lørdag 28. januar 2012

Nr. 339: Norge IDAG. En kommentar til deres egen artikkel og dagens sendinger på Hanvolds TV

Nr. 339:

Norge IDAG. En kommentar til deres egen artikkel og dagens sendinger på Hanvolds TV.

Må jeg – helt seriøst – få lov til å spørre om dere er enige i - (Amos 3;3: Går vel to sammen uten at de har avtalt det med hverandre?) – Visjon Norges profilering av Edler som er i ledtog med disse “profeter” som dere selv har skrevet om i linken nedenfor?? Det er en kjent sak at Bob Jones som er deres “mentor” er en meget omstridt og diskutert falsk profet sammen med alt det andre som nå presenteres på Visjon Norges Tv. Det er ikke uten alvor og konsekvenser på både kort og lang sikt – å åpne for hele dette hierarkiet av omdiskuterte såkalte profeter og deres miljøe – i Norges offentlige rom som en TV dog er. Det er fullt mulig å undersøke for den som ønsker å sette seg inn i det Visjon Norge lar “kristne” og “ikke-kristne” i Norge få servert i vår Herres Navn.
Her er deres eget “bidrag” i sakens anledning. Det er mye annet jeg kunne sende men skal foreløpiog nøye meg med dette. “Prøv alt”. Og “Prøv åndene om de er av Gud” er begge befalinger til oss i Bibelens brever. Gjør dere det – dere som samarbeider og er en del av Visjon Norge og deres sendinger på lufta??

Mvh Eva Nilssen

http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=16383
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-335-falske-profeter-na-rett-inn-i.html

Ingen kommentarer: