lørdag 25. februar 2023

Nr. 3186: Anke til Lagmannsretten – muren vår er blitt som en «beruselse» for det offentlige at den skal fjernes!

 Nr. 3186:

Anke til Lagmannsretten – muren vår er blitt som en «beruselse» for det offentlige at den skal fjernes!

 

Nå holder vi/jeg på med anke til Lagmannsretten.

Det koster anke over kjennelser og beslutninger: 7 458 kroner

Vil du være med å støtte, da anken koster og hvis vi taper saken.

Så må vi betale for overgripernes Advokat.

 

Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?

Takk!

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!

 

Her er nå sendt til Oslo Tingrett at jeg vil anke saken.

 

Hei Birgitte Mork

Vedrørende sak 22-182065TVA-TOSL/08

Oslo 24/2. 2023

 

Takk for hyggelig telefonsamtale.

 

1.)    Kan jeg få dommen tilsendt i Word format?

 

2.)    Jeg ønsker saken anket til Lagmannsretten selv om jeg hverken tror at jeg får saken opp der eller blir hørt.

 

3.)    Jeg anker saken kun for å vise at jeg er uenig i avgjørelsen ifra Oslo Tingrett.

 

4.)    Samt at jeg ser på saken i alle ledd som et overgrep sak.

 

5.)    Ønsker all hjelp jeg kan av det offentlige der jeg mener at saken lider veldig av at jeg ikke får advokat dekket av det offentlige. At jeg som en «vanlig» mann skal gjøre en advokats jobb er urimelig og uprofesjonelt i mine øyne. Ikke bra!

 

6.)    Ønsker da en time satt opp for hjelp med å sette opp en anke. Ønsker mest mulig hjelp da jeg er ingen Advokat.

 

Ha en fortsatt fin dag!

Mvh

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo
Telf: 99598070

Tingrettsdommer Ole Christian Wenstøp Sørensen feilaktige dom Oslo tingrett

 

Jeg godtar ikke dommen uansett da dette er et justismord, overgrep og regelrett løgn.

 

De andre dommer og vedtak som henvises til, er ikke noe annet enn fabrikkerte løgndommer. Viktig å få med seg, at vi var amatører da saken begynte. Nå har vi skjønte at alt det som PBE og det offentlige har gjort imot oss er lovstridig og overgrep.

 

Det påstås at jeg har anført dette som foreldet. Dette er egentlig ikke riktig. Har bare sagt at det er samme krav som Namsmannen avviste som foreldet i 2020. Da virker det urimelig og meningsløst med at det er samme kravet som her blir da fremmet.

 

Det henvises til at det er vanskelig å gjengi det jeg har skrevet. Det sier seg selv, da hele saken imot oss er løgn.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3184-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Christensen er av namsmannen oppfordret til å gi opplysninger om sine økonomiske forhold, noe han ikke har gjort. Namsmannen har derfor i forbindelse med utleggsforretningen benyttet gjeldende livsoppholdssatser ved beregning av utleggstrekkets størrelse.

 

Dette har jeg gjort, hvorfor en lyver om dette er helt vanvittig.

 

Det springende punktet er minst to forhold.

 

Muren ble bygget veiledet av PBE.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

Muren er lovlig etter PBE egne regler.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

 

Hele saken imot oss er og forblir et overgrep, gir ingen mening.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Når selve vedtaket i saken vår er dokumentert løgn, da har ikke Plan og bygningsetaten noen sak, da fallet som legges til grunn på vår eiendom, er stupbratt, ikke vannrett som PBE hevder!

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3146-nar-selve-vedtaket-i-saken-var.html

 

Når hele det offentlige legger til grunn mål som ikke er riktige. Som her i dommen ifra Oslo Tingrett at vi har et fall som ikke stemmer med virkeligheten. Da må en få lov å si ifra, selv om vi ikke blir hørt.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

 

Vi har ikke blitt hørt, men ønsker uansett å si ifra om dette overgrepet.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3103-det-er-et-maktovergrep-av-det.html

 

Se her:

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3184-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

 

 Nr. 3184:

Plan og bygningsetaten her i Oslo er egentlig en kriminell røverbande som får lov å holde på som de vil da alle andre instanser og etater forsvarer og støtter dem!


Hele dommen kan leses her: https://sokelys.com/25_Signertkjennelse.pdf_64391128.pdf.pdf

 

Dette er ikke bilde av hverken Asbjørnsen og Moe. De to norske folkeminnesamlerne Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe.

De samlet det som i dag er de mest kjente norske folkeeventyrene, og kalles Asbjørnsen og Moes folkeeventyr.

Men det er Tingrettsdommer Edvard Os som bare prøver å skrive som han er en eventyr forteller i dommen imot oss i fra 2018.

Tenk, synke ned på et slikt lavmål å lyve helt åpenbart i en offentlig dom.

 


 

Plan og bygningsetaten her i Oslo er giftig, løgnaktig, korrumpert og arrogant i møte med oss for egentlig ingen verdens ting!

 

Denne etaten er dessverre godt støttet av Oslo tingrett, Oslo Byråd, Lagmannsretten, Sivilombudet, Statsforvalteren, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og det som nevnes kan er vår erfaring!

Hva vi har gått igjennom er temmelig ille.

Når en f.eks. avslører PBE, eller motsier dem.

Så er det aldri noen form for selverkjennelse, retrett, unnskyldning eller innrømmelser.

Hva skjer? De svare som regel ikke selv om forvaltningsloven sier dette.

De gir bare nye saftige bøter, vedtak eller annet de finner på.

Som å tinglyse heftelser på eiendommen, kjøre saken videre til Innkrevingsetaten, namsmannen eller andre onde og meningsløse handlinger som denne etaten holder på med.

https://www.sokelys.com/klarte-ikke-a-hindre-pbe-i-a-tinglyse-tvangsvedtak-som-heftelse-pa-eiendommen/

 

At plan og bygningsetaten her i Oslo bryter Norsk lov som i vår sak der vi har bygget en mur der vi ble veiledet av PBE hvordan bygge den.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

Der vi også har en mur som er lovlig også i ettertid, med hensyn til målsetninger da vi har en loddrett fall på eiendommen som gjør at en mur som vi har er lovlig.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

 

Problemet med det offentlige er at dessverre at løgneren og de kriminelle kjeltringene i plan og bygningsetaten her i Oslo. De blir forsvart og får medhold av andre kjeltringer og kriminelle innenfor det offentlige!

 

Her er mange eksempler å gi. Nøyer meg med kun 2 eksempler da det er så mange eksempler jeg har skrevet om før.

Siste gang vi fikk saken behandlet hos Statsforvalteren, så svarte de ikke noe på våre anklager imot PBE. De drøyde vel også saken over ½ år over tiden, og svaret var nonsens. Da vi påpekte dette, fikk vi til svar av Statsforvalteren at alt var korrekt.

Bl.a. skrev narresisten Odd Meldal seksjonssjef hos Statsforvalteren følgende:

«Som det kommer frem ovenfor, er vi ikke enig i at det foreligger kritikkverdige forhold.»

Hele saken imot oss er ikke noe annet enn kritikkverdige forhold, løgn og manipulering.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3115-det-er-et-narrativ-som-det.html

 

Vi ble også oppringt av Hege Skaanes Nyhus, Avdelingsdirektør Statsforvalteren i Oslo og Viken. Eneste som kom ut av dette var at hun ville si ifra at til mer jeg kritiserte. Til mer måtte jeg regne med av represalier.

Slik holder de på, helt forferdelig.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3105-hege-skaanes-nyhus.html

 

Dommen i fra Oslo Tingrett er en dom som er på nivå med Asbjørnsen og Mo sine eventyr!

 

Må si også en ting, alt det som er bygget. Det er bygget på vår eiendom med våre midler. Dette burde da få disse impliserte til å være noe ydmyke og forståelsesfulle. Kun for å oppgradere vår egen eiendom.

Selv dette får ikke disse galningene og bastardene til å dempe seg, tvert imot.

Til galnere og mer løgnaktige blir de.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Når en møter ikke bare PBE sine løgnere. Fabrikkerte fremstillinger og notoriske brudd på en rekke Norske lover.

Så er det faktisk i alle ledd løgn og nøyaktige det samme som gjentar seg i samtlige andre instanser enn møter.

Det være seg som her jeg nevnet Oslo Tingrett. Men det er over hele fjøla som vi har møtt akkurat det samme.

Løgn, arroganse, maktovergrep og represalier for å si ifra om dette.

Oslo Byråd, Lagmannsretten, Sivilombudet, Statsforvalteren, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og det som nevnes kan.

Foruten Oslo Tingrett som jeg nevner her.

Vi hadde da rettsak mellom oss og det offentlige desember 2018.

I dommen imot oss så klarte Tingrettsdommer Edvard Os å dikte opp i dommen som han hadde overhørt telefonsamtalen mellom meg og Kaja Aubert Lange.

Les her bl.a.:

https://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2403-norsk-rettsvesen-fremstar-for.html

 

For å ikke bruke alt for mye plass da du kan lese mer i denne artikkelen og andre artikler, gjengir jeg bare kort her:

Hovedpunktet under disse forhandlingene passet jeg på å at var «vanntett» da jeg også skrev på forhånd om dette, og snakket vel og lenge om det i retten. Men hva gjør Dommeren?

Dette var den uredelige dommer Edvards Os.

Jo, han dikter inne en løgnhistorie at jeg ikke har forstått hva jeg er blitt fortalt. Det minner meg om hva Jesus og disiplene ble utsatt for av løgner. Da Jesus hadde stått opp så ble vaktene som «sov» betalt å betale for å si at hans disipler hadde stjålet hans legeme. Løgnene til vaktene til graven for Jesus og tingrettsdommer Edvards Os er av samme alen.

 

Matt. 28. Men ved enden av sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.  2 Og se, det kom et stort jordskjelv; for en Herrens engel fór ned fra himmelen og trådte til og veltet stenen fra og satte sig på den.  3 Og han var som et lyn å se til, og hans klædning var hvit som sne; 4 og av frykt for ham skalv de som holdt vakt, og de blev som døde.  5 Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! jeg vet at I søker efter Jesus, den korsfestede; 6 han er ikke her; han er opstanden, som han sa; kom og se stedet hvor han lå!  7 Og gå avsted i hast og si til hans disipler at han er opstanden fra de døde. Og se, han går i forveien for eder til Galilea; der skal I se ham. Se, jeg har sagt eder det!  8 Og de gikk i hast bort fra graven med frykt og stor glede, og løp avsted for å fortelle hans disipler det.  9 Og se, Jesus møtte dem og sa: Fred være med eder! Men de gikk frem og omfavnet hans føtter og tilbad ham. 10 Da sa Jesus til dem: Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea; der skal de få se mig. 11 Men mens de var på veien, se, da kom nogen av vakten inn i byen og fortalte yppersteprestene alt det som var skjedd. 12 Da kom disse sammen med de eldste og rådslo, og de gav stridsmennene mange penger 13 og sa: I skal si: Hans disipler kom om natten og stjal ham bort mens vi sov. 14 Og om det skulde komme landshøvdingen for øre, da skal vi tale vel med ham, og lage det så at I kan være trygge. 15 De tok da pengene, og gjorde som de blev lært; og dette rykte kom ut blandt jødene, og har holdt seg til denne dag.

 

Jesus hadde stått opp, men for at dette ikke skulle komme ut. Så ble det en motaksjon på dette. Da med løgner at disiplene hadde stjålet hans legeme. Dette ble vitnet av noe som sov. I vårt tilfelle er det tilsvarende løgner da det er mennesker som ikke har hørt samtalen min med vår saksbehandler, som sier at den aldri har funnet sted. Og har den funnet sted, så vet de hva som er blitt sagt, men ikke meg.

 

Her skriver jeg om saken:

 

Edvards Os skriver:

 

DOM fra Oslo tingrett 11 desember 2018

 

Saken gjelder gyldigheten av avslag på dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd. 

 

Før muren ble satt opp, var saksøker i kontakt med saksbehandler Lange i kommunen. De hadde to telefonsamtaler. Han spurte bl.a. om oppføring av mur på den gamle muren. Det kan ikke utelukkes at det i samtalen oppsto misforståelser eller uklarheter. Saksøker oppfattet det slik at han ble fikk bekreftet at det tiltaket ikke var søknadspliktig når det allerede var en mur der, og uansett burde kommunen ha veiledet på en annen måte ved å stille spørsmål, samt forklare hva som forutsettes og hva som må sjekkes. Den aktuelle saksbehandleren kjente eiendommen godt gjennom sin befatning med den opprinnelige byggesaken for de fire eneboligene og ferdigattesten for dette tiltaket. Kommunens veiledning har vært mangelfull og saksøker har derfor vært i god tro når han satte opp støttemuren.

 

Til støtte for påstanden har saksøkte i det vesentlige anført: 

Klager viser til at muren ikke medfører vesentlig ulempe. Vi er ikke enige i dette, siden det må anses som en vesentlig ulempe at hensynene bak planen vesentlig tilsidesettes. Det er for øvrig heller ikke et selvstendig argument for dispensasjon at ulempene er små, se Sivilombudsmannens uttalelse i SOM-2011-1023. Det må foreligge klare og relevante fordeler ved tiltaket for at det skal kunne gis dispensasjon. Fravær av ulemper er ikke nok.

 

Betydning av veiledningen fra kommunen. Tiltakshaver har oppfattet kommunens veiledning slik at støttemuren ikke var søknadspliktig. Slik veiledning gis på grunnlag av den informasjonen som tiltakshaver gir, og muntlig veiledning på telefon har ikke bindende virkning for kommunen. I dette tilfellet er det et stort avvik mellom hva som er tillatt etter regelverket, og hva som er oppført. Vi kan ikke se at det er sannsynliggjort at kommunen har gitt samtykke til en mur av denne størrelsen, plassert i regulert veigrunn. Tiltakshaver må selv bære risikoen for å ha oppført søknadspliktige tiltak uten tillatelse.

(sitat slutt).

 

Her er en triade av løgner, usannheter og fordreininger av sannheten. At en seriøs dommer kan skrive slik skjønner jeg ikke i det hele tatt.

 

For å ikke gå inn på alt her, så legger jeg ved mitt skriv til Oslo tingrett som Edvards Os overhode ikke tror på.

 

Sluttinnlegg/dokumentasjon til Oslo Tingrett, vedrørende sak imot PBE i Oslo, Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet             Oslo 21/11-2018

 

Rent juridisk er det Fylkesmannen stadfestelse av PBE vedtak vi klager på og vil ha omgjort til at vi får beholde bod, trapp og mur som det står i dag. At ikke PBE vedtak om vandalisering av vår eiendom ikke blir opprettholdt. Men omgjort til at alt skal bli stående uten forandring.

 

Mvh

Jan Kåre Christensen

 

1.)  Oslo kommune skriver dette i sitt vedtak.

 

Ingen brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11

 

Staten bestrider at det foreligger brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11. 

 

Saksøker hevder å ha fått muntlig godkjenning til å oppføre støttemuren fra kommunen flere ganger. Staten viser til Plan- og bygningsetatens brev av 30. januar 2017 til Byrådsavdeling for byutvikling hvor det angis at saksbehandleren det henvises til ikke har sagt at en mur av denne størrelsen plassert i regulert veigrunn er unntatt søknadsplikt. Det kan imidlertid ha blitt sagt at utbedring/tilbakeføring av opprinnelig mur langs veien ikke ville være søknadspliktig. Den eksisterende muren det vises til var en lav mur i stablestein og kan ikke sammenlignes med den oppførte muren. 

Forvaltningens veiledningsplikt må ses i lys av at veiledning i hovedsak foregår muntlig over telefon, og at opplysninger gis på et generelt grunnlag på bakgrunn av den informasjonen som tiltakshaver gir. Muntlig veiledning på telefon har ikke bindende virkning for kommunen, og tiltakshaver må selv bære risikoen for å ha oppført søknadspliktige tiltak uten tillatelse.

(sitat slutt).

 

Legg merke til at denne prosessen med veilederplikten som Oslo kommune mener de har gjort riktig, er stadfestet av Fylkesmannen og Sivilombudsmannen.

 

A.) «Saksøker hevder å ha fått muntlig godkjenning til å oppføre støttemuren fra kommunen flere ganger.»

 

Ja, jeg har fått veiledning flere ganger, her er hva som faktisk skjedde.

 

Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert. Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.

Det er ikke lett å gjengi dette fem år etterpå, og når det var flere telefonsamtaler føles det som en når det er fem år etterpå.

Samt, at Oslo kommune har overhode ikke vært interessert å høre vår versjon, de hadde bestemt seg for 3 – 4 år siden at vi skulle få nei på alt.

 

Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

 

Mener å huske at vi ringte ned medio mai og august 2013? Det ligger fem år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt, men etter min erindring svarte hun slik som dette.

Da spurte jeg om følgende, vi har satt opp trapp og har lyst å sette opp mur. Trapp mener jeg vi satte opp 2013, da vi før dette hadde hatt et tau som vi slengte oss ned på i Stormyrveien, og tro det eller ei, det er til dette nivået Oslo kommune har gitt oss pålegg om å gå tilbake til, at vi skal bruke et tau å slenge oss ned på veien med. Du tror det ikke, men slik hadde vi det før vi bygget trappa som Oslo kommune har gitt oss pålegg om å rive, fatte det den som kan.

 

Jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke søknadspliktig å bygge en oppå den. Dette svarte Kaja Lange Aubert.

Jeg sa ja, og da svarte Kaja Lange Aubert at da var det ikke SØKNADSPLIKTIG DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!

DETTE GÅR NOK BRA!

 

Jeg sa videre at vi ser for oss en mur på 1.5 meter og 1 meter gjerde.

Dette var ikke noe problem sa hun, da andre fra før av har høyere mur enn dere.

 

I 2013 ringte jeg til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.

BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG.

Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke selv om muren ble annerledes. Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av mur, Oslo kommune bryter Norsk lov ved å bestride dette.

 

PBE sier imidlertid noe annet nå, nemlig:

 

b.) «Det kan imidlertid ha blitt sagt at utbedring/tilbakeføring av opprinnelig mur langs veien ikke ville være søknadspliktig. Den eksisterende muren det vises til var en lav mur i stablestein og kan ikke sammenlignes med den oppførte muren.»

 

Oslo kommune har ikke overhørt denne samtalen.

Det har kun jeg og Kaja Lange Aubert, ingen andre.

 

Når Oslo kommune begir seg ut på å forklare hva som er blitt sagt i en telefonsamtale som de ikke har overhørt. Så gjør de to store feil her.

For det første så lyver de, og etterpå fantaserer de noe som de mener er blitt sagt. Dette i seg selv, gjør at hverken Oslo kommune, Fylkesmannen eller Sivilombudsmannen har noen troverdighet når de kan tillatte seg å begå slike brølere. Dette er også imot Norsk lov og vanlig anstendighet å dikte ting inn i et dokument.

 

Hadde den oppdiktede og løgnaktige fremstillingen som PBE her gir vært sann, så hadde vi selvfølgelig aldri satt opp mur.


Det er selvfølgelig renspikka løgn som PBE driver med.

Dessverre har både Fylkesmannen og Sivilombudsmannen latt dette passere, det forteller bare at deres troverdig i denne saken er lik null.

 

Hva har egentlig både Oslo Kommune, Statsforvalteren og Sivilombudsmannen gjort her? Når det kan fastslås med stor sikkerhet at alle offentlige etater ikke snakker sant og ikke er villige å ta innover seg at vi har fått muntlig godkjennelse, så innebærer det at deres generelle troverdighet slår helt avgjørende sprekker!

Ja, de svarer ikke på våre henvendelser angående dette, og når de det gjør så har de enten fabrikert enten en «sannhet» eller snakker usant og dikter opp hva som eventuelt kunne og er blitt sagt i flere telefonsamtaler de aldri har overhørt eller referert tilbake til Kaja Lange Aubert som gav oss muntlig tillatelse til å bygge.

 

Så viser det seg i ettertid at muren vår er innenfor de kravene og reglene som PBE selv legger til grunn, det mangler kun noen få ubetydelige centimeterer!

 

Dette har jeg skrevet om i flere artikler, her er et eksempel.

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3159-det-er-nok-tvilsomt-at.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3158-muren-var-ligger-na-pent-og.html

 

Her står det noe mer utførlig, les selv her:

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html


Dette sier PBE sitt regelverk.

 

Følgende unntak tillates:

 

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

 

Videre står det.

6.5

Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen plassering eller høyere gesims- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for tillates ikke. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.

Følgende unntak tillates:

C. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

Vår skråning er der!

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3123-dommen-i-fra-oslo-tingrett-en.html?m=1


Saken imot oss er egentlig ekstra stygg, da vi er amatørene her!

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3117-er-det-rett-for-oss-som-kristne.html

 

Mens plan og bygningsetaten her i Oslo, er de profesjonelle.

Vi har da ikke utdannelse eller kompetanse som de har.

Vi jobber ikke med det heller.

Når vi da ringer ned og prater med dem, skal vi da ikke forvente at hva de sier. Det tar vi for «god fisk», og tror på vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange?

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3103-det-er-et-maktovergrep-av-det.html

 

Så mente PBE at vi skulle søke, og det gjorde vi

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2543-det-er-apenbart-en-tjenestefeil.html

 

Hva var problemet da?

Muren var for høy for fallet på eiendommen var ikke tilstede.

Her er nok en løgn, da tomten vår er stupbratt.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

 

Da tillater PBE murer på 1.5 meter, og vår mur er 1.8 meter.

Siden det er kun fordeler med vår mur, så sier lovverket at dispensasjon og godkjennelse skal innvilges.

Når vi holder dette frem, så svarer ikke etaten oss.

Når vi kommer med spørsmål, så svarer de ikke oss.

Vi kommer med andre relevante spørsmål, ingen svar der heller.

Selv de mest enkle spørsmål svarer de ikke på.

Bl.a. hvordan kan vår trapp være ulovlig, når den ligger 100 % inne på vår eiendom.

Muren vår ligger ½ meter lengre inne enn naboens skråning som er godkjent.

Hvordan kan da vår mur ligge i regulert veigrunn, men ikke naboens bedritne og ekle skråning? Vi får ikke svar av denne narre etaten!

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2480-ny-ankesak-sendt-til.html

 

Sluttkommentar:

 

Det er noe jeg har tenkt på i det siste. Det er hvorfor bruker det offenlige slike store ressurser imot et lovlydig ektepar som tilhører middelklassen?

Vi har da ikke noe å tjene på å lyve eller fordreies sannheten.

Det har ikke det offentlige heller her da.

Det er da kun en skarve mur, trapp og bod som står der til null sjenanse for et eneste menneske i Oslo By.

Men vi skal knekkes, strupes og måler er åpenbart å få oss på gata slik de holder på.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

 

Dette fremstår for oss å være helt meningsløst, ondt og som om det var SS soldater som styrer Norge.

Var en ikke 100 % lydige imot Nazistene galskap, så kunne de finne på å gjøre absolutt alt. Dette vi opplever miner noe veldig om dette.

https://www.sokelys.com/selv-nazistene-og-adolf-hitler-var-ikke-sa-ille-som-det-offentlige-er-imot-oss-er-vi-overbevist-om-for-dette-er-ikke-noe-annet-enn-et-offentlig-overgrep/

 

 

 Nr. 3144:

Vi har etter hvert skjønt mer og mer at PBE og det offentlige er egentlig mennesker som lider av hersketrang, og til dels en form for personlighetsforstyrrelser mon tro?!

 

Jouko Kilpimaa og PBE brukte de samme tegningene.

Vi har påpekt bare at de tegningen er misvisende.

At Jouko Kilpimaa er kriminell, det viser dommen han fikk.

PBE i Oslo er også kriminelle, de bruker de samme tegningene.

Selv om de tegningene de bruker, ikke stemmer.

Her er tegningene, det er den første tegningene beskrevet i denne artikkelen som PBE har brukt imot oss hele veien. Statsforvalteren har også brukt samme tegning flere ganger imot oss.

Det viser bare at de kriminelle elementene finner hverandre.

Tegningene er kun oppdiktet, det er en eventyr tegning.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3142-hvis-vi-gar-igjennom-mange-av.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

 

Her følger artikkelen videre.


https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2461-vi-har-kjempet-imot-staten-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3941-vart-skriv-til-oslo-tingrett.html

 

Det er slike personer vi må forholde oss til om de er offentlige myndigheter eller det private.

Det er ikke rart at det egentlig er lys imot mørke, og sannhet imot løgn som denne saken egentlig handler om.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3128-det-er-fritt-frem-for-plan-og.html

 

Her er fallet som viser at egentlig er det ikke i nærheten så «lite» som eiendommen vår har som fall (For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.) Da tillater PBE murer i vår størrelsesorden.

For det skal passe med PBE narrativ, så skal de legge til grunn hele tomtens fall.

Nei egentlig ikke, de legger til grunn en tegning de har funnet i prospektet i fra Beliggenhets eiendom.

Det vedkommende som var ansvarlig for byggingen, fikk vel Norges historiens lengste korrupsjons dom.

Det passer fing, for det heter i ordtaket «like barn leker best!»

Bilde av Tapani Bøe som han nå heter, eller hans Jouko Kilpimaa.

Mannen og firma hans bygde vårt hus, og de tegninger som beligenhetsgruppen brukte for å få huset godkjent.

Har PBE brukt imot oss selv om de hele tiden har hevdet at de ikke stemmer med fakta.

Trist at en slik kriminell gjeng får lov å holde på uten at noen tar til motmæle.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3131-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 


Jouko Kilpimaa (hans nye navn er Tapani Bøe) tegninger er det PBE legger til grunn, les om han her som PBE legger til grunn at det han og de rundt han er de tegningene de bruker.

Det var han som også bygde både hus og utformet eiendommen for alle våre fire hus her som ble bygget samtidig i Krokstien a-d.

Det var greit, men å legge alt som han var medansvarlig til.

Ta det for «god fisk» som PBE gjør.

Bruke de tegningene som et faktum i saken, viser bare at kjeltringene og de kriminelle finner hverandre, og det ganske så godt! Dette er ikke tilfeldelig.

Jeg vet at dette stemmer ikke (de tegningene som PBE bruker), men i PBE hoder stemmer alltid de kriminelle elementene da de er åpenbart av samme sorten.

https://frifagbevegelse.no/forside/han-har-vart-beryktet-i-det-svarte-arbeidslivet-siden-1990tallet-na-er-han-domt-til-en-historisk-streng-straff-6.158.548010.9d1a27656f

https://frifagbevegelse.no/forside/hoyesterett-avviser-anken-til-jouko-kilpimaa-dommen-pa-seks-og-et-halvt-ars-fengsel-blir-staende-6.158.578100.9c0368027e

https://fagpressenytt.no/artikkel/hard-straff-svarte-inntekter

 

Det står ikke det i deres eget reglement, der står det at skrånede tomter.

Det ligger da i saken natur og hvordan andre blir behandlet, at det er der muren skal stå eller står, som er det avgjørende.

En kan ikke ha to sett med regler som PBE legger opp til. Det er der tomten slutter som skal legges til grunn. Og hvordan den er der før en begynner å jobbe med den. Slik praktiserer da PBE ellers av hva jeg kan lese.

Dette skriver også vår advokat om i ankeskrivet til Borgarting lagmannsrett.

I tingrettens dom på side 9 er det skrevet at såvel Oslo kommune som Fylkesmannen har hensyntatt at det er hele tomtas fallretning som skal legges til grunn hva gjelder spørsmålet om hvor høye terrenginngrep som kan tillate, jf. pbl. § 6.5 andre ledd bokstav a-c   - ikke terrengfallet mellom huset og veien. Denne tolkningen av bestemmelsen mener den ankende part er feil, for det innebærer at man gir et galt bilde av situasjonen på stedet. Helningen ned mot veien var ikke en lett skrånet tomt, men bratt og farlig. 

Christensens mur ligger dessuten lavere enn f.eks. naboen over på den motsatte siden av Stormyrveien uten å være til sjenanse eller hinder for noe eller noen. 

På denne bakgrunn er det feil av tingretten å legge til grunn at avviket er forholdsmessig betydelig mht høyden på muren, og feil av tingretten å legge til grunn at oppføringen var et inngrep som står i direkte motstrid om bevaring av eksisterende terreng.

Det gjøres gjeldende at her er de formelle grunnvilkårene for dispensasjon oppfylt, at det faktisk og rettslig er grunnlag for dispensasjon, og at det i dette tilfellet må kunne gis rom for bruk av dispensasjon.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

 

Sågar på vår egen nabotomt, har de sprengt ut vel 4 meter og søker om dispensasjon og godkjennelse. Hos oss er det et naturlig fall.

Det er da vitterlig at var tomt naturlig har det fallet.

Hva gjør PBE når vi påpeker dette?

Unnlater å svare og bare kjører i vei med nye bøter og vedtak.

De blir forsvart av faktisk samtlige offentlige instanser, hele saken imot oss viser hvilken råttenskap og uredelighet det er innenfor det offentlige Norge.

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3089-selv-nazistene-og-adolf-hitler.html

 

Det er helt, helt katastrofalt dårlig, rett og slett råttent fra a til å. men så sier skriften også at det gamle menneske uten Gud er gjennområttent, det er dette som nå blir til fulle åpenbart.

Sannheten er det at vi mennesker trenger Gud i våre liv for å kunne bedømme ting rett.

Skriften sier også at begynnelsen til visdom er å frykte Gud. Salme 111.10.

Rom. 3. 10 For det står skrevet: ‘Ingen er rettferdig. Ikke én!  SAL 14,3 

11 Ingen er forstandig, for ingen søker Gud udelt.

12 Alle har bøyd av, og derfor er de fordervet! Ingen gjør godt — ikke én!’

13 ‘Deres struper er som åpne graver, og deres tale er svikefull.’ Og: ‘Slangegift er under deres lepper.’  SAL 5,10 ,  SAL 140,4 

14 ‘Deres munn er full av fordømmelse og bitterhet.’  SAL 10,7 

15 ‘De er raske på foten når de skal spille blod.

16 Ødeleggelse og elendighet følger deres stier.

17 Men veien til fred kjenner de ikke.’  JES 59,7-8 

18 ‘Det er ingen gudsfrykt i deres øyne.’  SAL 36,2 

Det er virkelig forskjell på oss og det offentlige, de lyver hele veien.

Vi snakker sant og prøver å være løsnings orienterte.

Det offentlige driver kun med straff, represalier og gjengjeldelse, for noen råtne mennesker som vi har møtt. Helt katastrofe og ille.

Uten evne og vilje til å gå i seg selv og innse og innrømme at her har en tatt grundig feil og latt PBE løgner og narrativt styre enn.

 


Det er del ting som er for meg noe underlig.

Jeg har egentlig alltid trodd og hatt tillitt til offentlige personer.

Men etter hvert så kommen en borti mennesker og etater den en skjønner og erfarer at det er mye som ikke er som en før trodde.

Tilliten til det offentlige, og ikke minst rettskaffenheten og redeligheten er for meg noe som oppleves som faktisk ikke er tilstede.

For å prøve å forklare dette, vil det bli alt for omfattende.

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2469-hver-gang-vi-har-vrt-i-klammeri.html

 

Derfor kun i stikkordsform. Vi har skjønt at den kunnskapen mange offentlige er i besittelse av. Bruker de på en slik måte, at en faktisk selv må sette seg inn i saker og regelverk. Eller så kjører de over deg.

Slik som her i vår sak er det selve fallhøyden på vår eiendom som de hele veiene har lagt til grunn. At den er noe annet enn den faktisk er.

Dette skjønte vi ikke betydningen av i begynnelsen, da vi godtok PBE og det offentlige sine løgner.

Så skjønte jeg etter hvert at det som lå til grunn for at vi ikke fikk godkjent muren.

Selve fallhøyden, og dette har vi spurt PBE utallige ganger om hvorfor de lar en fallhøyde ligge til grunn som ikke er reell (oppdiktet og konstruert) være det avgjørende, siden da har de ikke svart oss.

Vi har hatt en progressiv utvikling og forståelse der vi har evnet å sette PBE og det offentlige totalt i forlegenhet.

De svarer igjen med bare nye vedtak og bøter.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3115-det-er-et-narrativ-som-det.html

 

Med andre ord, de er kriminelle og en gjeng med løgnere som bryter forvaltningsloven og andre Norske lover.

Og ingen vil svare oss på dette selv om vi kan påvise at PBE og det offentlige lyver.

For meg, eller rettere sagt. Jeg og min kone, kommer selvfølgelig aldri gå med på å rive muren eller noe annet da det som ligger til grunn i alle vedtak og bøter imot oss er bygget på urøkte opplysninger.

PBE og det offentlige er rett og slett en mafia gjeng imot oss.

De er kriminelle og lyver.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3105-hege-skaanes-nyhus.html

 

Det minner meg om Russlands krigføring, som er så onde og primitiv når deres fremste mål er å ramme Ukrainas infrastruktur med strømnettet som det viktigste.

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3002-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Her er det offentlige viktigste mål å fortelle en usannhet av vår eiendom er flat.

Mens f.eks. nabohuset i Krokstien 2 d. søker nå også om dispensasjon og godkjennelse på mur.

Der har de sprengt ut på det meste vel 4 meter og søker om dispensasjon og godkjennelse.

Hos oss er det ikke sprengt ut en millimeter, det er naturlig stupbratt.

Det som PBE holder på med er bare så ille det kan forbli!

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3094-plan-og-bygningsetaten-med-sin.html

 

Dette sier PBE sitt regelverk.

 

Følgende unntak tillates:

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

Videre står det.

6.5

Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen plassering eller høyere gesims- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for tillates ikke. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.

 

Følgende unntak tillates:

C. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

Vår skråning er der!

Her noen foto som viser vår bratt ned og at muren vår egentlig er lagt utpå for å holde fyllmassene på plass, slik at de ikke faller ned i veibanen som det gjorde før.
Samt at vi har fått et langt penere og grønnere uteområde.

Til rekreasjon og utenomhusopphold.

 


 
 

Det som også er så ille med PBE løgner, at de blir forsvart av faktisk samtlige andre offentlige instanser i en form for å knuse oss for å stå opp imot denne uretten og disse løgnene til Plan og bygningsetaten her i Oslo.

Hele systemet er gjennom korrupt og råttent åpenbart. Det har vi nå nettopp sett i sakene med Birgitte Tengs der fetteren hadde på seg vel en uriktig dom i 25 år som totalt stigmatiserte han.

Samt Viggo Kristiansen satt i buret i over 20 år uriktig dømt for en forbrytelse han aldri hadde vært med på.

Han som hadde gjort det, og innrømmet og snakket det politiet i Kristiansand ville han skulle si. Fikk en mildere dom, ingen forvaring og beskyttelse når han kom ut av fengslet for å fortsette å lete ting opp på nettet som ikke nevnes kan og vil av meg.

Hele systemet og de menneskene som jobber innenfor det offentlige viser seg som en gjeng med overgripere og maktmennesker, slik som i disse sakene og vår sak!

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3098-jan-helge-andersen-dro-viggo.html

 

Det er så vanvittig og helt ute av kontroll denne saken imot oss. Der de prøver fullstendig å knekke oss fordi vi ikke bøyer oss for PBE løgner og narrativ. Hele saken imot oss fra a til å er kun bygget på løgn og fabrikkerte ting i fra det offentlige. Der det må vel sies å toppe seg forje gang i Oslo Tingrett der Tingrettsdommer Edvards Os diktet opp en samtale mellom meg og Kaja Aubert Lange. At avvike var for stort på den løgn halvmeteren som PBE sier vår mur skal være på. Når fallet på vår eiendom er loddrett nesten, da tillater PBE murer som er nesten identisk lik vår. Hele saken er vanvittig og kun basert på løgn og fanteri av det offentlige med det tarvelige PBE i spissen som dessverre både Oslo Tingrett, Oslo Byrett, Sivilombudsmannen, Statsforvalteren og Kommunal- og distriktsdepartementet har forsvart løgnene og galskapen til plan og bygningsetaten her i Oslo.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3103-det-er-et-maktovergrep-av-det.html

Sluttkommentar:

Etter Norsk lov er det veldig alvorlig dette. Vi har faktum i saken der selve fallet på vår eiendom er faktisk ikke tilnærmet vannrett som PBE hevder, men stupbratt. Da sier regelverket at vi kan ha en mur på 1.5 meter.

Da ikke ta hensyn til dette og hva som er sannheten. Det er faktisk en kriminell handling av PBE og det offentlige.

At disse andre innenfor det offentlige ikke tar affære, er bare trist!

De er med kjeltringene og overgriperne å utføre selv disse onde og kriminelle handlingene!

Der står saken vår i dag, at vi kjemmer imot egentlig en kriminell bande som lar løgn være sannhet.

Og sannhet løgn, som viser at deres pålegg er ikke noe annet enn røverpålegg og røver vedtak!

Det er egentlig ikke slik at vi kjemper imot en overmakt, men en løgnmakt som innbiller seg at de kan gjøre hva de vil.

Men det stemmer ikke, sannheten seirer alltid til slutt, ikke løgnene til PBE og det offentlige.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2985-en-trenger-ikke-vre-profet-for.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2461-vi-har-kjempet-imot-staten-og.html

Hele saken vår er vel den en kan kalle en bagatell. 

Men det viser bare når hatefulle mennesker full av løgn og tåler ikke motsigelser.

Får holde på, ikke blir stoppet.

Så kan de finne på det utroligste, og de blir forsvar av andre likesinnede.

Og finner også koplinger og bruker kriminelle sine tegninger og annet.
Det er virkelig en Mafia-gjeng vi kjemper imot!
Aldri om de skal få vinne frem med sine løgner, aldri!
https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3060-baneheia-saken-og-saken-var-med.html

 
Nr. 3142:

Hvis vi går igjennom mange av det offentlige og Plan og bygningsetatens løgner imot oss, blir det mange og stygge!


Dette sier PBE sitt regelverk.

 

Følgende unntak tillates:

 

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

 

Videre står det.

6.5

Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen plassering eller høyere gesims- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for tillates ikke. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.

Følgende unntak tillates:

C. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

Vår skråning er der!

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3123-dommen-i-fra-oslo-tingrett-en.html?m=1


Saken imot oss er egentlig ekstra stygg, da vi er amatørene her!

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3117-er-det-rett-for-oss-som-kristne.html

 

Mens plan og bygningsetaten her i Oslo, er de profesjonelle.

Vi har da ikke utdannelse eller kompetanse som de har.

Vi jobber ikke med det heller.

Når vi da ringer ned og prater med dem, skal vi da ikke forvente at hva de sier. Det tar vi for «god fisk», og tror på vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange?

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3103-det-er-et-maktovergrep-av-det.html

 

Så mente PBE at vi skulle søke, og det gjorde vi

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2543-det-er-apenbart-en-tjenestefeil.html

 

Hva var problemet da?

Muren var for høy for fallet på eiendommen var ikke tilstede.

Her er nok en løgn, da tomten vår er stupbratt.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

 

Da tillater PBE murer på 1.5 meter, og vår mur er 1.8 meter.

Siden det er kun fordeler med vår mur, så sier lovverket at dispensasjon og godkjennelse skal innvilges.

Når vi holder dette frem, så svarer ikke etaten oss.

Når vi kommer med spørsmål, så svarer de ikke oss.

Vi kommer med andre relevante spørsmål, ingen svar der heller.

Selv de mest enkle spørsmål svarer de ikke på.

Bl.a. hvordan kan vår trapp være ulovlig, når den ligger 100 % inne på vår eiendom.

Muren vår ligger ½ meter lengre inne enn naboens skråning som er godkjent.

Hvordan kan da vår mur ligge i regulert veigrunn, men ikke naboens bedritne og ekle skråning? Vi får ikke svar av denne narre etaten!

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2480-ny-ankesak-sendt-til.html

 

Sluttkommentar

 

Jeg har vært med å bygge denne muren. Det ligger flere enorme steinblokker på flere tonn bakom muren vår flere steder. Uansett, det sto en mur der i fra før. P.g.a. dette slapp vi å søke hevdet Kaja Aubert Lange.

Ser vi bort i fra dette. Så er muren allikevel lovlig da den følger terrenget, som var og er til dels stupbratt der som det ikke er mur.

Hele saken imot oss er et narrespill og preget av makt- og myndighetsmisbruk imot oss.

Der PBE prøver å gjøre dette til en ulovlighetssak.

Men det er deres fremgangsmåte og argumentasjon som er fullt opp av usannheter og en fordreining imot faktum i saken!

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3941-vart-skriv-til-oslo-tingrett.html

 

Sannheten er at PBE og de ansatte der må lyve og fordreie de faktiske forholdene.

De kan tillatte seg å ikke svare på våre argumenter og motspørsmål da hele det offentlige her er kjøpt og betalt for at PBE løgner og narrativ skal være faktum i saken.

Vi har avslørt de som noen løgner og kjeltringer!

Selvfølgelig kommer vi aldri til å innrette oss etter kriminelle og løgner som skal diktere oss!

Aldri!

Det er under min og min kones verdighet, totalt uakseptabelt!

 

Se her, er slik PBE hevder fallet på vår eiendom er:

 


Slik er det i virkeligheten, sett med tegning.

 

Slik er det i virkeligheten, sett med tegning.

 
Sett med bildet nå, stupbratt.

 


Sett med bildet tatt i 2015, som igjen viser at muren vår følger terrenget og er bygget ikke som noen koloss. Men muren følger terrenget på en normal og god måte.

 


 

Flere av disse steinblokkene er på flere tonn. Men det ligger leire og moll oppå og rundt dem. Vi gravde av mesteparten, før vi satte opp muren da den er bygget oppå og rundt disse store steinblokkene. Som var en del av den gamle muren.

 

Så stupbratt var vår skråning før. Loddrett, ikke svak fall som PBE legger til grunn og hevder. De lyver og det passer ikke inn i deres narrative og mange løgner Muren lager et naturlig og godt skille mellom vår eiendom og Stormyrveien.

 


Muren er bare rett ut kjempebra og er overhode ikke til hindring for trafikken eller annet som det blir hevdet.

Den er pen og funksjonelle og tar bort moll og overvann.

 

Men lavere enn mange andre murer også her i Stormyrveien. 

 


Alle PBE og enkelte andre argumenter er ikke noe annet enn et narrativ!

Det er vår argumentasjon og påstander som er faktum i saken og er sannheten!

Egentlig er saken imot en heksejakt som er helt, helt ute av proporsjoner.

Det var en som skrev på bloggen følgende, og den kommentaren tar jeg med til slutt:

«Tar av meg hatten! Snakk om å skyte spurv med kanon! Totalt knusende innlegg, dømmer ikke Tingretten i deres favør nå så er det noe galt med norske domstoler.

Og for en liste med vitner du kaller inn-det er spikern i kista for PBE. Full seier!»

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2575-jeg-har-faktisk-imtegatt-plan.html

 

Her noen bilder i fra vår eiendom, at noe av dette er ulovlig og til hindring for trafikken.

Eller ruvende eller stygt, er ikke noe annet enn PBE og andre løgner og narrativ.

 


 


Slik som dette skal vi føre eiendommen tilbake til, med moll og overvann. Eller så skal det offentlige knekke oss, snakk om å være styrt av mørkets krefter.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 


2 kommentarer:

Anonym sa...

Det er mange demonstrasjoner utenfor Stortinget så hvorfor ikke få i gang en selv? Mange som har opplevd overgrepene fra PBE vil møte opp og støtte dette!

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, men akkurat nå er fokuset mitt å få saken opp i Lagmannsretten.
Ikke bare som en sak der saken blir avvist.
Men full ut behandlet.
Samtidig, jeg håper det ordner seg med Advokat.
At det er såpass mange som støtter oss i dette.
Hva som skjer etter dette, det vet jeg ikke!