onsdag 31. desember 2014

Nr. 992: Sanger Glenn Gulli gjengiftet som troende og fortsetter i «tjenesten», er dette bibelsk og etter Jesus og Paulus lære?

Nr. 992:

Sanger Glenn Gulli gjengiftet som troende og fortsetter i «tjenesten», er dette bibelsk og etter Jesus og Paulus lære?


Skal vi i dag følge den humanistiske tankemåte som dypest sett er livsfarlig, forførende og styrt av demoner? Eller skal vi følge Jesus og Paulus undervisning som er Guds eget ord?

For min del så tror jeg kun på en ting å følge i moralske og etiske spørsmål, det er å følge bibelen og fremfor alt det nye testamente med Paulus, Peter, Judas, Jakob, Johannes, Lukas og fremfor alt Jesu undervisning og hva de lærte.

Efes. 2. 20 Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. 21 Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, 22 og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.

 glenngulli

Glenn Gulli om seg selv:
GLENN GULLI
Oppvokst på Lambertseter i Oslo med mor, far, søster og bror. Skulle bli fotball-
spiller, men en fotball skade som 17 åring gjorde at han la bort fotballen til fordel for gitaren. Glenn fikk musikk interessen gjennom faren sin som spilte Jazz musikk til frokost, middag og kvelds. Derfor likte også Glenn bare jazz musikk helt til han oppdaget The Beatles som 12-13 åring.

Dermed var interessen for pop musikk i gang. Da Glenn var 17 år begynte han å gå i menigheten Salem Oslo. Der startet han bandet Pistevo sammen med gode venner. De var rundt omkring og spilte og brukte musikken som et redskap for å formidle det glade budskap. Bandet U2 var på denne tiden blitt et stort forbilde.

I 1989 startet Glenn opp bandet What About sammen med Peter Haltorp, Svein Skulstad, Asbjørn Boyesen og Morten Slåen. I 1990 kom kassetten “Keep looking to Jesus”.

Glenn Gulli CD debuterte med bandet What About i 1994 med albumet “A Time For Every Purpose Under Heaven” i 1996 slapp han sin første solo singel “There`S A Way” utgitt av Sony Music. Sangen ble umiddelbart en stor radio hit. Den vant blant annet Ti i skuddet tre uker på rad og var elleve uker på rad blant de ti mest spilte låtene på norsk radio. I 1997 kom solo albumet “The Only Thing” utgitt av Norske Gram. På sangen “When I Needed You” synger han duett med Carola. Albumet fikk gode anmeldelser fra aviser som VG og Dagbladet. I 1999 utga han “Sanger fra bøkenes bok” også utgitt på Norske Gram. Her var tekstene på norsk med bibelens ord i fokus. Dette albumet ble fulgt opp i 2003 med albumet “Lær meg å telle” som var laget over samme lest, nemlig selvlagde melodier på bibeltekster og egne tekster inspirert fra bøkenes bok.

I 2009 kom et nytt album med What About, “Learn to live” utgitt på eget selskap. Ved siden av dette har Glenn hatt låtskriver kontrakt med Warner/Chappell Scandinavia og Emi music publishing. Glenn har også vært med på barne/ungdoms utgivelser med Norsk faktaforlag og barneplater som “Kamelen Klara” og “Pelle politibil”.
(sitat slutt).

Hvem er denne Glenn Gulli?
Han har fortid i pinsebevegelsen og trosbevegelsen som sanger og forkynner, noe han driver med i dag også. Først gift med Iselin men da det ekteskapet  sprakk. Da var det inn i et nytt forhold, med et nytt ekteskap. Janne Alvilde Arntzen ble «kapret», og et nytt ekteskap ble inngått. Er dette greit?

Hva sier Guds ord om en som er kristen, og som skal ha en offentlig tjeneste?

La oss ta for oss dette emne, og se hva skriften sier.

Etter et samlivsbrudd, hva da? Skriften sier igjen og igjen i det nye testamente at etter et samlivsbrudd, uansett årsak. Så skal en enten forlike seg, eller leve singel. Vi kan ta mange skriftsteder på dette, men la oss ta to.

Matt. 19. 6 Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføiet, det skal et menneske ikke adskille.

1 Kor. 7. 10 Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin. 11 Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone.

Med andre ord, for Glenn Gulli er saken klar. og for alle andre som er skilt, gjengifte er imot Guds eget ord.

Hva da med hans «nye» kone? Hva sier skriften her?

Lukas 16. 18 Den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.

Faktisk etter Guds eget ord blir hun 100 % delaktig i hans synd. Her sier skriften at de begge to er ekteskapsbrytere og lever i synd. Men blir det noe konsekvenser for dem av dette? Etter Guds ord skal de støtes ut av menigheten og ikke regnes som troende, det er hva skriften sier.

Hva som en sanger, forkynner og offentlig person.

Jakob sier i sitt brev kapittel 3:1: «Mine brødre! Ikke mange av dere må bli lærere! For vi vet at vi skal få desto strengere dom».

Ansvaret er meget stort å være forkynner. Det er en stor forskjell å være et vanlig menighetsmedlem og å være forkynner. Men det er ikke dermed sakt at en er mer elsket av Gud, men det har med å være tro over det ansvarsområde Gud har gitt en. Jeg tror at Gud vil tilgi alle enhver synd. Men her er det andre ting som må komme i betraktning, som forkynner innehar man et spesielt ansvar. Ville noen i en profan sammenheng tillatt en pedofil å arbeide med barn? Nei. Like klar er Skriften på at vi ikke skal tillate at en gjengift forkynner skal forkynne for andre mennesker med et Pastoral og lærer ansvar. At en er Evangelist som bl.a. Frank Mangs var etter han ble fraskilt, kan vi tillatte. Men ikke bli innsatt som Pastor, Hyrde eller eldste. En skal ikke være leder for flokken og hjorden, men være selv under et form for tilsyn.

Men når en innehar et embete som forkynner, så kreves det mye. Derfor sier Jakob at ikke mange skal være forkynnere. Derfor kan ikke en forkynner ta seg friheter bare på egen bekostning, han har et spesielt ansvar over Gud og sine medmennesker.

Når det gjelder ekteskapet, så er det ikke tillatt for en forkynner å gifte seg opp igjen under noen omstendighet (ei heller noen troende), da diskvalifiserer han seg for det embete han har fått. Det er som en idrettsmann hogger bena av seg, han er ikke lengre skikket til å være idrettsmann, om han så gjerne vil. En forkynner skal være èn kvinnes mann ser vi Paulus underviser om gang etter gang. (1. Tim. 3.2 og Titus 1:6).

Skulle noe være uklart her, så anbefaler jeg å sende inn et spørsmål til bloggen vår eller skrive noe selv der. Dette burde og skulle vært en felleskristen forståelse der ikke gjengiftede fikk og kunne dra land og strand rundt. Det er åndsmakter, demoniske sådanne som følger i fotsporet av løs seksual- og moral liv.

1 Tim. 4. 1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter.  2 De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet.  3 Disse nekter folk å gifte seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag mat, enda Gud har skapt dette for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot det med takk.  4 For alt det Gud har skapt, er godt, og ingen ting er forkastelig når det mottas med takk.  5 Det blir helliget ved Guds ord og bønn.

Det er ikke snakk om A og B kristne. Ekteskapet er en Gudgitt ordning som også viser forholdet mellom Kristus og menigheten. Derfor ligger det i selve naturen her, at det stilles så store krav. Gud står bak sitt ord, derfor er dette et forbilde på noe enda større og rikere. Vårt forhold til Jesus og hans forhold til oss. Vær derfor nøye med både den du gifter deg med og at du ikke tilsøler ditt liv her. Ved at du lever i samsvar med Guds ord her, er den beste forutsettingen at du vokser som troende.

1. Tess. 4. 1. For øvrig, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være Gud til behag, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette!  2 Dere vet jo hvilke påbud vi gav dere fra Herren Jesus.  3 For dette er Guds vilje – deres helliggjørelse: Dere skal holde dere borte fra hor; 4 enhver skal vite å vinne seg sin egen hustru i hellighet og ære,  5 ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud.  6 Og ingen må gjøre sin bror urett eller bedra ham i disse ting. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt og lagt dere på sinne.  7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv.  8 Derfor, den som avviser dette, avviser ikke et menneske, men Gud, han som gir dere sin Hellige Ånd.

Vi leser om at skriften gir et klart vitnesbyrd om presten i den gamle pakt hvordan han skulle leve, som sto i det samme ansvarsforholdet innfor Gud og sine medmennesker som forkynneren og tilsynsmannen står i den nye pakt. 3. Mosebok 21:14: «En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en skjøge – noe slikt må han ikke gifte seg med. Bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru».

Vi leser om at Gud gir det samme vitnesbyrd og krever det samme av Presten under det kommende 1000-årsriket som skal tjene for folket i Jerusalem i Israel, der lov og rett skal gå ut i fra. Esekiel 44:22: «En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg i fra, skal de ikke ta til hustru, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest».

Når Skriften er så klar når det gjelder presten i den gamle pakt og under 1000-årsriket, så er den ikke mindre klar når det gjelder under menighetens tidshusholdning, vi som lever under det herligeste og største privilegium av alle; «èn kvinnes mann».

På samme måte som at Skriften sier at det er demonisk og forførisk å nekte en forkynner og tilsynsmann å gifte seg (1. Tim. 4:1), er det å komme under de samme negative forholdene å akseptere og tillatte at forkynnere gifter seg på nytt mens ektefellen lever. Det er kun ved død at det kan være riktig for en tilsynsmann å gifte seg på nytt igjen, og da med ei som ikke er fraskilt!
Bl.a. Derek Prince som var en flott bibellærer giftet seg med ei fraskilt, dette var selvfølgelig aldri Guds vilje. Får bare håpe at han ble frelst om han gjorde imot Guds vilje. Det «positive» her var at hun døde før han, kanskje fordi Gud ville bare «frata» ham lønnen men beholde frelsen?!

Sluttkommentar:

 
Det er noe som forundrer meg virkelig, det er at troende mennesker er veldig nøye med enkelte ting. Men kan til de grader overse andre ting. Det kan være at de er veldig imot homoseksuelle at de skal få leve ut sin kjærlighet, men gjengifede overser man. Men hva sier skriften?

Jakob 2. 10 For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle.

Her hjelper det ikke å over noe, tillatte noe annet og være imot resten som dessverre de aller fleste troende har av holdninger og synspunkter, meninger og forståelse av Guds ord. Vi må ta hele «pakken» og alt Guds ord å inkludere det i våre liv, teologi og holdninger. Det samme sier Gud i sitt eget ord videre i Jakobs brev.

Jakob. 2. 11 For han som sa: Du skal ikke bryte ekteskapet, han sa også: Du skal ikke slå i hjel. Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du en lovbryter.

Vi er lovbrytere hvis vi godtar gjengift blant oss kristne. Da står forkynnere, sangere og alle andre som har et offentlig verv og embete i en særstilling da de er menighetens ansikt utad fremfor noen andre. Samtidig er de forbilder og mønster for resten av menigheten. Og verdens barn tror at det er helt allright å leve som en selv lyster og kjenner for, samtidig å være en kristen. Men dette er ikke sant og bibelsk. Vi har ikke lov under noen omstendighet å gå på kompromiss med Guds eget ord og la den humanetiske og letteste vei være rettesnor hverken for liv eller lære. Men alltid la Guds eget ord være det avgjørende, ikke noe annet.

At Glenn Gulli og dessverre så mange andre velger å overse hva Guds ord sier, det forteller meg at de lever i et selvbedrag. Samtidig er det så svak og dårlig standard nå blant de troende. At vi ikke lengre ser noen forskjell på de såkalte kristne og hedningene. Det er blitt som det var på Noahs dager og Lots dager. Enhver gjør etter sine egne lyster. Og for dem begge, så kom dommen. Slik er det også her i Norge, og ellers der en godtar synd i menigheten. Dommen kommer. Den lar seg ikke skyve bort hvis vi ikke omvender oss før det er for sent. For dommen kommer først over Guds hud og Guds menighetet, så over verden og verdens barn.

1 Pet. 4. 17 For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium? 18 Og er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst, hvordan skal det da gå den ugudelige og synderen? 19 Derfor skal de som lider etter Guds vilje, overgi sin sjel til den trofaste Skaperen og gjøre det gode.

Vi skal lide sier skriften? Hvorfor? For å følge Guds eget ord, få del i Guds velsignelse og beskyttelse. Og for å unngå Herrens dømmende og tuktede hånd. Selvfølgelig smerter det å si nei til sitt eget kjød og sine engen behov. Men skriften sier fremdeles det samme, at Herren vil gi oss kraft. Kraft til å leve etter Guds eget ord, kraft til å seire. Kraft til leve enslig om det trengs. Kraft til å vente på sin ektefelle, slik at det vil bli forsoning. Kraft til å ha et godt og velfungerende ekteskap. Kraft til det som trengs for å gjøre Guds vilje og følge bibelens eget ord!

Leste i VG følgende: Tren opp viljestyrken! De som har sterk viljestyrke når sine mål oftere, lever lenger, får færre problemer, lykkes i arbeidslivet, har færre økonomiske problemer og bedre helse, viser forskning.

Det er dette som det handler om. Å vise mot og vilje, dernest vil Herren gi oss den kraft vi trenger til for å gjøre Guds og hans egen vilje!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/

3 kommentarer:

Anonym sa...

Og det første jeg ser når jeg klikker på en av linkene er Jimmy Swaggart....

Jan Kåre Christensen sa...

Er ikke det bra?

Jan Kåre Christensen sa...

Iselin, ta kontakt på mail, skjønner ikke hva du mener.