torsdag 19. januar 2012

Nr. 322: Barnedåp!

Nr. 322:

Se her: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=barnedop
Spørsmål: Hei!
Jeg var inne på nettsiden din og las om dåpen da jeg kom over følgende:
"barnedåpen\Lutherske dåpen ...jeg anser den form for dåp og lære å være 100 % mennesketanker." Jeg har noen tanker og spørsmål rundt dette utsagnet.
Jeg ser de bibelversene du har lagt til grunn for dette synet, men ser også at du har unnlatt å ta med bibel-vers som er sentrale i denne sammenhengen. Det jeg lurer på er hva du tenker om Apg 16:15
"Herren åpnet hennes hjerte så hun tok til seg det Paulus sa. Sammen med alle i sitt hus ble hun døpt"
Hvordan kan vi vite at det ikke var barn som ble døpt i denne sammenhengen? Jeg er nysgjerrig på hva du tenker om dette.
Du henviser også tll Ap.gj.2.38. "Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn" og skriver at en må være en troende for å bli døpt, underforstått at barn ikke kan døpes da de ikke kan utrykke sin tro i en alder av 2 mnd. Men i misjonsbefalingen er rekkefølgen byttet om på:
"Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere." Her står det først døp dem og senere lær dem." I Paulus brev til Romerne kan vi lese at: "Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord."
Ut i fra dette kan vi si at troen kommer av "læren" om evangeliet. Hvordan vil du forklare at det står motsatt rekkefølge i misjonsbefalingen ift i Apg 2? Jeg sier ikke at Bibelen er klar på at barnedåp er det entydige rette, men savner en viss ydmykhet for at det ikke er 100 % sikkert at det er feil å døpe barna sine når man er en kristen selv. Generelt i kristen Norge savner jeg ydmyket for at Bibelen er vanskelig å tolke og ydmykhet for andre menigheters syn.
"Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise enighet, etter Jesu Kristi vilje. Da kan dere samstemt og med én munn prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere, til Guds ære."

Med vennlig hilsen
Kristine

Svar:

Skal dele svaret mitt inn i bolker slik at du kan få bedre oversikt. Du spør:

1.) Generelt i kristen Norge savner jeg ydmyket for at Bibelen er vanskelig å tolke og ydmykhet for andre menigheters syn.

Svar: Til det er det bare å si Amen. Til mer vi troende kan samtale og be i sammen, desto bedre!


2.) Det jeg lurer på er hva du tenker om Apg 16:15
"Herren åpnet hennes hjerte så hun tok til seg det Paulus sa. Sammen med alle i sitt hus ble hun døpt"
Hvordan kan vi vite at det ikke var barn som ble døpt i denne sammenhengen? Jeg er nysgjerrig på hva du tenker om dette.

Svar: Det var sikker barn der, hvor gamle står det ikke. Men legg merke til hva det står:

Ap.gj. 16. 38 Så forkynte de HERRENs* ord for alle som var i huset.

De som ble forkynt for var de som evnet å ta imot budskapet. De som tok imot budskapet ble døpt. Det er åpenbart både ut i fra skriften og hva som er reelt at en må evne å ta imot Ordet før en kan la seg døpe. Et spebarn kan ikke dette! Derfor blir det utspekulert og å dra dette langt over streken å blande inn dåp av spebarn eller barn her, da bedriver en med et renkespill.

Vi leser også i Markus 16. 15 Han sa:
“Gå ut i hele verden og forkynn budskapet for alle skapninger.16 Den som tror og blir døpt, skal bli reddet, men den som ikke tror, skal bli fordømt.”

Legg merke til at tro og dåp hører med som hånd i hanske. Har et spebarn noen gang trodd? Aldri! En må først evne å høre, dernest kan en tro. Når en er kommet til tro, så skal en la seg døpe i Jesu navn med full neddykkelse. Da lærer vi og praktiserer i overstemmelse med de første kristne.

3.) Ap.gj.2.38. "Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn" og skriver at en må være en troende for å bli døpt, underforstått at barn ikke kan døpes da de ikke kan utrykke sin tro i en alder av 2 mnd. Men i misjonsbefalingen er rekkefølgen byttet om på:
"Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere." Her står det først døp dem og senere lær dem." I Paulus brev til Romerne kan vi lese at: "Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord."
Ut i fra dette kan vi si at troen kommer av "læren" om evangeliet. Hvordan vil du forklare at det står motsatt rekkefølge i misjonsbefalingen ift i Apg 2?

Svar:

Som sagt; først tro, så dåp. At det er eventuelt byttet om i Ap.gj. og Matteus gir oss ingen rett til å forandre på Guds ord. Å lære dem å holde alt som Jesus har befalt er en prosess som vil vare livet og enda mer. Vi er alle skrøpelige og trenger mer og mer av Jesus. Dåpen er bare det første og riktige steget på den troendes vei.

Kan ikke se at det finnes noen skriftsteder som taler for barnedåp, kun troende dåp med full neddykkelse etter en er kommet til troen. Da blir vi forente med Kristus – også i hans begravelse og oppstandelse – symbolsk sett!

Relaterte linker: http://www.nyttlivsunnhordland.no/DAAP.html

http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-190-ulydige-lutheranere.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Daapen-i-den-Herre-Jesu-Navn
http://www.youtube.com/watch?v=waM0YtuDuKQ

Ingen kommentarer: