onsdag 31. desember 2014

Nr. 992: Sanger Glenn Gulli gjengiftet som troende og fortsetter i «tjenesten», er dette bibelsk og etter Jesus og Paulus lære?

Nr. 992:

Sanger Glenn Gulli gjengiftet som troende og fortsetter i «tjenesten», er dette bibelsk og etter Jesus og Paulus lære?


Skal vi i dag følge den humanistiske tankemåte som dypest sett er livsfarlig, forførende og styrt av demoner? Eller skal vi følge Jesus og Paulus undervisning som er Guds eget ord?

For min del så tror jeg kun på en ting å følge i moralske og etiske spørsmål, det er å følge bibelen og fremfor alt det nye testamente med Paulus, Peter, Judas, Jakob, Johannes, Lukas og fremfor alt Jesu undervisning og hva de lærte.

Efes. 2. 20 Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. 21 Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, 22 og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.

 


Glenn Gulli om seg selv:
GLENN GULLI
Oppvokst på Lambertseter i Oslo med mor, far, søster og bror. Skulle bli fotball-
spiller, men en fotball skade som 17 åring gjorde at han la bort fotballen til fordel for gitaren. Glenn fikk musikk interessen gjennom faren sin som spilte Jazz musikk til frokost, middag og kvelds. Derfor likte også Glenn bare jazz musikk helt til han oppdaget The Beatles som 12-13 åring.

Dermed var interessen for pop musikk i gang. Da Glenn var 17 år begynte han å gå i menigheten Salem Oslo. Der startet han bandet Pistevo sammen med gode venner. De var rundt omkring og spilte og brukte musikken som et redskap for å formidle det glade budskap. Bandet U2 var på denne tiden blitt et stort forbilde.

I 1989 startet Glenn opp bandet What About sammen med Peter Haltorp, Svein Skulstad, Asbjørn Boyesen og Morten Slåen. I 1990 kom kassetten “Keep looking to Jesus”.

Glenn Gulli CD debuterte med bandet What About i 1994 med albumet “A Time For Every Purpose Under Heaven” i 1996 slapp han sin første solo singel “There`S A Way” utgitt av Sony Music. Sangen ble umiddelbart en stor radio hit. Den vant blant annet Ti i skuddet tre uker på rad og var elleve uker på rad blant de ti mest spilte låtene på norsk radio. I 1997 kom solo albumet “The Only Thing” utgitt av Norske Gram. På sangen “When I Needed You” synger han duett med Carola. Albumet fikk gode anmeldelser fra aviser som VG og Dagbladet. I 1999 utga han “Sanger fra bøkenes bok” også utgitt på Norske Gram. Her var tekstene på norsk med bibelens ord i fokus. Dette albumet ble fulgt opp i 2003 med albumet “Lær meg å telle” som var laget over samme lest, nemlig selvlagde melodier på bibeltekster og egne tekster inspirert fra bøkenes bok.

I 2009 kom et nytt album med What About, “Learn to live” utgitt på eget selskap. Ved siden av dette har Glenn hatt låtskriver kontrakt med Warner/Chappell Scandinavia og Emi music publishing. Glenn har også vært med på barne/ungdoms utgivelser med Norsk faktaforlag og barneplater som “Kamelen Klara” og “Pelle politibil”.
(sitat slutt).

Hvem er denne Glenn Gulli?
Han har fortid i pinsebevegelsen og trosbevegelsen som sanger og forkynner, noe han driver med i dag også. Først gift med Iselin men da det ekteskapet  sprakk. Da var det inn i et nytt forhold, med et nytt ekteskap. Janne Alvilde Arntzen ble «kapret», og et nytt ekteskap ble inngått. Er dette greit?

Hva sier Guds ord om en som er kristen, og som skal ha en offentlig tjeneste?

La oss ta for oss dette emne, og se hva skriften sier.

Etter et samlivsbrudd, hva da? Skriften sier igjen og igjen i det nye testamente at etter et samlivsbrudd, uansett årsak. Så skal en enten forlike seg, eller leve singel. Vi kan ta mange skriftsteder på dette, men la oss ta to.

Matt. 19. 6 Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføiet, det skal et menneske ikke adskille.

1 Kor. 7. 10 Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin. 11 Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone.

Med andre ord, for Glenn Gulli er saken klar. og for alle andre som er skilt, gjengifte er imot Guds eget ord.

Hva da med hans «nye» kone? Hva sier skriften her?

Lukas 16. 18 Den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.

Faktisk etter Guds eget ord blir hun 100 % delaktig i hans synd. Her sier skriften at de begge to er ekteskapsbrytere og lever i synd. Men blir det noe konsekvenser for dem av dette? Etter Guds ord skal de støtes ut av menigheten og ikke regnes som troende, det er hva skriften sier.

Hva som en sanger, forkynner og offentlig person.

Jakob sier i sitt brev kapittel 3:1: «Mine brødre! Ikke mange av dere må bli lærere! For vi vet at vi skal få desto strengere dom».

Ansvaret er meget stort å være forkynner. Det er en stor forskjell å være et vanlig menighetsmedlem og å være forkynner. Men det er ikke dermed sakt at en er mer elsket av Gud, men det har med å være tro over det ansvarsområde Gud har gitt en. Jeg tror at Gud vil tilgi alle enhver synd. Men her er det andre ting som må komme i betraktning, som forkynner innehar man et spesielt ansvar. Ville noen i en profan sammenheng tillatt en pedofil å arbeide med barn? Nei. Like klar er Skriften på at vi ikke skal tillate at en gjengift forkynner skal forkynne for andre mennesker med et Pastoral og lærer ansvar. At en er Evangelist som bl.a. Frank Mangs var etter han ble fraskilt, kan vi tillatte. Men ikke bli innsatt som Pastor, Hyrde eller eldste. En skal ikke være leder for flokken og hjorden, men være selv under et form for tilsyn.

Men når en innehar et embete som forkynner, så kreves det mye. Derfor sier Jakob at ikke mange skal være forkynnere. Derfor kan ikke en forkynner ta seg friheter bare på egen bekostning, han har et spesielt ansvar over Gud og sine medmennesker.

Når det gjelder ekteskapet, så er det ikke tillatt for en forkynner å gifte seg opp igjen under noen omstendighet (ei heller noen troende), da diskvalifiserer han seg for det embete han har fått. Det er som en idrettsmann hogger bena av seg, han er ikke lengre skikket til å være idrettsmann, om han så gjerne vil. En forkynner skal være èn kvinnes mann ser vi Paulus underviser om gang etter gang. (1. Tim. 3.2 og Titus 1:6).

Skulle noe være uklart her, så anbefaler jeg å sende inn et spørsmål til bloggen vår eller skrive noe selv der. Dette burde og skulle vært en felleskristen forståelse der ikke gjengiftede fikk og kunne dra land og strand rundt. Det er åndsmakter, demoniske sådanne som følger i fotsporet av løs seksual- og moral liv.

1 Tim. 4. 1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter.  2 De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet.  3 Disse nekter folk å gifte seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag mat, enda Gud har skapt dette for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot det med takk.  4 For alt det Gud har skapt, er godt, og ingen ting er forkastelig når det mottas med takk.  5 Det blir helliget ved Guds ord og bønn.

Det er ikke snakk om A og B kristne. Ekteskapet er en Gudgitt ordning som også viser forholdet mellom Kristus og menigheten. Derfor ligger det i selve naturen her, at det stilles så store krav. Gud står bak sitt ord, derfor er dette et forbilde på noe enda større og rikere. Vårt forhold til Jesus og hans forhold til oss. Vær derfor nøye med både den du gifter deg med og at du ikke tilsøler ditt liv her. Ved at du lever i samsvar med Guds ord her, er den beste forutsettingen at du vokser som troende.

1. Tess. 4. 1. For øvrig, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være Gud til behag, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette!  2 Dere vet jo hvilke påbud vi gav dere fra Herren Jesus.  3 For dette er Guds vilje – deres helliggjørelse: Dere skal holde dere borte fra hor; 4 enhver skal vite å vinne seg sin egen hustru i hellighet og ære,  5 ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud.  6 Og ingen må gjøre sin bror urett eller bedra ham i disse ting. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt og lagt dere på sinne.  7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv.  8 Derfor, den som avviser dette, avviser ikke et menneske, men Gud, han som gir dere sin Hellige Ånd.

Vi leser om at skriften gir et klart vitnesbyrd om presten i den gamle pakt hvordan han skulle leve, som sto i det samme ansvarsforholdet innfor Gud og sine medmennesker som forkynneren og tilsynsmannen står i den nye pakt. 3. Mosebok 21:14: «En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en skjøge – noe slikt må han ikke gifte seg med. Bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru».

Vi leser om at Gud gir det samme vitnesbyrd og krever det samme av Presten under det kommende 1000-årsriket som skal tjene for folket i Jerusalem i Israel, der lov og rett skal gå ut i fra. Esekiel 44:22: «En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg i fra, skal de ikke ta til hustru, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest».

Når Skriften er så klar når det gjelder presten i den gamle pakt og under 1000-årsriket, så er den ikke mindre klar når det gjelder under menighetens tidshusholdning, vi som lever under det herligeste og største privilegium av alle; «èn kvinnes mann».

På samme måte som at Skriften sier at det er demonisk og forførisk å nekte en forkynner og tilsynsmann å gifte seg (1. Tim. 4:1), er det å komme under de samme negative forholdene å akseptere og tillatte at forkynnere gifter seg på nytt mens ektefellen lever. Det er kun ved død at det kan være riktig for en tilsynsmann å gifte seg på nytt igjen, og da med ei som ikke er fraskilt!
Bl.a. Derek Prince som var en flott bibellærer giftet seg med ei fraskilt, dette var selvfølgelig aldri Guds vilje. Får bare håpe at han ble frelst om han gjorde imot Guds vilje. Det «positive» her var at hun døde før han, kanskje fordi Gud ville bare «frata» ham lønnen men beholde frelsen?!

Sluttkommentar:

 
Det er noe som forundrer meg virkelig, det er at troende mennesker er veldig nøye med enkelte ting. Men kan til de grader overse andre ting. Det kan være at de er veldig imot homoseksuelle at de skal få leve ut sin kjærlighet, men gjengifede overser man. Men hva sier skriften?

Jakob 2. 10 For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle.

Her hjelper det ikke å over noe, tillatte noe annet og være imot resten som dessverre de aller fleste troende har av holdninger og synspunkter, meninger og forståelse av Guds ord. Vi må ta hele «pakken» og alt Guds ord å inkludere det i våre liv, teologi og holdninger. Det samme sier Gud i sitt eget ord videre i Jakobs brev.

Jakob. 2. 11 For han som sa: Du skal ikke bryte ekteskapet, han sa også: Du skal ikke slå i hjel. Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du en lovbryter.

Vi er lovbrytere hvis vi godtar gjengift blant oss kristne. Da står forkynnere, sangere og alle andre som har et offentlig verv og embete i en særstilling da de er menighetens ansikt utad fremfor noen andre. Samtidig er de forbilder og mønster for resten av menigheten. Og verdens barn tror at det er helt allright å leve som en selv lyster og kjenner for, samtidig å være en kristen. Men dette er ikke sant og bibelsk. Vi har ikke lov under noen omstendighet å gå på kompromiss med Guds eget ord og la den humanetiske og letteste vei være rettesnor hverken for liv eller lære. Men alltid la Guds eget ord være det avgjørende, ikke noe annet.

At Glenn Gulli og dessverre så mange andre velger å overse hva Guds ord sier, det forteller meg at de lever i et selvbedrag. Samtidig er det så svak og dårlig standard nå blant de troende. At vi ikke lengre ser noen forskjell på de såkalte kristne og hedningene. Det er blitt som det var på Noahs dager og Lots dager. Enhver gjør etter sine egne lyster. Og for dem begge, så kom dommen. Slik er det også her i Norge, og ellers der en godtar synd i menigheten. Dommen kommer. Den lar seg ikke skyve bort hvis vi ikke omvender oss før det er for sent. For dommen kommer først over Guds hud og Guds menighetet, så over verden og verdens barn.

1 Pet. 4. 17 For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium? 18 Og er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst, hvordan skal det da gå den ugudelige og synderen? 19 Derfor skal de som lider etter Guds vilje, overgi sin sjel til den trofaste Skaperen og gjøre det gode.

Vi skal lide sier skriften? Hvorfor? For å følge Guds eget ord, få del i Guds velsignelse og beskyttelse. Og for å unngå Herrens dømmende og tuktede hånd. Selvfølgelig smerter det å si nei til sitt eget kjød og sine engen behov. Men skriften sier fremdeles det samme, at Herren vil gi oss kraft. Kraft til å leve etter Guds eget ord, kraft til å seire. Kraft til leve enslig om det trengs. Kraft til å vente på sin ektefelle, slik at det vil bli forsoning. Kraft til å ha et godt og velfungerende ekteskap. Kraft til det som trengs for å gjøre Guds vilje og følge bibelens eget ord!

Leste i VG følgende: Tren opp viljestyrken! De som har sterk viljestyrke når sine mål oftere, lever lenger, får færre problemer, lykkes i arbeidslivet, har færre økonomiske problemer og bedre helse, viser forskning.

Det er dette som det handler om. Å vise mot og vilje, dernest vil Herren gi oss den kraft vi trenger til for å gjøre Guds og hans egen vilje!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/

lørdag 27. desember 2014

Nr. 990: Hvorledes isen smeltet her Nord, da Gud hørte profetens bønn for 2700 år siden!Nr. 990:

Hvorledes isen smeltet her Nord, da Gud hørte profetens bønn for 2700 år siden!

Jeg har en god broder nede på Sørlandet som har veldig mange sterke og klare synspunkter på mange ting. Noe er jeg veldig uenig i, men det meste er jeg enig i. Her kommer et innlegg av broder Anders Helge Myhren
Bilde av jordkloden før og etter Hiskias bønn. Vi ser klart at det ble mildere. Gud gjør det naturlige overnaturlig. Og det overnaturlig naturlig.

                                         
Store deler av Europa var ubefolket villmark på den tiden i år 720 f. kr. Kaldt og ugjestmildt klima kan ha vært en av årsakene til at denne delen av verden ikke var særlig tillokkende for utvandrere fra øst. Det var bare gått litt over tusen år siden vannflommen, og «istiden» var fremdeles merkbar. Den greske historieskriveren Herodotus (484-ca. 425 f.Kr.) forteller f.eks. at områdene nord for Skytia, dvs. vest-Sibir, var ubeboelige på grunn av ekstrem kulde.

Romerne regnet år 753 f.Kr. som utgangspunktet for sin kalender. Dette var året da Roma iflg. tradisjonen ble grunnlagt av Romulus og Remus. Før denne tid var det sannsynligvis lite eller ingen befolkning i Nord-Europa på grunn av isbreer og kaldt, ugjestmildt klima.

På 700-tallet før Kristus skjedde imidlertid en klimaendring på jorda som førte til at Europa ble varmere. Isbreene, som hadde forgreninger helt ned på kontinentet, forsvant etter hvert, og grunnlaget ble lagt for en befolkning av verdensdelen. Samtidig ble Midtøsten («Den fruktbare nymånesigd») tørrere, varmere og uproduktiv.

ESEKIAS (HISKIA)

I 2. Kongebok kap. 20 finner vi denne merkelige og betydningsfulle beretningen, som få mennesker har tenkt nøyere over. Judas konge Esekias (Hiskia) var blitt dødssyk. Han ba til Herren, som bønnhørte ham og la femten år til hans liv. Esekias ba om et tegn, og Gud ga ham det tegn han ønsket:

Nebukadnesars verdensmetropol Babylon lå engang i et fruktbart område«Og Hiskia sa til Jesaja: Hva skal jeg ha til tegn på at Herren vil helbrede meg, så jeg kan gå opp til Herrens hus i overmorgen? Jesaja svarte: Dette gir Herren deg til tegn på at Herren vil holde det han har lovt: Skal skyggen gå ti trinn fram, eller skal den gå ti trinn tilbake? Hiskia sa: Det er en lett sak for skyggen å strekke seg ti trinn fram. Nei, skyggen skal gå ti trinn tilbake! Da ropte profeten Jesaja til Herren, og han lot skyggen gå tilbake de trinn som den hadde gått ned på Akas' trapp - ti trinn» (2 Kong 20,8-11).

Dette skjedde ca. år 732 f.Kr. Rent astronomisk er det ikke mulig å forklare denne hendelsen på annen måte enn at jordaksen endret seg - hellingsvinkelen i forhold til baneplanet ble forandret.

Selvsagt kan Gud gjøre ting som tilsynelatende strir mot naturlovene, men jeg tror ikke Gud opererer på den måten. Gud kunne naturligvis la jordaksen være uforandret, la solen stå på samme sted på himmelen (relativt naturligvis, da det er jordrotasjonen som skaper illusjonen av at solen beveger seg over himmelen fra øst til vest) og heller flytte skyggen, noe som ville være i strid med alle fysikkens og naturens lover. Det ville i så fall bare være en illusjon som var utenfor realitetens verden. Jeg tror ikke Gud valgte å gjøre noe slikt. I stedet valgte han en løsning som var et tegn til kong Esekias, samtidig som den var av permanent varighet og tjente flere hensikter. Guds hånd var bak alt dette. Han ønsket å legge grunnlaget for oppfyllelsen av sine løfter til Abraham, Isak og Jakob. Han ønsket å befolke en til da ubebodd del av verden med etterkommerne av Jakobs hus. De skulle bli til en mengde kongeriker, og fra dem skulle all jordens folk velsignes. En endring av jordaksen ville skape en klimaendring på jorda og bane veien for folkevandringene vestover.

YTRE KATASTROFISK PÅVIRKNING

Det er mange historiske beretninger som forteller om et uvanlig himmelfenomen i det 8. århundre f.Kr. Babylonerne, som var glimrende astronomer, sendte bud til kong Esekias for å spørre om det merkelige tegn som hadde skjedd:

I dag ligger den gamle metropol Babylon under varm og tørr ørkensandene da sendemennene kom fra Babels fyrster, som sendte bud til ham for å spørre om det underfulle tegn som var skjedd i landet, forlot Gud ham for å sette ham på prøve og for å kjenne hva som var i hans hjerte» (2 Krøn 32,31).

De kinesiske «Bambus-bøkene» forteller f.eks. at «stjernene falt som regn, og jorden skalv.» Også hinduene, mayaene, egypterne og flere andre merket seg et uvanlig himmelfenomen i det 8. århundre f.Kr. Gamle skrifter kan fortelle dette. Det er høyst usaklig å forkaste alle disse gamle beretningene som bare overtro og legender. Det er helt opplagt at et eller annet uvanlig himmelfenomen skjedde på den tiden, og dette ble nedskrevet av datidens vismenn. Det fortelles også om et kraftig jordskjelv i Assyria rundt 750 f.Kr.

I sin bemerkelsesverdige bok Worlds in Collision fra 1950, påpeker Dr. Immanuel Velikovsky at banene til enkelte av solsystemets planeter, f.eks. Venus og mars har endret seg flere ganger i løpet av jordens historie, siste gang i det 8. århundre f.Kr. Dr. Velikovsky mener at jordaksen på grunn av en katastrofisk, ytre påvirkning, kanskje en nær passasje av Mars eller Venus, endret seg brått på denne tiden. Jordaksen beveget seg bort fra Europa/Nord-Amerika, med den følge at Polarsirkelen beveget inn i mer tempererte soner.

KLIMAENDRING

Endringen av jordaksen førte til at områder som tidligere hadde ligget i kalde områder fikk varmere klima. Dette gjelder store deler av Nord-Europa og Nord-Amerika. «Istiden» ble brakt til opphør, og iskappen over Nord-Europa/Nord-Amerika begynte å smelte, en prosess som skjedde gjennom flere århundrer.

Også vitenskapen er enig i at en klimaendring på jorden brakte «istiden» til opphør, selv om den ut fra sitt evolusjonistiske verdensbilde opererer med ganske andre tidsepoker - titusener av år - enn den Bibelens kronologi gir rom for.

Før klimaendringen begynte i det 8. århundre f.Kr. var Midt-Østen svært fruktbar. Den var kjent som «den fruktbare nymånesigd», med land som «fløt av melk og honning». Det var store sedertreskoger og fruktbar jord. Kjølige vinder fra Det europeiske kontinent i nord brakte med seg fuktig luft og regn til disse områdene. Også Nord-Afrika og Sahara, som i dag ligger som fortørkete områder og ørken, hadde fruktbar vegetasjon og store innsjøer en gang i fortiden. «Hulemalerier» på klippevegger midt i Sahara viser bilder av flodhester, vadefugler, mennesker, hester og kveg, dvs. livsformer som krever rikelig med vann.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:
Det har skjedd et under på samme måte før. Det var under profeten Josva. Vi leser dette her til slutt:
Josva 10. 8 Og Herren sa til Josva: Vær ikke redd dem! Jeg har gitt dem i dine hender; ikke én av dem skal kunne stå sig mot dig.  9 Så kom Josva brått over dem; han brøt op fra Gilgal og marsjerte hele natten. 10 Og Herren slo dem med redsel for Israel, og Josva påførte dem et stort mannefall ved Gibeon, og han forfulgte dem på veien op til Bet-Horon og hugg dem ned, helt til Aseka og Makkeda. 11 Som de nu flyktet for Israel og var på veien ned fra Bet-Horon, da lot Herren store stener falle ned over dem fra himmelen helt til Aseka, så de døde; det omkom flere ved haglstenene enn Israels barn slo ihjel med sverdet. 12 Og Josva talte til Herren på den dag Herren gav amorittene i Israels barns vold, og han sa så hele Israel hørte det: Stå stille, sol, i Gibeon, og du måne, i Ajalons dal! 13 Og solen stod stille, og månen blev stående inntil folket hadde fått hevn over sine fiender. Således står det jo skrevet i Den rettskafnes bok - Solen blev stående midt på himmelen og drygde næsten en hel dag, før den gikk ned. / 14 Og aldri har det vært nogen dag som denne, hverken før eller siden, da Herren hørte på en manns røst; for Herren stred for Israel.

Dette skjedde ca. år 1400 f. kr. Se spesielt vers: 12 Og Josva talte til Herren på den dag Herren gav amorittene i Israels barns vold, og han sa så hele Israel hørte det: Stå stille, sol, i Gibeon, og du måne, i Ajalons dal! 13 Og solen stod stille, og månen blev stående inntil folket hadde fått hevn over sine fiender. Således står det jo skrevet i Den rettskafnes bok - Solen blev stående midt på himmelen og drygde næsten en hel dag, før den gikk ned.

Vi snakker om at Gud griper inn i historien, og dette kommer til også å skje under 1000 års riket da klima også vil forandre seg til det bedre?! Da skal en bl.a. i Israel oppleve følgende: Amos. 9. 13 Se, dager skal komme, sier Herren,
          da den som pløyer, tar igjen den som høster,
          og den som tråkker druer, tar igjen den som sår.
          Druesaft skal dryppe fra fjellene
          og flyte fra alle høyder.
         
    14 Da vil jeg vende skjebnen for mitt folk Israel.
          De skal bygge opp igjen ødelagte byer og bo i dem.
          De skal plante vinmarker og drikke vinen.
          De skal anlegge hager og spise frukten.
         
    15 Jeg planter dem i deres egen jord,
          og de skal aldri mer rykkes opp
          av jorden jeg har gitt dem,
          sier Herren din Gud.

fredag 26. desember 2014

Nr. 989: Menighetens og kirkenes største forsømmelse har vært å ikke hjelpe Israelittene eller Jødene med økonomisk hjelp og bistand!

Nr. 989

Menighetens og kirkenes største forsømmelse har vært å ikke hjelpe Israelittene eller Jødene med økonomisk hjelp og bistand!

Etter min forståelse av Guds ord og Jesu lære har den kristne menighet ikke bare sviktet, men misforstått, lærer feil og den kristendommen som da står frem er mer Antikristelig enn den ligner på ekte, sanne og bibelsk kristendom.
Bilde at Israel som er det «forsømte» område for de kristne. Vi har et ansvar, et meget stort ansvar å hjelpe Israels barn med både å komme hjem, Samt å hjelpe de både i sitt eget land og hvor ellers de er og befinner seg.

 

Jesus sa at det dere har gjort mot en av mine minste brødre – de andre Israelittene eller Jødene – det hadde vi gjort imot ham!

Matt. 25. 40 Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg eder: Hvad I har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har I gjort imot meg.

Det er hva vi har gjort imot andre Israelitter vil ligge der som en avgjørende faktor hvordan Herren ser på oss. Derfor er vi ansvarlige å hjelpe Israel i dag fremfor noen andre. Her er ansvaret aller størst på oss kristne, og jeg vil også gå så langt at ansvaret ligger også tungt på andre frie, vestlige og demokratiske nasjoner som har muligheten til å hjelpe som ingen andre!

Grunnteksten, hva sier den i Matteus 25?
Det er brukt det greske ordet: «adelphōn». Som betyr brødre, så dette ordet er helt i samsvar med vår Norske bibel, og det er det dessverre ikke alltid da Guds ord er veldig dårlig oversatt enkelte steder.

I Vers 45 står følgende: 45 Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg eder: Hvad I ikke har gjort imot en av disse minste, det har I heller ikke gjort imot meg.

Skal vi forstå dette at akkurat som vi hjelper først og fremst vår egen familie, slik skal vi hjelpe Israel? Riktig, de er våre nærmeste slaktinger på det åndelig område. Har vi glemt dette? Jesus selv sa følgende:
Joh.e. 4. 22 I tilbeder det I ikke kjenner, vi tilbeder det vi kjenner; for frelsen kommer fra jødene.

Jesus selv sa følgende: «For frelsen kommer fra jødene»!

Jeg tror vi har sviktet her, og unnlatt å hjelpe og ta vare på Jødene, både åndelig og praktisk. Ikke minst økonomisk har vi et stort, stort ansvar å hjelpe.
Jesus i Matteus 25 så var hjelpen da først og fremst rettet imot å legge det praktisk til rette slik at de hadde mat i magen og ikke gikk rundt å var sultne eller frøs. Dette innbefatter selvfølgelig vår eksistens som menneske å ha det vi trenger til for å leve et normalt liv. Er dette noe som står i lag i dag? Ja!
Og hvordan står det f.eks. til med de Israelittene/Jødene som bor i Israel i dag?
Jeg sakser her ut i fra avisen Dagen:
Ny rapport: Hver tredje israeler lever i fattigdom.
nyheter
Fattigdommen i Israel er langt større enn det myndighetenes tall viser, hevder ny rapport.

Om lag 2,6 millioner, eller hver tredje israeler, lever nå i fattigdom, viser rapporten fra Latet-stiftelsen.

Stiftelsen, som representerer 150 lokale hjelpeorganisasjoner som arbeider blant fattige og hjemløse i Israel, mener det står langt verre til enn det myndighetene vil innrømme, skriver Ynetnews.
Går sultne til sengs

Det statlige National Insurance Institute la forrige uke fram en rapport som viser at 1,6 millioner israelere lever under fattigdomsgrensa. Virkeligheten er altså enda verre, går det fram av Latets rapport, som blant annet viser at hvert fjerde barn i familier på sosialhjelp går sultne til sengs flere ganger i måneden.

Av barna i familier som mottar hjelp, må 36 prosent arbeide for å bidra til familieøkonomien. Latet-rapporten viser også en dramatisk økning i antall familier som av økonomiske grunner er tvunget til å sende barna på statlige internatskoler.
Fattige gamle

Også blant Israels eldre er fattigdom utbredt. Antall eldre som ikke har råd til nødvendige legemidler og behandling, har økt med 14 prosent, og over 70 prosent av dem som mottar statlig eller privat sosialhjelp, forteller at de ikke får nok til å kunne holde sulten unna.

Hver tiende av dem forteller at de leter etter mat i andre folks søppelkasser, og tigger etter småpenger.
Mange barn

Latet-rapporten bygger på tre undersøkelser. Den første av dem er foretatt blant mottakere av sosialhjelp fra frivillige organisasjoner i Israel.

Den andre undersøkelsen bygger på informasjon fra rundt 100 suppekjøkken, mens den tredje har spurt et utvalg israelere om hvordan det står til med privatøkonomien.

På bakgrunn av dette konkluderer Latet med at 2,55 millioner israelere nå lever under fattigdomsgrensa, av en befolkning på rundt 8 millioner. Blant de fattige er det 932.000 barn.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:
Hvordan kan vi hjelpe? Du kan hjelpe på flere måter, du kan sende inn til oss. Og merke gaven med Israel/Jøder etc. så skal vi videreformidle gaven. Håper å kunne begynne med et eget prosjekt her senere, men først må vi bygge opp en menighet eller orginasjon som kan utføre dette. Har veldig lyst til å hjelpe dagens Israelitter, der behovene egentlig er formidable. Har ikke lyst at hva Jonas Gahr Støre sa skal være tilfelle med oss her i Norge da han ble spurt om hvorfor Norge ikke hjalp Israel, men kun Palestin-Araberne. Israel klarte seg selv og var ansvarlig for Palestin-Arabernes problemer. Verre og mer løgnaktig enn dette kan en ikke si det. Men nok om det! Vil du hjelpe? Send inn penger her og merk gaven:

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!
Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!

Matt. 25. 44 Da skal også de svare ham og si: Herre! når så vi dig hungrig eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel og tjente deg ikke? 45 Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg eder: Hvad I ikke har gjort imot en av disse minste, det har I heller ikke gjort imot meg.

Hvem er dine mine minste? Det er fremfor alt Israels barn, hvordan vi har behandlet andre Israelitter, det er slik vi også har behandlet Jesus talte han selv om! Jeg tror på å hjelpe alle. Men fremfor alle skal vi hjelpe våre egne. Dette er andre troende og Israels barn!

onsdag 24. desember 2014

Nr. 988: «Julens» budskap er at Gud laget et legeme til sin egen sønn!

Nr. 988:

«Julens» budskap er at Gud laget et legeme til sin egen sønn!


Tror det egentlig er umulig å skjønne fullt ut inkarnasjonen. At Guds sønn, ikke Gud selv, ble menneske.
Gud Fader laget et legeme til ham i Marias mage og Jesus hadde det blodet i seg som var like uskyldig og rent som Adam hadde før fallet, derfor var han også et menneske som oss fullt ut.
Uten dette blodet, så hadde han ikke vært i stand å tilveiebrakt frelse for oss. Selve hovedanliggende er derfor i det kristne budskapet, Jesu blod som var, er og forblir rent, hellig og dyrebart for evig og alltid.

Etter hva forskerne har funnet ut, så ble Jesus født på samme dagen som World Trade Centers tvillingtårn ble utsatt for en terrorhandling og udåd 11. september 2001. Da ble to kaprede passasjerfly med kort mellomrom styrtet inn i hvert sitt av de to høye tårnene. Det brøt ut eksplosjonsartede branner, og kort etter raste de to tårnene ned; noen timer etter raste en annen høyblokk i komplekset. Det var til sammen tre bygninger som kollapset, på samme dag som Jesus ble født inn i denne verden. Satan, de falne englene og demonene viste i hvert fall det, det var en merkedag som de hatet. Det var 2004 år mellom disse hendelsene.

 


Her er noe utdrag av hva jeg ellers gjennom årene har skrevet om dette emne og som ligger på hjemmesiden eller bloggene våre:

Julefeiring

Hvis vi med jul mener å feire Jesu fødsel, begynte man ikke å feire jul før mer enn 400 år etter at Jesus ble født. Det var romerske biskoper som innførte den "kristne" julefeiringen.

På Jesu tid var Romerriket på sitt sterkeste. Det fikk utover århundrene stadig svekket sin makt. Det var mange kristne i Romerriket på keiser Konstantins tid. For å få samlet og styrket det romerske riket bestemte han omkring år 312 e.Kr. at den kristne religionen skulle bli statsreligion. Han satte seg selv som øverste leder for kirken, og førte mye fra den greske og romerske avgudsdyrkningen og tenkningen inn i kristendommen.

Romerne dyrket mange guder, men deres høyeste gud var solen. Deres store vinterfestival fant sted den 25.desember, som de så på som solens fødselsdag. I år 440 e.Kr. overførte kirken egenrådig denne datoen til å bli Jesu fødselsdag.
De gjorde dette for å tekkes både dem som tilba sola, og de kristne, så Romerrikets største feiring felles kunne være 25.desember, selv om den mest sannsynlig tiden for Jesu fødsel er i september.

I Bibelen står det flere steder at feiringene til ære for Gud ikke skal blandes med hedenskap eller gjøres slik hedningene feirer sine guder.

"Når Herren din Gud utrydder folkeslagene og får dem bort fra ditt ansikt, dem du nå kommer inn for å drive bort, og du fordriver dem og bor i landet deres, da skal du ta deg i vare så du ikke blir drevet til å følge dem, etter at de er ødelagt og borte fra ditt ansikt, og at du ikke søker deres guder og sier: “Hvordan tjente disse folkeslagene gudene sine? Jeg vil gjøre det på samme måten." Du skal ikke tilbe Herren din Gud på den måten. For alt som er en styggedom for Herren, alt det Han hater, det har de gjort for gudene sine." (5. Mos.12,29-32)

Legg merke til at Gud sier ikke her at vi ikke skal tilbe andre guder. Selvfølgelig skal vi ikke det! Men her står det at vi ikke må tilbe Herren vår Gud på den samme måten som hedningene tilber sine guder. Opprinnelsen til den "kristne" julefeiringen, er at den er blandet med soltilbedernes feiring av sin gud.

Gud har ikke pålagt oss å feire Jesu fødselsdag, men om vi ønsker å feire den, burde vi i alle fall feiret den med det for øyet at vi er klar over forskjellen her.
Den tiden vitenskapsmennene mener Han ble født, og ikke på helligdagen til soltilbederne! Ut fra planetenes plasseringer og baner, har vitenskapsmennene, på samme måte som de vise menn fra Østerland, kommet fram til at Jesus ble født 11.september år -3, mellom kl.18:18 og 19:39, Jerusalem-tid.

Jeg har personlig opplevd at Gud har behag i at vi “feirer” jul og påske og pinse og annet, hvis han og barna er i sentrum! Tror vi godt kan feire, men ha Herren i sentrum. Jeg skal ikke utbrodere dette her, men det er viktig å være klar over dette.

Spørsmål 2:
I sommer hevdet Benny Hinn at Jesus hadde Faderens blod og ikke Marias blod. Stemmer dette eller er det ubibelsk og forkastelig? Ulf Ekman og resten av de kristne i Skandinavia hevder at det er ubibelsk og forkastelig.
Anonym

Svar:
Jeg er stort sett uenig både med Ulf Ekman og trosbevegelsen i det meste, og også med Benny Hinn. Men akkurat her er jeg enig med Benny Hinn, og det er egentlig en veldig dyp og en evig sannhet at Jesu blod er annerledes enn andre menneskers blod. Jesus hadde Guds blod akkurat som vi har “Adams” blod som han fikk etter syndefallet da han syndet.
Jesu blod var av en annen kvalitet, opphav og renhet en vårt. Vi trakter etter synd og vårt eget. Jesus traktet etter å leve rent og gjøre sin Himmelske Faders vilje. Jesus hadde ikke synd i og på seg. Vi har både synd i og på oss før vi blir frelst. Etter frelsen har vi synd i oss (synden ligger latent) men ikke på oss. Den er fjernet pga Jesu blod og forsoning!
Det kvinnelige egget har ikke blod i seg, heller ikke den mannlige sædcellen. Men befruktningen skjer når disse kommer sammen i eggstokken, og et nytt liv begynner. Blodcellene i denne nye skapningen kommer både fra faren og moren. Blodtypen er bestemt fra befruktningsøyeblikket og blir deretter beskyttet av morkaken mot enhver gjennomstrømning av morens blod i fosteret.
Bibelen sier klart at Den Hellige Ånd var det gudommelige redskapet som forårsaket befruktningen av Jesus i Marias morsliv. Det var derfor ingen vanlig befruktning, men en overnaturlig handling fra Gud ved å plante Hans alt eksisterende sønns liv inn i Marias morsliv, uten noe vanlig befruktning av en mannlig sædcelle og Marias eggcelle.
Da Guds sønns blodtype var en egen og dyrebar type, er det utenkelig at Josef og Maria kunne ha gitt noe av sitt blod fra Adams ætt til Guds lyteløse Lam. Alt barnets blod kom fra Hans himmelske far ved en overnaturlig skapelseshandling fra Guds side. Jesu blod var ikke tilsmusset av Adams synd.
Videre leser vi at Jesus også var annerledes med hensyn til legemet sitt da han kom i syndig kjøds lignelse og i Hebreerbrevet sier: Hebr 10,5.. Et legeme laget du til meg... Gud dannet altså Jesu legeme i himmelen og tilføyde ham sitt eget rene blod før han la fosteret i Marias mage. Jesus hadde overhode ingen gener eller noe arvelig fra Maria, ellers hadde han vært syndig. Maria var jo bare en vanlig synderinne som hvem som helst. Hun ble funnet i nåde verdig til å bære fram barnet uten at Jesus fikk noe av hennes natur i seg. Derfor sa Jesus når han var i templet: Visste dere ikke at jeg måtte være i min Fars hus.. eller da han gjorde sitt første under: Da sa han til Maria: Kvinne... Her forteller han at han visste at hverken Josef eller Maria hadde noe med hans vesen å gjøre, men han var kun Faderens Sønn. “Et legeme laget du til meg”.
Hebr. 9. 22 Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst.
Jesu blod er av aller største betydning da skriften sier: “synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst”.
Ellers er det en meget interessant observasjon den nå avdøde Ron Wyatt har gjort, se her:

Her fra mine bibelkommentarer Johannes evangeliet 1.
9 Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.

Dette tredje avsnittet tar sitt utgangspunkt der det første sluttet i v.5. Dermed kommer han med lyset til alle mennesker og hele verden.
Nå understrekes det at lyset er det sanne lys. Det er en typisk understrekning som Johannes gjør om Jesus. jfr. f.eks. sanne brød» i 6,32 og sanne vintre» i 15,1. Det er nok sagt med front andre frelsesskikkelser som stod fram og ikke var pålitelige. Denne poengteringen må vel forstås i lys av rettsstriden som Jesus står i. Ordet sann» er på sin måte med på å gi ekstra vekt til at Jesus er den eneste virkelig troverdige frelser (mer om sannhet til v.14). Vi merker oss det samme forholdet mellom presens og fortid i dette verset som i v.5. og da er vel også forklaringen den samme: Selv om Jesu komme til verden er en begivenhet som har skjedd for lenge siden, så lyser frelsesmuligheten mot oss fortsatt.

10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke.

Jesus var nå kommet til verden, han som hadde skapt denne vår verden. Jeg vet at dette er kontroversielt for mange, men dypest sett så er det Jesus som er “ansvarlig” for skapelsen av denne verden, med på “laget” hadde han Englene, i hvert fall en den av Englene. Faderen var tilbakelent og lot Sønnen utfolde seg, i sammen med Englene. Englene blir også i skriften nevnt som Guder, derfor når det står f.eks. oss, så må vi også se på det at Jesus gjorde seg bruk av sine Engler som også var hans brødre og åndsvesener som ham selv før han ble menneske. Er du ikke enig, så la det ligge. Det var Gud Fader som stod bak alt, da han som hadde gitt alt i fra seg og hadde velbehag i hva som skjedde! Akkurat som en sjef, leder og Direktør er ansvarlig for sine ansatte, både på godt og vondt.

11 Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham.

Vi har to muligheter til å reagere. Den første er å avvise, slik som de fleste gjorde og fortsatt gjør det. Denne negative muligheten nevnes først.
Egentlig er den uforståelig, for Jesus kom til den verden som han var med på å skape (jfr. v3). Derfor kan verden i v11 kalles for sitt eget» og de menneskene som bor der for hans egne». Å avvise Jesus er altså å avvise sin egen skaper og bror.

12 Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn.

Ordet sier at han gav dem rett til å bli Guds barn. Det vil si at alle som tok imot Jesus gav han fullmakt til å bli Guds barn. Å ta imot Jesus er det samme som å tro på hans navn. I betegnelsen ”navn” ligger det at Jesus er salvet av Gud til å være verdens frelser. I Den gamle pakt ble kongen, profeten og presten (ypperstepresten) salvet. Derfor taler vi om Jesu tredelte oppgave. Han er konge, profet og yppersteprest. Han er konge over hele universet. Han er profet som forkynner Guds ord, og han er ypperstepresten som bærer seg selv fram for Gud som et stedfortredende offer. Jesus Kristus tok all verdens synd på seg opp på korset og tok straffen på seg og døde som en synder og forbryter og ble begravet. Døden kunne imidlertid ikke holde på ham for sin død døde han for synden, men sitt liv lever han for Gud. Derfor sto han opp til vår rettferdiggjørelse. Skriften sier: ”Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud” 2 Kor 5,21.

Derfor er enhver som tar sin tilflukt til Jesus og går til ham med sine synder og nederlag og tror på ham, rettferdig for Gud og er et Guds barn. Han er født av Gud, det vil si han er gjenfødt ved Guds Ånd.

13 De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud.

Ved den nye fødsel får den botferdige synder en frelsende tro og et nytt hjerte og en ny innstilling. Det er et under ved Guds nåde som skjer i den enkeltes hjerte når Guds ord først får vise synderens sanne stilling innfor den hellige Gud og motstanden mot Gud opphører, og evangeliet får gjøre sin nådefulle gjerning.

14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

V.14 må være selve tyngdepunktet i hele prologen. Det er lærerikt å studere måten verset er bygget opp på:
Først får vi to hovedsetninger som sier noe om Ordet: Ordet ble menneske» og ... tok bolig iblant oss».
Deretter følger en hovedsetning som sier noe om menighetens mottagelse: Vi så hans herlighet».
Resten av verset forklarer nærmere hvilken herlighet det dreier seg om, først ved å si hvor den kommer fra (som den enbårne sønn har fra sin Far»), deretter ved å si hva den består i (full av nåde og sannhet»).

La oss se på disse fem setningsleddene ett for ett:

1) Ordet ble menneske»
Så enkelt kan det største mysterium i verdenshistorien uttrykkes. Tre små ord. Men etter å ha lest om Ordets guddommelige rang i v1-5, så er det virkelig grensesprengende å tenke seg at dette guddommelige logos fullt og helt også skulle bli et menneske som oss.
Dette var uhørt for en gresk tankegang som foraktet det skapte. (jfr. v.3). Det skapte var jo annenrangs og mindreverdig. Hvordan kan Gud nedverdige seg til å bli ett med det?
Dette var uforstand for en gresk logos-filosofi (1 Kor 1,23). De som ville vinne rett kunnskap og innsikt i livets hemmeligheter ved abstrakt tankegang, de får her høre: Logos ble menneske, ble født på en bestemt dag og døde på en bestemt dag. Logos kunne sees, høres og tas på (jfr. 1 Joh 1,1-4).
Det var en blasfemisk tanke for jødene. De kunne nok være med langt når det gjaldt å distingvere mellom ulike sider ved Gud, slik som vi så når det gjaldt visdom teologien i v1-2. Men å si at denne Guds visdom var blitt menneske, det var helt uantakelig. Da overskred man grensen mellom Gud og det skapte, og gjorde seg skyldig i den groveste gudsbespottelse.
Det er altså her i v. 14 Johannes kommer med det som virkelig skilte kristendom fra disse andre religionene. Dette var så dristig sagt at kirken skulle kjempe med å forstå det i mange hundre år framover.
Men det var en fantastisk tanke for alle oss som tar imot troen: Dette innebærer at Gud ikke er fjern, men at han helt og fullt deler våre kår!
Vi kaller dette underet for inkarnasjon. På gresk står det at Ordet ble kjøtt, noe som på latin blir incarnatus, eller på nynorsk: ikjøting. Kristus – Guds Sønn - lar seg føde inn i en tilværelse der han virkelig bærer en kjødelig kropp, slik at han må føle både sult og tørst, kulde og sorg, ensomhet og smerte. Det er ganske utrolig at vi har en slik Kristus å tro på!
2)..tok bolig iblant oss»
Også dette er en uhørt tanke for en jøde. Gud hadde jo valgt ut sin bolig i Israel: Først i det tabernaklet som fulgte folket på ørkenvandringen (2 Mos 40,34), siden i tempelet i Jerusalem (se tempelinnvielsen og Salomos bønn i 1 Kong 8,1013).
Men nå sier v.14 at Gud får sin bolig i Israel ved Ordet. Dermed sies det indirekte at tempelets tid er forbi. Nå er Guds nærvær knyttet til Jesu person.
Vi finner samme tema klarere uttrykt i 2,13-22, der Jesus etter tempelrenselsen proklamerer seg selv som det nye tempel. Se også Joh 4,21-24: Den framtidige gudstilbedelse skal ikke knyttes til et bestemt sted, men skal skje i ånd og sannhet. Så slipper vi kristne å valfarte til en bestemt helligdom på et bestemt sted for å oppsøke Gud der han er å finne. Jesu person er nå det viktige møtepunktet mellom Gud og mennesker.

Bibelkommentarer Hebreerbrevet 10. 3 Men ofrene er hvert år en påminning om synd.

Men allikevel så har dette sine positive sider. Det forteller at menneske er syndere som trenger frelse. At vi er klar over våre behov er første skritt i riktige retning.

4 For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder.

Så kommer dette som er innlysende: blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Hadde de det kunnet så hadde synden blitt fjernet da loven var i funksjon i ca. 1400 år og det ble ofret millioner og til sammen milliarder med dyr, spesielt under høytidene i Israel.

5 Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden:

Slaktoffer og gave ville du ikke ha,

men et legeme gjorde du i stand til meg;

Vi leser at han måtte også bli som en av oss for å kunne frelse og forløse oss.

Joh. e. 1. 14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

6 brennoffer og syndoffer brydde du deg ikke om.

Det var aldri Faderens fullkomne vilje at dyr skulle dø for at noen mennesker skulle gå fri. Men for at han skulle kunne miskunne og vise nåde til Israels barn så virket det en midlertidig og delvis syndsforlatelse. Men det var først når Sønnen Jesus Kristus at liv og uforgjengelighet ble brakt frem i lyset og vi menneskebarn kunne fult ut ta del i frelsen og en fullkommen syndenes forlatelse.

7 Da sa jeg: Se, her kommer jeg

for å gjøre din vilje, Gud.

I bokrullen er det skrevet om meg.

Jesus gjorde Guds vilje til punkt og prikke. Men han hadde også de nødvendige forutsetninger for å kunne gjøre det helt og fullt. Det var alt for ham.

Joh. e. 4. 34 Men Jesus sa til dem: «Min mat er å gjøre det han vil som har sendt meg, og fullføre hans verk.

8 Først sier han: «Slaktoffer og gaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha og brydde du deg ikke om,» enda det er slike offer som bæres fram etter loven.

Hadde loven brakt fullendelse, evig salighet og frelse hadde loven vært god nok og slaktoffer, gaver, brennoffer og syndoffer vært i stand til å frelse. Hadde det ikke vært noen mening med at Herren Jesus kom.

9 Deretter sier han: «Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje.» Han opphever altså det som først er nevnt, for å la det andre gjelde.

Ved Jesu inntreden i verden skjer det et bytte. Alt det loven står for blir byttet ut med nåden og livet i Kristus Jesus. I Galaterbrevet det fjerde kapitel sier Paulus så sterkt når han skriver. At han sammenligner loven med trellkvinnen og hva skulle en gjøre med henne? Gal. 4. 30 Men hva sier Skriften? Jag ut trellkvinnen og sønnen hennes! For trellkvinnens sønn skal ikke dele arven med den frie kvinnens sønn. 31 Altså, brødre, er vi ikke barn av trellkvinnen, men av den frie kvinnen.

Sluttkommentar:
Her er det mye å lese, stopper derfor her. Men ønsker alle en riktig god jul og et velsignet godt nytt år!

 http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-26.html


mandag 22. desember 2014

Nr. 986: Jurister, Advokater og andre kan aldri forstå åndelige ting uten å være født på nytt!

Nr. 986:
Jurister, Advokater og andre kan aldri forstå åndelige ting uten å være født på nytt! 

Siste fra Søkelys: 

Enig med Jan Kåre
47 minutes 38 seconds ago
Det går mot full seier for Jan Kåre Christensen. Jan Kåre må ha rett til å forkynne som han selv ønsker mot gjengifte. Dere vil lykkes med å stanse gudsmannen Jan Kåre som forkynner sannhetten slik Johannes gjorde. Torps agenda er å kvele denne røsten i tiden. Det vil aldri skje. Det vil neppe bli noen undertegnet avtale mellom Jan Kåre og "pastor" Torp. Det er dødfødt hele greia.

Leste at Torp påstår jeg mobber og sjikaner han. Hvor mange akevitter har det blitt? Jeg bryr meg døyten om hans liv, det er han som angriper mennesker i øst og vest. Om han høvler over, mobber, sjikanerer eller lyver på noen. Det spiller ingen rolle så lenge han går «fri». Men jeg har et ord fra Herren:
«Din synd skal finne deg!».

4 Mosebok32. 23 Men gjør dere ikke dette, se, da synder dere mot Herren. Vit at synden skal finne dere igjen.


Anbefaler for Torp og de som tror på has nedrige sak å lese her. Han er og forblir å være en taper på det åndelige område da han hverken evner eller vil rette seg etter Guds eget ord for sitt eget liv. Det hjelper ikke å kalle seg selv Apostel og Pastor og leve og lære direkte i strid med skriften selv:


NB! Jeg har aldri mobbet eller sjikanert noen, å kalle det jeg skriver for hat, mobbing ets. er å lyve.

Vi har Tros- og Ytringsfriheten i Norge, og jeg taler og lærer kun etter hva skriften sier. Da er man en horkarl og en horkvinne når en lever som Torp gjør. Han er en offentlig person som søker offentligheten, da har en også rett og det er normalt å kunne ytre seg om slike. Men Torp selv angriper alt og alle, om de er offentlige eller «vanlige» mennesker. Snakk om å være råtten og hyklerisk!

Det gjelder å ha de «rette» ordene, dette er egentlig rigid og flisespikkeri!

Det er alltid morsomt når enkelte for ramme alvor mener at deres egne, selvkonstruerte premisser og konklusjoner er enerådende og dermed en allmenn sannhet. Dette er en teknikk som hyppig blir brukt hos mennesker som desperat klynger seg til halmstrå for å bortforklare ubehagelige fakta.
Fakta er her at gjengifte er synd for kristne. Så å angripe meg for å ha brukt et eller annet ord som ikke skulle vært brukt, det er å koke suppe på en spiker!

Men så kommer rosinen i pølsen, eller kanskje heller halmstrået som enkelte velger å klamre seg til, og som de mener knuser alle de ovenfor nevnte fakta.
Christensen er det noe feil med, dette er bare enda en bortforklaring som er en form for hersketeknikk! Det er alltid morsomt når pompøse mennesker nekter å innse at deres tankegods og deres egne konklusjoner ikke holder mål. Jeg formidler kun Guds ord, da får enhver selv stå svar skyldig, og ikke angripe meg.

Har snakket med advokater, jurister, politietterforskere og andre. Min klare mening er at politiet anliggende mellom meg og Torp ikke har gjort en grundig og god nok jobb?!

Denne saken kunne og burde aldri ha kommet frem og opp. Av flere grunner. En av grunnene er at dette er bare vendinger på ord og utrykk som gjør noen «tillatt» og ikke tillatt. 

Jeg har aldri holdt fast på at jeg absolutt må bruke noen ord, bortsett fra hva som står direkte i bibelen.

Det er her konflikten står, derfor er dette en åndelig konflikt som ikke har noe med personsjikane, mobbing og etc. å gjøre. Jeg har null synspunkter på Torp som person.

Alt jeg skriver og forkynner har med kun hva han «mangler» for å være en Pastor og Apostel. Og det er stort sett alt. Og det han har, det er bedervet. Derfor det voldsomme hate imot meg og en «forkjærlighet» for seg selv! Han prøver å lyve på meg ting, og samtidig lyve på seg selv noe han ikke har. I hans verden er alt snudd på hode.


Det er hat imot Gud og Guds ord som egentlig ligger bak her, og en forkjærlighet for seg selv! Derfor har han også kommentert at hans egentlig anliggende er å få fjernet den himmelseke blogg p.g.a. min høye ranking på Googel. Det er det som er motiverende faktorer for Torp. Politanmeldelsen og at juristene og andre har gått på limpinnen er ikke noe annet en hans renkespill for å oppnå sitt mål. Få fjernet den himmelske blogg og meg fra nettet, det er for mye ubehageligheter forbundet med meg. Jeg forkynner som Jesus og Paulus, dette hater Torp og alle andre som lever i hor etter Guds ords lære!

Faktisk ateisten Levi Fragell skjønner at juristene og politiet er fullstendig ute på bærtur her med å anklage meg for sjikane. Jeg har kun gjort en ting, som er min eneste agenda. Holde frem Guds eget ord. At det treffer, ja, det viser at Guds ord er levende, det utretter det som det taler om. Ingenting kan erstatte Guds ord. Og jeg forkynner og lever i kjærlig, men fremfor alt, kjærlig til sannheten. Derfor vil ikke disse som tror de vet så mye mange ganger ikke forstå en eneste ting, de er åndelige blinde og dessverre. Mange ganger går de på limpinnen da de ikke er var for farene som de blir utsatt for. Min erfaring er, at til større smil enkelte har, til farligere og mer manipulerende er de.
Bilde at Guds ord. For skriften sier om seg selv:
Hebr. 4. 12 For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennom, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.
 

Så er det åpenbart at Torp har ingen sak. Alt det som jeg blir anklaget av Politiet har jeg nå rettet opp, da faller alt bort, hallelujah! Og står det mer igjen og jeg blir gjort oppmerksom på det, så retter jeg det også opp. Samtidig så har de en gruppe innforbi Politiet på Manglerud som jobber imot hat etc.

Men de Politifolka har selv glemt og ikke erfart det viktigste selv ser det ut som? Det er selv å være fylt av Gud kjærlighet som en kan erfare ved troen på Jesus og Guds ord.

Rom. 5. 5 og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd, som er oss gitt.

Har avtalt med Politiet å møte i forliksrådet. Men møter der bare for «skam» skyld, slik at ingen har noe å utsette på meg. Kommer selvfølgelig ikke å skrive under på noe, men for å høre hva Torp har å si slik han kan få tømt seg. I hvert fall for en stakkars stund.

Men kommer selvfølgelig aldri til å skrive under på noe eller inngå avtale med Torp, han har ingen sak lengre, hallelujah!

Torp må virkelig ha veldig liten selvtillit? Når en må komme med direkte løgner og kalle meg for “Stalker”. Det er da han selv som passer perfekt inn her, han oppsøker mennesker og etterpå latterliggjør han dem. En virkelig «slu» fremgangsmåte.

Det er det siste å benevne meg som, jeg har aldri i hele mitt liv oppsøkte et menneske på en unaturlig måte.

Og min agenda har aldri vært imot Torp, men å få frem at Guds ord avstenger et menneske for å være forkynner som de første kristne lærte og praktiserte hvis en er gjengiftet som en troende.

Torp har kommet ned på et lavnivå, ikke bare med truing og hersketeknikk. Men med direkte løgn og oppdiktet forestilling om meg. Lavnivået er nå inntrådt!

Tolke loven til sin egen «fordel» eller en omgåelse av loven, det er dette jeg nå gjør! Bare for å gjøre det samme som Torp, alt er bare et skuespill. Jeg har ikke forandret mening, jeg bare forandrer ordene!

La meg nevne noen eksempler!

Jeg har spurt om hva som er «tillatt» og ikke tillatt. F.eks. skal en ikke bruke horebukk, for det er støttende. Men det samme ordet horkarl kan en bruke, for det står i Guds ord. Maktmenneske er på kanten, men manipulering er allright. Naresssit og psykopat er ikke allright for det er kun en lege som kan gi den diagnosen. Selv om det er åpenbart av vedkommende er det. Slik kunne jeg ha fortsatt. Jeg har derfor gått igjennom og fortsetter å gå igjennom bloggen vår, den himmelske blogg slik at ingen skal kunne si at jeg ikke er innforbi Norsk lov. For meg er alt dette totalt meningsløst og fordummende. Men for å være «innforbi» Norsk lov, så gjør jeg og etterlever som det blir fortalt meg. Ikke vanskelig, men hvorfor har ikke en sagt dette før til meg? Alt dette har jeg måttet spørre og grave meg frem til, uten dette hadde jeg vært «utenforbi» Norsk lov. Dette er dypest sett fra alle hold et angrep på Tros- og Ytringsfriheten! Og den aller største sjikanene er uten tvil Jan Aage Torp. Ingen slår han, det er bare å se på hva han har skrevet på sin egen blogg og på Søkelys de siste mnd.

Det er fullstendig hinsides, og vitner om et menneske som høvler over andre og mangler fullstendig innsikt om eget ståsted!

Psykopat = uberegnelig
Narsissistisk = manipulerende
Horebukk = horkarl
Tøyte = horkvinne
Spedalsk = lever i synd

Her er noen av ordene som en må og bør «skifte» til for å være innforbi eller utenforbi Norsk lov. Dette er da verdens enkelte sak! Og det er bare en form for skuespill.

Sluttkommentar:
Hva er det som mangler i denne saken her? Dialog, og dessverre politiet har åpenbart ikke skjønt at det er dette som må til. Hadde jeg hatt en bedre dialog med dem, så hadde denne saken vært ute av verden for lenge siden. Men vil en lage en sak, så får en det til. Det er da ikke vanskelig å bytte ut noen ord og sette inn noen andre som egentlig betyr det samme? Dette er egentlig å være rigid og drive med flisespikkeri. Horebukk kan jeg da bytte ut med horkarl, tøyte med horkvinne etc. Ingen kan nekte med å bruke de bibelske orden og sitere Guds eget ord. Der er heldigvis Norsk lov klikkende klar.

Torp har vært dirkete krenkende, stygg og det jeg oppfatter som ondsinnet. Men har han bryt Norsk lov? Mye mer enn det jeg har gjort det i hvert fall, han er direkte forulempende og manipulerende, noe jeg aldri har vært og er. Samtidig er Torp en offentlig person som søker offentlighetens lys mer enn noe annen jeg vet om. Derfor blir det temmelig søkt å selv offentliggjøre alt om alle, men selv ikke tåle noen verdens ting. Kan denne anmeldelsen bar være falske anklager fra Torp sin side? For å dekke over at han er gjengiftet og lever i synd etter Guds ord? Tror nok dette er sannhetten, det er temmelig åpenbart etter min og mange andres mening og oppfatning.

Bli født på nytt for å se Guds rike!

Det er her som juristene, advokatene og alle lærde og vise kommer så til kort. Nå er ikke Torp heller en kristen lengre da han lever i synd etter Guds ord. En menneske som ikke har opplevd og erfart frelsen og lever i frelsen, vil aldri forstå det åndelige. Tvert imot, for vedkommende vil den verden være en fremmed verden, uansett hvor snill, lovlydige og dannet en er. En må bli født på nytt.

1 Kor. 2. 14 Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig; 15 men den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen.

Her kommer dessverre disse vise og forstandige til kort, og skjønner ikke at de også er blitt lurt og manipulert. Men vær sikker, Herren kjenner sine og har alt under kontroll!

På mange måter oppleves dette som et skittent spill. Men det kommer av at menneske i seg selv er skittent på det åndelige, moralske og etiske område. Eneste som kan skape en varig og fullkommen forandring er Gud selv. Men da må en bli født på nytt ved Jesu blod. Og videre vil jeg si at det er åpenbart åndsmakter som står bak, som samvirker alltid til å virke imot Gud og hans ord.

Dette er bare slik det er i denne verden, da vi lever i en ond verden med mennesker som vandrer og lever i et åndelig mørke. Men for oss som tror på Herren, vi vandrer og lever i lyset. Og der trives vi så inderlig vel, derfor blir det denne kampen. Kampen mellom lys og mørke, mellom Gud og Satan. Og en kamp mellom onde og gode mennesker, mellom mennesker som tjener og tilhører Gud, og de som ikke gjør det!http://herescope.blogspot.no/2012/10/sacred-cows-and-stars.html?m=1
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2014/12/no-827-is-it-allright-to-receive.html
http://www.deceptioninthechurch.com/Wagner-conference.htm
http://apprising.org/2011/10/27/an-unhealthy-update-on-c-peter-wagner-the-nefarious-narians/
http://www.spiritoferror.org/category/modern-apostles-and-prophets/c-peter-wagner-modern-apostles-and-prophets
https://mkayla.wordpress.com/2011/08/25/c-peter-wagner-in-his-own-defense/
https://www.youtube.com/watch?v=DdZIC-KzL7M
http://herescope.blogspot.no/2011/08/c-peter-wagner-spins-nar.html
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/04/nr-284-pastors-and-preachers-who-are-re.html