søndag 21. september 2014

Nr. 671: La aldri Jan Hanvold eller andre urene mennesker be for deg og dine behov, det vil alltid gjøre vondt verre!

Nr. 671:
La aldri Jan Hanvold eller andre urene mennesker be for deg og dine behov, det vil alltid gjøre vondt verre!

Jeg er veldig nøye med hvem jeg lar be for meg og mine behov. Jeg vil kun at mennesker som lever rent og hellig skal be for meg. Slike som dette bør og skal alle troende ha, noe skriften lærer.

Jan Hanvold og Visjon Norge er som en enøyet banditt. De er åpen for «Jesus» med den ene halvdelen, mens den andre halvdelen er de åpen for Satan og hans demoner. Og ikke minst pengene til de menneskene de klare å favne og å lure inn til seg.
Bilde av Jan Hanvold som er og forblir en falsk profetEn blander kortene og vil ende i et åndelig mørke og tomrom.

Jeg vet hvor dette vil ende, derfor advarer jeg på forhånd. Det eneste som vil føre frem, er at de som en inviterer inn i sitt liv for å be for og med en, lever rent og hellig.

Jan Hanvold og de aller fleste på Visjon Norge er oppattgifte som kristne, de er under vanhellig og kjødelig innflytelse. Vil du at disse som tjener Satan og sitt eget kjød, som er innfiltrert og styrt av sitt kjød og demoniske og forførende åndsmakter skal be for deg? Dette vil ende i katastrofe for deg før eller siden!

La meg forklare hva forbønn er.

Hanvold og de på Visjon Norge lar seg bruke av urene åndsmakter gjennom at de lever et kjødelig liv i vanhellighet. Dette urene blir «overført» til andre bl.a. gjennom kontakt og forbønn, noe Bibelen advarer mot.

Jan Hanvold og hans medarbeider en som en medium å regne.

Visjon Norge og Jan Hanvold ser jeg som ikke kristne, men som spiritister. Og da må du forvente å komme i kontakt med dem, er akkurat de samme fruktene og opplevelsen det er å komme i kontakt med spiritister eller et medium. Det er bare å studere dette, og det er det samme en kan forvente vil skje med de eller dem som oppsøker Visjon Norge som et spiritist senter eller medium. Det er dypest sett sak samme uansett hvor mye en bekjenner Jesu navn når en ikke følger hans lære. Skriften sier at ingen kan si Jesus er Herre uten ved å også å følge hans lære. Derfor sier Jesu også, at den som elsker meg, han hilder mine bud eller mitt ord.

Hanvold og de på Visjon Norge er et medium for Satan og et tilholdssted for hærskarer av demoner. Det å ha slike personer til å be for seg er innbundet med fare. Aldri i livet om jeg ville at han skulle kommet i nærheten av meg, og langt mindre bedt for meg. De som henvender seg til Visjon Norge, skjønner ikke at de leker med ilden, kanskje ikke før det er for sent?

Hanvold og de på Visjon Norge er som trollmenn i Jesu navn, farlig og forført!

Det aller beste er å holde seg så langt unna han som mulig, og selvfølgelig, aldri la en slik be for seg!

1 Tim 5:22 Vær ikke snar til å legge hendene på nogen; gjør dig ikke delaktig i fremmede synder; hold dig selv ren!

Fly for ditt livs skyld er budskapet til de som lar seg bli involvert på Visjon Norge.

Hva skjer når slike de som lever i urenhet ber for deg.

De er selv kontrollert av Satan. Det som skjer er at sykdommen gjerne forlater deg et sted, slik at det ser ut som noe positivt skjer, så dykker den opp flere andre steder. Gjerne i de personene som de som du ber for og er i kontakt med. Slik som her får kona til Minos er drypp. Alt på grunn av at Minos åpner seg opp for de onde Åndene gjennom den demonbesatte Hanvold.

Lukas 11. 24 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennom tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. 25 Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. 26 Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Alle som kommer i kontakt med Visjon Norge og Hanvold. Vil erfare mer eller mindre å bli syv ganger verre enn det var med dem når de søker kontakt med en slik trollmann og åndemaner som Hanvold og Visjon Norge er. Det står om slike som ham flere plasser i Guds ord. Bl.a. her:

2 Tim 3:13 Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre; de fører vill og farer vill.

Hva vil det si å kverve synet?

Her er en ordforklaring: Slike som kverver synet på folk De som får folk til å vike bort fra en god og kristen måte og tenke på.

King James står det: seducers. Det betyr å lure.

Hanvold prøver å fremstå som noe han ikke er. Virkeligheten om Hanvold er at han er en falsk profet og en trollmann som Barjesus eller Elymas.

Ap.gj. 13. 6 Efterat de nu hadde vandret gjennem hele øen like til Pafus, traff de på en trollmann, en falsk profet, en jøde ved navn Barjesus, 7 som var hos landshøvdingen Sergius Paulus, en forstandig mann. Denne kalte Barnabas og Saulus til sig og bad om å få høre Guds ord. 8 Men Elymas, trollmannen for således uttydes hans navn stod dem imot og søkte å vende landshøvdingen bort fra troen. 9 Da blev Saulus, som også kaltes Paulus, fylt av den Hellige Ånd, og han så skarpt på ham og sa: 10 Du som er full av all svik og all ondskap, du djevelens barn, all rettferdighets fiende! vil du ikke holde op med å forvende Herrens rette veier? 11 Og nu, se, Herrens hånd er over dig, og du skal bli blind og til en tid ikke se solen. Og straks falt det skodde og mørke over ham, og han gikk omkring og søkte efter nogen som kunde lede ham ved hånden.

For Apostelen Paulus møtte en del magikere, det må vi også forvente å møte i dag. Der dessverre de som lar Visjon Norge be for seg, de er forblindet og må bære omkostningene for det. Akkurat som de som følger disse får syv onder verre enn ham over og i seg. Dette vil en ende opp med.

Vi må ha et skille mellom oss selv og disse som er styrt av kjødet sitt og forførende åndsmakter lærer Guds ord.

2 Kor. 6. 14 Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? 15 Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro? 16 Og hvad enighet er det mellem Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 17 Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, 18 og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige. 7.1. Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Gudsfrykt!

Visst er det vel og bra med forbønn for familievekkelse. Men her må en spørre seg, er dette et skalkeskjul for å føre mennesker nær seg for dernest å bedra dem og loppe dem for penger og alt annet. Dette er Jan Hanvold og Visjon Norge er dessverre et eksempel på. Derfor, hold deg unna Jan Hanvold og Visjon Norge. Og søk omgang med og forbønn fra mennesker som lever og lærer i samsvar med skriften, Guds ord. Vi i Smyrna Oslo er et veldig godt alternativ i så måte.

torsdag 18. september 2014

Nr. 868: Himmelsk Salvelse!Nr. 868:

Himmelsk Salvelse!

Hva Salvelse, og hva er «Himmelsk Salvelse!»? Dette skal jeg prøve å gi et svar på her i denne artikkelen.

Et personlig vitnesbyrd først!

På Maranta stevnet Seljord i 1984 hadde Evangelist Curt Johansson noen spesielle møter, det som var også så spesielt, var fruktene av dette gjennombruddet for Gud. Det var en åndsutgytelse og salvelse fra himmelen, der jeg tror at veldig mange ble møtt av Gud til ånd, sjel og legeme. Det var bl.a. flere som ikke hadde fått sovet natta igjennom da flere hadde gått igjennom til Åndsdåp. Spesialt blant ungdommen, ja faktisk barn også. De holdt det gående til morgenen med å tale for første gang i nye tunger. Jo, Gud er mektig bare vi slipper ham til!
Bilde av Curt Johansson Sverige
Vil dele artikkelen inn i tre deler.

1.)  Hvordan få del i salvelsen.
2.)  Hvorfor vi trenger salvelse.
3.)  Og bevares i salvelsen

Dette går selvfølgelig inn i hverandre, men det er også tre sider av samme sak.

1.)  Hvordan få del i salvelsen.

Salvelsen er for alle troende. Det er Guds salvelse over og i våre liv som gjør en forskjell. For Jesus, før han ble innviet til tjeneste så ble han salvet. Det skjedde i dåpen i Jordan da Guds ånd kom ned over ham, og den ble over ham.

Matt. 3. 13 Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. 14 Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» 15 Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. 16 Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. 17 Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»

Dette skjedde ved Jordan, hvorfor der? Israels barn gikk inn i landet over Jordan. Jordan står for ny begynnelse.

Joh. e. 1. 28 Dette hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes var og døpte.
    29 Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! 30 Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg. 31 Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann.» 32 Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. 33 Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den hellige ånd. 34 Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn.»

Legg merke til at alt skjedde på den åttende dagen, dagen for omskjærelse og en ny begynnelse. (Åtte tallet i skriften står for ny begynnelse eller en ny epoke).

Salvelsen over Jesus indikerer i ny æra

Ap.gj. 10. 38 Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.

Hvordan fikk Jesu da del i denne salvelsen? Skriften gir svar:

Hebr. 1. 8 Men om Sønnen:
           Din trone, Gud, står til evig tid,
           din herskerstav er rettferdighetens septer.
         
     9  Du har elsket rettferd og hatet urett.
           Derfor har Gud, din Gud, salvet deg og ikke dine venner
           med gledens olje.

Det var gjennom Jesus fullkomne hat til synden og hans fullkomne kjærlighet til Guds ord at Salvelsen ble et med ham.

Jesus hadde en himmelsk salvelse da han var fullkommen i hat, og fullkommen i kjærlighet!

Dessverre så blir vi alle mer eller mindre misledet her. Nåden er for alle, og salvelsen likeså. Men skriften sier at Guds nåde forblir over oss, selv om vi feiler. Men salvelsen, den forsvinner hvis vi feiler. Her er det mange som misforstår, går vill og skjønner ikke de betingelsen som ligger til grunn.
Salvelsen har med renhet, god samvittighet og Guds «gunst».
Mens nåden er der konstant!
 Nå er vi egentlig over i punkt 3.

3.)       Og bevares i salvelsen

Det er først og fremst å leve i renhet med våre liv, og ikke gi etter for kjødet vårt at vi bevares i salvelsen. Hele NT er full av formaninger, hvorfor? Fordi vi skal bevares i salvelsen. På mange måter er vår helliggjørelse den sikreste måten å bevares i salvelsen. Jeg hadde som tittel på denne undervisningen følgende:

Himmelsk Salvelse!

Hvordan leve i den himmelske salvelse? Det gjør vi med å leve våre liv i samsvar med Guds ord fremfor noe annet. Der å leve i moralsk og etisk hellighet er en livsnerve, og alfa og omega for å erfare og leve i den salvelsen som er fra Himmelen. Derfor også overskriften på denne artikkelen: «Himmelsk Salvelse!».

La oss til slutt ta med det punktet vi ikke har tatt med til nå:

2.)       Hvorfor vi trenger salvelse?

La meg kort nevne tre grunner fordi vi trenger salvelsen.

1.)  Den markerer at vi går inn i en ny oppgave, en tjeneste.
2.)  Den gir oss et Guddommelig tilslag.
3.)  Uten salvelsen, så kommer ikke Kristus og det Guddommelige frem i oss!

1.)       Den markerer at vi går inn i en ny oppgave, en tjeneste.

Vi leser i GT at da prestene og spesielt yppersteprestene skulle gå in i tjenesten. Ble de salvet til det. Likeså da f.eks. Kong David ble utvalgt, ble han salvet til tjeneste. Og det var ved salvelsen han sto frem. Men selv etter han ble salvet, så måtte det en modning til.

1 Sam.b. 16. 1. Herren sa til Samuel: «Hvor lenge vil du sørge over Saul? Jeg har forkastet ham som konge over Israel. Fyll hornet ditt med olje og gå! Jeg sender deg til Isai i Betlehem, for jeg har sett meg ut en av hans sønner til konge.»  2 Samuel svarte: «Hvordan kan jeg gå dit? Får Saul høre det, dreper han meg.» Da sa Herren: «Ta med deg en kvige og si at du kommer for å ofre til Herren.  3 Be så Isai komme til ofringen! Jeg skal fortelle deg hva du siden skal gjøre. Ham jeg viser deg, skal du salve for meg.»
     4 Samuel gjorde som Herren hadde sagt. Da han kom til Betlehem, gikk byens eldste skjelvende imot ham og spurte: «Kommer du i fredelig ærend?»  5 Han svarte: «Ja, jeg har kommet for å ofre til Herren. Gjør dere rene og hellige og kom med meg til ofringen.» Så helliget han Isai og sønnene hans og innbød dem til ofringen.
     6 Da de så kom og han fikk se Eliab, sa han til seg selv: «Her foran Herren står nå hans salvede.»  7 Men Herren sa til Samuel: «Se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Her gjelder ikke det som mennesker ser. For mennesker ser det som øynene ser, men Herren ser på hjertet.»  8 Da ropte Isai på Abinadab og lot ham tre fram for Samuel. Men Samuel sa: «Heller ikke ham har Herren utvalgt.»  9 Så lot Isai Sjamma tre fram; men Samuel sa: «Heller ikke ham har Herren utvalgt.» 10 Slik lot Isai de sju sønnene tre fram for Samuel. Men Samuel sa til Isai: « Herren har ikke utvalgt noen av disse.»
    11 Da spurte Samuel: «Var dette alle guttene dine?» «Nei», svarte Isai, «det er enda en igjen, den yngste. Han er ute og gjeter småfeet.» «Send bud etter ham!» sa Samuel. «Vi setter oss ikke til bords før han kommer.» 12 Så sendte Isai bud etter ham. Han var rødkinnet, hadde vakre øyne og et godt utseende. Herren sa: «Reis deg og salv ham! For han er det.» 13 Da tok Samuel hornet med olje og salvet ham midt blant brødrene hans. Fra den dagen kom Herrens ånd over David og var med ham siden. Så brøt Samuel opp og dro tilbake til Rama.

Salvingen var en markering på en ny start. Slik er det også for oss, vi mottar Guds salvelse da gjerne gjennom håndspåleggelse. Og på den måten går vi inn i en tjeneste Salvet av Gud.

Hebr. 6. 2 med undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom.

Legg merke til at dette hører med til de første grunner i Guds ord å motta Guds salvelse til tjeneste for ham. Dette skjer først og fremst ved håndspåleggelse, dernest gjennom forkynnelse og forbønn.

2 Tim. 1. 6 Derfor vil jeg minne deg om dette: La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg!

Vi ser at dette skjedde gjennom håndspåleggelse, og det var som en «overføring» av salvelse og kraft.

2.)       Den gir oss et Guddommelig tilslag.

Vi har en naturlig utrustning som Gud vil hellige. Men vi kan også få et overnaturlig og Gudgitt innslag i våre liv. Der det som ikke ligger oss naturlig for hånde, kan vi allikevel innta! Det er f.eks. de som ikke har kunne spilt og sunget, som gjennom Guds salvelse har fått gaven til å både spille og synge. Vi kan nevne andre eksempler. At den som aldri har f.eks. interessert seg for et område, blir kjempe interessert i det område.

Eller for å si det på en annen måte. Vi gjør litt arbeid, så gjør Gud resten. For å forklare det på en annen måte. Vi jobber med en sak noen timer, og det føles ut som alt er bortkastet når vi mislykkes. Mens når Gud er med, og han salver oss. Så evner vi å gjøre mer på noen få minutter, timer eller dager. Enn det vi ellers hadde brukt år og dager på. Gud er en ubegrenset ressurs bare han får komme til. Hvordan skjer det? Salvelsen!

3.)       Uten salvelsen, så kommer ikke Kristus og det Guddommelige frem i oss!

Akkurat som vi må ha smør eller olje på steke panna for at maten ikke skal bli brent. Slik trenger vi Guds salvelse slik at vi ikke bare har en ren bokstavtro, men lever i en Guddommelig åpenbaring og salvelse med våre liv!

Den første menighet forstod dette faktum og fikk del i overnaturlige resultater. Det samme er mulig for oss. Johannes minner oss om: ”Men dere er alle salvet av Den hellige og kjenner sannheten” (1 Joh 2:20). Legg merke til at det står ikke at du trenger salvelsen, men at du har fått den. Han fortsetter med å si: ”Men salven dere har fått fra ham, blir værende i dere (2:27). Med det menes det at den fortsetter å være tilstedeværende og at den ikke forsvinner.

Sluttkommentar:

Har nå tatt for oss dette med salvelse. Men for å si som sant er, det å erfare Guds nærvær eller Guds salvelse er det flere innfallsvinkler på. Men hvorfor er det så lite av Guds salvelse i dag? Og var det mer før? Jeg tror det!

Hvorfor? Fordi da levde Guds folk mer i renhet med sine liv, og hvis noen syndet. Så måtte de stå til rette for det. Og hadde egentlig to valgmuligheter. Enten omvende seg, eller forlate det kristen felleskapet. I dag er så går verden og Guds menighet hånd i hånd. Og kjødet og Åndens liv kan ikke forenes likeså lite som snø og ild kan forenes. I dag prøver en på å la synden bli oversett og det høres så fromt ut at Gud skal dømme. Men vi skal innad i menigheten dømme, vi skal t.o.m. dømme engler. Hvor mye mer da innad i menigheten i dag? Nei, la oss vende tilbake til skriften, og Gud selv vil salve og utruste oss til tjeneste og oppgaver for han og Guds menighet!

Har ikke tatt med så mye at det er også måter å oppnå denne salvelsen på. Skriften taler om å søke Guds rike først. Gjennom bønn og faste. Være i et profetisk miljø som de praktiserte i GT etc. Kommer sikkert tilbake til dette emne igjen, får ta det opp da. Dette får være nok for denne leksjon. Kan ikke ta alt på en gang.


søndag 14. september 2014

Nr. 867: Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!

Nr. 867:
Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!


Aril Edvardsen sympatisører får fri spalteplass i aviser og på nettsteder rundt omkring. Men det var først og fremst læremessige sider og Edvardsen syke innstiling til Guds ord som gjorde at den såkalte hvitboka ble gitt ut. Og det var flere hundre forkynnere, eldste og andre som skrev under på denne. Det var ikke noen få, men en samlet pinsebevegelse som var imot Edvardsen. Ikke noe av dette kommer frem i dag slik at den oppvoksende slekt kan få vite dette, trist og ille!

Se her for hva jeg skrev for noen år siden om Aril Edvardsen:

Jeg har vært i Sarons Dal og hørt Aril Edvardsen flere somrer på 1980 tallet, og han var en flink skuespiller og en stor bløffmaker. 
 
Bilde av Guds mannen Levi Pethrus som alltid var imot Edvardsen helt inntil sin død selv om han var åpen for den karismatiske vekkelse der Gud også døpte andre en pinsevenner i den hellige ånd med tunger som tegn.

 Edvardsen var imot dåp i Jesu navn som de første kristne praktiserte. Og han vår total åpen for gjengifte og alt som luktet etterfølgelse av, han var og forble det bibelen kaller en falsk profet.

Husker godt hvordan han profeterte og skrev bøker om at 1990 tiåret skulle bli det store tiåret for Gud med eventyrlige vekkelser, også her i Norge.

Aril Edvardsen profeterte mye, og et av mange falske budskap han gjorde i sin profet-karriere var da han skrev boken, "Guds tiår i Europa!" Der fortalte han at han lenge hadde sett at i 1990 årene skulle det komme en stor vekkelse som ingen hadde sett maken til. Boken var tykk og velskrevet, men feilen var bare at det aldri kom noen vekkelse på 1990 tallet! Men ingen brydde seg om det, alt gikk videre uten noen form for selvkritikk eller kritikk fra andre. Kritiserte man det da, eller nå, så er man dømmende eller en fariseer etc. men normal tilstanden for en troende er alltid å sjekke om det stemmer med skriften der som blir forkynt, undervist eller profetert.

Ap.gj. 17. 11 Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte.

Edvardsen som forkynner må vi som alle andre forkynnere etterprøve det for å se om det han forkynte, lærte og profeterte stemte med Guds ord og at hans profetier gikk i oppfyllelse. Det vi ser er at hans forkynnelse stemte ikke med Guds ord. Hans «venner» og tilhengere som fulgte ham var også og er vranglærer. Og ingen av hans profetier som går på vekkelser, bølger og frelse til mennesker har noen gang skjedd, egentlig ting har skjedd stikk motsatt av hva Edvardsen profeterte.

Han omgang med katolikkene var slik at han aldri konfronterte dem med Guds ord, men godtok dem og aksepterte alt med dem. Underlig, uforståelig og stilltiende aksept er å egentlig godta katolikkenes vranglære.

Muslimer ble hans «bestevenner» på slutten av hans liv og tjeneste.

Edvardsen var en slik stor, ekkel og forferdelig løgner på Guds vegne. Selvfølgelig var det ikke Gud, men en hærskarer av onde åndsmakter som virket i han og de aller fleste karismatiske forkynne da som nå. Bl.a. sa mente han følgende: «Vår generasjon kan unnslippe Harmageddon hvis folk vender om fra sin umoral og synd til tro på Jesus Kristus».
Dette er profetert så mange steder i Guds ord, og det komme til å skje når Gud holder et oppgjør med menneskene. Edvardsen forkynnelse og lære var farlig. Og å be ham om unnskyldning eller hva nå dagens pinseledere holder på med er egentlig å søke hjelp til dødningemanere eller spiritisme!


Aril Edvardsen møtte Arafat og ba på vegne av alle kristne om unnskyldning for undertrykkingen av palestinerne. Edvardsen kritiserte også Carl I. Hagen for hans omtale av profeten Muhammed. Han sa til Araberne at de var like mye, om det ikke var de som var Guds utvalgte folk.

Her fra hva det ble skrevet om og mot Aril Edvardsen i 1999:
Aril Edvardsen og Sarons Dal møter nå massiv og knallhard kritikk fra sentrale kristne ledere etter at Edvardsen og Sarons Dal nylig arrangerte et fellesreligiøst bønne og dialog møte mellom kristne og muslimer. Edvardsen som både er initiativtaker og hovedarkitekt bak den omstridte konferansen om "universell fred og harmoni" avviser blankt kritikken om at han bedriver religionsblanding, og om kritikere av konferansen sier han; "kristne ekstremister". Blant dem som er stemplet av Aril Edvardsen finner vi blant annet Dagen redaktør Odd Sverre Hove.

"Aril Edvardsen og Troens Bevis driver religionsblanding når de nå prøver å "snik inkludere" troende muslimer i fellesskapet av mennesker som dyrker Bibelens Gud," sier teolog Sveinung Jensen til Søkelys.
"Gjennom å avholde den fellesreligiøse konferansen om "universell fred og harmoni" ønsker vi å understreke at både jøder, kristne og muslimer tilber den samme guden," sier Arild Edvardsen som likevel fastholder at dette ikke er religionsblanding.  Beskytter for den omdiskuterte "vennskapskonferansen" var Jon Lilletun (Krf) som forøvrig er en av pådriverne for å bli kvitt prester i Den Norske Kirke som fastholder troen på Bibelen som Guds Ord.
Den omstridte konferansen mellom 25 karismatiske kristne, deriblant Åge Åleskjær fra Oslo Kristne Senter og 250 muslimer som nylig ble avholdt i regi av Troens Bevis, en pinsemenighet og Holmlia Moske  har vakt sterke reaksjoner blant evangeliske kristne i mange kristne kirkesamfunn.
I Allahs hus!
"Vi er ikke kommet her for å omvende noen," sier Aril Edvardsen i det han åpner den omstridte konferansen i Holmlia Moske.
"Snarere er vi her for å dyrke et vennskap med mennesker som tilber Israels Gud," fortsetter Edvardsen mens han gjentatte ganger presiserer "at dette ikke er et religiøst møte, men en freds og vennskapskonferanse og at han ikke er der for å forkynne tro til frelse.
Bønnemøte i et avgudstempel!
Rammen for guru Edvardsens patetiske forsøk på å skape religiøs enhet mellom kristne og muslimer er Allahs hus på Holmlia i Oslo.
På tross av Edvardsens gjentatte forsikringer om at "dette ikke er et religiøst møte", blir det klokken 1900 kalt inn til kveldsbønn i Moskeen, der Allah tilbes mens de "kristne" holder seg litt i bakgrunnen.
Klokken 1930 er bønnemøtet over, og det kalles inn til et felles "freds og vennskapsmøte" i hovedsalen i avguds tempelet.
"Dette er ikke et religiøst møte" har Edvardsen gjentatte ganger sagt, - men han kan knapt stilles til ansvar for at det muslimske vertskapet bruker mer enn tjue minutter på agitere for sin religiøse tro.
Godtar bønn til Allah?
Først lyder et fem minutter langt arabisk bønnerop. Så leses det fra Koranen om at "jøder og hedninger er mest fiendtlige overfor de sanne troende, mens de kristne omtales som de som står nærmest islam, fordi de ikke er "hovmodige". Deretter setter en ung gutt i gang og messe en salme om sitt inderlige forhold til profeten Muhammed som ut i fra en bibelsk vurdering må karakteriseres som en falsk profet. "Og dette er ikke et religiøst møte?" spør journalisten seg selv i det Aril Edvardsen gjør seg klar til å entre talerstolen. Og Aril Edvardsen entrer mikrofonen;
"Kjære venner. Det er veldig fint å være samlet her.  - Og det er fint for oss kristne  å høre dere be å ha gudstjeneste sammen. På hver vår måte og i hver vår tradisjon kan vi alle be om fred på jorden," følger guruen fra Sarons Dal opp med.

Fred og kompromiss

Aril Edvardsens vennskaplige og nærmest "økumeniske" innledningstale til de 275 deltakerne på "freds og harmoni konferansen" som ble arrangert i regi av Sarons Dal og flere tros og pinsemenigheter får tankene til å gå til de advarsler som ble fremsagt i forkant av konferansen av blant annet Tormod Engelsviken i Mellomkirkelig råd; "Jeg er redd for at dette kan gi inntrykk av at vi kristne aksepter muslimenes bønn som rett bønn. - Hvis budskapet er at alle guder hører bønn, så har man gått over grensen til religionsblanding, og vi havner i konflikt både med det første bud og andre tekster i Bibelen.
Felles tro?
"Både kristne, muslimer og jøder tror alle på en Gud, den samme Gud, og vi skal ikke omvende hverandre." (hvem trenger vel Jesus?) fortsetter guru Edvardsen fra Sarons Dal.
Men når vår felles stamfar Abraham omtales som "Guds venn", så kan vi lære av Abraham å være venner, og som venner forsøke å gjøre verden til et bedre sted å leve på," fortsetter Edvardsen og legger til;
-Vi som tror på en Gud, tror på kjærlighet og vennskap, - som Abrahams etterfølgere."
"Det er problematisk at muslimene får den oppfatning at bare de ber til sin gud, er alt vel og bra. - Og videre, at det finnes en annen vei å gå enn gjennom Jesus," har redaktør Oddvar Johansen i Korsets Sier (et organ for pinsebevegelsen) formant i forkant av vennskapskonferansen,
Og videre fortsetter evangelist Edvardsen.." Så vil jeg følge Gud (hvilken gud?) - og han som jeg tror på, Jesus, - som dere også tror på og som koranen kaller en "Messias", sier Aril Edvardsen som ikke er videre glad for den senere tids omtale i massemedia og påstandene om religionsblanding.
Hva er et religiøst møte?
Under den tre dager lange "freds og vennskapskonferansen" sammen med "Allahs folk i Allahs hus" stresset Edvardsen en rekke ganger at "dette ikke er et religiøst møte".
Og dette på tross av at det ble bedt bønner til Allah, messet salmer til samme avgud og lest fra muslimenes hellige bok; "koranen".
I tillegg til dette ble det også agitert for den muslimske troen som blant annet inneholder en rekke antikristelige og antijødiske doktriner.
Et eksempel er at islam avviser tanken på at Gud har en sønn og i tillegg fornekter de den bibelske treenighetslæren.
Uansett hva Aril Edvardsen måtte mene om dette, så er i hvert fall vi hellig overbeviste om at folk flest vil tolke bønn, messing av salmer samt religiøs agitasjon og skriftlesning fra "en hellig bok" som elementer man vanligvis forbinder med religiøse møter eller gudstjenester.
Det er jo godt mulig at Aril Edvardsen og Åge Åleskjær legger noe annet i begrepet "religiøst møte" enn det de fleste gjør, for her manglet jo både tungetale, helbredelser og andre karismatiske fenomener som preger den karismatiske bevegelsen! Det er kanskje mangelen av dette som gjør at Edvardsen & co kan påstå at dette ikke var religiøst?

Edvardsen ut mot Odd Sverre Hove og Dagen

Debatten omkring dialogkonferansen har kraftig provosert den dalende superpredikanten fra Troens Bevis og Sarons Dal. På en kort pressekonferanse legger ikke Edvardsen skjul på at han mener at kritikken skyter langt over mål. Aril Edvardsen som åpenbart elsker å være i medias søkelys uttalte under en pause i konferansen at han "med glede irriterte en del ekstremister. På direkte spørsmål la han ikke skjul på at han regnet avisen Dagens lederskribent (Odd Sverre Hove) som ekstrem i denne sammenheng. "Jeg regner det som ekstremt og ukyndig å hevde at å be til Allah er å be til en avgud, for nå man sier det dømmer man ikke bare meg og muslimene, men alle arabiske kristne. Disse har jo i alle år bedt bønner til Allah," sier Edvardsen som med dette understreker at han mener at "Allah er identiske med Bibelens Gud som er Jesu Kristi Far. " - Å evangelisere for Allah troende er både unødvendig og bortkastet," fortsetter Edvardsen som mener at også muslimene tilber den "samme Gud" som både kristne og jødene ber til. Det faktum at Allah er mye mer enn bare en arabisk oversettelse for ordet "gud" er noe evangelist Aril Edvardsen øyensynlig ikke gidder å bry seg med. At mange kristne med god grunn hevder at Allah er en avgud, og at troende muslimer forkaster Kristus som Guds Sønn er noe Edvardsen åpenbart velger å lukke øynene for.

 "Allah er en arabisk demon gud!"

"Islams røtter er begravd i Arabia -i Mekka -i en kvadratisk steinbygning kalt Kaàbah, som i følge Koranen ble bygd av Abraham. I Kaàbah var det 360 Jinn (ånder, avguder, engler og demoner), og en av dem het Allah!"
"Ordet "Allah" kommer fra det sammensatte arabiske ordet alilah. Al er den bestemte artikkel (tilsv engelsk "the") og ilah er et arabisk ord for "gud".
Allah er et rent arabisk uttrykk som blir brukt med henvisning til en arabisk guddom." - " Allah er et egennavn som bare brukes om arabernes spesielle Gud!" "Opprinnelsen til Allah går tilbake til før -muslimske tider. Allah er ikke et fellesnavn som betyr "Gud" (eller en gud)."
"Allah er et før -islamsk navn, som korresponderer med det Babylonske
"Beel og Allah var kjent for de før -islamske araberne, han var en av guddommene i Mekka." "Allah tilbedelsen var i likhet med Baal -tilbedelsen en stjerne -religion, ved at de tilba solen, månen og stjernene."
"I Arabia ble solguden betraktet som en kvinnelig gudinne og månen som en mannlig gud. Navnet Allah ble brukt som et personlig navn på måneguden."
"Allah, måneguden, giftet seg med solgudinnen. Sammen produserte de tre gudinner som ble kalt "Allahs døtre". Disse tre gudinnene het Al -lat, Al -Uzza og Manat." "Koranens Allah er ikke identisk med Bibelens Gud" sier den jødiske Dr. Anis Shorrosh. Kilde; Ramon Bennett. 
(sitat slutt).

Aril Edvardsen ettermæle

Dypest sett, la alt gå i den store glemmeboka. Han hverken var en Guds mann, eller noe som lever etter han i forkynnelse eller profetisk tale som er verd å nevne som noe viktig og stort. Å be ham om tilgivelse etter sin død og så mange andre ting gjør bare vondt verre!

Sluttkommentar

Matt. 24. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.

I Sarons Dal 1977 forkynte den falske profeten David Yonggi Cho at innen 10 år skulle 2 millioner nordmenn bli frelst.
I 1985 profeterte den falske profeten Arnfinn Clemetsen nesten det samme, men da hadde antallet sunket til 1 Million. Også det innen 10 år hvis jeg ikke husker feil.
Gjennom hele 1980 tallet profeterte flere forkynnere det samme villfarelsen som Aril Edvardsen. Tidligere Sarons Dal rektor profeterte av bedehusene ville bli for små, de ville nesten revne av mennesker som ville bli frelst!

Jeg kunne ha fortsatt. Men forførelsen, bløffen og humbugen med Aril Edvardsen og den karismatiske vekkelse er vel ingenting å be om tilgivelse for? Eller nå si at f.eks. pinsebevegelsen gjorde Edvardsen urett etc.?

Nei, dessverre folk lar seg ikke slutte med å bløffe av de falske profeter og apostler. Og dessverre, det vil øke nå inn imot avslutningen før Antikrist og den falske profet skal stå frem og lede Babylon – den store super og skjøge kirken over hele vår jord!

Skulle ønsker egentlig alt om Aril Edvardsen forble i glemmeboka. Men at Gilbrandt misbrukte sin posisjon som redaktør ved å sende ut den såkalte hvitboka i 1977 er bare et av mange feilsteg dagens pinse ledere tar. Det var ikke misbruk av noe, men høyst påkrevd og den skulle vært sendt ut på nytt til lesning for alle og enhver. Jeg har lest den, og det går mest på ulik lære og at Edvardsen rakket ned på pinsevenner. Ikke minst de norske misjonærene som opptok de innfødtes plass etc. nei og atter et nei, Edvardsen var ingen ressurs. Egentlig kun en parasitt som klarte å få karet til seg det andre egentlig hadde bygget opp og gjort. Men kristenfolket har dessverre latt seg lure igjen og igjen, og det er hvis ikke stoppet opp om Edvardsen døde nå for flere år siden!