lørdag 26. november 2011

Nr. 262: I Katolske land skiller folk seg ikke slik som de gjør i protestantiske land!

Nr. 262:

I Katolske land skiller ikke folk seg slik de gjør i protestantiske land!

I Katolske land skiller folk seg ikke slik som de gjør i protestantiske land, hvorfor? Det er flere grunner for det, men det er liten tvil om at nådefokusering er blitt så misbrukt i forkynnelsen har ført til store skader for både kristenlivet og livet generelt, det er det ikke noen tvil om.

Pinsevenner og karismatiske er verst, hvorfor? Dess mer en legger vekt på og ber til Den Hellige Ånd og tror at ånden er en person, dess verre frukter. Her kommer noen fakta:

En undersøkelse viser at de fleste amerikanske barn ikke får oppleve at deres biologiske foreldre holder sammen. Innen de har nådd sin 17-årsdag har foreldrene gått hver sin vei, ifølge Baptist Press.

Får følger

Undersøkelsen gjelder gifte foreldre og konkluderer med at følgene er store for barna på en rekke områder: Flere sliter med å fullføre skolen, flere barn blir fattige og flere tenåringsjenter blir gravide.
– Vi har ikke sett noe slikt i menneskehetens historie, sier Pat Fagan som jobber for Family Research Council og er en av forskerne bak studien sammen med psykologen Nicholas Zill.

Det er flest intakte familier i den nordøstlige delen av USA, selv om det ikke er mye trøst å hente i statistikken der heller. 49,6 prosent av ekteskapene der holder. Lavest på statistikken ligger familiene i sørstatene der prosentandelen er bare 41,8.

Best i Minnesota

Enkelte stater kommer noe bedre ut enn snittet. I nord scorer «norske» Minnesota høyt med 57 prosent mens Utah har 56,5 prosent intakte familier. Disse to kommer best ut av de 50 statene. Verst er det i Mississippi der kun 34 prosent av ekteskapene holder gjennom barnas oppvekst.
Fordelt på etniske grupper, er det asiatene som er mest trofaste (65,8 prosent) mens svarte er helt nede 16,7 prosent ifølge undersøkelsen.

Finland topper Europa-listen over skilsmisser per 1 000 gifte. Deretter følger Sverige og Danmark, mens sammenligningene i skilsmissestatistikken viser at Norge jevnt over plasserer seg på et lavere nivå enn resten av Norden.

Skilsmissene i et enkeltår kan telles enkeltvis, eller de ses i sammenheng
med antall gifte personer, og beregnet på sistnevnte måte er Norden samlet
i øvre halvdel. Finland topper Europa-listen med 7 skilsmisser per 1 000 gifte personer, deretter følger Sverige, med 6,6. Danmark lå på tredjeplass i 1999 med 6,3 skilsmisser per 1 000 gifte. Norge og Island, med henholdsvis 5,2 og 4,9 per 1 000, havnet litt lengre ned på listen. Mønsteret ellers i Europa er ikke entydig, men katolske land som Italia og

Irland ligger lavest med rundt 1 skilsmisse per 1 000 gifte. Andre katolske land som Frankrike og Portugal derimot, hadde høyere andeler, slik at Sør-Europa ikke framstår enhetlig på dette området.

Skilsmissetallene i de ulike landene i Europa, inkludert de nordiske, vil
variere, det være seg over tid, i forhold til sosial og legal aksept og ut fra "risikobestanden" for å nevne noen forhold. For eksempel fantes det ikke skilsmissetall for Irland før 1997, da det ikke var adgang til skilsmisse der.

Med ved forskjeller i forekomst, blir sammenligningsmåtene viktige; absolutte tall må blant annet ses i sammenheng med hvor mange som egentlig
kan skille seg og hvordan aldersfordelingen i befolkningen er. I denne artikkelen er det særlig de nordiske landene som sammenlignes, det skyldes begrensninger på sammenlignbare data fra andre land.

Hvorfor er skilsmisse tallene så mye lavere i Katolske land enn det er i protestantiske land? Det er p.g.a. at en ikke godtar gjengifte, ferdig arbeid.

Dernest så er famiesamholdet sterkere blant mange katolikere og det blir sett ned på når en ikke klarer å holde i sammen som ektefolk etc.

Relatert link: http://tosko.no/inc/img/Davids%20vitnesb..pdf
http://brage.bibsys.no/ssb/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_16486/1/Kap6-HaugeByberg.pdf

Ingen kommentarer: