mandag 23. januar 2012

Nr. 326: Brandon Spiker en avlegger av Howard Rodney Brown

Nr. 326:
Brandon Spiker en avlegger av Howard Rodney Brown!

Av Eva Nilssen 

Bilde av  Rodney Howard-Browne
Rett på sak, nemlig Visjon Norge,, Jan Hanvold og “siste mann ut” der, nemlig Brandon Spiker, også fra USA og født av Howard Rodney Browns Ministry han også. :
Etter å ha fulgt med mens jeg seriøst og stadig har søkt Herren i bønn underveis kulminerte det hele i går kveld med et så ubehagelig etter møte på lufta inkludert flere ironiske utsagn overfor kritikere av deres “seanser og sirkus” (hvilket det er) at jeg ble helt dårlig i mitt indre og gikk til sengs med bilder av denne forestillingen på netthinnen. Etter en god natts søvn våknet jeg i dag med det samme bildet på netthinnen og i min ånd og under min morgenbønn opplevde jeg igjen nøden og tårene og den kvalmende fornemmelsen av at dette er ikke annet enn en begynnende manifestasjon også i Norge på denne tidsalders skjøgekirke. Og jeg ble SÅ grepet av tanken på at “Hvorfor er det ingen som advarer??” Den som tier er jo egentlig en samtykker! Og Skriften sier at om vi hører Hans røst og IKKE advarer, da har JEG (og du) ansvaret og er skyldig. Men om jeg (og du) advarer og de ikke vil høre – da bærer de SELV ansvaret for sin synd, forførelse eller hva det enn måtte være.
Jeg så for meg (i mitt indre) Jesus Kristus min Frelser på korset – gjort til synd i en blodig pøl – for MIN skyld, og for HVER den som VIL komme til Han – og bli Hans rene og hellige brud, og latt HAN vaske seg ren i Blodet og Ordet og derfor elsker Sannheten! Men DETTE – DET JEG SÅ IGÅR KVELD, som var en foreløpig avslutning på Spikers besøk (han kommer jo igjen, men måtte Gud forby det) – var en skjøge, en hore kledd i “purpur og skarlagen” (Åp.17;4). Da jeg sjekket i dag, fant jeg at «Purpur og skarlagen” er i seg selv en tydelig illustrasjon på “blandingen” av ekte og falsk da skarlagen er laget av bl.a. vin mens purpur er fremstilt av bla. havsnegler, er et organisk stoff og kan LETT FREMSTILLES KUNSTIG”. .. Bibelen advarer ofte og på forskjellige vis imot “blandinger”. (Ull og lin, to slags sæd, blanding av arter og om blanding av kultur og religion). Heller ikke kan noen tjene TO HERRER; Matt.6;24. Uansett hvem den “andre herren” måtte være – selv om det i dette verset nevnes mammon – og det er det jo også mye av i Visjon Norge! Skulle ikke Herren kunne og ville ta seg av sitt EGET? DERSOM det ER av Ham? Jo, sier jeg! Og advarer mot å “gi seg til fant «fordi man “ikke TROR”!! Tror HVEM? Har DHÅ talt til deg? Eller er det mannen i TV-ruta som har oppglødet deg? Det står noe i Bibelen om “folk som har blod fra fattigfolk på sine skjortefliker”! JER.2;32-35! Å stå og si at Gud ikke gjør NOEN VERDENS TING om du ikke tror fordi ikke noe annet berører Ham er direkte feil. Det står da vitterlig i Hebr. 4;15-16 at vi bl.a. har en yppersteprest som har medynk med oss i vår svakhet osv.! Dette er misbruk av begrepet TRO i lys av Skriften! Les også Hebr. 4;2 at ORDET må virke troen. Jeg ble FRELST fordi jeg trodde! OG den troen var til og med ikke av meg selv, men av Gud! (Efes.2;8). Så hvilken “tro” er det man utsettes for på Visjon Norge? Det står skrevet at “Også Djevelen tror – og skjelver” !! Jakob 2;19 og ta med tom v24 også for ordens skyld. Videre:
Jesus advarer imot når disiplene spør om hva tegnet på Hans komme skal være. Og sier: Se til at ingen fører dere vill!!! Og fortsetter å si at mange skal komme i mitt NAVN..” (de kaller seg kristne og bruker Jesu Navn) – og AT mange falske profeter skal stå fram (en profet er ikke en “spåmann”, men en som proklamerer Guds Ord - forhåpentligvis til rett tid og sted og i rett sammenheng, hvilket en falsk profet IKKE gjør). OG at “falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig” (Matt.24;24). Falske Messiaser er rett og slett FALSKE SALVELSER da “Messias” ganske enkelt betyr “den salvede, eller salvet”. Helbredelser i Jesu Navn er derfor ikke noe bevis på at vår Herre er i det i det hele tatt. La oss ta med 2.Kor.11;1-4,13-15 om “eller om dere får en annen ånd, som dere før ikke har fått”..og at svikefulle arbeidere skaper seg om til Kristi apostler! - Sannelig, Visjon Norge opererer under “en annen ånd”. Djevelen ler seg nesten ihjel av deres “åndelige latter”. Det er til anstøt både for troende og vantro! Derfor sa også Jesus at Hans Navn ble spottet blant hedningene for VÅR skyld. Rom.2;24. ! Jeg HAR kjent Herrens GLEDE men det er i min ånd, mitt innerste indre i mitt “guts”. Er da gleden I HERREN min styrke, så burde vi ha den styrke vi trenger nå til å si som Jeremias at “gid mitt hode var av vann og mitt øye en tårekilde, så ville jeg gråte natt og dag over de drepte blant mitt folk”. Jer.9;1.. SANNELIG, det er mennesker som blir åndelig drept og går fortapt i verste fall - om de ikke omvender seg – fra Visjon Norges visjon og ånd. Det er en forførelse som rammer de som “ikke har kjærlighet til Sannheten” – slik at det er Gud som derfor sender dem en kraftig villfarelse så de tror løgnen (og dermed løgneren – som står bak det hele. Se 2.Tess.2;10-11. Les også 1.Joh.4;1: PRØV ÅNDENE (det står ikke prøv om det er “onde ånder” men PRØV ÅNDENE!). I hovedsak er er det MENNESKETS egen ånd. Og DEN HELLIGE ÅND. Og SATANS ånd. (Demoner). Innenfor dette har man det mer konkret i Gal. 5; 17 og 19-22. Som vi ser er bl.a. trolldom nevnt under “kjødets gjerninger” og jeg er overbevist om latteren på Visjon Norge går under denne beskrivelse og begrepet. “Med nidkjærhet trakter Han etter den Ånd som HAN lot bo i oss”! Jak.4;5. Å kalle se for “Den Helige Ånds bartender”, som det ofte siteres på Visjon Norge – er etter min mening å “gjøre Den Hellige Ånd sorg!” (Efes.4;30). Derfor er det vel verd å ta med seg Jakob kap.4 og vers 9 i denne sammenhengen:
“KLAG OG SØRG OG GRÅT! LA LATTEREN VENDES TIL SORG, OG GLEDEN TIL BEDRØVELSE!” (Les gjerne hele sammenhengen vers 1-10).
Og om mammon: Jakob 5;1-8 er et ord i rett tid i disse dager! Ja visst tar Herren hånd om sine, men hvor er hjertene når det gjelder pengene? For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være! Matt.6;21. Salme 37;5. Til slutt en kommentar på Hanvolds mange ufine og direkte vulgære meninger uttalt i det offentlige rom av en som sier han er en kristen mann: Efes.4;29.!! “La ikke råttent snakk gå ut av deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse og som blir til velsignelse for dem som hører på”. Les også Matt. 15;11 om at det er det so går ut av munnen, – ikke – inn av den, som gjør mennesket urent. Det kan man neppe si om mye av det som er blitt uttalt av Hanvold på Visjon Norge TV. Målebegeret er snart fullt når det gjelder Visjon Norges TV. Snart kommer også Sharon Stone som er i ledtog med Bill Hamon – som har ord for å være en falsk profet. Sjekk selv! Han har i alle fall profetert en rekke ting som aldri er gått i oppfyllelse og dette er vel fiendens neste trekk på deres program, falske profeter – dvs de som kaller seg selv for dette og sier de skal “forløse nådegaver” i folket samt løfte dem “opp på et høyere nivå”. Slik jeg ser det i Skriften så kan jeg vanskelig se at det er Bibelsk belegg for å hente et helt ukjent menneske inn i en sammenheng for å “forløse nådegaver” og/eller tjenester/tjenestegaver. Les. Efes.2;19-22 og 4;11-16. Jeg er overbevist om at dette gjelder de LOKALE menigheters samlinger og relasjoner. De KJENTE hverandre og BAD for og med HVERANDRE. ! Et ukjent menneske (uansett hvem eller hva de kaller seg eller heter) kan f.eks. være bærere av synder vi ikke er kjent med, og i verste fall blir vi selv besmittet uten å vite det før det er for sent og det blir manifestert. (1.Tim.5;22 og gjelder alle, ikke bare eldste eller ledere! som enkelte hevder).
Videre kan vi komme i skade for å få en profeti over oss som er i strid med det DHÅ har lagt ned i ditt eller mitt hjerte. Dermed er vi havnet i strid med oss selv eller i verste fall tar vi imot det “nye” og kommer ut av Guds planer med livet vårt. Når Satan vil bedra, hindre eller ødelegge et menneske så bruker han stort sett et annet menneske. Det gjør også Gud !! DERFOR må man ha et intimt og personlig forhold til Jesus Kristus ved Hans Hellige Ånd slik at man er i stand til å bedømme hva som er av Gud og ikke. 1.Kor.2;6-7 og Jak.3;13-17. Jeg er derfor redd at neste trekk på Visjon Norge vil stevne frem i samme “ånd” som før og at neste trekk KAN være .. – en falsk profet som kaller seg selv profet og apostel. VÅK derfor! Og BE! At du ikke blir ført vill – da OGSÅ DE UTVALGTE skal føres vill, om det var mulig! Matt.24.v5,11,22,24. SAMT LUKAS 17;1-3! Enhver kvinne som har levd i verden og blitt frelst i voksen alder VET hva det innebærer å bli FORFØRT!! Da er du snakket rundt, lagt ned, blitt skuffet, forlatt og såret.. TENK litt på det og på forførelser også i det usynlige!
Jeg vil slutte med å henvise til Lukas 16;1-15 om en uærlig forvalter som slo av på både olje og korn når regningen skulle betales. På samme måte som at korn er et Bibelsk bilde på bl.a. Ordet og olje et Bibelsk bilde på Den Hellige Ånd om på salvelse så blir det også i dag “slått av på kravene” i henhold til Skriften og holdt “sirkus-møter” uten salvelsen. Jeg vil personlig gjøre som den rike mannen i v.1. :
Sladre til vår Gud, så Han selv kan “ta en titt» og SELV gripe inn.

Relaterte linker: http://www.brandonspiker.com/index.htm
http://www.brandonspiker.com/links.htm
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-325-galskapen-pa-visjon-norge-som.html

Ingen kommentarer: