag som dessverre de aller fleste pinsevenner og karismatikere er. Slik kan det gå hvis en ikke vokter seg og tar seg selv i vare. Begynt er ikke fullført. Den gode starten kan veldig ofte gjøre løpet verre når alle kreftene er tatt ut med en gang og ingenting er blitt spart til slutt. Det er den som holder ut inntil enden som skal bli frelst sier Jesus selv som en advarsel til de som lever i endetiden.

Gal. 4. 19 Mine barn, som jeg atter føder med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i eder!

Vi trenger alle å ta oss i vare hvis vi ikke skal bli liggende etter på veien. Det er som Jesus selv sa det, som vi allerede har tatt med fra Lukas evangeliet.

Matt. 12. 43 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, men finner den ikke. 44 Da sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus, som jeg fór ut av. Og når den kommer dit, finner den det ledig og feid og pyntet. 45 Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første. Således skal det også gå denne onde slekt.

Jesus sa hvordan det ville gå med Israel fordi de forkastet ham og hans budskap. Slik vil det også gå med pinsebevegelsen i Norge og nok over hele den vestlige verden. Da de forkaster Herrens ord og de menneske som Gud sender inn i bevegelsen, Alltid! Legg merke til hva Jesus sa, det er meget viktig. At den demonen som forlot oss når vi ble frelst, vil ta med syv verre en seg selv. Alt for at en har mistet sin åndsfylde. Dette er Jesus egne ord, ikke mine.

Løsningen, hva er det eller den?

Det er å omvende seg og begynne på skrasj igjen, da vil det være en mulighet at Gud kan få berget stumpene. Det er nok alt det vi kan håpe på skal bli berget i pinsebevegelsen i Norge og nok når vi ser hele kristenheten under et. At stumpene og det som er igjen av Gud skal bli berget. Det aller meste og for å ikke si nesten alt innforbi kristenheten er så ubibelsk og usunt blitt at vi må se kristenheten står for et skipsforlis før eller siden, frafallet er kommet for langt. Det er for mange rockekonserter, for mange og dypt omfattende utglidninger, og Guds ord og læren fra Jesus og Apostlene blir så neglisjert og tilsidesatt at en må se på kristenheten, ikke minst pinsebevegelsen i Norge som Laodikea menigheter.

Ap.gj. 27. 35 Da han hadde sagt dette, tok han et brød, takket Gud for alles øine og brøt det og begynte å ete; 36 da blev de alle frimodige og tok føde til sig de også. 37 Vi var i alt to hundre og seks og sytti sjeler på skibet. 38 Og da de var blitt mette, lettet de skibet ved å kaste levnetsmidlene i havet. 39 Da det nu blev dag, kjente de ikke landet, men de blev var en vik som hadde en strand; der bestemte de sig til å sette skibet på land om det var mulig. 40 De kappet da ankerne og lot dem falle i havet, og løste tillike de taug som de hadde surret rorene med; så heiste de seilet for vinden og holdt ned på stranden. 41 Men de drev inn på en grunn som hadde dypt hav på begge sider; her støtte de på med skibet, og forskibet løp sig fast og stod urørlig, men akterskibet blev sønderslått av brenningene. 42 Krigsfolket vilde nu drepe fangene, forat ikke nogen av dem skulde svømme bort og rømme; 43 men høvedsmannen, som vilde frelse Paulus, hindret dem i deres råd, og bød at de som kunde svømme, skulde først kaste sig ut og komme i land, 44 og så de andre, dels på planker, dels på stykker av skibet. Og på denne vis gikk det så at alle berget sig i land.

Skipet ble slått til pinneved av klippene da skipet hadde kommet ut av kurs og for nær land. Og på den måten ble fangene fri, Hallelujah. Det er det som er redningen, at tilstanden skal bli slik som det ble for skipet som Paulus og alle andre fangene var på, det må en «ulykke» til før det skal og kan bli bedre. Da måtte de klamre seg fast på det som var å klamre seg fast og på den måten berge livet og få oppleve nytt liv. La Gud få ryste det som rystes kan, og det vil bli en mulighet for Gud som vi ikke aner omfanget og storheten av.

Hebr. 12. 27 Men det ord: Ennu en gang, gir til kjenne en omskiftelse av de ting som rystes, fordi de er skapt, så de ting som ikke rystes, skal bli ved. 28 Derfor, da vi får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans velbehag, med blygsel og frykt!

Når frafallet og forførelsen er blitt så stor og intens. Da tror jeg egentlig at det er ingen menneskelig løsning, men at Gud får rystet hele kristenheten, ikke minst pinsebevegelsen som en gang sto fremst i åndskampen. Men i dag er blitt liggende etter, t.o.m. bak mange andre, da er det kun Guds inngripen vi kan regne med. At han griper inn og lar en rystelse foregå på en eller flere måter, for slik det er blitt i dag, er alle menneskelige anstrengelser og kjødelig kraft bare fånyttes og vil virke mot sin hensikt. La Gud få tilbake kontrollen og la Guds ord være det som leder en, ikke noe annet.

Vekkelsen vil komme på restene av det gamle, slik har det alltid vært og vil være igjen. Det som Gud kommer og vil gjøre, er å velte alt det bestående. Det leser vi bl.a. i Åpenb. 17-18, og ut i fra det. Så vil og kommer Herren til å skape og gjøre noe helt nytt med en annen lære og forkynnelse en det som blir forkynt og som er allment godtatt. Vi må regne med en rystelse, en skipbrudd og en tornado kommer til å ramme alle frafalne og forførte menigheter, som nok er de aller fleste! For ut i fra det gjør Herren noe helt nytt som setter alt på rett plass og der han blir stor og alt kjød må være stille for ham. Gud er den som gjør det og all ære skal ha! Det er et budskap som lyder til bruden i dag, det er å gå ut av alle menigheter som er bundet til hverandre i en «skjønn» forening som ikke vitner om brudekjærlighet, men skjøgekjærlighet. En slår av litt her og der, men er ikke tro imot Ordet som er Kristus. Pinsebevegelsen i Norge står i dag med begge beina plantet mitt i den store skjøge og vi kan på ingen måte hevde at den er en evangelisk menighet og bevegelse som bygger på Kristus, men bygger på alt annet, så langt er frafallet kommet. Derfor lyder også budskapet til dem og oss alle.

Joh. Åpenb. 18. 4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-122-hva-er-den-karismatiske.html
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kristne-i-norge-sover
http://www.mamut.net/livifrihet/newsdet7.htm
http://www.worldchallenge.org/nb/node/5436

fredag 27. januar 2012

Nr. 335: FALSKE PROFETER!!! NÅ RETT INN I STUENE!! Så Hanvold får PEEEEENGER!!!!


Nr. 335: 
FALSKE PROFETER!!! NÅ RETT INN I STUENE!! Så Hanvold får PEEEEENGER!!!!

Bilde av Jan HanvoldInteresserer kristen media seg om slikt i det hele tatt? Det burde de.. Vi har nå blitt servert det ene etter det andre på TV Visjon Norge og jeg etterlyser virkelig et EKTE kristent motargument med GODT FOTFESTE I GUDS ORD.
Etter ukontrollert latter over lengre tid. Noe som ikke har med verken glede eller styrke i Herren å gjøre. Dessuten er “profeters ånder profeter lydige” . LAtteren er ukontrolerbar.
NÅ ble nylig Sharon Stone – en “profetinne og apostel”” lansert forrige dagen og kommer i neste måned eller i mars. I mellomtiden dukker det nå opp en KRIS EDLER, en “STOOOR profet som skal bringe både det ene og andre falsksneri over godtroende folk og nå er de SPESIELT UTE ETTER UNGDOMMENE VÅRE! OBS OBS!!! For VI har ikke vært ute etter dem! Har vi vel???

http://blog.josephinternational.org/tag/kris-edler/

Sjekk linken her og se hva han sstår for! Demonisk besøk på rommet og deretter spør demonen “hvor er du”? osv osv.!! Ikke kaste han ut nei! Å nei, de er jo av samme ånd!

Jeg høres sikkert “”krass ut”. Men nå er det NOK av forførelser, falske profeter, ukontrollerte følinger, falske “frelsessedler” , mammons pengemas med løfter som stort sett raner folk og lite med “høst”!

HVOR er DERE i alt dette??? IHOP og Kansas city proftene og apostel-generasjon! Det er totalt tatt ut av den Bibelske dimensjon og sammenheng! Det minner meg alt sammen om spåmennene til Farao som gjorde det samme som Moses – inntil det dreide seg om BLODET!!
Jeg ser virkelig frem til en ekte APOSTLENES GJERNINGERs tid enda en gang hvor vi får tegn som ANANIAS og SAFFIRA da de løy for Gud!! DA var det ingen som slo seg sammen med dem lenger på SKRØMT står det skrevet!!
Jeg er ikke bare dyktg lei av forførelsene til Hanvold og denne “TVkirken” hans, men alvorlig nidkjær for kommende og eksisterende ungdommer som spaserer RETT INN I disse New Age betonede forførelsene! Så sant jeg lever og rører meg og er til i Herren Jesus Kristus må det være lov å etterlyse MEDIA når disse forførerne begynner å gå etter og å STJELE våre ungdommer og våre barns SJELER!!!!!!!!!
Med en sann og nidkjær hilsen fra Eva Nilssen
Se mer her: http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-326-brandon-spiker-en-avlegger-av.html

Nr. 334: Jeg er stolt, Statsminister Jens Stoltenberg sier unnskyld til de norske jøder og Gud er nok "fornøyd"!

Nr. 334:

I fra VG 27\1-12

Stoltenberg sier unnskyld til norske jøder

Statsminister Jens Stoltenberg beklaget i dag behandlingen norske jøder fikk under andre verdenskrig.

Fredag markeres den internasjonale Holocaustdagen med arrangementer over hele landet. I Oslo holdt blant andre statsminister Jens Stoltenberg tale på Akershuskaia. Den årlige merkedagen ble opprettet av FN for å minnes Holocaust.

Datoen for markeringen ble valgt med tanke på hendelsene den 27. januar 1945, da sovjetiske styrker frigjorde rundt 7000 fanger i konsentrasjonsleiren Auschwitz.

- Drapene er uten tvil nazistenes verk. Men det var nordmenn som arresterte. Det var nordmenn som kjørte bilene. Og det skjedde i Norge. Jeg finner det i dag riktig å uttrykke vår dype beklagelse over at dette kunne skje på norsk jord, sier Stoltenberg.

KOMMENTAR:Aslak Nore (4. desember 2011): - En unnskyldning fra høyeste hold

Norge deltok

Det er nå 70 år siden holocaust var et faktum i Norge. 772 norske jøder og jødiske flyktninger ble i perioden 1942-1945 arrestert og deportert. Kun 34 overlevde.

- Uten å frata nazistene ansvaret, er det tid for å se at politifolk og andre nordmenn deltok i arrestasjoner og deportasjoner av jøder, sier statsministeren.

Stoltenberg mener alle har et ansvar for å bekjempe ideene og holdningene som førte til holocaust.

- 70 år etter smerter det meg å si at ideene som ledet til holocaust fortsatt lever. Over hele verden ser vi at enkeltmennesker og grupper sprer intoleranse og frykt. De dyrker voldelige ideologier som kan lede til antisemittisme og hat mot minoriteter. Å drive holdningene deres ut av mørket med kunnskapens lys er et ansvar som påhviler hver og en av oss, sier han.

På tide

Forstander i Det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn, er glad for at beklagelsen endelig kom.

- Jeg har sagt lenge at vi trenger en unnskyldning. Men det er viktig for meg å påpeke at det er kun de skyldige som kan be om unnskyldning. Stoltenberg og regjeringen er ikke skyldige i den lidelsen vi ble påført, sier han til VG Nett.

Kohn skiller mellom skyld og ansvar.

- Det er godt å se at Stoltenberg tar ansvar for de holdninger og aksjoner vi ble utsatt for her i Norge. Vi ønsker at storsamfunnet skal se på oss som sine jøder, og ikke en gruppe utenfor. Men det er nazistene alene som har skylden, sier han.

Kohn er enig i at jøder fortsatt er en truet gruppe.

- Jøder er utsatt for hat og diskriminering i hele verden. Så snart det skjer noe i midtøsten, øker risikoen for oss her i Norge. Det går mange konspirasjonsteorier om jøder rundt om i verden i dag, basert på oppspinn fra nazistene. Det er fortsatt grupper som oppfordrer drap på jøder og ser på oss som legitime mål, sier Kohn.

Holocaust-overlevende takknemlige

For 70 år siden ble Samuel Steinmann og 531 andre norske jøder deportert med fangeskipet Donau.

- Det gjør godt å få den unnskyldningen og oppmerksomheten, men jeg har ærlig talt ikke tenkt noe videre på at en offisiell norsk beklagelse ikke har kommet før, sier Steinmann til NTB.

88-åringen er den eneste gjenlevende fra DS Donau som la ut fra Oslo havn 26. november 1942. Auschwitz var endestasjon for fangene om bord - menn, kvinner og barn. Kun ytterst få skulle vende tilbake. Samuel Steinmanns bror, Harry, var blant de uendelig mange som døde.

Samuel Steinmann reiste seg og takket Stoltenberg personlig for ordene.

Historisk

Det er første gang en norsk statsminister uttrykker en slik beklagelse, selv om en vedkjennelse av norsk ansvar lå implisitt i restitusjonsoppgjøret som ble fullført i 1999. Da bevilget Stortinget 450 millioner kroner til erstatning for eiendom og formuer som ble fratatt norske jøder under krigen.

- Beklagelsen var tydeligere og mer konkret enn vi har hørt tidligere fra offisielt norsk hold. Den retter søkelyset mot alle norske, både instanser og personer som på en eller annen måte var involvert i holocaust, sier historiker Odd-Bjørn Fure, direktør ved Holocaust-senteret i Norge.

Statsminister Jens Stoltenberg sier til NTB at han mente å uttrykke en beklagelse «på vegne av oss alle».

- En beklagelse burde ha kommet før, men det er aldri for sent å erkjenne feil. I arbeidet med talen har jeg sett at disse ordene har manglet. Det var viktig at de kom, som en forsterkning av det økonomiske oppgjøret, sier Stoltenberg.

Krf tilfreds

Kristelig Folkeparti ønsker statsminister Jens Stoltenbergs beklagelse overfor norske jøder velkommen.

- Jeg er svært tilfreds med at Stoltenberg har tatt oppfordringen fra KrF og beklager overfor de norske jødene det ansvaret den norske statsforvaltningen hadde i jødedeportasjonene for 70 år siden. Dette er også viktig for vår selvforståelse av det som skjedde i vårt eget land den gangen, sier parlamentarisk leder Hans Olav Syversen i KrF.

Han peker samtidig på de norske jødenes situasjon i dag.

- Når ett av tre jødiske barn i Oslo-skolen har opplevd mobbing fordi de er jøder, så er det nedslående tall. Og det har kommet meldinger om at jøder ikke tør å gå i Det Mosaiske Trossamfund på grunn av sikkerhetssituasjonen. KrF mener en egen handlingsplan mot jødehat er nødvendig. Jeg håper regjeringen vil følge opp dette, sier Syversen.

Relatert link: http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-327-det-var-32-ar-gamle-anders.html

torsdag 26. januar 2012

Nr. 333: Prøvelser er en test på hvem vi er og hvor vi står!

Nr. 333:

Prøvelser er en test på hvem vi er og hvor vi står!

Gud vil at vi skal forstå hvorfor han tillater prøvelser, vanskeligheter, lidelser og det som er negativt og til tider gjør vondt.

Ordspr 24:10 Viser du dig motløs på trengselens dag, så er din kraft ringe.
Jakob 1. 2 Akt det for bare glede, mine brødre, når I kommer i allehånde fristelser,
3 da I vet at prøvelsen av eders tro virker tålmodighet;
4 men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, forat I kan være fullkomne og hele og ikke mangle noget.
12 Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

Selvopptatte troende

Det er alltid trist med selvopptatte troende mennesker, selv om de selv ikke har det lett. Vi må forstå og vite at prøvelser og vanskeligheter er det «normale» og hører med til et kristenliv.

Ap.gj 14:22 idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.
Filippenserne 1:29 For eder blev det unt, for Kristi skyld - ikke bare å tro på ham, men og å lide for hans skyld,
2 Timoteus 3:12 Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.
1 Peters 5:9 stå ham imot, faste i troen, for I vet at de samme lidelser er lagt på eders brødre i verden.

Klart dokumentert at prøvelser, vanskelighet og t.o.m. lidelser er det «normale» for en troende. Selv om vi selv er uskyldige må vi som troende «regne» med å bli svertet og stemplet. Vi kan ikke annet enn å slå fast at lidelser er en realitet som fremdeles eksisterer 2000 år etter at Jesus avvæpnet makter og myndigheter og stilte dem åpenlyst til skue idet han viste seg som seierherre over dem på korset. Gud har all makt i Himmel og på Jord, og kunne uten videre anstrengelse fjerne all lidelse hvis den ikke hadde en funksjon i hans evige plan.
Mange vil gjerne renvaske Gud ved å hevde at han ikke har noe med våre lidelser å gjøre, men ærlig talt finner jeg ikke særlig trøst i den tanken. Tilber vi virkelig en Gud som ikke vet om våre lidelser? Eller en som er en maktesløs tilskuer til Djevelens herjinger med sine barn? Nei la oss slå fast med en gang at Gud ikke bare vet om, men er nøye involvert i våre lidelser. La oss da gå til Bibelen for å se hva vi kan lære om Guds hensikt med lidelse:

I elskede! undre eder ikke over den ild som kommer over eder til prøvelse, som om det hendte eder noget underlig; men i samme mon som I har del i Kristi lidelser, skal I glede eder, forat I også i hans herlighets åpenbarelse kan glede eder med jubel.
1Pet 4:12-13

Vers 12 sier vi ikke skal undre oss når vi havner i prøvelser, som om det var noe merkelig. Når du opplever en prøvelse er ikke dette noe utenom det Gud har foreskrevet som normalt. Det er en integrert del i Guds plan for den kristne, for at vår glede skal være fullkommen.
I vers 13 vil jeg du skal legge merke til ordene «i samme mål». Disse ordene er nøkkelord til å forstå meningen i dette avsnittet. Vi skal glede oss «i samme mål» som vi har del i Kristi lidelser. Om vi har liten del i hans lidelser skal vi altså glede oss litt. Om vi har stor del i hans lidelser skal vi glede oss tilsvarende stort. Dette fordi vi skal glede oss med jubel i hans herlighets åpenbarelse. Betyr ikke dette med andre ord at når vi lærer å kjenne Jesus i samfunnet med hans lidelser, så påvirker dette vår glede i hans herlighets åpenbarelse tilsvarende i positiv retning? Jo, det er også ved måten vi takler vanskeligheter, prøvelser og lidelser som viser hvor vi står som troende og hvem vi virkelig er. Siterer igjen fra Ordspråks boka et av mine «favoritt» vers i Guds ord.

Ordspr 24:10 Viser du dig motløs på trengselens dag, så er din kraft ringe.

Trosbevegelsen lære hevder at vi som troende skal ikke ha vanskeligheter eller noe negativt da Gud er bare «god»!

Dette høres på mange måter riktig ut. Men vi har et kjød å stri med som alle andre mennesker har og det som er den største og vanskeligste sannhet er at denne verdens Gud er ikke Gud Fader men Satan.

1Kor 3:19 for denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet: Han fanger de vise i deres kløkt,
2Kor 4:4 i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.

Nå kan vi slå fast at prøvelser og vanskeligheter er det «normale» kristenlivet. Men allikevel skal aldri det bli vårt hovedfokus, da dette er «gitt» oss eller tillatt av Gud for å lære ham bedre å kjenne, oss selv og andre!

10 forskjellige typer vanskeligheter og prøvelser

1) Forfølgelse fordi en tror på Jesus og Guds ord, denne type vanskeligheter er også reel her i Norge, nettopp ble en troende nektet jobb på Ullevål Sykehus fordi han trodde på bibelens skapelse beretning og ikke BigBang som er tøv.
Det er ikke bare i den 3. verden forfølgelse er, også her i Norge og ellers i den vestlige verden.

Hebr. 13. 3 Kom fangene i hu som deres medfanger, dem som lider ondt, siden I og selv er i legemet!

2.) Over de religiøse eller annerledes troende. Ismael vil alltid forfølge Isak. Det vil alltid være strid mellom de kjødelige og åndelige elementene. Satan bruker også falske brødre og brødre som ikke vet bedre. Det er de som tror at de tjener Gud med og t.o.m. å drepe Jesus troende mennesker.

Joh. e. 16. 1. Dette har jeg talt til eder forat I ikke skal ta anstøt. 2 De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse. 3 Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke mig.

3.) Bibelen beskriver at en egentlig er selv den største vanskelighet og prøvelse for en selv. Det er en indre verden i oss alle som er den vanskeligste og viktigste å overvinne, det må og skal vi ikke være blinde for. Det bor en gammel Adam i oss alle som krever sitt.

Ordspr 25:28 Som en by hvis murer er brutt ned og borte, er en mann som ikke kan styre sitt sinn.
Ordspr 16:32 Den langmodige er bedre enn en veldig helt, og den som styrer sitt sinn, er bedre enn den som inntar en by.

4.) Når Israels barn kom inn i Kanaans land så sa Gud klart fra til dem at hans velsignelse ville bli dem til prøvelse, for da ville de fort glemme Gud. Det å ha det «lett» og godt er mange ganger vanskeligere enn å lide og ha nød, da for vårt kjød. Vi vil da innbille oss mye og glemme Gud.

5. Mosebok 8. 7 Når Herren din Gud fører dig inn i et godt land, et land med rinnende bekker, med kilder og dype vann, som veller frem i dalene og på fjellene, 8 et land med hvete og bygg og vintrær og fikentrær og granatepletrær, et land med oljetrær og honning, 9 et land hvor du ikke skal ete ditt brød i armod, hvor du intet skal mangle, et land hvor stenene er jern, og hvor du kan hugge ut kobber av fjellene, 10 og når du så eter og blir mett og lover Herren din Gud for det gode land han har gitt dig, 11 da vokt dig for å glemme Herren din Gud, så du ikke tar vare på hans bud og hans forskrifter og hans lover, som jeg pålegger dig idag, 12 og vokt dig at du ikke, når du eter og blir mett og bygger gode hus og bor i dem, 13 og ditt storfe og ditt småfe økes, og ditt sølv og ditt gull økes, og all din eiendom økes, 14 at du da ikke ophøier dig i ditt hjerte, så du glemmer Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset.

5.) Det er en prøvelse å bli neglisjert, tilsidesatt og løyet på for en tror på Jesus. Vi som troende må ofte regne med å spille 2. fiolin selv om det ikke skulle være slik. Denne verdens Gud er Satan, han vet å styre menneskene gjennom tankenes og kjødets vilje og vei, det koster for en troende å erfare dette,
Matt. 5. 10 Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres. 11 Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld. 12 Gled og fryd eder! for eders lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før eder.

6.) Samfunnet rundt er også en prøvelse. Tenk bare på alle ugudelige lover og at dessverre så vil ikke de aller fleste mennesker bli frelst. Det i seg selv å være annerledes enn de fleste andre. Være lys og salt imot forråtnelsen, det er prøvsomt. Det er først når Guds rike bryter frem at samfunnet ikke vil være en prøvelse, men da vil det bare være en stor velsignelse.

Matt 5:13 I er jordens salt; men når saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke lenger til noget, uten til å kastes ut og tredes ned av menneskene.
Matt 5:14 I er verdens lys; en by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.

7.) Det å gå Herrens vei vil alltid føre oss inn i et liv med forsakelse, misforståelser og annet som vil sette oss på prøve. Selv om dette er Gud villet, så må vi «hamle» opp med våre Getsemaner, Jesus hadde sitt og svettet blod.

Hebr. 5. 7 Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt, 8 og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led, 9 og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham, 10 og blev av Gud kalt yppersteprest efter Melkisedeks vis.

8.) Overfor å fullføre løpet, stå kampen ut med Jesus til The bitter end. Det vil alltid koste å være tro hele livet ut og i alle livets kamper. Vi ønsker å vinne noen seirer så pensjonere oss, men det går ikke. Hele mitt liv er en krigstjeneste sa Job, er det ikke det for oss alle? Jo!

Efes. 6. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt.
Matt. 24. 13 Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.

9.) Veldig ofte så er vi mennesker slik, vi mestrer og seirer på alle områder i vårt liv. Men så er det en ting som vi ikke har seier på, det knekker oss hvis vi ikke akkurat der tar opp kampen og seirer. Har f. eks sett at mange som selv er gjengiftet som troende fordømmer andre, ikke minst de homoseksuelle. Hva hjelper det å fordømme og å påpeke de homoseksuelle liv hvis en selv ikke lever rett? Ingenting!

4M 32:23 Men dersom dere ikke gjør dette, da synder dere mot Herren, og dere skal vite at deres synd skal finne dere.
2Sam 12:5 Da ble David mektig vred på den mannen, og han sa til Natan: Så sant Herren lever: Den mannen som har gjort dette, skal dø, 6 og lammet skal han betale firedobbelt, fordi han gjorde dette og ikke viste barmhjertighet. 7 Da sa Natan til David: Du er mannen! Så sier Herren, Israels Gud: Jeg salvet deg til konge over Israel, og fridde deg ut av Sauls hånd.

10.) For enkelte andre er det mange småting som virker direkte ødeleggende og som knekker enn. Det er ikke de store tingene eller den ene store tingen, men alle ting til sammen. Alt dette er med å sette vårt liv under attakk og vi vil oppleve livet som en prøvelse eller test. Men alt dette er Gud villet for å vite hva som bor i oss og vi skal seiere etter å ha overvunnet alt.

Høysangen 2. 15. Fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene! Våre vingårder står jo i blomst.

Konklusjon:

Prøvelser skal vi hilse «velkomne» men aldri oppsøke dem selv, de kommer, vær du sikker!
Det er når prøvelsen ild går over vårt liv at det i sannhet viser hvem jeg og du er. En dag skal vi stå innfor Gud med vårt liv, da vil det vise seg om vi blir frelst og får full lønn. Eller vi mister vår alt. Det aller verste og tyngste er å miste frelsen, men det går også an å miste nådelønnen vår. Det i seg selv skulle legge oss i selen for å holde ut inntil enden og være tro imot vår Herre og frelse; Jesus Kristus.

Jakob 5. 11 Se, vi priser dem salige som lider tålmodig. I har hørt om Jobs tålmod og sett den utgang som Herren gjorde; for Herren er overmåte miskunnelig og barmhjertig.

La oss alle være som Job, som sto kampen ut, hans seiret først i 12. time som Jesus. Det er veldig ofte slik for oss alle, det er på oppløpet løpet blir avgjort!
Vi kjenner alle historien om haren og skilpadda, det var skilpadda som seiret til slutt selv om haren ledet nesten hele løpet. Skilpadda og haren skulle begge være med i et kappløp. Haren hadde ofte gjort narr av skilpadda fordi den var så treg. "Hvorfor skal du være med å løpe, du som har så korte bein?" lo den hånlig, " med mine raske, spenstige bein vil jeg snart være i mål." Skilpadda smilte og sa rolig: "Du kan kanskje ha rett i at jeg er langsom. Likevel vedder jeg på at jeg kommer til å vinne dette kappløpet."
Dette blir en lettkjøpt seier tenkte haren da de la i vei. Haren fikk fort et godt forsprang, sola stekte og det var varmt, og han bestemte seg snart for å ta en hvil borti en bakkeskråning. Imens trasket skilpadda videre bortover landeveien, rolig og jevnt gikk det meter for meter. Haren hadde sovnet og drømte søtt om seiersrus og gulerøtter. Omsider våknet han, det var på tide å løpe videre. Skilpadda var ikke å se noen steder. Han for over stokk og stein, bakke opp og bakke ned. Snart kunne han skimte målområdet. - Men hva var det? Like ved målstreken løp skilpadda og den passerte og var i mål rett foran nesen på haren. Det er så viktig og at vi er klar over at vi skal stå kampen livet ut. Da vil vi mota lønnen og kronen av Jesus!


Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-200-hvor-jeg-vil-hen-i-forkynnelsen.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=formes-ved-bonn.
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bonnen-nokkelrollen-i-den-troendes-liv
http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-152-hvordan-be-og-er-bnn-ndvendig.html

onsdag 25. januar 2012

Nr 332: Av mine åpenbaringer roser jeg meg ikke!

Nr. 332:

Av mine åpenbaringer roser jeg meg ikke!

2. Kor. 12. 1. Jeg må rose mig skjønt det ikke er gagnlig; men jeg kommer nu til syner og åpenbarelser av Herren. 2 Jeg kjenner et menneske i Kristus - om han var i legemet, vet jeg ikke, eller utenfor legemet, vet jeg ikke; Gud vet det - en som for fjorten år siden blev rykket like inn i den tredje himmel. 3 Og jeg kjenner dette menneske - om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke; Gud vet det - 4 han blev rykket inn i Paradis og hørte usigelige ord, som det ikke er et menneske tillatt å tale. 5 Av dette vil jeg rose mig; men av mig selv vil jeg ikke rose mig, uten av min skrøpelighet. 6 For om jeg vil rose mig, blir jeg ikke en dåre; for det er sannhet jeg vil tale; men jeg lar det være, forat ingen skal tenke større om mig enn som han ser mig eller hører av mig.

Menigheten Guds ord og Bill Stenberg

Her i Oslo sender menigheten Guds ord med Pastor Bjørn Kristoffersen så mye som mulig den nå avdøde Bill Stenbergs undervisning om åpenbarelser og mye annet som i og for seg kan være rett og riktig.

Det som er uriktig og totalt ubibelsk her, er å sette egen opplevelser og erfaringer i sentrum. Og ikke bare i en tale, men hele tiden og konstant. Det som er virkelig ille her er flere ting og alt får jeg selvfølgelig ikke ta med meg. Men jeg tar 100 % avstand i fra denne type forkynnelse. Selv om jeg tror på åpenbarelser og alt dette. Nevner noe med denne forkynnelsen som er 100 % ubibelsk og som vil gjøre deg oppmerksom og opplyst om disse ting.

1.) Egne opplevelser og åpenbaringer skal en la synke først ned i sitt eget hjerte. Det er først og fremst for en selv. Lukas 2. 18 Og alle som hørte det, undret sig over det som blev dem sagt av hyrdene; 19 men Maria gjemte alle disse ord og grundet på dem i sitt hjerte.
Maria gjemte dette i sitt hjerte og Paulus gjemte sine åpenbaringer også, som her i 14 år. Vi leser om flere mennesker i bibelen som gjemte og skjulte hva de hadde fått av Gud, det er sunt og rett.
Dommerne 14. 9 Han tok honningen ut og holdt den i sine hender og åt mens han gikk, og da han kom til sin far og mor, gav han dem med sig, og de åt; men han fortalte dem ikke at det var av løvens kropp han hadde tatt honningen.

2.) Ved store åpenbaringer kan en veldig ofte virke veldig «åndelig». Men i virkeligheten er en det motsatte mange ganger.

3.) Det er Guds ord vi skal sette i sentrum, ikke opplevelser. Den som taler, skal tale som Guds ord.

4.) Så mye åpenbaringer virker mot sin hensikt. Da tror en det «normale» kristenliv er å se engler og Jesus hele tiden.

5.) Når en ser fruktene av deres liv med «store» åpenbaringer, da virke dette mot sin hensikt. Stenberg døde tidlig og under veldige lidelser som i seg selv er tragisk, men da vil en tro at slike åpenbaringer ikke var «nok» for helbredelse.

6.) Åpenbaringer skal først og fremst prøves på Guds ord og nevnes sjelden. Når en får 5 engleåpenbarelser og 5 Jesus åpenbaringer gjennom hver tale og annet så kan ingen klare å henge med i svingene og kontrollere det. Dette er en form for manipulering.

7.) Det ligger et opprørs trang bak dette imot Gud og hans ordninger. Det er samme ånd som var i Absalom som ligger bak her. Trangen til å ikke gå «gradene» i Guds rike, vi kan ikke hoppe over noen klasser i Åndens skole. Det er egentlig denne forkynnelsen leder til.

Menigheten Guds ord med Bjørn Kristoffersen her i Oslo og alle andre pinse\karismatiske menigheter er mer eller mindre usunne og ubibelske i det store og hele. Vi leser i Kol. 2.18 La ingen frarøve eder kamp-prisen, om nogen prøver på det ved ydmykhet og engle-dyrkelse, idet han gir sig av med syner, blir opblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn 19 og ikke holder fast ved hovedet, hvorfra hele legemet, hjulpet og sammenføiet ved sine ledemot og bånd, vokser Guds vekst.

La ikke engleåpenbarelser om det er i mengde frarøve deg frelsen og Guds ord, det er Guds ord som er det viktigste og mest avgjørende!

Konklusjon:

Dette er en form for svermeri og overåndelighet som i og for seg selv i små mengder er sunt og rett. Men i det omfanget og så mye som det her blir presentert. Så er dette en type forkynnelse som ikke er sunn og Guds ord.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Kong-Jeroboam-og-den-ulydige-Profeten
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=betal-prisen-eller-la-hver
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Kong-Hiskia

Nr. 331: Er Norge styrt av Satan eller Gud?

Nr. 331:

Er Norge styrt av Satan eller Gud?

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 2. 1. Dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og synder.
Jesaja 59. 2. ”Det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så ikke hører dere.”
Misgjerninger = gale gjerninger som skiller oss fra Gud med en dyp kløft.
Synder = å bomme på målet med våre liv. Da forsvinner Gud for oss. Velsignelsen sier: ”Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.” Men synden skjuler Guds ansikt så det ikke lyser over oss så vi kan få nåde.
2 Dere levde på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i luftens rike, den ånd som nå er virksom i de ulydige.
Paulus tar seg selv med: ”Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, likesom de andre”. Ef.2,2-3. Det må bli et før og nå i et menneskes liv dersom de vil høre Kristus til. Det er ikke tale om å bli bedre enn andre, men å bli en kristen betinger et brudd med denne verdens syndige vesen, og en overgivelse til Kristus.” Det var før sin omvendelse at Paulus mente om seg selv at han var bedre enn alle andre. I Filipperbrevet skriver han: ”Jeg har riktignok det jeg kan vise til av menneskelige fortrinn. Om noen mener seg at han kan stole på slikt, kan jeg det enda mer.” Men etter sin omvendelse har tonen blitt en annen: ”Vi har vår ros i Kristus og setter ikke vår lit til noe menneskelig.” Ved denne klare Kristusbekjennelse kom han i motsetningsforhold til folket og til tidens religiøse ledere. Men etter møte med den oppstandne Jesus Kristus var det en umulighet for ham å forkynne noe annet evangelium enn det han hadde mottatt. Den Hellige Ånd hadde klart avslørt for Paulus hvem han var. ”Jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv bor det ikke noen godt.” Han fastholder både for seg selv og for alle andre at eneste vei til frelse var å vende seg til Jesus Kristus for å ta imot den ufortjente nåde og tilgivelse fra ham. Han fikk selv oppleve den forfølgelse som han tidligere hadde satt i gang overfor de kristne. Men han som tidligere brente av hat mot de kristne, brenner nå av kjærlighet til både jøder og hedninger. ”Jeg har en stor sorg i hjertet. Noe som alltid piner meg. Jeg skulle gjerne være forbannet og skilt fra Kristus, var det bare til hjelp for mine brødre og landsmenn.” Rom.9,3.
Det er ikke vanskelig å registre at de antikristelige krefter er virksomme i dag. Det går både på forkynnelse og former. De mest aktive til å forfølge kristne er nettopp de som mener om seg selv: ”Jeg har riktig-nok det jeg kan vise til av menneskelig fortrinn.” Når både ordførere, politikere, bispedømmerådet og media motarbeider en bispekandidat fordi han velger å stå på Skriftens ord, er de alle med på å avsløre det store skille det er mellom denne verden og Guds rike. Egentlig er dette bare naturlig skriver Paulus i Korinterbrevet: ”Slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på åndelig vis.” ”Så snart motsetningsforholdet tages bort er det at være kristen vrøvel.”
3 Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, likesom de andre.
Alle mennesker er ikke åndsnøytrale. Enten er vi påvirket av Gud eller Satan. Ved syndefallet så ble alle mennesker “solgt” til Satan. På Golgata ble alle mennesker “vunnet” tilbake til Gud (sitat slutt).

Norge er et fantastisk land

Når vi sammenligner Norge med mange andre land så har vi det på mange måter fortreffelig, men allikevel så er det veldig mange ting som er negativt og det er denne verdens fyrste Satan som styrer menneskene i det store og hele her i Norge da de ikke er Jesus troende!

De aller fleste mennesker i Norge tilhører ikke Gud

Dessverre så er dette et faktum. Dette sier også Guds ord.

Rom. 8. 9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.

Vi leste her i teksten at den ånd som er virksom i vantroens barn er ingen mindre en Satans ånd som gjør seg gjeldende. Men denne Satans ånd gjør seg også gjeldende i de troende mange ganger da de kan og er veldig ofte besjelet av denne ånd. Derfor er det viktig å være klar over at vi som troende har en kamp, som er like reel som de som lever ellers i verden. Kina og Norge er like «kristent» eller «ugudelig». Det kommer an på de menneskene som bor der. Statsministeren i Norge sier rett ut at han ikke tror på Gud, er ikke han da en hedning? Slik kunne jeg ha fortsatt, men vi skal og må være klar over at vår åndelig kamp er like reel og sterk som ellers rundt om i verden selv om vi som troende ikke kommer i fengsel og blir forfulgt åpenlyst for vår tro. Noe vi er glade for, selvfølgelig.

Her fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 6. 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep.
Her skal vi ikle oss Guds fulle rustning. Hva det er og innbefatter kommer i de neste versene. Vi skal ikke bare ikle oss noen deler av rustningen, men hele rustningen. Men det er så mange troende som aldri kommer ut eller går ut i åndskampen at dette er noe de ikke klarer helt å forholde seg til. Det er først når en har vært i kamper at en skjønner hvor viktig og livsnødvendig dette er. Har du vært i kamp og lid nederlag, så vil en gjøre alt en kan for å ikke lide nederlag i neste fight!
12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.
De egentlige motstandere er onde ånder som står under ledelse av Djevelen. Det er onde åndsmakter av forskjellige størrelsesordener og posisjoner. Det er demoniske verdensherskere som opererer i dette mørke som verden befinner seg i. Det er en kamp mot ”ondskapens åndehær i himmelrommet”. Det vil si at de tilhører åndeverden, og dermed er de uhyggelig farlige og lumske. Satan opptrer på mange forskjellige måter, både som en lysets engel (2 Kor 11,14) og som en brølende løve (1 Pet 5,8). Han er farligst når han opptrer som en lysets engel, forkledd som en budbringer av evangeliet.
Guds ord sier om de siste tider: ”Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennmerket i sin egen samvittighet” 1 Tim 4,1-2. Vranglæren har følgelig sin opprinnelse i onde åndsmakter, og vranglærene er påvirket av, eller under innflytelse av onde åndsmakter. Derfor kan vi si at det ikke er en kamp mot mennesker i og for seg, men Djevelen og de onde åndsmakter bruker eller misbruker mennesker i sin kamp mot Gud og de kristne.
Guds ord legger ikke skjul på at vi har en uhyggelig motstander som sammen med forferdelige onde åndsmakter vil gjøre alt som er mulig for å forføre Guds barn. Men vi skal vite at Jesus avvæpnet de onde åndsmakter da han seiret på Golgata (Kol 2,15). Selv om Djevelen og hans åndehær er beseiret, så er ikke dommen eksekvert ennå. Derfor har de ennå en tid til å forføre og friste oss mennesker, men dommen over dem er allerede avsagt.
Men det er også forskjellige åndsmakter vi står ovenfor. Vi kan dele dem inn.
1.) Makter og myndigheter.
2.) Verdens herskere i dette mørke.
3.) Ondskapens åndehær i himmelrommet.
Her møter vi tre forskjellige områder av fiendehærer som vil nedkjempe og forstyrre oss. To av hemmeligheten til å vinne seier er å kjenne oss selv og vår egen slagkraft. Og kjenne fienden og hans slagkraft.
1.) Her møter vi menneskene “Face to Face”. Hvorfor vil ikke massemedia og alt annet skrive og forholde seg saklig og objektiv til oss troende og objektivt? Satan står bak.
2.) Det er en Ånd som bibelen beskriver som Satans Ånd, Antikrist`s Ånd, den Ånd som er virksom i vantroens barn som virker og regjerer i denne verden. Motsatsen til Guds Ånd kan vi si.
3.) Her er demonene og de falne Englene. Demoner er gjerne “små” menn på 1\2 m hvis en skulle se dem synlig for øyet. De falne Englene er over demonene igjen og kan tom formere seg leser vi i 1. Mosebok 6. De har antagelsesvis vært med på å regjere denne verden før i sammen med Lucifer. Vi leser flere plasser i skriften at demonene innfiltrert og besatte menneskene. Mens de falne Englene gikk så langt som å ha samleie med kvinner og fikk barn med dem, de hadde muligheter til å forplante seg. Men de er åndsvesener som kan være både synlig og usynlig for det blote øye!
1. Mosebok 6. 4 På den tiden, og siden også, var det kjemper på jorden. For gudesønnene levde sammen med menneskedøtrene og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra eldgammel tid, de navngjetne.
Menneskejentene føder kjemper, de er Gudesønnene har andre genetiske betingelser som er sterkere og annerledes enn menneskene etter syndefallet.
Kong David utryddet dem som overlevde vannflommen, og i dag er de ånds personer og ikke kjøtt og blod,
2. Samuels bok 21. 18 Siden kom det til ny strid med filisterne, ved Gob. Der felte Sibbekai av Husja-ætten en mann som hette Saf og var en etterkommer av Rafa. 19 Enda en gang kom det til slag med filisterne ved Gob. Elkanan, sønn av Ja’are-Orgim fra Betlehem, felte da Goliat fra Gat, som hadde et spydskaft så tykt som en vevbom. 20 Siden kom det til slag ved Gat. Der var det en kjempestor mann som hadde seks fingrer på hver hånd og seks tær på hver fot, tjuefire fingrer og tær i alt. Han hørte også til Rafa-ætten. 21 Mannen hånte Israel. Men Jonatan, sønn av Davids bror Sjima, slo ham i hjel. 22 Disse fire hørte til Rafa-ætten i Gat. David og mennene hans felte dem.
23. 21 Han felte også en kjempestor egypter. Egypteren hadde et spyd i hånden, men Benaja gikk imot ham med en stav, rev spydet ut av hånden på egypteren og drepte ham med hans eget spyd.
Det er først ved slutten av den store trengsel at disse åndelige størrelsene vil åpenbare sitt sanne jeg for alle mennesker. Inntil da er vi deres største motstandere og de er våre vanskeligste og største motstandere. Men Jeus har beseiret dem på korset en gang for alltid. Det er godt og betryggende å vite.
Vil også ta med at Satan er veldig opptatt av dette derfor har han satt ut løgner som ikke er sanne om dette. Se her: Ifølge ZetaTalk hadde Davids oldemor blitt voldtatt eller misbrukt som sex-slave av en anunnaki-soldat, og hadde så gitt fødsel til en hybrid (Davids bestemor). Det var altså anunnaki-blod i Davids årer, og som barn hadde han av moren lært å hate gigantene. Dette er bare en gigantisk bløff!
Her fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 2. 15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.
Satan og demone hadde has på våre liv. Vi var i mørke og trivdes i mørke og var Satans eiendom. Men de ble avvæpnet og stilt frem som løgnere, anklagere og uten reel makt. Satan og demonen hadde fått herjet lenge og grundig nok. Men ikke lengre, nå var de beseiret. Seieren er fullkommen. Gud Fader er tilfredsstilt gjennom Jesu verk på Golgata. Vi har fått syndene tilgitt og Gud kan ta oss til nåde og adoptere oss inn i sin familie som hans egne barn. Og Satan og demonen har ingen reel makt lengre, de lever på lånt tid! Jesus nullstilte loven for oss TROENDE. Den gjelder ikke lengre for oss, kun nåden i Kristus Jesus.
13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.
Derfor oppfordrer apostelen de troende til å ta Guds fulle rustning på slik at de kan gjøre motstand på den onde dag (v. 13). Dagene er forskjellige. Noen dager ser vi tilbake med glede, andre vil vi helst glemme. Dagene som kommer vet vi ikke noe om, men erfaringsmessig vil noen være gode andre onde. Vi skal merke oss at Djevelen er strateg og finner gjerne en dag da vi føler alt er vanskelig og tungt, da kommer han med sin list og fristelser for å prøve å føre oss til fall.
Særlig onde dager for Guds folk er forfølgelsestider. I vår tid er det mange i verden som blir forfulgt for sin kristne tro, og verden opplever flere martyrer enn noen gang i historien. Forfølgelesetiden vil kulminere ved Antikrist komme og den store trengsel. Derfor er det viktig at vi tar på oss Guds fulle rustning, så vi kan bli stående.
14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje,
Apostelen bruker den romerske soldats rustning som bilde på den kamp vi står i. Det synes også som om han bruker den samme rekkefølge som soldaten brukte for å ta på seg denne rustning.
”Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje” (v. 14). Først nevnes beltet og brynjen. Belte skulle holde de lange klærne opp slik at en var klar både til å bevege seg og klar til kamp. Brynjen skulle dekke og beskytte de vitale organ som hjerte og lunger. Når det tales om ”sannhetens belte”, så menes det at en skal være sannferdig og oppriktig i sin ferd, både i ord og gjerning. En kristen har jo tatt i mot sannheten, Jesus, derfor må han også i sitt liv avspeile denne sannhet ved å være sannferdig og ærlig i all sin ferd. Bare da er han i stand til å gå i kampen. Men han må også bli iført ”rettferdighetens brynje”. Her må det være tale om den objektive rettferdighet, det vil si den tilregnede rettferdighet som Gud tilregner en synder som tar sin tilflukt til Jesus Kristus. Den skal være et vern mot samvittighetens og Satans anklager. Derfor er det viktig at en kristen, som er tilregnet Jesu Kristi rettferdighet, lever som rettferdig i alle livets situasjoner og forhold og likedan lever et sannferdig og ærlig liv blant alle mennesker. Sannhetens belte er å stole på sannheten og alltid la den råde i liv og lære.
Joh.e. 8. 32 Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» 36 Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Rettferdighetens brynje er at liv og lære stemmer overens. Det er når vi lever som vi preker at vi er sterke.
1. Kor. 9. 23 Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det. 24 Vet dere ikke at de som er med i et løp på idrettsbanen, de løper alle sammen, men bare én vinner seiersprisen. Løp da slik at dere vinner den! 25 En idrettsmann må nekte seg alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner, vi for å vinne en krans som aldri visner. 26 Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål, og jeg er ikke lik en bokser som slår i løse luften. 27 Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal bli forkastet.
15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.
Videre nevner apostelen fottøyet og sier: ”Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir” (v. 5). Fottøyet er viktig i kampen. Den romerske soldat hadde ombundet føttene med sandaler eller sko. Disse var ofte beslått med nagler for at han skulle få godt feste. Her sammenlignes fottøyet med fredens evangelium. Evangeliet gir fred med Gud og fred i hjerte i en god samvittighet. Denne fred er igjen en frukt av troens rettferdighet. Derfor skulle de kristne alltid være beredt til å forkynne evangeliet hvor de enn kom. Den kjente ekseget Bengel sier: ”Den kristne soldats føtter blir faste ved evangeliet så han ikke lar seg rokke bort fra sin plass eller viker”.
Rom. 5. 1. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.
16 Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler.
Skjoldet var det store, avlange skjold som dekket nesten hele personen. Det var gjerne av tre, men med et tykt overtrekk av lær. Brannpilene ble innviklet med et brennbart stoff som høy eller stry. De ble dyppet i bek eller tjære for å tennes når de ble utskutt. Det var imidlertid vanskelig å få antent lærtrekket på skjoldet. Når pilene traff dette, prellet de av og falt til jorden og sloknet. På samme måte skal troen beskytte en kristen mot Djevelens fristelser til frafall. Det er troen på Jesus, Guds Sønn, som verner og beskytter Guds barn mot Djevelens brennende piler. Den samme tanke leser vi om hos apostelen Peter hvor han oppfordrer de kristne til å stå imot Djevelen, faste i troen (1 Pet 5,9). Hva er så den ondes brennende piler? Det kan være ord, bøker, blader, film, pornografi, bilder, ideer, tanker, (lyster og begjær) som angriper vårt hjertes renhet. Hvem har ikke merket at plutselig dukker det opp et bilde eller en tanke, som det er vanskelig å få bort. Noen er plaget av synder og nederlag fra ungdomstida. Selv om en har fått syndenes forlatelse, dukker vonde tanker og bilder opp igjen. Men de må avvises slik at de ikke får rom i hjerte. Men hvordan? Gå til Jesus med dem og legg saken fram for ham. Han er jo prøvd i alt, men er uten synd. I slike situasjoner kan det også være nyttig å oppsøke en sjelesørger eller en annen kristen en har tiltro til.
Apostelen Jakob skriver om fristelser og sier at Gud frister ingen og fortsetter: ”Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av egen lyst. Når lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død” Jak 1,14-15. Det er Djevelen som frister, og det kan føre til fall for en kristen om en ikke er på vakt. Derfor la oss leve i samfunnet med vår Frelser og Herre, Jesus Kristus, da vil Djevelens fristelser bli avslørt og imøtegått.
17 Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.
Soldaten tar hjelmen på sitt hode, og deretter griper han sverdet med sin høyre hånd. Hjelmen beskytter hode som er den fornemste lem på kroppen. Det at den kristne har mottatt frelsen og lever i frelsen, beskytter vedkommende mot alle farer. Bevisstheten om frelsen, både at en er frelst her og nå og den evige frelse, er et vern mot Djevelen og hans åndehær. Da en kristen er i Jesus Kristus, kan aldri Djevelen skade den troende så lenge han blir værende i samfunnet med Jesus, men han kan bli fristet til frafall. Frelsen hjelm taler om å ha seier i tankelivet, gi ikke Djevelen rom leste vi i det 4 kapitelet. 2. Kor. 10. 3 Vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør. 4 For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger 5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. 6 Vi står klar til å straffe all ulydighet, så snart dere har nådd fram til full lydighet.
Til slutt nevnes sverdet som er et angrepsvåpen. Det er ikke noe kjødelig våpen, men åndelig, noe som Guds Hellige Ånd gir en kristen. Det er Guds ord. Hebreerbrevets forfatter sier om Guds ords virkning: ”For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd” Heb 4,12. Guds ord er levende og virksomt for Guds Hellige Ånd er i ordet, og det gir ifra seg Den Hellige Ånd når det blir forkynt. Guds ord er det sterkeste angrepsvåpen Guds folk har mot Djevelen og hans åndehær. Derfor er det viktig å høre Guds ord, lese det, lære det (gjerne utenat), grunne på det, samtale om det, be over det. Med andre ord: ta vare på det. Ordet er det sikreste og beste våpen til å holde Satan borte og drive ham på flukt for han tåler ikke Guds ord.
Det var også det Jesus anvendte da han ble angrepet og fristet av Djevelen i ørkenen (Matt 4,1-11). I Åpenbaringsboken står det om dem som hadde seiret over anklageren: ”De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet” Åp 12,11.
Derfor er Ordet vår hjelp i nød og trengsel, og trøst i liv og død. Bibelen sier: ”Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det” Luk 11,28. De er salige både her i tida og i evigheten.
18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,
Å ta på seg Guds fulle rustning og kjempe i åndskampen kan være et slit og hardt arbeid. Men Jesus har ikke kalt oss til sofaslitere, men til arbeide i hans vingård, som lemmer på hans legeme, som frivillige medhjelpere og aktive kristne i menighet og kirke. Mye har preg av arbeid. Slik er det også med bønn. Det er ikke meningen at bønnen skal være en fritidssyssel kun når man ikke har annet å gjøre. Det lønner seg å sette av tid til bønn, men bønn er også hvile. Jesus sier til sine trette soldater for evangeliet og fredens sak: ”Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.” Matt.11,28.
19 også for meg. Be om at de rette ord må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan forkynne evangeliets hemmelighet,
Paulus ville forkynne på en rett måte evangeliets hemmeligheter. Her ligger det mye. For å nevne noen sannheter her så er det Jesu død på Golgata beseiret Satan. Men dette er bare en begynnelse for alle Guds hemmeligheter.
20 som jeg er sendebud for også her i fengslet. Be om at jeg ved evangeliet må få frimodighet til å tale slik jeg skal.
Nå satt han i fengslet, dette var et ledd i Guds plan. Da fik han tid og anledning til å skrive de brevene vi har av hans hånd i dag. Uten hans “avbrekk” hadde vi nok ikke hatt alle de gode brevene. Det at Gud tillater ting skje, selv det negative er som oftest et ledd i hans store og betydningsfulle plan og hensikt.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Paulus-brev-til-efeserne
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kjenne-og-vite-om-satan-og-hans-strategi-og-virkemaate