torsdag 2. februar 2023

Nr. 3173: Vi får ingen hjelp av myndighetene angående rettshjelp i overgrep saken vi er blitt utsatt for!

 Nr. 3173:

Vi får ingen hjelp av myndighetene angående rettshjelp i overgrep saken vi er blitt utsatt for!

 

Ikke 1 krone å få i hjelp av Statsforvalteren for å få Advokat.

Hvis vi ikke får dekket advokat utgifter på andre måter, må jeg være min egen Advokat i denne overgrepsaken.

Da får jeg bare gjøre en Advokats jobb.

Forje gang, i 2018.

Da var saken vår oppe i retten. Les linkene under.

Hadde vi Advokat hjelp av Knut Howlid.

Som gjorde en rimelig god jobb.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3122-at-anken-var-til-borgarting.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3123-dommen-i-fra-oslo-tingrett-en.html

 

 


 

Etter denne overgrepsaken der vi skal møte Namsmannen i Oslo Tingrett der de vil ta min kones bil i første omgang.

Bilen er hennes, men fordi den har stått i mitt navn.

Så mener disse onde menneskene at det er legitimt å ta hennes bil.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3941-vart-skriv-til-oslo-tingrett.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3138-det-blir-2-gangs-rettsak.html

 

Dette har vi søkte da Statsforvalteren om få dekket advokat utgiftene.

Men vi hadde for høy inntekt til å få fri rettshjelp.

 

Derfor har vi begynt med en innsamling hvis noen ønsker det?

 

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

 

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

 

Se her:

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3134-innkrevingsetaten-her-i-oslo.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3940-vi-foretrekker-ha-advokat-da-vi.html

 

Her er mailen vi sendte:

 

Hei Cecilie

 

Takk for svar.

 

Har tenkt på saken her.

Jeg trenger egentlig ingen advokat.

Saken er så klar at PBE argumenter er oppdiktede og direkte misvisende, løgn.

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3148-nar-plan-og-bygningsetaten.html

 

De sier at tomten vår er flatt, noe den ikke er.

De sier at muren vår ligger i veien, selv om den er trukket inn over ½ meter i fra før vår skråning lå som var godkjent.

Som naboen vår har i dag i Krokstien 2 b, vi bor i c.

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3159-det-er-nok-tvilsomt-at.html

 

 

Vår tidligere saksbehandler sier at hun ikke husker samtalene hun hadde med meg da vi ble veiledet hvordan bygge, flere samtaler.

 

Vi har også dokumentert at andre har fått dispensasjon og godkjennelse helt astronomiske i forhold til våre.

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3041-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

 

Vil ikke retten tro på dette som jeg har fremlagt gjennom vel nesten 2000 sider, så taper vi saken uansett!

Regner med at vi har små muligheter å vinne frem uansett for det kammaderi og overgrepet vi er utsatt for, det gjør nå myndighetene alt de kan for å opprettholde?

 

Dette vi sier ifra er mer en symbol sak for oss (rettsaken).

Da den virkelige kampen er at vi ikke etterkommer PBE og det offentlige på noen områder med bl.a. å rive muren vår.

Selvsagt håper vi at myndighetene her på en eller annen måte innser sin brøde, men det er vel små muligheter til regner vi uten det skjer et ytre press på dem.

For her skal vi knebles og lystres til lydighet, selv om de driver med et skittent spill i våre øyne.

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3159-det-er-nok-tvilsomt-at.html

 

Regner med at de går snart på huset vårt og skal tvangsselge dette?

For den råskapen og alle de løgnene til det offentlige i denne saken, ser ut til å være ubegrenset!

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

https://www.sokelys.com/selv-nazistene-og-adolf-hitler-var-ikke-sa-ille-som-det-offentlige-er-imot-oss-er-vi-overbevist-om-for-dette-er-ikke-noe-annet-enn-et-offentlig-overgrep/

 

 

Her er etter min vurdering ikke bare slik at dette er en tvil sak til vår fordel, men en overgrep sak.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3128-det-er-fritt-frem-for-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3160-overgriperne-om-det-er.html

 

Regner med at vi ikke får advokathjelp heller, så dette er egentlig å bruke energi på noe som ikke vil føre frem!

Vi ligger over den grensen så langt jeg kan se, derfor er dette unødvendig å søke.

Skulle gjerne hatt Advokat, men bruke penger på dette når saken er så klar til vår fordel.

Vinner vi ikke med det som er lagt frem av bevis, så tror jeg ikke en Advokat vil kunne gjøre en forandring?

 

Vi hadde Advokat i forje rettsak, og våre argumenter ble ikke hørt da heller. Da var det en dommer som diktet t.o.m. opp hvordan samtalen vår var mellom meg og vår saksbehandler.

Tro at rettssystemet er rettferdig er som å tro på julenissen.

Det ser vi nå med Viggo Kristiansen og fetteren til Birgitte Tengs, tragisk!

Og dessverre, det er utallige justismord i Norge der retten dikter opp «sannheten» som vi opplevde det i 2018.

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

 

Vi sendte også anke til Borgarting Lagmannsrett, med Advokat skriv.

De så ikke engang på våre argumenter, ingen vits å bruke for mye energi på et system som er ambivalent og korrupt slik vi ser det.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

 

Her er svaret vi fikk, de svarte ikke engang seriøst.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3122-at-anken-var-til-borgarting.html

 

Takk, og ha en fortsatt fin fin dag!

 

Vennlig hilsen

Jan Kåre Christensen

 

Her er mailen vi svarte på:

 

Hei, viser til din søknad i epost 11.01.2023.

 

Jeg har vært i kontakt med Oslo tingrett og fått bedre klarhet i hva saken din gjelder, og mottatt kopi av Namsmannens oversendelse til Tingretten 14.12.2022 samt kopi av utleggsforretning datert 14.09.2022 og Namsmannens beslutning ikke å ta din klage til følge.

 

Det fremgår at du er gift, og vi har ikke mottatt fullstendige opplysninger om økonomi slik at vi kan ta stilling til søknaden. Som ektepar er det deres samlede økonomi som skal legges til grunn, og du bes sende inn siste års skattekort for dere begge, som viser brutto inntekt og netto formue for hver av dere. Dersom skattekortene ikke viser deres faktiske økonomiske situasjon, kan du fremlegge dokumentasjon som utdyper dette. Fra 01.01.2023 er brutto inntektsgrense for par hevet til540 000 kroner og formuesgrensen til 150 000 kroner, men egenerklæringsskjemaet (vedlagt og som bes returnert i utfylt tilstand), er ennå ikke riktig oppdatert på de nye grensene.

Vi vil informere deg om at saker om utleggstrekk etter rettshjelploven § 16 tredje ledd ikke blant de prioriterte sakstyper, og vil kun unntaksvis bli innvilget av Statsforvalteren. 

Saken stilles i bero til vi hører fra deg.

Med vennlig hilsen

(Navn sladdet)

rådgiver

Ingen kommentarer: