tirsdag 3. januar 2012

Nr. 304: De skal si Herre, Herre, men Jesus vil ikke vedkjenne seg dem!

Nr. 304:

De skal si Herre, Herre, men Jesus vil ikke vedkjenne seg dem!

Matt. 7. 21 Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? 23 Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!

Jesus undervisning er klargjørende, enkel og rett frem!

Hva er det Jesus egentlig her sier? De som skal stå fremfor han har opplevd salvelse over seg, men ikke levd og hatt salvelsen i seg. De har opplevd nådegavene, men ikke åndens frukt. Så enkelt, så klart og slik forstår jeg det.

Her som hele bibelen, spesielt det nye testamente er feil oversatt.

For å oversette Matt. 7. 23 riktig: «Da skal det bli åpenbart for dem; de kjennes ikke ved meg og jeg ikke ved dem da deres liv var i lovløshet!»

Da vil dette avsnitte bli slik: «Matt. 7. 21 Langt fra alle som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i det kommende rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Da skal det bli åpenbart for dem; de kjennes ikke ved meg og jeg ikke ved dem da deres liv var i lovløshet!».

Jan Hanvold prototypen på en falsk profet

Jeg har nevnt Jan Hanvold, nesten i tide og utide. Men det er for han er skole eksempel på en falsk profet og dette som Jesus snakker om og advarer så sterkt imot.

Vi leser her at i grunnteksten sies det at deres liv var i lovløshet

Vi leser her at i grunnteksten sies det at deres liv var i lovløshet, det er akkurat det Hanvold lever i. Han er «fritatt» fra den store hop av troende til å følge Guds ord selv da han GJØR SÅ MYE FOR JESUS!

Dette er ikke noe annet en falskneri, løgn og et åndelig bedrag. Vi kan ikke sko oss på hvor mye vi gjør for Jesus, og at vi lykkes! Men at vi lever i samsvar med Guds ord, ikke minst i hverdagen og overfor vår egen familie. Her har Hanvold sviktet til de grader og dette gjør ham uskikket til en arbeider og tjener i Guds rike og menighet. Det er om slike Jesus og Guds ord advarer oss da de er ulver i fåreklær.

Hva sier Jesus?

Vi leser at de vil få det åpenbart i hvert fall da, at deres liv og hva de sto for ikke holdt mål, da deres liv var i og virket lovløshet. Deres liv og tjeneste tåler ikke ilden, de hadde ikke opplevd og levde i Guds ild her i tiden. Når de stilles innforbi den hvite trone så er det for sent, da er «toget» gått og de må ta konsekvensene med å ha levd egentlig et dobbel liv. De var kristne i navnet, men ikke i gagnet.

Er vi troende lovløse?

Nei og atter et nei!

Rom. 6. 15 Hvad da? skal vi synde, siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra! 16 vet I ikke at når I byr eder frem for nogen som tjenere til lydighet, da er I også tjenere under den som I så lyder, enten det er under synden til død eller under lydigheten til rettferdighet? 17 Men Gud være takk at I vel har vært syndens tjenere, men nu av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som I er blitt overgitt til! 18 Men idet I er blitt frigjort fra synden, er I trådt i rettferdighetens tjeneste.

Her står det rett ut at vi som Jesus troende, nytestamentlige kristne ikke er frie til å gjøre hva vi vil. Vi er trådt i en ny tjeneste, en tjeneste til lydighet under rettferdighet. Vet det smaker dårlig for de alle fleste protestantiske kristne dette der nåden gir de frihet til alt, for å ikke si det aller, aller meste, dessverre!
Videre står det at vi er lydige mot den lærdomsform vi har fått i det nye testamente. Dette er også noe å ta med seg på veien for de som ønsker å holde sabbaten og andre ting som tilhører Israel og den gamle pakt.

Antikrist skal være den lovløse

2. Tess. 2. 7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; 8 og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. 9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Dette går akkurat inn i dette som Jesus nevner. De vil ha og ha og ha enda mer. Men samtidig vil de være sin egen «sjef». Dette er Antikrist – fortapelsens sønn – et enda sterkere eksempel på en Jan Hanvold. Antikrist er selvfølgelig ikke bare lovløs som Jan Hanvold er, men han ER den lovløse, det er selvfølgelig enda verre!

Åge Åleskjær står for dette fult ut!
http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-15.html
ÅÅ står for dette fullt ut. Han er en falsk profet, om ikke enda verre enn Hanvold da han forkynner et «evangelium» som gir det gamle menneske frie tøyler da nåden er større en alt. Men hva sier skriften? At nåden virker et hellig og overgitt liv. Her fra mine bibelkommentarer fra Titus 2. 11 For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker.
Her kommer bibelens store hoved sannhet, midt inni hvordan Paulus lærer Titus.
Tenk, Gud har ikke glemt oss. Vi er alle inkludert i Guds frelse og det er ingen som er utelatt. Om en er hvit, gul, rød, svart eller mulatt så elsker Gud oss akkurat like mye og frelsen er akkurat like rik og nødvendig for alle.
12 Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er,
Hva frelser oss? Hva bevarer oss som troende? Hvordan få kristenlivet til å gå på skinner? Skal vi følge loven eller anstrenge oss til det ytterste?
Svaret er det samme på alt, det er nåden som frelser oss, får oss til å leve som sanne troende og en dag skal den ta oss hjem.
Vi evner kun å leve som Gud vil gjennom Jesu Kristi nåde.
Den får oss til å leve; i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er.
13 mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten.
Paulus ventet på Jesus og han forventet å møte ham og bli han lik. Det løftet er nær forestående og vi venter også på Jesus skal ta oss hjem og frelse oss fra den Antikristelige vreden.
Etter ca. 7 år med Antikristelig trengsel skal Jesus komme til syne i herligheten med alle de hellige.
14 For Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra all urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger.
Vi som troende er den første frukt av den kommende skapning. Vi er annerledes og vi skal allerede nå leve og være av den type skapning som skal komme.
Vi skal allerede nå med iver gjøre gode gjerninger da det gode skal seire til slutt. Mørke skal vike for lyset, hat for kjærlighet og Satan for Gud.
15 Dette skal du forkynne, og med myndighet skal du tilskynde og vise til rette. La ingen se ned på deg!
Ved vår livsførsel og ved vår troverdige forkynnelse vil ingen se ned på oss men opp på oss. Vi skal ikke vise verdens barn til rette først og fremst, men andre troende som ikke følger Guds ord i liv og lære!

1. Kor. 9. 27 men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trældom, forat ikke jeg som preker for andre, selv skal finnes uverdig.

Paulus la alltid mest vekt på å preke til seg selv, før han preket til andre. Den største og viktigste seieren vi vinner som troende er over vårt eget kjød og tempramant. Det er her den tøffeste og viktigste kampen står. Når den er vunnet kan og skal vi be Gud sanksjonere våre liv med både nådegaver og det som leder og fører oss inn i det overnaturlige og vi får erfare salvelsen ikke bare i oss men også over oss. Vi skal bli salvet til tjeneste og få kraft til tjeneste. Dette ga Jesus også oss løfter på.

Ap.gj. 1. 8 men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

Det er når helliggjørelse og nådeforkynnelse får gå hånd i hånd. At en både har åndens frukt og nådegaver i sitt liv. At en er tilgivende, overbærende og gjør opp alt med sine medmennesker, at Jesus vil kjennes ved oss og vi ved ham.

Har du noe uoppgjort med noen? Hvis du har det, så er det ikke sikker at ditt liv tåler lyset og du vil gå fortapt, dette sa Jesus i Bergprekenen som vi her referer til.

Matt. 5. 23 Derfor, når du bærer ditt offer frem til alteret, og der kommer i hu at din bror har noget imot dig, 24 så la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik dig med din bror, og kom så og bær ditt offer frem! 25 Skynd dig å være føielig mot din motstander så lenge du er med ham på veien, forat ikke motstanderen skal overgi dig til dommeren, og dommeren overgi dig til tjeneren, og du bli kastet i fengsel.

Skynd deg å gjøre opp, NÅ! Ellers så kan det bli for sent. Lev et hellig liv og tro og be til Gud, også for store ting. Det er når vi lever hellig og opplever det overnaturlige, at vi er i sannhet nytestamentlige troende. Les bare Apostelgjerningen og se ellers ut over i brevene at dette var om å gjøre for Apostlene og de første kristne. Det var at det overnaturlige hadde sin plass, når de troende levde et hellig liv og fulgte Jesus og Guds ord i et og alt!

Jeg tror på mirakler

Jeg har opplevd tegn, under og mirakler i mitt liv, det er herlig. Men det kan aldri erstatte plassen for et rett liv og ha et rent hjerte. Det aller viktigste er å leve rett og rent selv med Jesus. Dernest så ut i fra det skal vi få erfare også det overnaturlige. Disse forkynnerne og kristne ville ha kun velsignelse, men ikke velsigneren!

Relaterte linker: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig

http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-284-hananja-vis-vis-jeremias.html
http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-270-humbug-iblant-de-troende.html
http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html

1 kommentar:

Anonym sa...

We stumbled over here from a different page and thought I should check things out.
I like what I see so i am just following you. Look forward to looking
at your web page again.