lørdag 29. april 2023

Nr. 3215: Yter en motstand ovenfor Plan- og bygningsetaten her i Oslo som eierne av Mosseveien 215, Eldar Vartdal gjør, setter en denne etaten fort i forlegenhet da de driver kun med ubegrunnede vedtak imot Oslos innbyggere i en alt for stor utstrekning!

 Nr. 3215:

Yter en motstand ovenfor Plan- og bygningsetaten her i Oslo som eierne av Mosseveien 215, Eldar Vartdal gjør, setter en denne etaten fort i forlegenhet da de driver kun med ubegrunnede vedtak imot Oslos innbyggere i en alt for stor utstrekning!

 

Plan og bygningsetaten her i Hovedstaden er uskikket for den oppgaven de er satt til.

Ikke minst er det denne enormt «strenge» fortolkningen imot enkelte som er helt horribel.

Mens andre får lov til hva de vil.

Forskjellsbehandling og byråkrater som elsker å gjøre livet surt for enkelte.

Dette er kort fortalt plan og bygningsetaten her i Oslo.

 

Vi har skrevet om Eldar Vartdal og Mosseveien 215 før på den Himmelske blogg.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3067-lena-catrine-amdal-og-plan-og.html

 

Nordstrand Blad har også skrevet om denne saken:

https://www.noblad.no/risikerer-regning-pa-275-000-kroner-for-ulovlige-tiltak-i-strandsonen-er-vel-akkurat-som-forventet/s/5-56-603345

https://www.noblad.no/beskyldt-for-ulovlig-tilbygg-ganske-dramatisk-nar-man-far-beskjed-om-at-halve-huset-ma-rives/s/5-56-512478

 

Poenget mitt her i denne artikkelen, er at når en yter motstand imot PBE.

Så legger de seg fort på rygg hvis andre instanser får opp øynene for hva de driver på med.

Her har Eldar Vartdal fra nesten å rive halve eiendommen.

Nå får han beholde mesteparten ganske så sikkert.

Alt for han svidde sikkert av noen hundre tusen til gode og dyktige Advokater?

Med andre ord, er du ressurssterkt og vil ta opp kampen.

Så har en rimelig sjanse for å vinne frem ovenfor en inkompetent og rigid etat som plan og bygningsetaten her i Hovedstaden er.

 

Les selv her i siste dokumenter og hva som har skjedd i saken:

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=mosseveien+215&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

For å ikke skrive for mye, så er det bare å lese selv.

Der Eldar Vartdal nok vil nå frem her på mange punkter.

At han her har svidd av noen hundre tusen, er vel anvendte penger.


OPPSUMMERING


At PBE mener at dette arealet skal tilhøre offentligheten og jobber målrettet for at denne delen av eiendommen skal gjøres utilgjengelig for grunneier bla. ved at trappeadkomster lagt inn i terrenget kreves fjernet virker overdrevet og unødvendig.

 

Etatene kan ikke fortsette å se totalt bort fra det faktum at arealet langs sjøen er det eneste området hvor denne boligeiendommen kan ha sitt uteområde.

Eiendommen kan knapt sammenlignes med noen annen beliggenhet som vi kjenner til hvor utfordringene er som her. Mosseveien 215B er en lovlig anlagt boligeiendom med lovlig molo/båtplass og vil alltid være det.

 

Den konflikten det legges opp til nå med Strandsoneprosjektet vil føre til en høy konfliktgrad i all fremtid.


PBE og Oslo Kommune burde som vi har nevnt og oppfordret til gjentatte ganger tidligere gå i dialog med grunneierne, for å skape gode forhold både for eierne og en kysststi om det er det som er ønskelig.
Det er plass til begge om man ønsker det.

 

Vennlig hilsen
Bull & Co Advokatfirma AS
Anders Evjenth
Advokat, partner

 

 

Det hvite huset i midten av bildet er huset Eldar Vartdal og familien eier i Mosseveien

torsdag 27. april 2023

Nr. 3214: Fremdeles ikke hørt noe i fra Statsforvalteren, som nå ser på saken vår angående forskjellsbehandling!

 Nr. 3214:

Fremdeles ikke hørt noe i fra Statsforvalteren, som nå ser på saken vår angående forskjellsbehandling!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3208-vart-siste-skriv-til-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3204-na-har-jeg-virkelig-troen-at-vi.html

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3200-statsforvalteren-vil-vurdere.html

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3196-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Det er henvendelser nå på saken vår.

Dette tar jeg knusende med ro.

Selv om det er nå en kommende rettsak som også er i emning.

Der vi tapte saken vår i Oslo Tingrett.

Er den nå anket til Lagmannsretten.

 

Men dette er uten betydning, hvis vi får medhold hos Statsforvalter.

Som da kan omgjøre alle tidligere løgnvedtak imot oss.

Har fått løfte på at vi skal få et svar innen 2 uker, med andre ord.

Innen 5 mai skal vi få vite om vi får medhold i å omgjøre alle tidligere vedtak

Eller om overgrepene skal få lov å fortsette.

 

Be, kjære venner.

Det er det viktigste og største alle og enhver kan gjøre.

 

Fil. 4. Vær ikke engstelig for noe, men legg frem deres bønner, anmodninger og takksigelser. Deres behov er kjent av Gud.

La den Guds fred som overgår all forstand, bevare deres hjerter og deres sinn i Jesus Kristus.

 

Sluttkommentar:

 

Skal ikke skrive enda mer. Komme frem med mine synspunkter og meninger.

Er overbevist at vi ville seire over plan og bygningsetaten.

Om det skjer her i denne instansen, eller senere.

Det vet jeg ikke, men seier. Det kommer vi til å vinne.

 

Tar med til slutt artikkel i fra nettstedet Søkelys.

Som påpeker at det er først og fremst i forhold til forskjellsbehandling det skal sees på dette momanget.

 

https://www.sokelys.com/statsforvalteren-vil-vurdere-muren-i-krokstien-2-c-pa-nytt-pa-basis-av-sporsmalet-om-urettferdig-behandling/

Statsforvalteren vil vurdere muren i Krokstien 2 c på nytt -på basis av spørsmålet om urettferdig behandling

 

Christensen har dokumentert at flere tilsvarende murer ala hans er blitt godkjent og mener det er en forskjellsbehandling.

Den mye omtalte støttemuren blogger, evangelist og bussjåfør Jan Kåre Christensen har satt opp mot Stormyrveien får en ny runde hos Statsforvalteren. Denne gang skal Statsforvalteren ta stilling til om Christensen er utsatt for forskjellsbehandling da Christensen har funnet frem til flere tilsvarende og kanskje ennå høyere murer som er blitt godkjent av Plan og bygningsetaten i Oslo i nyere tid. Christensen har i skriv sendt både bygningsetaten og Statsforvalteren dokumentert at langt større og skjemmende murer er blitt godkjent av etaten mens de har vært avvisende til absolutt alt som kommer av søknader fra Christensen.

 

Denne muren ble godkjent mens Christensen mur som er mindre er ulovlig.

«Plan og bygningsetaten her i Oslo ligner mer på et Bingo lokale enn en rettferdig og seriøs etat!,» skriver Christensen på egen blogg. Han viser til en gigantisk mur som er blitt godkjent av PBE og på egen blogg har Christensen lagt ut flere eksempler på murer som er blitt godkjent av bygge-etaten mens hans mur er erklært ulovlig og må rives. Christensen som er ilagt massive tvangsmulkter akter ikke å gi seg og har klaget den åpenbare forskjellsbehandlingen inn for Statsforvalteren.

 

Christensens mur mot Stormyrveien er ulovlig, men nå skal Statsforvalteren gå gjennom saken på nytt.


 Blogger og bibellærer Jan Kåre Christensen gir seg ikke.


I et skriv datert 28 mars 2023 skriver Statsforvalteren dette: «Slik Statsforvalteren forstår henvendelsene, ønsker dere at vi gjør en ny vurdering av spesielt støttemuren på deres eiendom i Krokstien 2 C. Når dere viser til at kommunen har tillatt støttemurer på andre eiendommer, forstår vi dette som et argument for at støttemuren på deres eiendom også må godkjennes. Etter vår vurdering, vil det være naturlig å vurdere anførslene om usaklig forskjellsbehandling i byggesaken i Krokstien 2 C. Denne saken har saksnummer 2022/4951. Statsforvalteren vil i løpet av kort tid gjøre en ny gjennomgang av saken, og vurdere om det på bakgrunn av deres anførsler er grunnlag for å omgjøre tidligere vedtak i saken,» skriver Statsforvalteren som dermed vil gå gjennom og vurdere hvorvidt Christensens anførsler er grunnlag for å omgjøre tidligere vedtak i saken. Christensens dokumentasjon og fotografier fra tilsvarende murer i Oslo-området som er godkjent av Plan og bygningsetaten i Oslo viser at det er litt vilkårlig og tilfeldig hvem som får godkjenning fra etaten. Litt som å vinne eller tape på bingo. En ting har Christensen gjennom sin kamp mot de offentlige etater demonstrert -og det er at han ikke er en mann som gir opp. Han mener seg utsatt for en urett og fortsetter å kjempe. Hele skrivet fra Statsforvalteren kan leses her

https://sokelys.com/Statsforvalteren%20besvarer%20henvendelser%20-%20anke%20til%20Statsforvalteren%20over%20usaklig%20forskjellsbehandling.pdf

lørdag 22. april 2023

Nr. 3213: Plan og bygningsetaten her i Oslo, med Lena Catrine Amdal i spissen, forsøker nå å rive Elveli i «fillebiter» for å tvangsselge gården til Kåre Kristoffersen!

 Nr. 3213:

Plan og bygningsetaten her i Oslo, med Lena Catrine Amdal i spissen, forsøker nå å rive Elveli i «fillebiter» for å tvangsselge gården til Kåre Kristoffersen!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3205-kare-kristoffersen-og-elveli.html

 

Bilde av det rå maktmenneske Lena Catrine Amdal som forsøker å knekke Kåre Kristoffersen.

 

 

Her er siste skriv i fra Kåre Kristoffersen og hans med gode venn Jan Martin Fredriksen.

Som er tidligere politiker, og nå leder i Sørkedalen Pensjonistforening.

 

 

Her er skrivet de sendte:

 

Fra:     Jan Martin Fredriksen <janmartinfredriksen@gmail.com>

Sendt:           torsdag 30. mars 2023 12.33

Til:      ts@storlokken.no

Kopi:  Byrådsleder; Byråd for byutvikling; PBE Postmottak; oslo.tingrett.postmottak@domstol.no; Kåre Kristoffersen; osk@mageli.no

Emne:            VS:

Det må gjennomføres en befaring på Elveli gård med PBE og takstfirmaet for å gjennomgå og avklare alle forhold før det tas stilling til om Elveli kan tvangselges.

 

Medhjelper advokat Torolv Sundfør

Jeg viser til e-posten nedenfor som jeg sendte deg 29.mars, der vi sa oss villige til å gjennomgå den reviderte taksten, men at dette måtte skje på Elveli slik at vi på stedet kunne avklare hvordan alle våre merknader til det første takstdokumentet var hensyntatt. Dette gjelder i første rekke hvordan andre eiendommer innenfor Elvelis grenser, påståtte ulovligheter fra PBE, leieforhold m.m. er ivaretatt.

Du avviser en gjennomgang av den endrede taksten under din ledelse på Elveli, sammen med takstmannen og PBE og gir Kåre frist til onsdag 4. april kl. 1400 og gjør meg oppmerksom på at «salgsprosessen vil gå videre uavhengig av om Kristoffersen velger ikke å svare opp forelagte takst innen den gitte frist».

Det har gått lang tid fra du inngikk avtale med takstfirmaet, taksten ble gjennomført, vi fikk den til gjennomgåelse og satt i 4 dager og kommenterte hvert enkelt takstsobjekt og stilte deg flere spørsmål – som vi ikke har fått svar på - og fikk etter ganske lang tid den reviderte taksten til uttalelse. Av det takstdokumentet er det ikke mulig å finne ut hvordan våre merknader er hensyntatt.

Når vi ba om at den reviderte taksten gjennomgås på en befaring med taksator på Elveli for å se om våre merknader er hensyntatt før vi uttaler oss, avviser du dette og gir oss frist til midt i

påskeuka med å uttale oss ….og truer Kåre med å gå videre hvis han ikke overholder fristen 4.april. Kåre har hatt trusselen om at gården hans vil bli tvangssolgt hengende over seg i flere år, Du fikk i oppdrag å gjennomføre salget. Fordi dette er en så omfattende sak med så mange uavklarte forhold har det tatt tid.

At alle forhold er avklart og det er fastslått at det er grunnlag for å annonsere gården for salg må være fastslått og være ubestridelig. Det dreier seg tross alt om å frata Kåre og hans etterkommere gården som har vært i slektens eie i 7. generasjoner.

Derfor vedtok Sørkedalen pensjonistforening på sitt julemøte å henstille til byrådsleder Raymond Johansen å stanse tvangssalget og avslutte Elvelisaken med forhandlinger.

PBEs heksejakt på Kåre måtte ta slutt etter at han hadde sittet 21 dager i fengsel for forhold som ikke hadde hatt noen konsekvenser for noen.

Vi er villige til å gjennomgå og kommentere den siste taksten. Vi frafaller kravet om at gjennomgangen skjer på en befaring på Elveli, men at den isteden gjennomgås på et møte som du innkaller til etter påske.

Jeg reiser på påskeferie til Vik i Sogn i morgen-

I tillegg til takstmannen må PBE være representert, fordi mange av våre kommentarer til den første taksten er knyttet til påståtte ulovligheter fra PBE.

Det må være bevist at det er grunnlag for å tvangselge Elveli før den annonseres for salg. Det må heller ikke kunne reises tvil om at Kåres rettssikkerhet er ivaretatt i tvangssalgprosessen.

God påske.

Hilsen

Jan M. Fredriksen

 

Fra: Torolv Sundfør

Sendt: torsdag 30. mars 2023 kl. 09:02

 

Til: Jan Martin Fredriksen

Kopi: Kåre Kristoffersen

Emne: SV: Det må gjennomføres en befaring på Elveli gård med PBE og takstfirmaet for å gjennomgå og avklare alle forhold før det tas stilling til om Elveli kan tvangselges.

 

Viser til e-post av i går.

 

I tråd med hva som er blitt formidlet tidligere, og senes i brev fra dommer Kristiansen fra Oslo tingrett så er tvangssalget aktivt.

 

I dette ligger det at saksøker i saken ikke har begjært berostillelse av saken eller trukket saken.

 

Medhjelper er for øvrig ikke kjent med at det er satt en begrensning fra retten for gjennomføring av tvangssalget. Det som imidlertid er en realitet er at overtagelse av tvangssalgobjektet vil etter tvangsfullbyrdelsesloven skje tre måneder etter medhjelper har sendt inn bud til domstolen for stadfestelse, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27.

 

Det har etter takstbefaring vært gjennomført møter og flere telefonsamtale med Kristoffersen alene og sammen med andre vedrørende gangen i tvangssalg, så prosessen bør være kjent.

 

Takst er basert på heldags befaring med to takstmenn, gjennomgang av fremlagt dokumentasjon og tinglyste heftelser. De kommentarer som er blitt oversendt på tidligere forelagt takst er som tidligere opplyst videresendt takstmann. Ut fra tilbakemelding fra partene og foreliggende informasjon så er det blitt utarbeidet en revidert takst som igjen er forelagt partene. Det er denne reviderte taksten partene er blitt bedt om å gi en skriftlig tilbakemelding på.

 

Det vil ikke bli foretatt ytterligere bevaringer av eiendommen med takstmennene til stede.

 

Baser på at det synes å være noen misforståelser knyttet til selve gjennomføringen av tvangssalgsprosessen så gis Kristoffersen en utsatt frist til å svare opp forelagte takst. Fristen settes til tirsdag 4.4.2023 kl. 14:00.

 

Det gjøres oppmerksom på at salgsprosessen vil gå videre uavhengig av om Kristoffersen velger ikke å svare opp forelagte takst innen den gitte frist.

 

Med vennlig hilsen Advokatfirmaet SGB Storløkken AS

 

Torolv Sundfør advokat/partner

 

Parkveien 53B

Postboks 2004 Vika, 0125 OSLO

Telefon: +47 22 54 20 90

Mobil: +47 92 410 200

Faks:+ 47 22 54 20 91

E-post: ts@storlokken.no www.storlokken.no www.eurofranchiselawyers.com

 

Fra: Jan Martin Fredriksen <janmartinfredriksen@gmail.com>

Sendt: onsdag 29. mars 2023 21:15

Til: Torolv Sundfør <ts@storlokken.no>

Kopi: byradsleder@oslo.kommune.no; Byråd for byutvikling

<byutviklingsbyrad@byr.oslo.kommune.no>; postmottak@pbe.oslo.kommune.no; oslo.tingrett.postmottak@domstol.no; Kåre Kristoffersen <stallen.elveli@gmail.com>; osk@mageli.no

Emne: Det må gjennomføres en befaring på Elveli gård med PBE og takstfirmaet for å gjennomgå og avklare alle forhold før det tas stilling til om Elveli kan tvangselges.

 

Advokat Torolv Sundfør

Jeg viser til e-posten nedenfor som jeg sendte deg 24.03.2023 med følgende

konklusjon:  «Vi viser til at stans i tvangsalget og forslag til avslutning av Elvelisaken er til behandling i byrådet. Vi tar det for gitt at byrådet vil stanse tvangsalget og imøtekomme vårt krav om å avslutte Elvelisaken med en protokoll i det partsmøtet vi har foreslått.

1.Vi vil ikke gi noen tilbakemelding på den tilsendte taksten. Dette betyr at den planlagte annonseringen etter påske ikke kan igangsettes.

2.Vi krever at det ikke blir igangsatt noe tvangsalg så lenge vårt krav om å avslutte Elvelisaken med en gjennomgang og avklaring av alle forhold i saken med sluttprotokoll er til behandling i byrådet».

 

Kåre fikk forrige dagen følgende brev fra Oslo Tingrett v/ Henning Kristiansen

«Retten viser til e-post 24. mars 2023 til advokat Torolv Sundfør, som er oppnevnt som medhjelper i tvangssalget av Elveli gård. I e-posten er det opplyst om en henvendelse som er rettet til Oslo kommune v/byrådslederen.

Oslo kommune har ikke anmodet om at saken utsettes, og retten legger til grunn at dette heller ikke er aktuelt. Retten viser til at kommunen i kommunikasjonen med medhjelper nylig har bekreftet at den ønsker at salget gjennomføres».

 

Mitt spørsmål er: Hvem i kommunen er det som har uttalt at salget ønskes gjennomført?

(Dette vil PBE aldri svare på, de bryter forvaltningsloven notorisk.)

 

Slik spørsmålet om tvangsalg nå stå, er Kåre og jeg enige om å gi deg tilbakemelding på den siste taksten.

Denne gjennomgangen krever vi at blir foretatt på en befaring på Elveli der representanter fra PBE deltar alene - uten innleide sivilkledde, bevæpnede politimenn som på den første takstbefaringen. Kåre spurte deg om PBE hadde bedt deg om tillatelse til å delta med politieskorte. Du svarte nei, men lot dem likevel være tilstede.

Kåre sier at den aktiviteten PBEs representanter og politiet drev med på eiendommen og de spørsmålene de stilte, gjorde at han ble forstyrret ikke fikk fulgt med og forklart alle forholdene til takstmennene på en fyllestgjørende måte.

Med de spørsmålene som vi har stilt deg uten å få svar på - bl.a. tingrettsdommer Kristiansens uttalelse om at salget ikke kan gjennomføres før etter 20. mai - og alle de kommentarene vi skrev inn i takstdokumentet som vi sendte deg, med bl.a. påpeking av eiendoms forhold og

 

rettighetsforhold og påstander om ulovligheter, krever vi at spørsmålet om tvangsalget blir utsatt og vurdert etter at denne takstbefaringen er gjennomført og alle forhold er klarlagt og konkludert. Kåre vil på befaringen redegjøre for alle aktuelle forhold knyttet til taksten og informere om planer for ferdigstilling av rideanlegget m.m. og om tilskudd fra landbruksministeren for å bruke rideanleggene på Elveli til å rekruttere flere gutter til ryttersporten.

Vi forutsetter at det er du som har fått oppdraget med å tvangselge Elveli som tar initiativet og innkaller PBE, takstfirmaet og Kåre og meg til denne takstbefaringen etter påske når snøen har gått.

God påske. Hilsen

Jan M. Fredriksen

 

Fra: Jan Martin Fredriksen

Sendt: fredag 24. mars 2023 kl. 14:40

Til: ts@storlokken.no

Kopi: byradsleder@oslo.kommune.no; Byråd for byutvikling; postmottak@pbe.oslo.kommune.no; oslo.tingrett.postmottak@domstol.no; Kåre Kristoffersen; osk@mageli.no

Emne: Alle forberedelser til tvangssalg av Elveli må stanse så lenge saken behandles av byrådet. Advokat Torolv Sundfør: Jeg har som du er kjent med på vegne av Kåre Kristoffersen og hans etterkommere rettet en innstendig henstilling til  byrådsleder Raymond Johansen:1 Stans tvangsalget av Elveli gård. 2. Gi advokat Torolv Sundfør – som har fått i oppdrag å tvangselge gården - i oppdrag å innkalle to representanter fra PBE og Kåre Kristoffersen og meg til et møte for å gjennomgår og avklare alle forhold i Elvelisaken og avslutte saken med en sluttprotokoll.

 

Byrådslederen sendte 23. februar saken over til byrådsavdeling for byutvikling til behandling. Da det var gått en måned uten at jeg hadde fått svar, sendte jeg en e-post til byutviklingsbyråden og etterlyste et snarlig svar.

 

Kåre videresendte følgende e-post til

meg.: «Hei. Viser til tidligere kontakt.

I går mottok jeg redigert takst fra takstmann. Det er nå tatt høyde for alle tinglyste heftelser, landbrukssjefens tilbakemelding om konsesjonsverdi og utarbeidet notat knyttet til odel. Det bes om at du tar en siste gjennomgang av grunnlaget og gir tilbakemeldinger om forhold dere mener må korrigeres. Kommentarer må være oss i hende en uke fra dagens dato. Det vi mangler per nå er selve leieavtalene knyttet til stall mv, men dette vil det bli opplyst om i prospektet.Vi har igangsatt utarbeidelse av prospekt basert på ny takst og regner med at vi kan gå ut i markedet

overpåske».

 

Advokatfirmaet SGB Storløkken As

 

Torolv Sundfør

advokat/pa

Ad

 

16. februar sendte jeg følgende e-post til deg vedrørende

Elvelisaken:  «Jeg etterlyser svar på de spørsmålene jeg har sendt deg (punkt 1) og anmodningen om å få taksten etter at vi sendte inn våre merknader til ny uttalelse punkt 2:Vedlagt følger en e-post som Kåre har mottatt der tingrettsdommer Henning Kristiansen «beslutter etter dette at videre behandling av denne tvangssalgssaken utsettes til 30. mai 2023».(punkt 3) Kan du samtidig som du svarer på de spørsmålene vi har sendt deg forklare hvordan denne beslutningen fra tingretten innvirker på den siste taksten og det tvangsalget som du hat fått i oppdrag å gjennomføre og som du opprinnelig
opplyste oss om at du regnet med ville bli gjennomført innen utgangen av januar.

Den måten Oslo kommune/PBE har forfulgt Kåre Kristoffersen på ved først å fengsle han og deretter kreve at gården hans blir tvangssolgt for å få dekket inn 7 millioner kroner som PBE opplyser at etaten har brukt på saksbehandling (til å forfølge han) er hjerterått og utilgivelig.

 

For å vise hvordan PBE på naboeiendommen til Elveli - som Løvenskiold eier - har begått det alvorligste bruddet på markaloven etter at den trådte i kraft 1. september 2009, og har bidratt til at Løvenskiold har hatt 100 mill. kroner i fortjeneste på 10 ulovlig oppsatte eneboliger – sender jeg til orientering den politianmeldelsen av PBE som jeg for to dager siden leverte inn på Sandvika politistasjon  

 

Hilsen Jan M. Fredriksen

1 og 3. Jeg har ikke fått svar på spørsmålene           

Punkt 2 Vi fikk i går tilsendt ny takst fra deg med frist til å komme med merknader «en uke fra dagens dato», med sikte på å gå ut i markedet over påske»

 

Det er interessant å merke seg hvordan takstfirmaet i innledningen til taksten presenterer Elveli gård - som PBE påstår er et ulovlige fyllingsområde med tilkjørte masser fra byen og der skytebaner, driftsbygninger og boliger er ulovlige.

For å illustrere hvordan PBE har oppført seg må det nevnes at da eiendommen ble taksert, stilte PBE med to representanter og to sivilkledde, bevæpnede polititjestemenn. Disse drev sin egen «etterretningsvirksomhet» rundt på eiendommen, uavhengig av de som takserte: «Eiendommen ligger i Sørkedalen med marka som nærmeste nabo. Det er kort vei til Bogstad Gård som er et populært utfartssted med kafé og diverse aktiviteter. Ved Bogstadvannet er det også mulighet for bading om sommeren og ski/skøyter om vinteren, samt Oslo Golfklubb med en av Oslos bedre 18 hulls golfbane. 9 Røa sentrum ligger 15 min unna med bil. Her finner du Røa senter med bredt utvalg av servicetilbud som bl.a. bank, kaféer, sportsforretninger, klesforretninger, post, vinmonopol, apotek, blomsterforretning og dagligvarebutikker m.m. Gjennom Sørkedalen går det buss til Røa sentrum, et knutepunkt for både buss og t-bane. Flybuss til Oslo Lufthavn går også fra Røa. Nærmeste barneskole er Sørkedalen skole, Bogstad skole og nærmeste ungdomsskole er Hovseter skole»

 

Kåre og jeg satt i fire dager og stilte de spørsmålene, som vi ikke har fått svar på og i tillegg kommenterte vi hvert areal og hver bygning som inngikk i taksten, som er oversett i taksten.

Konklusjon: Vi viser til at stans i tvangsalget og forslag til avslutning av Elvelisaken er til behandling i byrådet. Vi tar det for gitt at byrådet vil stanse tvangsalget og imøtekomme vårt krav om å avslutte Elvelisaken med en protokoll i det partsmøtet vi har foreslått.

1.     Vi vil ikke gi noen tilbakemelding på den tilsendte taksten. Dette betyr at den planlagte annonseringen etter påske ikke kan igangsettes.

 

2.     Vi krever at det ikke blir igangsatt noe tvangsalg så lenge vårt krav om å avslutte Elvelisaken med en gjennomgang og avklaring av alle forhold i saken med sluttprotokoll er til behandling i byrådet.

 

Hilsen

Jan M . Fredriksen Kåre Kristoffersen

søndag 16. april 2023

Nr. 3211: Be om at rettsaken mellom oss og Oslo Kommune blir kansellert da Statsforvalteren tar til fornuft og omgjør alle tidligere vedtak som er bygget kun og alene på løgn og uvilje i fra plan og bygningsetaten!

Nr. 3211:

Be om at rettsaken mellom oss og Oslo Kommune blir kansellert da Statsforvalteren tar til fornuft og omgjør alle tidligere vedtak som er bygget kun og alene på løgn og uvilje i fra plan og bygningsetaten!

 

Nå er saken vår inne hos Statsforvalteren.

Der vi både tror og håper, og ber til Gud om at de omgjør alle tidligere vedtak.

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3204-na-har-jeg-virkelig-troen-at-vi.html

 

Før dette blir gjort, så går saken vår imot Lagmannsretten.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3186-anke-til-lagmannsretten-muren.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3185-dommen-ifra-oslo-tingrett-der.html

 

Her er siste skriv til Oslo Tingrett, som formidler dette videre til Lagmannsretten.

Dette er fordi at Oslo Kommune vant over oss i Oslo Tingrett, og kan da ta min kones bil og mine feriepenger.

Dette har vi anket.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3941-vart-skriv-til-oslo-tingrett.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3107-for-gud-er-alt-mulig.html

https://www.sokelys.com/blogger-jan-kare-christensen-tapte-saken-i-tingretten-dom-gir-namsmannen-rett-til-a-tvangsselge-bilen-og-utleggstrekk-i-lonn-feriepenger/

https://www.sokelys.com/ulovlig-mur-inndrivelse-av-tvangsmulkt-oversendt-tingretten/

 

Saken imot oss er overgrep, makt og myndighetsmisbruk.

Men vi både håper, ber og tror at Statsforvalter vil omgjøre alle tidligere vedtak i bakgrunn i forskjellsbehandling.

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3200-statsforvalteren-vil-vurdere.html

https://sokelys.com/Statsforvalteren%20besvarer%20henvendelser%20-%20anke%20til%20Statsforvalteren%20over%20usaklig%20forskjellsbehandling.pdf

https://www.sokelys.com/statsforvalteren-vil-vurdere-muren-i-krokstien-2-c-pa-nytt-pa-basis-av-sporsmalet-om-urettferdig-behandling/

 

Se her for diverse skriv som blir sendt Lagmannsretten gjennom Oslo Tingrett.

Men vi håper, tror og ber at rettsaken blir kansellert da Statsforvalteren omgjør alle tidligere vedtak som er egentlig kun eventyr og løgn.

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2966-det-er-min-og-min-kones.html

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2575-jeg-har-faktisk-imtegatt-plan.html

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2985-en-trenger-ikke-vre-profet-for.html

 

Vi kommer garantert til å vinne denne saken – 100 % sikker.

Her er det Gud imot Satan.

Løgn imot sannheten.

Lys imot mørke, der alltid det gode vinner til slutt.

 

1 Kor. 13.

Kjærligheten  (13,107)

Om jeg taler med et menneskes eller en budbringers tungemål, men er uten kjærlighet, er jeg som en gjenklang i messing eller som en klingende cymbal.

Om jeg har profetiske evner, om jeg forstår alle mysterier og har full kunnskap, eller om jeg har så sterk tro at jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting.

Om jeg gir alt jeg eier til å brødfø de fattige, eller om jeg overgir mitt legeme for å brennes, men ikke har kjærlighet, er jeg til ingen nytte.

Kjærligheten er utholdende og den er til gjensidig nytte. Kjærligheten begjærer ikke, og kjærligheten er heller ikke selvopphøyende og oppblåst.

Den er ikke usømmelig og søker ikke sitt eget. Den er ikke opphissende, men omtenksom uten ondskap.

Den gleder seg ikke over urettferdighet! Den fryder seg over sannheten.

Den tåler alt, den er trofast i alt, den håper på alt og den er utholdende i alt.

Gaver skal opphøre  (13,8)

Kjærligheten skal aldri falle bort! Men de profetiske evner skal de ta slutt, tungemål skal opphøre, og kunnskapen skal falle bort.

Men når det fullstendige kommer  (13,9-12)

For nå forstår vi stykkevis, og vi profeterer stykkevis.

10 Men når det fullstendige kommer, skal det stykkevise ta slutt.

11 Da jeg var et lite barn, talte jeg som et lite barn, jeg tenkte som et lite barn, og jeg forstod som et lite barn. Men da jeg ble voksen, tok det barnslige slutt.

12 Nå ser dere som i et speil, som et uklart bilde, men da skal dere se som ansikt til ansikt. Nå forstår dere stykkevis, men da skal dere forstå fullt ut, slik også jeg har forstått.

Tro, håp og kjærlighet  (13,13)

13 Nå er det slik at disse tre skal bli stående: Tro, håp og kjærlighet. Men størst av disse er kjærligheten.