fredag 6. januar 2012

Nr. 313: Alt med Smyrna Oslo er herlig og underfullt!

Nr. 311:

Alt med Smyrna Oslo er herlig og underfullt!

2. Krøn. 20. 20 Morgenen efter tok de tidlig ut og drog avsted til Tekoa-ørkenen; og med det samme de drog ut, stod Josafat frem og sa: Hør på mig, Juda og I Jerusalems innbyggere! Tro på Herren eders Gud, så skal I holde stand! Tro på hans profeter, så skal I ha lykke med eder!

De vi følger, vil vi bli som! Har du\dere tro på Smyrna Oslo og den tjenesten jeg har? Har du ikke, er bare interessert å lese hva vi har å komme med? Alt dette er lov. Men jeg ønsker å henvende meg til deg som får åndelig utbytte, trives med å være på hjemmesiden vår og bloggen. Og er enig i det meste, alt er en selvfølgelig ikke helt enig i. Skriften sier prøv alt og hold fast på det gode.

Vi har planer, mange. Derfor trenger vi din\deres støtte på alle måter.
Har du tro på dette vi driver på med? Jeg tenker spesielt undervisningen vi legger ut?
Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Vi har omtrent ikke på våre sider spurt om din\deres støtte, men du\dere har lov å støtte oss, her er vårt konto nummer i:

Postbanken 0535 06 05845

Hva er vårt eller mine prosjekter eller ønske om å få til fremover? Mye! Her er noe, som vi trenger din hjelp og støtte til for å realisere. Jeg går i full jobb og kona mi likeså, derfor klarer og makter vi ikke gjøre så mye som vi skulle ønsket da jobben krever så mye tid og krefter. Men Gud er god uansett, og det kommer alltid en løsning på alt til det beste for alle. Men du kan også være med i den Herre Jesu navn.

Vi har holdt på i 2 1\2 år og har fått til utrolig mye her på nette og i menigheten. Men vi har også mange andre planer og har du\dere innspill så kom med dem! Her er noe:

1.) Ønsker å skrive enda mer bibelkommentarer fremover. http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bibelkommentarerpaanett

2.) Oversette hele det nye testamente fra gresk til norsk da så utrolig mye i den Norske bibelen er helt feil, løgnaktig og direkte misvisende. http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-249-bibelen-er-korruptert-feil.html

3.) Fortsette med video undervisning og legge det ut for å være tilgjengelig for alle. http://www.youtube.com/playlist?list=UU1ArXIxn12fpEKvRry0ybQA&feature=plcp

4.) Vi holder på å bygge hus for å komme og være der Gud ønsker å ha oss.
http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-283-hus-pa-hellerud-toppen.html
5.) Begynne med Evangeliserings-team.

6.) Fortsette med å skrive artikler! http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved

7.) Fortsette å skrive på bloggen. http://blog.janchristensen.net/

8.) Få lagt ut enda mer bøker av forskjellige art. http://janchristensen.net/index2.php?side=linker

9.) Lage web TV i en stor målestokk som også innbefatter nyheter og annet.

10.) Kjøpe vårt eget menighets lokale i nærheten av Oslo Sentrum. http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo

Her er noe av hva som er vår visjon og ønske. Be for dette. Støtt oss på alle måter kjære venn!
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare
Tro på Herren eders Gud, så skal I holde stand! Tro på hans profeter, så skal I ha lykke med eder!

Vi er også åpne opp for innspill og hva du måtte kjenne at Herrens legger på hjerte ditt! http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-285-noen-ord-om-meg-selv.html

Relaterte linker: http://janchristensen.net/
http://janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss
http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-45-hvorfor-smyrna-pa-menigheten.html
http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-281-smyrna-oslo.html
http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-201-reaksjoner-pa-forkynnelsen-min.html
http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-141-hvor-star-dere-i-smyrna-oslo.html

Ingen kommentarer: