onsdag 8. februar 2023

Nr. 3176: PBE lar «alle» få dispensasjon og godkjennelse bortsett fra oss er dokumentert her!

 Nr. 3176:

PBE lar «alle» få dispensasjon og godkjennelse bortsett fra oss er dokumentert her!

 

Måten vi er blitt behandlet av PBE her i Oslo, er sterk kritikkverdig!

Der de gang etter gang ikke behandler oss rett.

Her er et av mange eksempler på dette.

Her er mailen vi fikk i fra PBE

 


Her er vårt svar:

 

Angående sak 202103776

Oslo 8/2. 2023

Takk for svar.

Klage til Statsforvalter


Da konstaterer vi nok igjen, at til større overskridelser.

Lettere og mer utstrakt gis det dispensasjon og godkjennelse av PBE.

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3041-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3092-plan-og-bygningsetaten-har-vi.html

 

Vi har en minimal overskridelse, og skal og må rive.

Her er overskridelsene langt større, og godkjent.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201609223

 

Her er ingen spesiell begrunnelse for å få det hele godkjent. Enn det som er «normalt!»

 

Vi har mange og langt flere grunner for å få dispensasjon og overskridelser der t.o.m. naboer har skrevet under på at de ønsker vi skal ha vår flotte, estetisk pene og minimalistiske bod stående.

Boden sees ikke engang for andre enn oss.

Da huset er utformet slik at utvendig bod er en klar fordel, ingen ulempe for noen. Ha sykler og annet er boden et must, der står de trygge og tørre.

Boden ligger på huset skyggeside der ikke noe annet enn oppbevaring av diverse ting er å utnytte tomten best. Hva er problemet?

 

Vi anker denne saken innfor Statsforvaltere som nok en sak der PBE gjør stor forskjell på innbyggerne i Oslo By!

 

Slik vi forstår det, er her tomten utnyttet på nesten 3 % ekstra?

2.7 %, mens vi har minimale og ubetydelige 0.65 %.

Vår er utnyttet minimale 0.65 % ekstra.

Her er da tomten utnyttet 5 ganger mer enn oss med hensyn til overskridelse.

Hos oss er det en minimal og ubetydelig overskridelse.

Det er denne meningsløse og rigide forskjellsbehandlingen vi ikke forstår og mener er utidig og uriktig.

Ikke det vi tror det hjelper da Statsforvalteren alltid forsvarer PBE gjøren og laten.

 

Vi ser dette i sak etter sak at PBE driver med Norges Rekorder i forskjellsbehandling, der de ikke svarer heller på våre henvendelser når ting blir for ille.

Dette er åpenbart en meget giftig etat som får lov å holde på slik de lystrer og vil!

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2584-det-er-en-hinsides.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2491-maten-plan-og-bygningsetaten.html

 

Etter vårt syn er PBE en etat som skaper intriger, problemer og motsetninger med alt det de foretar seg.

Da de gang etter gang lar de med store eller større overskridelser få godkjennelse.

De med små, og til mindre de er. Får avslag, og blir forfulgt med bøter og vedtak. PBE lever i bakvendt land, oppfører seg som besserwisser, og er egentlig uprofesjonelle.

Men ser det ikke selv da alt hva de gjør av ugjerninger, blir de forsvart av de andre offentlige instanser. Kammaderi og dårskap går hånd i hånd.

Skulle enn ikke godta dette, så kommer represalier og hevnvedtak!

Dette er PBE her i hovedstaden!

Den er åpenbart ikke skikket for den oppgaven den skal utføre med sin arroganse, inkompetanse og hat imot de som påpeker og avdekker hvordan denne etaten egentlig jobber og utfører sine arbeidsoppgaver.

De er ikke ugildet, men lever åpenbart selv i en konfliktfull hverdag som de lar gå ut over andre!!!!!!!!!

Hele etaten er hatefull og skaper kun problemer med alt den utfører av vedtak!

Manipulative, uforutsigbar og klarer alltid å gjøre det som er rett til urett.

Det som er rett, blir urett!

 

Klart at her er Feridoon Alikhani nå være kjempe glad, men dette er allikevel ikke rett ovenfor oss som har kun 1/5 av hans overskridelser og har fått pålegg om å rive. Nå vanker det bøter helt hinsides.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Vi fastholder at PBE gjør forskjell på innbyggerne her i Oslo

 

Det ser vi her, og utallige andre saker.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.html

 

Der de bryter Norsk lov gang etter gang!

Hele problemet til alt virvar her i Oslo By med hensyn til bygg etc.

Er alene Plan og bygningsetaten manglende evne til å gjøre den jobben de er satt til å gjøre!

Her er forskjellsbehandling som er meningsløs der PBE gjentatte ganger lar alltid større overskridelser slippe billigere unna enn mindre.

Ikke rart at PBE har fått byggestopp da det er de som er ansvarlige for det vi nå ser av problemer og det som er klanderverdig!

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

 

Der PBE kan lage motsetninger og problemer, så godter de seg i sin skadefro!

Dette er den offentlige forvaltning! Tragisk!

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

Ingen kommentarer: