mandag 13. februar 2023

Nr. 3179: Hvordan opptre som en Jesus-troende i møte med vanskelige, narsissistiske og løgnaktige mennesker, hva sier skriften?

Nr. 3179:

Hvordan opptre som en Jesus-troende i møte med vanskelige, narsissistiske og løgnaktige mennesker, hva sier skriften?

 

Guds ledelse, er egentlig ikke så vanskelig. Gud leder oss gjennom sitt ord, ved sin Ånd, gjennom mennesker og omstendigheter. I ekstra ordinere tilfeller engler og ved å høre Guds stemme tydelig. Men ikke bare høre, men også gjøre er essensen og det viktige.

Selv et esel kan Gud bruke som med Bileam, men det vanlige er først og fremst ved Guds ord, vår samvittighet, gjennom omstendighetene og andre mennesker.

Illustrasjonsbilde med en munn, da Guds tale er på forskjellige måter som nevnt her. 

Samt, det er dette emnet i denne artikkelen.

 


Alle troende møter utfordringer gjentatte ganger i møte med mennesker som er styrt av krefter som ikke er Gud.

Og har en innstilling som er utfordrende, vanskelige og narsissistisk.

 

Som troende vil jeg påstå at vi generelt er opplært og oppdradd til å være for ettergivende. Gi etter for ondskap og onde personer. Skriften sier også dette.

 

Matt. 5. 43 “Dere har hørt at det blir sagt: ‘Du skal elske din neste’ og hate din fiende.  3 Mos 19,18 

44 Men jeg sier: Elsk deres fiender, tal vel om dem som hater dere og be for dem som baktaler og forfølger dere. For slik kan dere vise at dere er sønner av deres Far i himlene.

45 For når solen går opp, går den opp over både onde og gode, og når det regner, regner det over både rettferdige og urettferdige.

46 For hvis dere bare elsker dem som elsker dere, hvilken lønn fortjener dere da? Gjør ikke skattefutene det samme?

47 Og hvis dere bare hilser på deres brødre, hva gjør dere da mer enn andre? Gjør ikke også skattefutene det samme?

48 Vær derfor fullmodne, for deres Far i himlene er fullmoden.”

 

Dette er viktig, og rett. Vende det andre kinnet til, ikke ta igjen. Men skriften lærer også andre måter å takle urett på. Det er ikke alltid rett alltid å gi etter, vende det andre kinnet til.

La meg ta noen flere skriftsteder, som omhandler dette.

 

Efes. 5. Før var dere i mørket. Men nå er dere i Herrens lys. Lev da også som lysets barn.

For åndens frukt består av godhet, rettferdighet og sannhet.

10 Vurder hva som er til behag for Herren!

11 Bli ikke en del av mørkets ufruktbare gjerninger, men heller avslør dem.

12 Men det er en skam bare å tale om det som skjer i det skjulte.

13 For alt blir avslørt og åpenbart av lyset, og alt som blir åpenbart, er ved lyset.

14 Derfor har han sagt: ‘Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde.’ La Kristus lyse opp for deg!  JES 26,19 

 

Kol. 4. La meg åpenbare det slik jeg bør tale.

Oppfør dere med visdom blant dem som er utenforstående. Kjøp dere tid.

La deres tale være av nåde, og krydret med salt, for at dere skal vite hvordan dere bør svare hver enkelt.

 

Her sier skriften tvert imot vi skal vende det andre kinnet til, men heller refse og avsløre mørkets gjerninger

 

Ser tilbake på små som store hendelser i mitt liv. Der jeg dessverre alt for ofte har godtatt hva enkelte vanskelige, narsissistiske og løgnaktige mennesker har kommet mot meg med. Så har jeg dessverre ikke tatt opp fighten, men gitt etter.

Dette som jeg vil kalle for «kristendoms-syndromet!» at en vender det andre kinnet til i tide og utide.

Skriften sier også, refs, tal imot og ikke aksepter alltid urett og onde mennesker agering og adferd.

 

Tenk f.eks. hva jeg gjorde ovenfor Unibuss som kom med direkte falske og løgnaktige anklager imot meg.

At jeg spilte høy kristen musikk, noe som overhode ikke var sant.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3178-det-var-dokumentert-av.html

 

Da sto jeg med «nisselua» i hånden, og godtok hva disse løgnerne fant på.

Tror dette er synonymt og gjengs blant oss troende?

Der vi gang etter gang er alt for ettergivende i møte med ondskap og onde personer. Vi tar ikke opp kampen, og fighter og står for det vi vet og tror er rett.

 

Viktig og nødvendig alltid å være ledet av Den hellige ånd for oss troende, i alle livets situasjoner!

 

Tror faktisk at Gud vil og kan lede oss som troende i absolutt alle situasjoner og hendelser i livet. Da Gud vil lede oss i samsvar med sitt eget ord, ikke bare det. Men Herren vil gi oss råd ved sitt øye står det i skriften.

 

Salme 32. 8 Jeg vil lære dig og vise dig den vei du skal vandre; jeg vil gi dig råd med mitt øie.  9 Vær ikke som hest og muldyr, som ikke har forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med; de vil ikke komme nær til dig.

 

Det er mange beretninger i fra Guds ord som renner meg i hu. En av dem er da Kong David stred imot Filisterne. Hvordan Gud ledet ham.

 

1 Krøn 14.  8 Da filisterne hørte at David var salvet til konge over hele Israel, drog de alle ut for å få tak i ham. Men David fikk greie på det og drog ut imot dem.  9 Filisterne kom og spredte seg ut over Refa’im-dalen. 10 Da bad David Gud om råd: «Skal jeg dra mot filisterne? Vil du gi dem i min vold?» Og Herren svarte: «Dra bare opp; jeg vil gi dem i din vold.» 11 Så fór David opp til Ba’al-Perasim, og der slo han dem. Da sa han: «Gud har brutt igjennom fiendenes rekker ved min hånd likesom vann bryter igjennom en demning.» Derfor kalles dette stedet Ba’al-Perasim. 12 Der etterlot filisterne gudebildene sine, og David befalte at de skulle brennes opp.
    13 Men filisterne drog ut enda en gang og spredte seg ut over dalen. 14 Da bad David Gud om råd igjen, men han svarte: «Du skal ikke følge like etter dem, men ta en omvei så du kommer over dem midt imot bakatrærne. 15 Når du hører lyden av fottrinn over tretoppene, skal du gå til kamp. For da har Gud dratt ut foran deg for å slå filisternes hær.» 16 David gjorde som Gud bød ham, og han slo filisterhæren og forfulgte den fra Gibeon til Geser. 17 Davids ry nådde ut til alle land, og Herren laget det så at alle folkeslag ble redde for ham.

 

Gud leder oss ikke alltid på samme måte hver gang, selv om vi har samme fiende!

 

Som jeg har påpekt, vi som troende er i de aller fleste tilfeller alt for ettergivende ovenfor våre motstandere. For all del, dette er riktig i mange tilfeller. Skriften sier bl.a. å vende det andre kinnet til og gå en mil ekstra.

Dette med å gå 1 mil var noe som på Jesu tid var pålagt hver innbygger å måtte gjøre for å hjelpe de Romerske soldatene med utstyret sitt når de trengte hjelp. Dette var ca. 1.6 Km. Jesus sa, gå dobbelt!

 

Enkelte andre ganger er det riktig å være «trassig» og stå opp for det som er rett.

Skriften sier:

 

Hebr. 11. 23 Ved tro gjemte Moses

24 Ved tro, etter at han var blitt voksen, nektet Moses å si at han var sønn av faraos datter.

25 Han foretrakk heller å måtte lide sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig glede av syndens nytelse.

 

Vi ser her at både Moses foreldre og Moses selv satte seg på «bakbeina» i møte med hva som ble pålagt dem og forventet. Liker det ordet som står om Moses,

«Ved tro, etter at han var blitt voksen, nektet Moses å si at han var sønn av faraos datter.»

 

Det er når han var blitt voksen, at han NEKTET!

 

Ser tilbake på livet mitt og tjenesten. Så dette med å kunne «variere» og evne til å si nei når det skal sier. Og ja, når det skal sies. Det er ikke enkelt, da en blir så lett påvirket både av omstendighetene og med å ha dette som jeg vil kalle for «kristen-syndromet!» Der en godtar alt for mye, og er for ettergivende.

Jeg sier ikke at det er feil enkelte ganger.

Men vi kal lære av Kong David, som spurte Gud til råds hver gang fienden angrep.

Vi leste i 1 Krønikerbok 14 at David først angrep, og vant seier.

Andre gang brukte han slu list, og vant.

Slik også for oss troende, vi må be Gud om Visdom og evne til å bli ledet av Gud og hans Ånd.

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvordan-bli-ledet-av-den-hellige-aand

 

Jeg vet at betydningen av å bli ledet av Den hellige Ånd er avgjørende!

 

Dessverre så har jeg gjort en del feil her også, som både jeg og dere som leser dette bør og kan ta lærdom av.

Det er når Gud taler om noe, så må en stå fast i dette.

Ikke bakke ut, men stå fast. Bli i det du har lært sier Paulus til Timoteus.

Samme kan sies til oss i dag.

 

Gud har gang etter gang enten talt til meg, ledet meg eller på andre måter åpenbart sin vilje.

 

Dette med Guds ledelse, er egentlig ikke så vanskelig. Da Gud vil åpenbare sin vilje og vei for sine barn. Dette taler skriften om igjen og igjen.

Men min erfaring er at det som er mest vanskelig, er å gjennomføre det som Gud har talt og vist meg.

Dette tror jeg er gjengs for alle troende!

 

Gud er øm og forsiktig når han leder oss som oftest!

 

Vi leste i fra Salme 34 at han gir oss råd ved sitt øye. Vi vet at øyet er det mest sårbare og ømfintlige sted på kroppen. Bare et lite rusk er nok til å svekke synet. Med en gang øyet føler seg angrepet, lukker vi det automatisk.

 

Det er derfor helt feil å tro at vi skal få en skrift på veggen og få høre Guds vilje som Kong Belsasar i Daniel 5. Dette kan skje, men «normalen» er små vink enten gjennom Guds ord, Ved Guds tiltale, Ved andre mennesker eller omstendighetene skjer slik Gud viser sin vei!

 

Sluttkommentar:

 

Jeg vil til slutt her fortelle hvordan Gud ledet oss som familie da jeg og min kone var forholdsvis nygifte og hadde da kun fått de 2 jentene våre.

Vi hadde kjøpt en forholdsvis liten toroms leilighet på Vestli her i Hovedstaden.

Den var for liten for oss, og vi ba om at Gud skulle hjelpe oss med å få en større leilighet.

Jeg var på Biblioteket på Stovner og leste Avisen Vårt Land.

Der sto det i Avisen Bill. Merke leilighet 4 roms leilighet leies ut.

Jeg ringte med en gang og kom på visning. Dette var åpenbart Guds vilje.

Men da av diverse grunner klarte jeg å søle denne muligheten bort.

Det er slik Gud leder, og det er viktig da å følge Guds ledelse og være standhaftig. Her gjennom omstendighetene.

Dessverre har jeg alt for mange ganger vært ledet av Gud, men har ikke fulgt Guds ledelse. Jeg har prøvd å ta lærdom, og du som leser dette.

Ta lærdom, og følg Guds ledelse hele veien.

Ikke bare i begynnelsen, men også hele veien og til slutt. Dette vil du tjene på, og Guds vei og ledelse er alltid det riktige og det beste!

 

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2013/12/nr-722-hvordan-virker-den-onde-i-dag.html

https://blog.janchristensen.net/2013/06/nr-647-hvordan-vandre-et-liv-i-anden-og.html

https://blog.janchristensen.net/2013/06/nr-646-hvordan-vandre-et-liv-i-anden-og.html

https://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-511-det-er-forskjell-pa-demonsik.html

https://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1463-40-ar.html

 

Ingen kommentarer: