tirsdag 3. januar 2012

Nr. 310: Det er å gifte seg på nytt eller gifte seg med en fraskilt som bringer enn inn åndelig mørke og som skriften advarer imot!

Nr. 310:

Det er å gifte seg på nytt eller gifte seg med en fraskilt som bringer enn inn åndelig mørke og som skriften advarer imot!

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Døperen Johannes

Fra Wikipedia: Kong Herodes Antipas fikk ham halshugget etter ønske fra sin kone Herodias, som var hans halvbrors tidligere kone. Dette ble etter jødisk syn regnet som ulovlig, og Johannes hadde fordømt ekteskapet, hvilket førte til at hun la ham for hat. Kongen holdt Johannes fanget på et sted som gjerne blir identifisert som festningen Machaerus, femten kilometer øst for Dødehavet. Under Herodes' fødselsdag danset Herodias' datter Salome og som takk for sin oppvisning sa Herodes at hun skulle få ønske seg hva hun ville. Salome gikk til sin mor og spurte hva hun skulle ønske seg, og Herodias sa at hun skulle be om Johannes' hode på et fat. Han ble gravlagt av sine disipler i Sebaste i Samaria. (sitat slutt).

Hva var grunnen? Vi leser i det nye Testamente om dette:

Matt. 14. 1 På den tid fikk fjerdingsfyrsten Herodes høre ryktet om Jesus,
2 og han sa til sine tjenere: Dette er døperen Johannes; han er opstanden fra de døde, og derfor er det disse krefter er virksomme i ham.
3 Herodes hadde grepet Johannes og bundet ham og kastet ham i fengsel for Herodias' skyld, som var hans bror Filips hustru.
4 For Johannes hadde sagt til ham: Det er dig ikke tillatt å ha henne.
5 Og han vilde gjerne slå ham ihjel, men fryktet for folket; for de holdt ham for en profet.
6 Men da det var Herodes' fødselsdag, danset Herodias' datter for dem, og Herodes syntes om henne;
7 derfor lovte han med ed å gi henne hvad hun vilde be om.
8 Men hun sa efter sin mors råd: Gi mig hit døperen Johannes' hode på et fat!
9 Og kongen blev ille til mote, men for sine eders og for gjestenes skyld bød han at det skulde gis henne,
10 og han sendte sine folk avsted og lot Johannes halshugge i fengslet.
11 Og de kom med hans hode på et fat og gav det til piken, og hun bar det til sin mor.
12 Og hans disipler kom til og tok hans legeme og begravde det; og de gikk og fortalte det til Jesus.

Dette er en bemerkelses og lærerik fortelling. Hva var det som gjorde at Døperen ble halshugget? Det var at han prekte imot det han viste var galt, og torde og var villig til å stå opp for sannheten, det kostet ham livet.

Hva var det han forkynte imot? Gjengifte; at etter Mose love hadde en ikke lov å ekte broren sin kone mens broren enda var i live.

5Mos 25:5 Når brødre bor sammen, og en av dem dør og ikke har nogen sønn, så skal den avdødes hustru ikke ekte en fremmed mann utenfor ætten; hennes manns bror skal gå inn til henne og ta henne til hustru og således ekte henne i sin brors sted.

Det var forordnet av Gud at først måtte broren være død, så kunne hun bli gift med den andre broren, ikke før.
Det er her kampen i dag også står, er vi nøye med Guds ord eller lar vi det være verdens standard som gjør seg gjeldene?

Vi lever i det nye testamente

Der er det dypest sett kun død som gjør at et ekteskap ikke gjelder lengre og en kan gifte seg igjen. Dette må være standarden og det som skal være rådende, først og fremst blant forkynnerne og lederskapet i menigheten. Dernest blant alle andre i menigheten.

Hva da med de som er gjengiftet uten lovlig grunn?

Skriften er klar her. De skal først bli tilsnakket både en og to ganger og hvis de ikke vil høre, så skal de være som en hedning for menigheten og de skal være utelukket i menigheten. Hvorfor er det aldri ekskludering lengre, og hvis de ekskluderer noen, så er det fordi de står på Guds ord og skaper bry og problemer med det. Så langt er frafallet kommet. Og hvor skal det ende?

Bibelen taler imot homoseksualitet, men også gjengifte

Når en hele tiden tyter på at Gud hater synd og homoseksualitet, men overser det som er langt viktigere og omfattede. Da tenker jeg på gjengifte etc. Da er en virkelig kommet inn i et åndelig blindspor. Det er den samme bibelen og den samme Gud som taler imot gjengifte og homoseksualitet, her er det ikke noen forskjell!

Ønske ingen gjengiftede forkynnere og ledere inn i menigheten

Nå er frafallet kommet så langt, men jeg sier i fra allikevel, ønske aldri noen som lever imot Guds ord velkommen inn i menigheten som forkynnere. At det er noen som ikke har fått det helt til får synge en sang eller si noen ord, det kan vi egentlig ikke gjøre så mye med og skal ikke gjøre noe med heller alltid. Men når forkynnere og sangere og andre som er både skilt og gjengiftet som troende får slipe til på plattformen, da har vi slippet demonene fri i menigheten vær du sikker!

Patriarkalsk samfunn

Vi lever i en meget spesiell tid der det er faktisk vanskeligere en noen gang å leve rett og rent med Gud, av flere grunner. En av hovedgrunnene er mangel på respekt overfor foreldre og andre myndighetspersoner. Det er trist å se at alle, ikke minst ungdommen tar seg slik til rette og velger bort Gud og sine foreldre for å leve et liv i synd, opprør og la kjødet helt dominere og ta kontroll!
Dette her er skrevet til oss i endetiden spesielt.

2. Tim. 3. 1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

Den katolske kirka

Faktisk er det snart kun og alene den Katolske Kirka som holder fast ved ekteskapet slik Guds ord taler om dette. De er ikke forut sin tid, men de står fast på Guds ord i denne tiden, i hvert fall på dette punktet. Jeg har truffet på flere katolikkene som ser ned på oss protestanter som overhode ikke følger Guds ord lengre på dette punktet. Der alt er snart tillatt, da «nåden» godtar alt og aksepterer alt. Dette er ikke den bibelske nåden, men en leilighet for kjødet, verden og demonene!

Det er ikke en agenda imot noen, men hva Guds ord sier om dette

Noe av det mest triste her er at så mange oppfatter det å være negativ, kritisk etc. Og at jeg har en agenda imot noe da jeg selv har «lykkes» i mitt liv. Dette er så feil det kan ha forblitt, jeg som alle andre trenger Guds og menneskers nåde hver dag, ikke minst ektefellens sin etter en har fått tilgivelse hos Gud. Det som er mitt mål og min hensikt er å holde frem hva skriften sier, bare det, Hallelujah!

Skriften advarer først og fremst imot gjengifte og gifte seg på nytt med en fraskilt, gjør en det så driver en hor og må ta konsekvensene for det med å se på seg selv som en frafallen og en har ingenting å gjøre i en levende Guds menighet!

Sannheten er brutalt

Jeg unnskylder ikke meg med å si sannheten hvordan menneskene i dag har vendt seg til å leve; med å gifte seg i hut og pine. Få unger, sambo og jeg vet ikke hva, dette påkaller Guds vrede og dom. Dette advarte selv Jesus imot.

Som Noa og Lots dager

Lukas 17. 26 Og likesom det gikk i Noahs dager, så skal det også gå i Menneskesønnens dager: 27 de åt og drakk, de tok til ekte og blev gitt til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken; så kom vannflommen og ødela dem alle sammen. 28 På samme vis - likesom det gikk i Lots dager: de åt og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og bygget; 29 men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, da lot Gud ild og svovel regne fra himmelen og ødela dem alle sammen - 30 således skal det også gå på den dag da Menneskesønnen åpenbares.

Før Jesus kommer skal det være moralsk kaos mer en noe annet. Lever vi i de tidene nå? Det tror jeg vi må si ja til. At verdens barn skiller og gifter seg er ikke bra, men dette er ikke tillatt blant oss kristne, da i særdeleshet blant lederskapet i alle menigheter.

Hold ekteskapet i ære

Tar med til slutt fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 13. 4 Ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Samlivet må ikke skitnes til med sidesprang eller at de troende skiller seg og gifter seg på nytt mens den andre lever. Utroskap og gjengifte skal Gud dømme. Gjengifte sikter da på troende mennesker som gifter seg på nytt mens den tidligere og rette ektefelle lever. Det er gjengifte som er den synd som Gud vil dømme fremfor noen andre eller en er så frekk å gifte seg med en fraskilt.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet
http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-281-i-katolske-land-skiller-folk-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-240-judys-vitnesbyrd-om-omvendelse.html

Ingen kommentarer: