lørdag 11. februar 2023

Nr. 3177: Diverse omtaler i Avisen Oslo angående feiden mellom meg og overgriperne i busselskapet Unibuss!

 Nr. 3177:

Diverse omtaler i Avisen Oslo angående feiden mellom meg og overgriperne i busselskapet Unibuss!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3170-ser-pa-tiden-i-unibuss-som-en.html

 


Avisen Oslo har fulgt en del av saken mellom meg og mobberne i Unibuss.

Tar ikke med alt som er skrevet, men en del av det som er skrevet.

Artiklene som helhet, kan du lese selv på Avisen Oslo sine egne sider.

Her kommer artiklene, utdrag med henvisning på link til hele artiklene:

 


 

https://www.ao.no/alle-bed-skal-vare-luket-fri-for-lovetann/o/5-128-5021

– Alle bed skal være luket, fri for løvetann!

 

La meg først slå fast at Unibuss trolig har saklig grunnlag for å si opp Jan Kåre Christensen (56) for måten han har spilt kristenradio på mens han har vært ute og kjørt 21-bussen i Oslo sentrum.

Klagene mot ham samt at han ikke har rettet seg etter arbeidsgivers tilrettevisninger om å ha radioen på så høy styrke at lyden blir sjenerende for passasjerer, gir ifølge ekspert på arbeidslivsjuss advokat Thomas Benson Unibuss lovlig grunn til å avslutte arbeidsforholdet. Christensens blogging mot egen arbeidsgiver styrker heller ikke saken hans.

Hvorfor da skrive om saken?

Jo, fordi vi etter mitt syn er på vei mot et samfunn som i liten grad gir rom for det som er litt annerledes. I stedet for å gi plass og rom for det smått eksentriske, så slår vi ned på det.

Alle bed skal være luket og fri for løvetann.

Og det er ikke en kritikk som retter seg spesielt mot Unibuss som arbeidsgiver. Over alt pågår det en uniformering i arbeidslivet som gir mindre armslag for å være personlig i jobbutførelsen.

Det meste er nedfelt i regelverk både om hvordan man skal og ikke skal oppføre seg på jobb. Også i rollen som forbrukere og konsumenter tåler vi mindre avvik enn før.

Sliten, på vei hjem fra jobb, er de fleste slett ikke i modus til å høre kristenmusikk på et halvt øre forrest i bussen. Mellom strenge regelverk og et klagelystent publikum, er det vanskelig for personlighetstyper som Jan Kåre Christensen å finne plass. Nå har vi da også vært med Jan Kåre på jobb for å høre hvor høyt han har radioen på. Gitt at han er sannferdig om hvilket volum han spiller på - selvfølgelig har vi bare hans ord for det - så er det sannelig ikke mye å klage over. Når han kjører, fanger øret nesten ikke opp lyden fra radioen fra sitteplassene forrest i bussen.

Selvfølgelig kan vi ikke utelukke at lyden har vært så høy og enerverende at busspassasjerer har hatt all mulig grunn til å klage.

Hadde Jan Kåre Christensen nøyd seg med å lytte til radiokanaler som bare spilte alminnelig populærmusikk, ville neppe klagene kommet. Gitt samme volum, er det mye mer sannsynlig at det innkommer klager på kristenmusikk enn på populærmusikk.

Har jeg rett i min formodning, ligger det i oppsigelsen også et element av innskrenket trosutøvelse for Christensen. Det tror jeg kristenfolket noterer seg.

Christensen kommer fra Skudeneshavn i Rogaland og bor i Oslo med sin kone. Gjennom å spille musikken og budskapet fra sin egen menighet kjenner han på tilhørighet til et samfunn som er viktig for ham. Det gir ham styrke.

Christensen kjører buss i sju, åtte, ni timer om dagen uten å kunne kommunisere stort med kolleger eller med oss som passasjerer. Det er ensomt å kjøre buss.

Burde vi ikke som medmennesker tåle hans kristenboble selv om den innebærer lyd vi ikke alltid ønsker å høre?

Jeg syns det.

For mange år siden hadde jeg gleden av å kjøre buss med en bussjåfør som ble viden kjent for sine morsomme annonseringer av neste stoppested. For eksempel sa han:

«Hvis det er noen som har funnet hverandre på denne bussen, vil jeg anbefale neste stoppested: Sagene kirke!»

Jeg er ikke sikker på at stand up-bussjåføren fra bussreisene for lenge siden, kunne ha gjort samme performance i dag. Det er synd.

Husk at innsigelsene mot Christensen ikke går på det essensielle ved å være bussjåfør. At han holder ruta og ikke er farlig i trafikken. Det er tross alt bare hans ratting av radioen som er problemet.

 


 

https://www.ao.no/bussja-for-mener-han-er-oppsagt-for-a-spille-kristen-radio/v/5-128-4260

Bussjåfør mener han er oppsagt for å spille kristen radio

Bussjåfør Jan Kåre Christensen mener seg uriktig oppsagt fordi han spiller kristen radio og musikk mens han kjører. Her demonstrerer han hva slags musikk han spiller og hva han synes om situasjonen. Videojournalist: Henrik Skolt

 

https://www.ao.no/bussjafor-jan-kare-56-mener-han-er-oppsagt-fordi-han-spiller-kristen-radio-pa-jobb-arbeidsgiveren-star-fritt-til-a-hore-pa-det-de-vil/s/5-128-4193

Bussjåfør Jan Kåre (56) mener han er oppsagt fordi han spiller kristen radio på jobb. Arbeidsgiveren: – Står fritt til å høre på det de vil

 

Jan Kåre Christensen (56) mener han er urettmessig sagt opp fra jobben som bussjåfør i Unibuss fordi han spiller kristen radio på høyt volum på jobb. – Jeg blir diskriminert for min kristne tro.

Siden 2005 har Jan Kåre Christensen jobbet som bussjåfør i Oslo sentrum, men 1. mai står 56-åringen uten jobb. I november fikk han oppsigelse fra Unibuss. Årsaken mener han er at han spiller høylytt kristen radio i bussen.

– Jeg er personlig kristen, og anser meg som pinsevenn. Når jeg er på jobb åtte, ni, ti timer om dagen hører jeg på radio. Noen ganger er det P2, noen ganger P1 og noen ganger er det Radio 3,16, som er radiokanalen til Filadelfia Kristiansand. Det mener tydeligvis Unibuss er et problem, sier han.

 

Klager fra passasjerer

Christensen forteller at han første gang i 2016 fikk klage på at han spilte høylytt radio på jobb i bussen. Han forteller at han har dempet radioen og endret kanal når passasjerene har klaget, men at det også har kommet klager direkte til Ruter. Det har ført til at Unibuss, som er Christensens arbeidsgiver, nå har sagt ham opp.

– Jeg mener jeg er sagt opp på bakgrunn av bagateller og at dette er en usaklig oppsigelse. Jeg har bedt de verifisere klagene, men det kan de ikke. Instruktører har hatt både anmeldte og uanmeldte kontroller av meg, men ingen har hatt noe å si på kjøringen min, sier han.

 

Han mener det er innlysende at han har fått oppsigelsen fordi klagerne ikke liker innholdet han spiller i bussen.

– Jeg blir diskriminert for min kristne tro av både passasjerene og Unibuss, sier han.

– Er det et alternativ å skru av radioen når du er på jobb?

– Jeg har rett til å høre på radio i arbeidstiden, og det ikke bør ha noen betydning hva det er jeg hører på.

– Har du skrudd ned lyden når passasjerer kommer bort til deg og ber deg slå av radioen?

– Noen ganger bytter jeg kanal. Jeg har erfart at det er minst vellykket å diskutere med folk, men jeg mener at passasjerene også bør være litt fornuftige. Jeg kjører en 19,5 meter lang buss, og det går fint å flytte seg bakover i bussen dersom man ikke liker det sjåføren spiller.

Unibuss: – Må ta hensyn til passasjerene

Avisa Oslo har forelagt Unibuss AS klagene fra Christensen. Bussjåføren har gjentatte ganger angrepet arbeidsgiveren på sin egen blogg, og Unibuss opplyser at de er kjent med kritikken fra ham.

De kan ikke kommentere personalsaker, men kommunikasjonssjef i Unibuss, Emilie Mejlænder, skriver i en e-post til Avisa Oslo at de følger opp klager som kommer inn.

– Bussførere i Unibuss står fritt til å høre på det de vil på radio under kjøring. Samtidig er det å være bussfører et serviceyrke hvor man må ta hensyn til passasjerene. Våre retningslinjer er at man ikke kan ha så høyt volum på radioen at det forstyrrer passasjerene som reiser med oss. Kundenes reiseopplevelse er svært viktig for Unibuss, og hvis vi mottar klager, er det noe vi naturligvis følger opp internt med dem det gjelder, sier hun.

Mejlænder understreker at det ikke forekommer diskriminering i busselskapet, slik Christensen påstår:

– Unibuss er veldig stolt over å ha et stort mangfold på arbeidsplassen. Vi har kolleger fra over 50 ulike nasjonaliteter, og alle skal selvfølgelig respekteres for sin religion eller trosretning. Det skal ikke forekomme noen form for diskriminering på bakgrunn av religion eller livssyn. I denne saken har Diskrimineringsnemda behandlet, og deretter enstemmig avvist, påstanden om at Unibuss har opptrådt diskriminerende. For Unibuss handler denne saken om hensynet til passasjerene, sier hun.

– Den aktuelle føreren har fått anledning til å ta hensyn til passasjerene gjentatte ganger over svært lang tid, legger hun til.

Kan be ansatte dempe musikken

Advokat og arbeidsrettsekspert Thomas Benson kjenner ikke til saken, men påpeker generelt at busselskapet skal ha gode muligheter til å be sjåførene sine om å dempe musikken.

– Generelt kan jeg si at det er opp til arbeidsgiver å bestemme om det skal spilles musikk i bussen eller ikke. De kan bestemme om det ikke skal spilles musikk og hvilken type musikk det skal være. Det følger av arbeidsgivers styringsrett, sier Benson.

– Det kan være gjennom arbeidskontrakt, stillingsinstruks eller i vanlige rutiner. Det er ingenting i veien for at man sier at det er ikke lov å spille musikk, fortsetter han.

– Kan arbeidsgiver gjøre endringer på dette fra en tid til en annen?

– Ja, arbeidsgiver kan for eksempel si: «Nå skal alle våre sjåfører kjøre uten musikk for å ha topp konsentrasjon i trafikken.»

 


 Mener tro er årsaken

Advokat Josefine Wærstad i YTF (Yrkestrafikkforbundet) fører saken til Christensen. På spørsmål om hun mener han er urettmessig oppsagt svarer hun ja.

– Jeg vurderer at oppsigelsen er urettmessig. Det er også bakgrunnen for at vi har krevd et forhandlingsmøte. Vi var veldig overrasket over at oppsigelsen kom, i og med at Christensen har gjort som han har fått beskjed om. Det fremgår ikke i oppsigelsesbrevet han har fått hva som er den konkrete begrunnelsen for oppsigelsen, så det er rett og slett litt diffust for oss, sier hun.

– Vi vil ha klarhet i det og har krevd en skriftlig begrunnelse, så får vi se hva som kommer ut av det, legger hun til.

Christensen mener fremdeles det er innholdet på radiokanalene som er bakgrunnen for klagene fra passasjerene, og dermed også oppsigelsen.

Han forteller om konkrete tilfeller der passasjerer har kommet bort og bemerket innholdet i programmene han hører på.

– Den ene gangen hørte jeg på andakten på P1. Dersom vi ikke skal ha forståelse for hverandres tro blir det vanskelig å være arbeidstaker fremover. Vi lever i et kristent land, og spesielt i den tiden vi går inn i nå er det mye kristent budskap på radio, sier han.

 Bekymret

Bystyrepolitiker Espen Andreas Hasle (KrF) blir bekymret når han hører om saken.

– Vi kan ikke ha et samfunn hvor det å ha en tro er et problem. Jeg har en bekymring for at det i samfunnet blir stadig mer uglesett å utøve sin tro. Det å ha en tro er en ressurs for samfunnet. At det er synlig i offentligheten og folk er åpne om å dele det på en respektfull måte, er viktig for at vi kan leve godt sammen i et åpent samfunn. Jeg vil støtte alle som ønsker å utøve sin tro, sier han.

KrF-politikeren påpeker at han ikke kjenner bussjåførens sak konkret og uttaler seg på generelt grunnlag.

 

Bestrider oppsigelsen

Christensen har tidligere gått til Diskrimineringsnemda med saken sin, men der ble det avgjort at Unibuss ikke hadde diskriminert Christensen. Han klaget avgjørelsen til Sivilombudsmannen, men der ble saken forkastet.

Nå sier han at han vil ta saken til arbeidsretten dersom han ikke får beholde jobben.

– Jeg er 56 år gammel, det er ikke bare bare å bli arbeidsledig i den alderen. Jeg er villig til å gjøre alt for å beholde jobben.

– Er du villig til å skru av radioen i bussen?

– Jeg er villig til å svitsje over til en annen kanal, men jeg bestrider fremdeles at det er oppsigelsesgrunn å lytte til radio, avslutter han.

 

https://www.ao.no/leserne-er-delt-noen-mener-bussjafor-jan-kare-ikke-kan-spille-radio-mens-andre-stotter-han-i-kampen-mot-arbeidsgiveren/s/5-128-6760

Leserne er delt; noen mener bussjåfør Jan Kåre ikke kan spille radio, mens andre støtter han i kampen mot arbeidsgiveren

 


Bussjåfør Jan Kåre Christensen får både støtte og kjeft i kommentarfeltene – hva mener du?

Mange har engasjert seg i saken til Jan Kåre Christensen (56) etter at Avisa Oslo omtalte oppsigelsen av han denne uken. I saken forteller Christensen at han mener han er oppsagt fordi han har spilt kristne radiokanaler på jobb i bussen, men det svarer arbeidsgiver Unibuss at ikke er riktig.

Til avisa sier han at han mener det er innlysende at han har fått oppsigelsen fordi klagerne ikke liker innholdet han spiller i bussen.

– Jeg blir diskriminert for min kristne tro av både passasjerene og Unibuss, sier han.

– Lydforurensning

I kommentarfeltet på Avisa Oslo facebookside er det mange som har engasjert seg. Flere mener han er rettmessig oppsagt, og at han ikke har rett til å spille det han selv ønsker på det volumet han vil.

Det er også flere lesere som mener at det ikke har noe å si hva som spilles, men at det er volum og det faktum at sjåføren spiller radio som er problematisk.

– Jeg liker ikke musikk på buss, uansett, sier Liv Helter.

– Fri meg fra musikk i det offentlige rom. Det er så mye lydforurensning og støy overalt. Jeg går ofte ut av butikker som spiller musikk. På buss har jeg ikke noe valg, da jeg skal forflytte meg fra et sted til et annet. Ang. at sjåføren skal spille musikk på øret. Jeg har et ønske at min sjåfør skal ha fullt fokus på trafikken. Trafikkbildet har blitt mye mer komplisert med alle syklistene og sparkesyklene som suser rundt nå for tiden, sier Reidun Hellemose.

– Hva ville skjedd hvis alle bussjåfører hadde hørt på sin religions radiokanal, spør Samin Hindic.

– Blir som en bussjåfør skulle ha spilt heavy metal, sier Iren Eriksrud.

Personlig smak

Flere deler også erfaringer der de har opplevd sjåførers personlige musikksmak som problematisk:

– Det burde vært forbudt for bussjåfører å ha på radioen. Jeg har en romslig kategori jeg kaller «dunkemusikk», og for en tid siden satte en kvinnelig drosjesjåfør i Trondheim på sin dunkemusikk uten å begripe at den kunne være tortur for passasjerene. Jeg ba henne dempe lyden, men hun ba meg grettent om å flytte lenger bakover i bussen hvis jeg ikke tålte musikksmaken hennes. Jeg prøvde å få henne til å forstå at en offentlig buss ikke er hennes private diskotek, men det prellet av, sier Tord Larsen.

– Ut fra kommentarfeltet så er det ok å spille musikk som bygger på et ikke-kristent livssyn og moral, men er det kristent så tilhører det privatlivet. Likhet må da bli, at ikke noe musikk spilles, noe sted, der andre kan høre den utenom at det gis samtykke. Skremmende intolerant samfunn vi er på vei inn i, sier Jørn Lolland.

– Er det mulig. La sjåføren høre på hva han vil stakkars. I juletiden synes jeg det er koselig å høre på julemusikk, sier Najman Sindi.

– La nå fyren få høre på den kanalen han vil. Det er en frihet vi har at vi ikke driver med sånn sensur. Eller? De fleste på bussen har uansett øreplugger og egen musikk, legger Kristin Habberstad til.

 


https://www.ao.no/fikk-tilbud-om-a-slutte-pa-dagen-med-full-lonn-etter-betent-konflikt-viser-at-de-er-redde-for-a-mote-oss-i-en-rettssak/s/5-128-24075

Fikk tilbud om å slutte på dagen, med full lønn, etter betent konflikt: – Viser at de er redde for å møte oss i en rettssak

 

Den 56 år gamle bussjåføren er blitt oppsagt fra jobben med det han mener er en usaklig grunn: fordi han spiller kristen radio i bussen.

Unibuss bestrider dette, viser til flere kundeklager og at Christensen har spilt på for høyt volum gjentatte ganger.

Jan Kåre Christensen viser til en protokoll de har skrevet fra møtet hvor det fremkommer han ble tilbudt å slutte på dagen med full lønn ut oppsigelsestiden frem til 1. mai.

«Unibuss tilbød Christiansen å bli fritatt for arbeidsplikt i oppsigelsestiden, med full lønn og mulighet til å ta annet arbeid om han klarte å skaffe seg dette. Tilbudet står ved lag frem til 18.01.21.» heter det i protokollen som Christensen har videresendt til Avisa Oslo (AO).

Satser på arbeidsrettssak

– Jeg mener det er en usaklig oppsigelse og at jeg bare har gjort jobben min. Jeg ser ikke for meg at det er ikke noe godt tilbud, sier Jan Kåre Christensen

 

– Hva gjør du da?

– Jeg regner med at jeg vil da satse på å beholde jobben og ta en arbeidsrettssak.

Tilbudet står ved lag frem til 18. januar, men Christensen sier videre: «Jeg kan aldri se for meg at det skal være noe bra for meg.»

Vanlig praksis

Christensens advokat Josefine Wærstad, som han får bistand fra gjennom medlemskapet i Yrkestrafikkforbundet, sier at klienten har fått et tilbud han må ta stilling til, men påpeker at det er krevende å gjøre en vurdering av selve tilbudet.

Hun beskriver at lignende tilbud er lovlig og vanlig praksis i yrkeslivet.

– Det er ikke uvanlig og det kan være mange forskjellige grunner til at en bedrift velger å komme med et tilbud, sier advokat Wærstad.

– Hva sier det deg at du får et slikt tilbud, Christensen?

– Det viser at de er redde for å møte oss i en rettssak. Jeg tolker det sånn.

– Dette er en personalsak, og vi ønsker ikke å kommentere hva som er sagt i interne møter mellom partene, eller detaljene i tilbudet. Vi synes dette først og fremst er en lei sak, og håper vi kan enes om en løsning innen kort tid, svarer Unibuss' kommunikasjonssjef Emilie Mejlænder.

– Opptrer dårlig

– Jeg synes at Unibuss-ledelsen opptrer på en veldig dårlig måte overfor meg og prøver å sette meg i et dårlig lys, sier Christensen.

– Hvordan gjør de det?

– Kunder klager på meg, sier de. Men så viser det seg at de har hatt en instruktør ute på bussen som indirekte sier at min versjon stemmer ved at jeg ikke spiller høyt, men det prøver de å holde skjult.

 

Han viser til at en instruktørrapport – en slags stikkprøve – som er skrevet om hans kjøring av en kontrollør fra Unibuss 31. august i fjor. Christensen forteller at han har kjempet lenge for å få ut denne rapporten som han nå videreformidler til AO.

Om radiospillingen står det:

«Han hører på radio, noen ganger kommer det sang og noen ganger noe prating men jeg som satt rett bak sperringen kunne nesten ikke skjønne hva som ble sagt på radioen.»

– Jeg tenker at det bygger oppunder Christensens forklaring om at han hører på riktig volum. Det understøtter hans versjon, sier advokaten hans, Josefine Wærstad.

Bussjåføren hevder at denne rapporten ble holdt tilbake da saken ble behandlet i Diskrimineringsnemnda. Der vant Unibuss frem enstemmig, noe de også har påpekt tidligere.

Unibuss har ikke besvart AOs spørsmål om hvorfor de skal ha holdt denne informasjonen tilbake, slik Christensen påstår.

Ber om faktasjekk av klage

Nå har Christensen og hans advokat bedt Unibuss om å sjekke mer opp i de faktiske forholdene rundt den siste klagen mot bussjåføren som kom i høst. Det var den som utløste prosessen som førte til oppsigelsen.

– Vi spurte om den er kontrollert og om de har snakket med det vitnet, for eksempel hvor hun satt i bussen. Det er ikke gjort noen faktasjekk på den klagen. Vi har etterspurt at de kontakter vitnet og får bekreftet at han har hørt på det volumet som de var blitt enige om tidligere, sier advokat Wærstad.

– Når man klager på kollektivtrafikken i Oslo, går klagene direkte til Ruter. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan kundeklager behandles eller «sjekkes» vil jeg anbefale å kontakte dem, svarer kommunikasjonssjef Emilie Mejlænder i Unibuss

Hun har ikke besvart oppfølgingsspørsmål om hvorvidt Unibuss bør sjekke opp klagen mer, gitt konflikten de står i.

For øvrig ønsker busselskapet å påpeke:

– Vi avviser at vi «prøver å sette han i et dårlig lys», som du skriver. Likevel har vi vært nødt til å rette opp noen direkte feil som har blitt sitert i media. Et eksempel er påstanden om at saken handler om religion, og det er feil. Saken handler om lydnivå på radio under busskjøring. Å kjøre buss er et serviceyrke og vi må naturligvis ta klagene på alvor.

 

https://www.ao.no/jan-kare-56-spilte-kristenradio-i-bussen-gar-rettens-vei-etter-oppsigelse/s/5-128-69939

Jan Kåre (56) spilte kristenradio i bussen – går rettens vei etter oppsigelse

 


Yrkestrafikkforbundet er klare for å gå rettens vei etter at bussjåfør Jan Kåre Christensen (56) ble oppsagt i Unibuss.

Nå har de sendt stevning til Oslo tingrett. Det kan bety at saken går til rettssak om noen måneder.

56 år gamle Jan Kåre Christensen mener at han er usaklig oppsagt for å spille kristen radio og musikk over førersetet sitt når han kjører buss i Oslo.

Unibuss mener at han ikke har innrettet seg etter å ha fått flere klager for å spille høyt på radioanlegget. De bestrider at det har noe med innholdet å gjøre.

Hevder han innrettet seg

I stevningen til Oslo tingrett trekkes det fram flere kundeklager om Christensens radiospilling. Yrkestrafikkforbundet argumenterer med at klagene handler om det kristne innholdet og at bussjåføren har innrettet seg med tanke på volum.

«Det anføres at Christensen har innrettet seg etter arbeidsgivers til enhver tid gjeldende instruks for radioavspilling», heter det blant annet i stevningen.

Bussjåføren og advokat Josefine Wærstad i Yrkestrafikkforbundet er blitt enige om at hun skal stå for uttalelser om saken fremover.

 

Ikke fått svar om klagene

Wærstad utdyper at de har bedt om at Unibuss tar kontakt med klagerne for å faktasjekke dem.

– Vi har etterspurt at Unibuss tar kontakt med disse klagerne for å bekrefte at Christensens versjon stemmer, at han ikke har spilt for høyt. De sier at han ikke har innrettet seg og han sier at han har innrettet seg. Da mener vi at de bør ta kontakt med klagerne, svarer advokat Wærstad til Avisa Oslo.

– Har de gjort det?

– Det har de ikke ønsket å gjøre. Vi vet ikke hvorfor.

Unibuss har fått flere spørsmål om saken og hvorfor de ikke har sjekket klagene, slik Wærstad hevder.

– Denne saken behandles nå av Oslo tingrett. Unibuss vil bistå i behandlingen av saken på best mulig måte, svare på de spørsmålene som kommer fra rettssystemet og følge regelverket knyttet til behandlingen. Utover det har vi ikke noe mer å kommentere, svarer kommunikasjonssjef Emilie Mejlænder i Unibuss.

Unibuss AS eies av Sporveien AS, som igjen er heleid av Oslo kommune.

 

Mulighet for mekling

Selv om busselskapet nå er stevnet for retten, er det ikke gitt at det blir rettssak. Oslo tingrett har tilbudt partene rettsmekling.

Det innebærer en mekling bak lukkede dører før en eventuell rettssak, som vil være offentlig.

– Det kan være aktuelt å forsøke rettsmekling. Jan Kåre Christensen ønsker først og fremst en løsning på saken, men det er opplagt at oppsigelsen rammer han hardt og at det er veldig viktig for han å beholde jobben, sier Wærstad.

Advokaten påpeker at mange saker løses før hovedforhandling, men ønsker ikke å kommentere mulighetene for det i akkurat denne saken.

 

https://www.ao.no/bussjafor-som-spilte-kristen-musikk-far-ett-ars-sluttlonn/s/5-128-133192

Bussjåfør som spilte kristen musikk får ett års sluttlønn

 

Bussjåføren som mistet jobben i Unibuss etter å ha spilt kristen musikk under bussturene, får 13 måneders etterlønn fra arbeidsgiveren.

Det er klart etter rettsmekling i Oslo tingrett. Avtalen innebærer at 56 år gamle Jan Kåre Christensen får et sluttoppgjør tilsvarende lønn for 13 måneder (473.000 kroner) i bytte mot at arbeidsforholdet avsluttes 1. august i år, skriver Dagen.

Christensen mener at han ble usaklig oppsagt for å spille kristen radio og musikk når han kjører buss i Oslo. Unibuss har tidligere sagt, blant annet til Avisa Oslo , at sjåføren ikke har innrettet seg etter å ha fått flere klager for å spille høyt på radioanlegget. De har bestridt at oppsigelsen har noe med innholdet å gjøre.

– Det er ingen kjempeavtale. Men skriften sier at vi skal holde fred med hverandre så langt som mulig. Det har jeg gjort her, og Unibuss fremstår mye bedre enn de gjorde da de sa meg opp. Jeg vil også gi en liten honnør til Unibuss som kom meg i møte, skriver Christensen i en melding til Dagen.

 

– Nå har jeg ett år på meg til å finne ny jobb. Aller helst vil jeg kjøre buss, sier han.

 

https://www.ao.no/bussjafor-jan-kare-berommer-hjelpen-han-fikk-da-han-mistet-jobben-kunne-ikke-vart-bedre/s/5-128-184467

Bussjåfør Jan Kåre berømmer hjelpen han fikk da han mistet jobben: – Kunne ikke vært bedre

 
Bussjåfør Jan Kåre Christensen har allerede fått nye jobbmuligheter. Nå ser han lyst på yrkeslivet igjen etter at han mistet Unibuss-jobben som følge av den såkalte kristenmusikk-saken.

57-åringen var bekymret for sitt framtidige yrkesliv etter at han mistet jobben i Unibuss i godt voksen alder.

Likevel tok det bare noen måneder før han nå har fått sjansen i et nytt busselskap: Ullern Buss i Oslo. Det var Ekstraavisen som først meldte om saken.

– Det kunne ikke vært bedre, sier en glad Jan Kåre Christensen til Avisa Oslo.

Han har fått muligheten som timessjåfør, altså tilkallingsvikar, men forteller at han har jobbet fulle dager etter at han startet på mandag denne uka.

– De er bare interessert i å støtte opp om meg og det har vært veldig positivt, fortsetter Christensen om opplevelsene så langt.

Konflikt om musikk

Bussjåføren inngikk et forlik med Unibuss om å slutte i jobben mot et sluttvederlag på 13 måneders lønn – 473.000 kroner – fra og med sluttdatoen 1. august. Bakgrunnen var den betente striden med selskapet fordi han spilte musikk mens han kjørte.

 

Christensen mente seg diskriminert fordi han spilte kristen musikk. Unibuss har avvist dette og hevdet at årsaken var at han spilte for høyt volum og fikk flere klager på dette.

 

Berømmer Nav

Etter at arbeidsforholdet endte, valgte Christensen å være tålmodig, og meldte seg på jobbsøkerkurs gjennom Nav.

– Jeg må berømme Nav litt i dette da de kom med gode tilbakemeldinger og sørget for at jeg fikk være med på en jobbsøkerklubb for å få en veldig god CV, forteller bussjåføren.

Han utdyper at han sendte ut jobbsøknader i forrige uke og at han allerede har fått muligheten hos Ullern Buss. I tillegg viser han til at det skal ha kommet flere positive tilbakemeldinger fra arbeidsgivere.

Nå ser han for seg å jobbe til han er 70 år.

– Man vet aldri hva som kan skje, men jeg vil jobbe til jeg er 70 og det er 13 år til. Da er det viktig å ha en god CV.

Ottar Jakobsen

En skam at bussjåføren ble sparket. Kanskje ville han beholdt jobben om han spilte jallah-musikk? Vi må snart ta innover oss at Norges kultur har kristendommen som hovedfundament og har hatt det i tusen år. Har litt vanskelig for å tro på forklaringen om at den sparkede sjåføren ble fratatt jobben bare fordi han spilte for høyt. Heldigvis kom det til et slags forlik, og heldigvis har mannen fått annen midlertidig jobb. Men denne saken lukter ikke godt.

 

https://www.ao.no/bussjafor-jan-kare-57-har-fatt-fast-jobb-igjen-alt-er-fryd-og-gammen-na/s/5-128-204933

 

Bussjåfør Jan Kåre (57) har fått fast jobb igjen: – Alt er fryd og gammen nå

 

Bussjåføren som gjerne hører på kristen radio på jobb har fått fast jobb i Ullern Buss.

– Det har vært kjempeherlig å være tilbake i jobb. Det kan ikke bli bedre, sier bussjåfør Jan Kåre Christensen (57) til Avisa Oslo.

Bussjåføren inngikk tidligere i år et forlik med Unibuss om å slutte i sin tidligere jobb mot et sluttvederlag på 13 måneders lønn – 473.000 kroner – fra og med sluttdatoen 1. august. Bakgrunnen var den betente striden med selskapet fordi han spilte musikk mens han kjørte.

Christensen mente seg diskriminert fordi han spilte kristen musikk. Unibuss har avvist dette og hevdet at årsaken var at han spilte for høyt volum og fikk flere klager på dette.

 

– Veldig glad

3. oktober skrev AO om at Christensen var opprømt over få begynne å jobbe igjen som timessjåfør, altså tilkallingsvikar, i Ullern Buss i Oslo. Nå har han blitt fast ansatt i 100 prosent stilling i busselskapet.

– Jeg er veldig glad! Selvfølgelig hadde man ikke ønsket at det i Unibuss skulle skje, men når det nå gjorde det, føler jeg at det har ordnet seg veldig bra for meg.

Siden forrige fredag har han kjørt passasjerer som trenger spesialtransport.

– Ikke tenkt å stå på min rett

– Kommer du fortsatt til å spille den kristne musikken?

– Ja, det gjør jeg. Men jeg tror ikke at det vil by på noen problemer, sier han og understreker at hensynet til passasjerene veier tyngst:

– Hvis musikken er et problem for noen må man selvfølgelig komme passasjerene i møte. Jeg har ikke tenkt å stå på min rett. Det er for eksempel ikke noe vanskelig for meg hvis jeg ikke hører på kristen radio i en time. Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger fra skoleelevene og arbeidsgiver hittil, sier Christensen.

– Har den nye arbeidsgiveren gitt noen instrukser om radioavspilling?

– Nei, ikke mer enn det som er vanlig. Jeg opplever heller ikke at jeg i har noen sosiale problemer med å oppføre meg i det offentlige rom, sier han.

 

– Fikk en liten «lottogevinst»

Christensen sier han er fornøyd med sluttpakken som han fikk av den tidligere arbeidsgiveren Unibuss, og omtaler den som «en veldig god sluttpakke for å være bussjåfør».

– Jeg vet ikke om noen andre bussjåfører som har fått en så stor sluttpakke. Jeg fikk en liten «lottogevinst» da, sier han og legger til:

– Alt for meg er bare fryd og gammen nå. Jeg stortrives med å kjøre buss, og synes det er veldig godt å være tilbake i jobb igjen.

 


 

 

Ingen kommentarer: