fredag 17. februar 2023

Her i Hovedstaden tar Frps Lars Petter Solås bladet i fra munnen; mener at Plan- og bygningsetaten ikke makter å gjøre jobben sin!

 Nr. 3183:

Her i Hovedstaden tar Frps Lars Petter Solås bladet i fra munnen; mener at Plan- og bygningsetaten ikke makter å gjøre jobben sin!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3042-eiendomskonge-og-mange.html

 

Fra Nordstrand Blad.

Dette stemmer dessverre, ille at de får lov å holde på slik ut år inn og år ut!

Ufattelig, trist og enda mer rigid og meningsløst!

Slik skal en da ikke få lov å holde på i det uendelige?

Disse ansatte hos PBE ikke bare bryter de Norsk lov.

Men deres væremåte er så dårlig, uskikket og ille.

Ord bare ikke strekker til.

Disse blir også i vår sak forsvart av Oslo tingrett, Oslo Byråd, Lagmannsretten, Sivilombudet, Statsforvalteren, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og det som nevnes kan.

 

Her artikkelen ifra Nordstrand Blad:

https://www.noblad.no/kritiserer-forlengelsen-av-forbudet-mot-midlertidig-tiltak-virker-som-en-etat-ute-av-kontroll/s/5-56-661410

 

Kritiserer forlengelsen av forbudet mot midlertidig tiltak: – Virker som en etat ute av kontroll

 

Bilde av Frps Lars Petter Solås

 


Foto: FrP/Sturalson

Flere bydelspolitikere reagerer på foreslått ny forlengelse av forbud mot midlertidig tiltak på Nedre Bekkelaget og øyene. 

Frps Lars Petter Solås mener at Plan- og bygningsetaten ikke makter å gjøre jobben sin.

 

Før jul fikk beboere på Nedre Bekkelaget og øyene Malmøya, Ulvøya, Ormøya og Skilpadda varsel om at Plan- og bygningsetaten (PBE) ønsker å forlenge byggestoppet som har fungert i området siden 2019.

Nordstrands Blad har skrevet flere saker om hvordan dette har blitt mottatt av beboere og vel i området. En stor overvekt har rast mot forlengelsen og enkelte har kalt forslaget «en komplett farse».

Den ordinære høringsfristen var satt til 13. januar, men Bydel Nordstrand søkte om utsatt frist til 20. februar slik at saken kunne behandles i bydelsutvalget.

Nå går enda flere lokalpolitikere ut mot forlengelsen.

Mener PBE ikke makter å gjøre jobben sin

Frps Lars Petter Solås uttrykker at han er tydelig oppgitt over forslaget til PBE.

– Plan- og bygningsetaten kan virke som en etat ute av kontroll hvor byråden har mistet styringen. Det florerer med «midlertidige» forbud mot tiltak spredt over hele byen og dette er ikke det første PBE vil forlenge med flere år.

Solås mener videre at Frp allerede i 2019 advarte om at PBE ikke tok hensyn til grunneierne i bydelen.

– Det har dessverre vist seg å slå til verre enn først antatt. Det må bli slutt på at Oslo-folk stadig får svi under denne etaten, mener Solås.

Nå sier han at partiet vil ta et tydelig standpunkt på innbyggernes side og mot forlengelse i bydelsutvalget.

– At PBE ikke makter å gjøre jobben sin gjør det ikke et «særskilt tilfelle» som innbyggerne må sitte igjen å lide for. Jeg vil også følge opp saken i bystyret, sier han.

Han opplyser videre at Frp fremmet følgende forslag i komité forrige uke:

«Bydelsutvalget støtter ikke midlertidig forbud mot tiltak og ber PBE unngå å nedlegge nytt forbud mot tiltak inntil det er ressurser allokert og dedikert til reguleringsarbeidet slik at det kan gjennomføres raskest mulig uten unødig ulempe for beboerne i berørte områder.»

PBE sier til Nordstrands Blad at de ikke ønsker å kommentere kritikken til Solås.

Vil ha en god begrunnelse

Også Venstres Catrine Vold er kritisk til PBEs forslag om å forlenge forbudet.

– Venstre som utgangspunkt er imot forbud generelt, men vi må stole på at fagfolkene i PBE velger å forlenge fordi det er gode faglige begrunnelser for dette.

Nå ønsker partiet en god begrunnelse på hvorfor de ikke ble ferdig innenfor den allerede fastsatte tidsrammen og hvorfor de må forlenge forbudet.

– PBE må også nå gjennomgå de søknadene som ligger og venter for å se om noen er helt greie å godkjenne: PBE er ufravikelige når det gjelder dagsbøter til beboerne, nå kan de vise at de kan gi noe tilbake, mener hun

 

 

 

 

Ingen kommentarer: