torsdag 3. november 2011

Nr. 239: Gjengifte er som en prøvestein på om det er en bibelsk eller ubibelsk menighet!

Nr. 239:

Gjengifte er som en prøvestein på om det er en bibelsk eller ubibelsk menighet!

Likesom verden vil bli prøvd og stilt til ansvar overfor hvordan en har behandlet Israel og jødene, vil menigheten bli stilt til ansvar overfor hvordan en har behandlet og godtatt gjengifte og andre etiske dilemmaer. Gjengifte er i dag den største og mest alvorlige synd i Guds menighet da en gjennom dette åpner opp for hor. Som igjen åpner opp for demonisk aktivitet og alt det som følger med.

Hva lærer bibelen om dette emne?

Israel skal være en løfte sten for alle hedninger, slik er også dette med gjengifte for Guds menighet. Da kan en ikke la fokuset være på homoseksualitet og at vi troende skal være litt bedre en verden, men hva sier skriften. Det er vår rettesnor, skriften alene.

Gifte seg med en fraskilt eller fraskilte som gifter seg

At noen blir skilt er tragisk og vondt for alle impliserte og våre sympatier og følelser går til alle her. Men det er å gifte seg på nytt eller å gifte seg med en fraskilt som er synd og å drive hor. Ikke å bli skilt først og fremst, men å innlede et nytt forhold, det er synd og hor. De skal ikke arve Guds rike og med en slik handling opponerer en direkte mot Gud og hans ord og driver hor.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Synd til døden – hva er det?

1. Joh. b. 5. 16 Dersom nogen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, da skal han bede, og han skal gi ham liv - jeg mener dem som ikke synder til døden. Der er synd til døden; det er ikke om den jeg sier at han skal bede.

Hva er synd til døden? Det er å leve som f. eks Pastor Jan Hanvold som selv sier han er skyld i to ekteskapsbrudd og lever nå med sin “tredje” kone. Dette er synd til døden da skriften sier klart at han skulle da levd enten alene eller forlike seg med sin første kone. Å leve alene måtte være åpenbart best for ham da han sier åpent at sin første kone var han ikke glad i og han hadde dårlig sex med henne, men med sin siste som han er 20 år yngre en ham har han god sex. At mannen også er syk på sinnet burdet vært åpenbart for de aller fleste etter min mening.

Paulus underviste om at en tilsynsmann skulle være èn kvinnes mann

Fra Dagbladet 27 feb. 2010: Han ble den første biskopen i verden som giftet seg på nytt. Biskop Per Oskar Kjølaas (61) sa ja til sin Jill Sæterbø (40).

I 2007 ble Per Oskar Kjølaas (61) den første biskopen i Norge som tok ut skilsmisse noen gang. Lørdag giftet han seg på nytt, med sin utkårede Jill Sæterbø (40). Tre kvarter senere, etter vielsen, møtte det nygifte paret Nordlys på kirketrappen - med blomster i hendene og lykkelige smil om munnen.
— Nå føler vi glede og forelskelse, sier paret.
Kjølaas separerte seg med sin tidligere kone i 2006, og ble i 2007 den første biskopen i landet til å ta ut skilsmisse. Lørdag ble han — etter det som er kjent — den første biskopen i verden til å gifte seg for andre gang.
Selv føler han at han har hatt støtte hele veien - både fra familien, og sine biskopkolleger.
- Jeg har holdt bispekollegiet orientert fortløpende. De har delt min sorg under skilsmissen, og de deler min glede over det som skjer nå, sier Kjølaas etter å ha forflyttet seg inn i kirken.
- Føler du at dette giftemålet er problematisk på noen måte?
- Både óg. Det er jo ikke problematisk å gifte seg med Jill, men vi har gått gjennom en prosess før vi har tatt en avgjørelse. Jeg har også rådført meg med mine folk.
Etter at skilsmissen ble kjent i fjor, har biskopen møtt overraskende få reaksjoner.
- Det er jeg glad for. Jeg føler at skilsmisser og gjengifte ikke er et tabuområde i dag på samme måte som før, sier Kjølaas.
Jill Sæterbø er selv diakon, og jobber til daglig som kateket i Grønnåsen menighet. Også hun har barn fra et tidligere ekteskap.
- Skilsmisser er alltid en sorg for de involverte, og det er nok gjenkjennbart også for folk flest. Noen reaksjoner har det vært, men de har vært få. Folk vet at livet er som det er, sier Sæterbø (sitat slutt).

Begge disse er gjengiftet og han er Biskop og det hadde blitt få negative reaksjoner på deres horeri, selv blant troende. Jeg spør; “Vekter, hvor langt på natt!”.

Det at en godtar gjengifte er Jesabels ånd og lære

Fra mine bibelkommentarer Joh. Åpenb. 2. 19 Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet og din tro, din tjeneste og din utholdenhet. Ja, dine siste gjerninger har overgått dine første!

Her var det ikke mangel på gjerninger og aktivitet; dine siste gjerninger har overgått dine første. Og Jesus så veldig mye positivt og godt; din kjærlighet og din tro, din tjeneste og din utholdenhet.

20 Men jeg har dette imot deg, at du lar kvinnen Jesabel holde på, hun som kaller seg profet, men som med sin lære lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer.

Her er et meget vanskelig skriftsted å tolke. Her er det en kvinne som holder på med; som med sin lære lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer. Og hun kalte og anså seg å være en Profet. Men er dette en kvinne eller en åndelig retning i menigheten? Slik jeg ser det så er det aller mest en åndelig retning i menigheten. Men at det er noen som selvfølgelig lar seg bli brukt til å ligne Jesabel og være fylt av den samme Sataniske Ånd som hun var.

21 Jeg har gitt henne tid til å vende om, men hun vil ikke omvende seg fra sitt horeliv.

Her ser vi igjen at Jesus har hatt tålmodighet med sin menighet, og det har han alltid. Men tålmodigheten er ikke for alltid. Selv etter mange muligheter vil ikke disse menneskene omvende seg fra sitt horeliv.

22 Se, nå kaster jeg henne på sykeseng, og de som driver ekteskapsbrudd med henne, skal komme i stor nød, dersom de ikke vender om fra hennes gjerninger;

Nå skulle menigheten få igjen for sin utroskap og horeliv, din synd skal finne deg sier Moseloven og det gjelder også i NT. Dommen skal i særdeleshet ramme dem som åpner opp for dette i sitt liv.

23 og barna hennes vil jeg la døden rykke bort. Slik skal alle menighetene få erfare at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og som gjengjelder enhver av dere etter det han har gjort.

Det som også er dypt tragisk er at dommen også vil ramme deres barn; barna hennes vil jeg la døden rykke bort. Våre liv er eksempler for de som barn som Gud har gitt oss. Vi lever aldri bare for oss selv, men også våre omgivelser.
Herren gransker våre motiver og hjerter. Og vi vil få igjen for hvordan vi lever.
Gal. 6. 7 La dere ikke føre vill! Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. 8 Den som sår i sitt eget kjøtt og blod, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden. 9 La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp (sitat slutt).

Jesabel var en leder og hun gikk foran i avgudsdyrkelse og elsket synden og avgudsdyrkelse. Når selv lederen og Hyrdene i Guds menighet ikke er nøye hverken med sitt eget liv eller læren, da er menigheten moden for dom.

1. Pet. 4. 17 For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium? 18 Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen?

Det er det som vil og måtte komme til å skje, at menigheten skal bli dømt fordi den godtar synd og gjengiftede mennesker. Spesielt forkynnere og de med et leder og Hyrde\lærer ansvar. Våkn opp før det er for sent kjære venn, det er min klare oppfordring og ønske for alle! Må Gud velsigne deg til å ta den rette avgjørelsen og gjøre opp med din synd slik at du og vi alle kan og vil komme inn i Guds vilje med våre liv!

Konklusjon:

Egentlig så skiller dette spørsmålet og den holdningen en har til dette med gjengifte og når en godtar det uten skilsmissegrunn og gjengiftede forkynnere klinten fra hveten. Den\de som godtar dette kan umulig høre hva ånden sier til menigheten for den sier hellige dere for Herren vil gjøre storverk. Gjengifte, spesielt blant lederskapet er som en stor ond kreftsvulst med spredning selv om Emanuel Minos og Co. godtar dette i dag over en lav sko! Må Gud forbarme seg over dem i den Herre Jesu navn!

Se her for relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Gjengifte-i-lys-av-Guds-ord

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-uskyldige-part

Ingen kommentarer: