søndag 22. januar 2012

Nr. 324: Bryllupsdag i dag – vi gleder oss!

Nr. 324:

Bryllupsdag i dag – vi gleder oss!

Det er alltid begivenhetsrikt med markeringer, det gjør seg! I dag har jeg og Berit vært gift i 24 år og vi gleder oss!

I dag når det er så mange skilsmisser er det en stor nåde fra Gud at en har et ekteskap som varer.

Kona mi er verdens herligste!

Hvordan beskrives en god kone i Bibelen? Det står i Bibelen, Ordspråkene 31.
10 En god hustru - hvem finner henne? Langt mere enn perler er hun verd. 11 Hennes manns hjerte liter på henne, og på vinning skorter det ikke. 12 Hun gjør ham godt og intet ondt alle sitt livs dager. 13 Hun sørger for ull og lin, og hennes hender arbeider med lyst. 14 Hun er som en kjøbmanns skib; hun henter sitt brød langveisfra. 15 Hun står op mens det ennu er natt, og gir sine husfolk brød og sine piker deres arbeid for dagen. 16 Hun tenker på en mark og får den; for det hun tjener med sine hender, planter hun en vingård. 17 Hun omgjorder sine lender med kraft og gjør sine armer sterke. 18 Hun merker at det går godt med hennes arbeid; hennes lampe slukkes ikke om natten. 19 Hun legger sine hender på rokken, og hennes fingrer tar fatt på tenen. 20 Hun åpner sin hånd for den trengende og rekker ut sine hender til den fattige. 21 Hun frykter ikke sneen for sitt hus; for hele hennes hus er klædd i skarlagenfarvet ull. 22 Hun gjør sig tepper; fint lin og purpur er hennes klædning. 23 Hennes mann er kjent i byens porter, der han sitter sammen med landets eldste. 24 Hun gjør skjorter og selger dem, og belter leverer hun til kjøbmannen. 25 Kraft og verdighet er hennes klædebon, og hun ler av den kommende tid. 26 Hun oplater sin munn med visdom, og kjærlig formaning er på hennes tunge. 27 Hun holder øie med hvorledes det går til i hennes hus, og dovenskaps brød eter hun ikke. 28 Hennes sønner står op og priser henne lykkelig; hennes mann står op og roser henne: 29 Det finnes mange dyktige kvinner, men du overgår dem alle. 30 Ynde sviker, og skjønnhet forgår; en kvinne som frykter Herren, hun skal prises. 31 Gi henne av hennes arbeids frukt, og hennes gjerninger skal prise henne i byens porter.

Hva sier Bibelen om konen i forhold til sin mann? Det står i Bibelen, Efeserne 5,22-24. ”De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme. Likesom kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne underordne seg under sin mann i alt.”

I 1. Peter 3,1-5 står det, ”Likeså skal dere gifte kvinner underordne dere under deres menn. Så kan de menn som står Ordet imot, bli vunnet, ikke ved ord, men ved hustruens livsførsel, når de ser hvordan dere lever i renhet og gudsfrykt. La ikke ytre stas, frisyrer, gullkjeder og fine klær være det som pryder dere. Deres smykke skal være det indre, skjulte menneske med sitt milde og rolige sinn, som er uforgjengelig og dyrebart for Gud. For slik smykket de hellige kvinner seg i tidligere tider, de som satte sin lit til Gud.”

Jeg er meget glad at jeg har en slik hustru. Som aksepterer å være kone og dame. Og trives og ønsker å være det!


Ordspråkene 31.
10 En god hustru - hvem finner henne? Langt mere enn perler er hun verd.

Jeg er glad at jeg har funnet den gode hustru og ved Guds nåde vil dette vare livet ut, Hallelujah.

Relatert link: http://www.youtube.com/watch?v=hOis68vJlPU
http://www.youtube.com/watch?v=jr6eWAbC3aA
http://www.youtube.com/watch?v=WZ71YsMze6w

Og slik er jeg, kommer alltid løpende, he-he: http://www.youtube.com/watch?v=_k3Xu_-Yv34

Ingen kommentarer: