fredag 27. januar 2012

Nr. 334: Jeg er stolt, Statsminister Jens Stoltenberg sier unnskyld til de norske jøder og Gud er nok "fornøyd"!

Nr. 334:

I fra VG 27\1-12

Stoltenberg sier unnskyld til norske jøder

Statsminister Jens Stoltenberg beklaget i dag behandlingen norske jøder fikk under andre verdenskrig.

Fredag markeres den internasjonale Holocaustdagen med arrangementer over hele landet. I Oslo holdt blant andre statsminister Jens Stoltenberg tale på Akershuskaia. Den årlige merkedagen ble opprettet av FN for å minnes Holocaust.

Datoen for markeringen ble valgt med tanke på hendelsene den 27. januar 1945, da sovjetiske styrker frigjorde rundt 7000 fanger i konsentrasjonsleiren Auschwitz.

- Drapene er uten tvil nazistenes verk. Men det var nordmenn som arresterte. Det var nordmenn som kjørte bilene. Og det skjedde i Norge. Jeg finner det i dag riktig å uttrykke vår dype beklagelse over at dette kunne skje på norsk jord, sier Stoltenberg.

KOMMENTAR:Aslak Nore (4. desember 2011): - En unnskyldning fra høyeste hold

Norge deltok

Det er nå 70 år siden holocaust var et faktum i Norge. 772 norske jøder og jødiske flyktninger ble i perioden 1942-1945 arrestert og deportert. Kun 34 overlevde.

- Uten å frata nazistene ansvaret, er det tid for å se at politifolk og andre nordmenn deltok i arrestasjoner og deportasjoner av jøder, sier statsministeren.

Stoltenberg mener alle har et ansvar for å bekjempe ideene og holdningene som førte til holocaust.

- 70 år etter smerter det meg å si at ideene som ledet til holocaust fortsatt lever. Over hele verden ser vi at enkeltmennesker og grupper sprer intoleranse og frykt. De dyrker voldelige ideologier som kan lede til antisemittisme og hat mot minoriteter. Å drive holdningene deres ut av mørket med kunnskapens lys er et ansvar som påhviler hver og en av oss, sier han.

På tide

Forstander i Det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn, er glad for at beklagelsen endelig kom.

- Jeg har sagt lenge at vi trenger en unnskyldning. Men det er viktig for meg å påpeke at det er kun de skyldige som kan be om unnskyldning. Stoltenberg og regjeringen er ikke skyldige i den lidelsen vi ble påført, sier han til VG Nett.

Kohn skiller mellom skyld og ansvar.

- Det er godt å se at Stoltenberg tar ansvar for de holdninger og aksjoner vi ble utsatt for her i Norge. Vi ønsker at storsamfunnet skal se på oss som sine jøder, og ikke en gruppe utenfor. Men det er nazistene alene som har skylden, sier han.

Kohn er enig i at jøder fortsatt er en truet gruppe.

- Jøder er utsatt for hat og diskriminering i hele verden. Så snart det skjer noe i midtøsten, øker risikoen for oss her i Norge. Det går mange konspirasjonsteorier om jøder rundt om i verden i dag, basert på oppspinn fra nazistene. Det er fortsatt grupper som oppfordrer drap på jøder og ser på oss som legitime mål, sier Kohn.

Holocaust-overlevende takknemlige

For 70 år siden ble Samuel Steinmann og 531 andre norske jøder deportert med fangeskipet Donau.

- Det gjør godt å få den unnskyldningen og oppmerksomheten, men jeg har ærlig talt ikke tenkt noe videre på at en offisiell norsk beklagelse ikke har kommet før, sier Steinmann til NTB.

88-åringen er den eneste gjenlevende fra DS Donau som la ut fra Oslo havn 26. november 1942. Auschwitz var endestasjon for fangene om bord - menn, kvinner og barn. Kun ytterst få skulle vende tilbake. Samuel Steinmanns bror, Harry, var blant de uendelig mange som døde.

Samuel Steinmann reiste seg og takket Stoltenberg personlig for ordene.

Historisk

Det er første gang en norsk statsminister uttrykker en slik beklagelse, selv om en vedkjennelse av norsk ansvar lå implisitt i restitusjonsoppgjøret som ble fullført i 1999. Da bevilget Stortinget 450 millioner kroner til erstatning for eiendom og formuer som ble fratatt norske jøder under krigen.

- Beklagelsen var tydeligere og mer konkret enn vi har hørt tidligere fra offisielt norsk hold. Den retter søkelyset mot alle norske, både instanser og personer som på en eller annen måte var involvert i holocaust, sier historiker Odd-Bjørn Fure, direktør ved Holocaust-senteret i Norge.

Statsminister Jens Stoltenberg sier til NTB at han mente å uttrykke en beklagelse «på vegne av oss alle».

- En beklagelse burde ha kommet før, men det er aldri for sent å erkjenne feil. I arbeidet med talen har jeg sett at disse ordene har manglet. Det var viktig at de kom, som en forsterkning av det økonomiske oppgjøret, sier Stoltenberg.

Krf tilfreds

Kristelig Folkeparti ønsker statsminister Jens Stoltenbergs beklagelse overfor norske jøder velkommen.

- Jeg er svært tilfreds med at Stoltenberg har tatt oppfordringen fra KrF og beklager overfor de norske jødene det ansvaret den norske statsforvaltningen hadde i jødedeportasjonene for 70 år siden. Dette er også viktig for vår selvforståelse av det som skjedde i vårt eget land den gangen, sier parlamentarisk leder Hans Olav Syversen i KrF.

Han peker samtidig på de norske jødenes situasjon i dag.

- Når ett av tre jødiske barn i Oslo-skolen har opplevd mobbing fordi de er jøder, så er det nedslående tall. Og det har kommet meldinger om at jøder ikke tør å gå i Det Mosaiske Trossamfund på grunn av sikkerhetssituasjonen. KrF mener en egen handlingsplan mot jødehat er nødvendig. Jeg håper regjeringen vil følge opp dette, sier Syversen.

Relatert link: http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-327-det-var-32-ar-gamle-anders.html

Ingen kommentarer: